Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
30. September 2022
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/019-08/2020 K NR SR
12 834,00 € Ing. Peter Gonda, PhD. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
30. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/0314
0,00 € Miroslava Záleská, Budmerice 423, 90086 Budmerice Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
30. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/0322
0,00 € Andrea Vozárová, Budmerice 1131, 90086 Budmerice Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
30. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/0319
0,00 € Iveta Zacharová, Budmerice 415, 90086 Budmerice Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2022/812 – poskytovanie služieb internetu
6200003128
522 060,00 € Slovanet, a. s. Úrad pre investície a akvizície MO SR
30. September 2022
Zmluva o výpožičke telocvične
15 2022
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa
30. September 2022
Rámcová dohoda o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému
MK-122/2022/M
1 624 176,00 € SOITRON, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
30. September 2022
Zmluva o výpočižke školských telocviční a športových objektov
4/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického, Školská 447/3, Dobrá Niva Baláž Martin
30. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta A/117/2022
42/2022
0,00 € Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka Tomáš Mračník
30. September 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/13/054/144
3 668,12 € TRENTO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30. September 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/42/012/99
0,00 € Obec Hnojné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2022/2023, č.08 /STA-OUT/KA131
ZML-2022/1-959:191006
0,00 € PaedDr. Helena Pataiová, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
30. September 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
96789/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Plaveč
30. September 2022
Zmluva o nájme
02/2022
50,00 € Spojená škola internátna Žilina Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
30. September 2022
Zmluva o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve SR a vo vlastníctve neznámych vlastníkov Č. 4/18/Np/2022-140
4377-2022-LSR
57,75 € Nociar Ján LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
30. September 2022
Zmluva o spolupráci
1605/2022/ODDK
50,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
30. September 2022
Zmluva o nájme
2222/2022
60,45 € TEMPO Pubs&Services s. r. o. Mesto Kysucké Nové Mesto
30. September 2022
Dodatok č. 10 k zmluve č. 2003/00179/SMH/32 o zverení majetku mesta do správy (2003000240)
2022002243
0,00 € Mestská časť Košice - Západ Mesto Košice
30. September 2022
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti v športe
neuvedené
0,00 € Vladimír Novák MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV
30. September 2022
Rámcová kúpna zmluva
11/2022
0,00 € Hossa family, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad