Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-145-00182
21-145-00182
12 000,00 € UM, n. o. Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00702
21-441-00702
2 000,00 € Javorie Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00782
21-441-00782
2 000,00 € Mesto Hriňová Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00905
21-441-00905
20 000,00 € Obec Klenovec Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-01162
21-441-01162
3 000,00 € Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-01272
21-441-01272
5 000,00 € Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-01312
21-441-01312
2 000,00 € Obec Veľké Leváre Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP/CHD na kalendárny rok 2021
21/34/060/28
3 704,45 € Obec Stročín Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
10.
Apríl
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/033
0,00 € lukáčová Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-111-08289
20-111-08289
3 000,00 € Mgr. Art Erika Hantáková Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-07808
20-131-07808
3 000,00 € Mgr. art. Veronika Veverková Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-07602
20-131-07602
3 000,00 € Mgr.art. Marcel Comendant Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-08954
20-131-08954
3 000,00 € Adrián Rajnoha Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-09157
20-131-09157
3 000,00 € Roman Bene Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-143-00903
21-143-00903
13 700,00 € ooo Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-143-01033
21-143-01033
3 370,00 € MUDr. Jozef Ondzik Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-145-00069
21-145-00069
10 000,00 € Bronco n.o. Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-145-00044
21-145-00044
5 000,00 € Galéria Jula Bindera Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-145-00150
21-145-00150
21 450,00 € HotDock Občianske združenie Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00650
21-441-00650
5 500,00 € Novohradské osvetové stredisko Fond na podporu umenia
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »