Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Horné Lefantovce
0,00 € Obec Horné Lefantovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Horné Naštice
0,00 € Obec Horné Naštice Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Hrašné
0,00 € Obec Hrašné Štatistický úrad SR
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1020 € / rok
MAGTS2300035
6 720,00 € Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle ust. §269 ods. 2. Obchodného zákonníka
EXT_028/2023
980,00 € CREATIONBUILD s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
31. Marec 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
188/2023
5,00 € Mesto Šala Ambrus Eduard
31. Marec 2023
Dohoda číslo 23/44/054/229 s UPSVaR SNV.
038/2023
4 792,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Obec Markušovce
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
699/2023
0,00 € Mesto Nitra Bc. Alica Janíčková
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
711/2023
0,00 € Mesto Nitra Neuvedené
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
719/2023
0,00 € Mesto Nitra Zuzana Verešpejová
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-147-00499
23-147-00499
10 000,00 € KONTEXT Fond na podporu umenia
31. Marec 2023
"Dodávka potravín pre MŠ"-"Spracované a konzervované ryby"
8/2023
1 500,36 € Bidfood Slovakia s.r.o. MŠ Bodvianska
31. Marec 2023
"Dodávka potravín pre MŠ" - "Chlieb a pečivo"
4/2023
7 615,80 € Kubaský Jozef Ing. MŠ Bodvianska
31. Marec 2023
Darovacia zmluva č. 2/2022/A
Z135/2023-22
0,00 € Ing. Roman Zubaľ Slovenská národná galéria
31. Marec 2023
NZ č. 854212013-1-2023-NZP
854212013-1-2023-NZP
148,80 € Železnice Slovenskej republiky Martina Falatová
31. Marec 2023
Darovacia zmluva
22/3/2023
200,00 € Dom Kultúry v Čadci ENZA, s.r.o.
31. Marec 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
46. k KU-44-79/2023
18,68 € Simon SUMMERLING Ministerstvo obrany SR
31. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Predmier
C/173/2023
5,40 € Obec Predmier Viera Cvašková
31. Marec 2023
zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia
17/2023
100,00 € Hana Kopecká Oravská galéria v Dolnom Kubíne
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
2023/43/I/CI
0,00 € Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš MUDr. Dezider Timko - GSA, s.r.o.