Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
18.
Jún
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1151/I/FMFI/DEK
12 000,00 € MESA s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
200/2021-2060-1010-64421
4 099,50 € Reklama a médiá, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Jún
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/37/54E/3726 zo dňa 26.05.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/37/54E/3726 zo dňa 26.05.2020
0,00 € Vladimír Štefek - EUROCAR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18.
Jún
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2021/943
16,00 € Slovenské národné múzeum Tina Arvay
18.
Jún
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 405 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej dňa 5.2.2009
ZML_370_2021
772,20 € Technické služby mesta Humenné Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
18.
Jún
2021
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
579/2021
500,00 € Úrad vlády SR ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. (Peter Kapusta)
18.
Jún
2021
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
581/2021
500,00 € Úrad vlády SR ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. (Martin Millý)
18.
Jún
2021
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
582/2021
500,00 € Úrad vlády SR ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. (Dominik Le)
18.
Jún
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2021/938
16,00 € Slovenské národné múzeum Eduard Gecler
18.
Jún
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2021/939
16,00 € Slovenské národné múzeum Slavomír Albert
18.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
200/2021-2060-1010-56368
9 172,46 € Blue Mark production, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Jún
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2021/959
24,00 € Slovenské národné múzeum OVOCINÁR SKALICA s.r.o.
18.
Jún
2021
Agreement about promotional activities
48/2021/UVLF
0,00 € EPIMORPHOSI EE Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
18.
Jún
2021
Rámcová dohoda
ZKZ-51-2021
901,54 € UNIPHARMA -1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
18.
Jún
2021
Zmluva o spolupráci a kompenzácii nákladov
063/2021
2 260,00 € Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň Národné osvetové centrum
18.
Jún
2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001625-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-001625-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Zborov nad Bystricou
18.
Jún
2021
Rámcová dohoda
ZKZ-55-2021
931,22 € UNIPHARMA -1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
18.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení diela
Z/2021/1160/I/LF/SRVVC
70,00 € doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
18.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení diela
Z/2021/1161/I/LF/SRVVC
70,00 € doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
18.
Jún
2021
Zmluva č. PO_2021_701549_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
467_2021 Zmluva č. PO_2021_701549_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik O R A G R O spol. s r.o.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »