Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
30. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
32/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Malatíny
30. September 2023
Zmluva o nájme HM
2293/2023
0,00 € Marek B. Obec Brezovica
30. September 2023
Zmluva o zabezpečení dopravy žiakov
1511/2023
31,00 € Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. Obec Príbovce, č. 184, Príbovce
30. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
635/2023
240,00 € Bytkomfort-Ba, a.s. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30. September 2023
Nájomná zmluva na prenájom predajného stánku a časti komunikácie
640/2023
30,00 € Kristína Čukaśová Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9928774511
26,90 € Slovak Telekom, a.s. Obec Horovce
30. September 2023
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny HRDZA
079/2023
3 750,00 € HRDZA, s.r.o. Obec Rabča
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 99
55,00 € Študentský domov AU Yelyzaveta Shutkova
30. September 2023
Dodatok č.2 k Zmluve č. 3/2022 o poskytovaní sociálnej služby
52/2023
0,00 € Juliana Halászová Obec Horné Turovce, Horné Turovce č. 22, 935 81
30. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
51/2023
205,32 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice sídlo: Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice Obec Horné Turovce, Horné Turovce č. 22, 935 81
30. September 2023
Nájomná zmluva
52023
28,70 € Obec Sklené Helena Bulíková
30. September 2023
Nájomná zmluva na prenájom predajného stánku a časti komunikácie
638/2023
30,00 € Mgr. Filip Mikloš Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30. September 2023
Zmluva o Elektronickej službe Business 24
Business 24
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Gyňov
30. September 2023
Prenájom telocvične
NZ 05/2023
0,00 € Základná škola Noskovič Peter
30. September 2023
Prenájom telocvične
NZ 06/2023
0,00 € Základná škola Fyzická osoba
30. September 2023
Nájomná zmluva 2 izbového bytu č.38 určeného na sociálne bývanie na Novej 30 v Moldave nad Bodvou
392/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou František Kiš
30. September 2023
Nájomná zmluva 1 izbového bytu č.40 určeného na sociálne bývanie na Novej 30 v Moldave nad Bodvou
391/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Marta Poprocká
30. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci projekt NIVAM POP3
INE_121/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Spišská Nová Ves
30. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci projekt NIVAM POP3
INE_122/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Spišská Nová Ves
30. September 2023
Licenčná zmluva
ZM2033178
278,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Člověk v tísni, o.p.s.