Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
18.
September
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-131-06057
21-131-06057
1 040,00 € Mgr. Martina Janegová Fond na podporu umenia
18.
September
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-131-06748
21-131-06748
1 560,00 € Mgr. Martin Kadlečík Fond na podporu umenia
18.
September
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-133-02304
21-133-02304
2 000,00 € Lukáš Bulko Fond na podporu umenia
18.
September
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-161-04520
21-161-04520
3 000,00 € 582 s.r.o. Fond na podporu umenia
18.
September
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-342-04016
21-342-04016
2 500,00 € RNDr. Daniel Kollár, CSc. – DAJAMA Fond na podporu umenia
18.
September
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-361-04131
21-361-04131
7 644,00 € Mgr. Ivan Lacko, PhD. Fond na podporu umenia
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
49549-1
160,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Alžbeta Lörincová
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
46802-1
160,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Marek Buška
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
43774-1
214,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Juraj Škunda
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
47259-1
154,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Andrej Žitňák
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
45998-1
154,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jan Hrćan
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
46881-1
168,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Veronika Ostrihoňová
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
44916-1
160,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Viktor Málik
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
44517-1
168,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Andrea Gudábová
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
45347-1
154,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Matej Skyčák
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
49433-1
150,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Libor Mikuš
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
46275-2
168,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Aurélia Kmeťová
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
50087-1
154,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Šimon Šedivý
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
43895-1
101,38 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Jozef Straka
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
46818-1
134,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Patrik Škvarkovský
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »