Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
309070AJDS
17 572,01 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Ohradzany
31. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
86/CVTISR/2023
0,00 € Verejná Knižnica Mikuláša Kováča Centrum vedecko-technických informácií SR
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0188/2023/SIEA1056
4 050,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SORIA, n.o.
31. Marec 2023
Dohoda č. 23/37/054/527
213/2023
3 080,70 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Obec Pečovská Nová Ves
31. Marec 2023
Dodatok č.3 k zmluve č.3/2017 o nájme bytu
26-2023
180,00 € Richard Turan Obec Sása
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/41/060/236
42 790,16 € HEURÉKA EVOLUTION-Hospodárske stredisko, občianske združenie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Marec 2023
Dohoda o splátkach
05/2023
2 000,00 € Katarína Halászová- Bagetáreň-KATY Inšpektorát práce Trnava
31. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/37/054/589
923,94 € Obec Abranovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/01/060/81
1 521,42 € Nelly tour, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
31. Marec 2023
Zmluva o nájme
19/3/2023
160,00 € Dom Kultúry v Čadci Peter Kubica
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/34/060/88
4 279,02 € Jaroslav Kačmár - KAJA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
31. Marec 2023
Vypovedanie zmluvy o vykonaní zvozu a likvidácie záznamov (dokumentov)
123/2023
0,00 € OZO - RECYCLING, s.r.o. Národný ústav detských chorôb
31. Marec 2023
1/2022
nájomná zmluva 12022
0,00 € Tanečno športové centrum TEMPO Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
31. Marec 2023
Dodatok č.2 k Zmluve č.122026051 o dodávke vody z verejného vodovodu č.516/2022/PPŠ
Dodatok č.2 k Zmluve č.122026051 o dodávke vody z verejného vodovodu č.516/2022/PPŠ
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. MBB a.s.
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/12/060/261
4 279,02 € Bc. Alena Majorová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/12/060/265
4 279,02 € Ingrid Štinglová - Autosúčiastky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
31. Marec 2023
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
23/45/054/525
4 572,63 € Obec Sirník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
31. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi neobalových výrobkov
0942306
0,00 € ASEKOL SK s.r.o. Mesto Piešťany
31. Marec 2023
Nájomná zmluva 10
Nájomná zmluva10
Doplnená
0,00 € Obec Staškov Kopecká Mária
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232263_Z
1 227,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Generálna prokuratúra Slovenskej republiky