Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
16. Apríl 2024
súvislá prax študendov školy
-CRZ-
0,00 € Cirkevná základná škola sv. Pavla Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
16. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
Z10/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s. Obecný podnik Veľký Slivník s. r. o., 082 67 Veľký Slivník 82
16. Apríl 2024
Zmluva o dielo
VŠC-7-22/2024
170 202,62 € I.K.M. REALITY – STAVING Banská Bystrica, a.s. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
16. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02513-Z
SPO-V03-02513-Z
19 000,00 € Anton Eliaš Slovenská agentúra životného prostredia
16. Apríl 2024
Dodatok č.2 k ZMLUVE MEDZI KOORDINÁTOROM A PARTNEROM č.PUSR-2023/4222-5/20348
PUSR-2024-078
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
16. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
192024
12 000,00 € Ové Pictures, s.r.o. Litterra, n. o.
16. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
SOV-65-46/2024
22,50 € Mgr. Ing. Jozef ŽILKA Ministerstvo obrany SR
16. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08783-Z
SPO-V03-08783-Z
19 000,00 € Adrián Kyseľa Slovenská agentúra životného prostredia
16. Apríl 2024
Zmluva o dielo a udelení súhlasu na jeho použitie
812024
700,00 € Lukasz Guzek Považská galéria umenia v Žiline
16. Apríl 2024
ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ VLÁDNYCHCLOUDOVÝCH SLUŽIEB
552/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
16. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
195/2024
0,00 € LESY SR, š. p., organizačná zložka OZ Horehronie Technická univerzita vo Zvolene
16. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CKZ9-221-94 zo dňa 31.03.2023
618/2024
455 838,35 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky INškôlka s. r. o.
16. Apríl 2024
Dohoda o skončení krátkodobého prenájmu telocvične
EXT_037/2024
0,00 € Obec Chorvátsky Grob OZ Susedský Hi
16. Apríl 2024
Rámcová dohoda - dodávka potravín - hydina čerstvá, mrazená
24/CSSKAM/2024
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji
84/2024
400,00 € Trampské osady Ivanské, T.O.I.,Hlboká 6, 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
16. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby
IZ 119/23/049/24
129,50 € Domov dôchodcov Hrachovište, n.o. Mesto Vrbové
16. Apríl 2024
Nájomná zmluva
222/2024
0,00 € Neuvedené Neuvedené
16. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD_020/2024
5 747,50 € ICETECHNIK.CZ STEZ Spišská Nová Ves
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zmluva 2024-112
40,00 € Mgr. Magdaléna Paulišincová Obec Šarišské Michaľany
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zmluva 2024-119
40,00 € Elena Papcunová Obec Šarišské Michaľany