Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Lažany (PO)
0,00 € Obec Lažany Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Kiarov
0,00 € Obec Kiarov Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda o ukončení dohody č.20/16/54E/3819
1568/2021
0,00 € Zuzana Hubáčková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Košice Vyšné Opátske
0,00 € Mestská časť Košice - Vyšné Opátske Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/280 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
21/25/54E/280
0,00 € Janka Kotercová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/332 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
21/25/54E/332
0,00 € Roman Štefanek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Chminianske Jakubovany
0,00 € Obec Chminianske Jakubovany Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Ilava
0,00 € Mesto Ilava Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Dobrá
0,00 € Obec Dobrá Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Gregorovce
0,00 € Obec Gregorovce Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Hnilčík
0,00 € Obec Hnilčík Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Hrubov
0,00 € Obec Hrubov Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/297 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
21/25/54E/297
0,00 € Miroslav Jánošík - Slovak SAT Shop, Autoslužby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/304 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
21/25/54E/304
0,00 € Ján Zbyňovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/177
1578/2021
0,00 € Duchoňová Katarína - DUKAT TRAVEL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Malý Horeš
0,00 € Obec Malý Horeš Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 09/18/1/2021
864-2021-LSR
4 080,00 € SITTA P ÍLA ŠO B O V s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 07/18/1/2021
862-2021-LSR
8 040,00 € MARBO spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 04/18/1/2021
859-2021-LSR
8 400,00 € M la t, s.r .o . LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Novosad
0,00 € Obec Novosad Štatistický úrad SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »