Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Január
2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2099240
40,00 € Hammel Pavol Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2099235
1 435,00 € Jendželovská Galina Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Dohoda o cene ZF,SA
000B407020
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zrt.
20.
Január
2022
POZ - dodatok
4/20/2017/5
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.
20.
Január
2022
Dohoda o cene ZF,SA
000B119478
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. LOGISPED, spol. s r.o.
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/41/54E/69
0,00 € Diana Rišková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 október a ďalšie mesiace vznik žiadateľa po 1.2.2021
22/36/54E/62
0,00 € Vladimír Fabian Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/02/54E/12
0,00 € Pavel Bodiš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/37/54E/67
0,00 € Pavol Mihalík - PVM - INSTAL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci
SNM-MČK-ZOS-2022/54
0,00 € Klub slovenských turistov Častá Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej
20.
Január
2022
Partnership Agreement, Projekt Restart v rámci programu Erasmus+1
2/2022/OMA
0,00 € Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. Slovak Business Agency
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
21/09/54E/1353
0,00 € Andrea Košíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/12/54E/56
0,00 € Bc. Silvia Kellová Vlasové štúdio MAX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/18/54E/37
0,00 € Dušan Božik - D.B. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/25/54E/36
0,00 € Ladislav Vanák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
22/25/54E/66
0,00 € Monika Dubeňová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
22/40/54E/15
0,00 € Veronika Šoganičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/40/54E/22
0,00 € Tomáš Roman Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 december
22/32/54E/14
0,00 € Eva Černáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/32/54E/11
0,00 € Marta Bírová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »