Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66901-1
196,22 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Roksolana Bodnar
1. Október 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 30.12.2020
Z0670/2022
0,00 € SEČANSKÝ s. r. o. Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. Október 2022
Zmluva o nájme bytu
Z0673/2022
238,59 € Ivana Miková, Juraj Miko Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66914-2
97,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Stanislav Mačuda
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66930-1
94,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Lina Abuqara
1. Október 2022
Kúpna zmluva
2022/09/02
0,00 € Kovalík Jozef Ing. Mgr. Obec Červenica pri Sabinove
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1076/2022/275996409
76,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Juliš Jakub
1. Október 2022
Zmluva o dielo
373/2022
65 580,75 € mmcité sk s.r.o. MESTO DETVA
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
61475-1
182,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Michal Pidanič
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66922-1
93,30 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ruslan Rustemov
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
61003-1
186,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Valéria Tašková
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
61365-1
186,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Erik Bašista
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66882-2
81,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Saskia Ivičičová
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
61168-1
182,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Peter Bartoš
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
63082-1
188,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Nematullah Hasani
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66927-1
94,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ondrej Alexaj
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66928-1
94,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Alexandra Uhnáková
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
63318-1
196,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Tikhon Tolypin
1. Október 2022
Dodatok č. 1 k ZoD - Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"
MAGSP2200053
0,00 € PAMARCH, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
61722-1
182,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Marcel Soták