Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00563
21-441-00563
5 000,00 € Trnavské osvetové stredisko Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00641
21-441-00641
3 500,00 € Obec Veličná Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00703
21-441-00703
3 500,00 € Javorie Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00825
21-441-00825
4 000,00 € Kultúrne zariadenia Petržalky Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00850
21-441-00850
3 500,00 € Obec Zvolenská Slatina Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00915
21-441-00915
4 050,00 € Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00916
21-441-00916
4 000,00 € Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-01049
21-441-01049
7 000,00 € Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP/CHD na kalendárny rok 2021
21/34/060/39
3 704,45 € Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
10.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Stropkov
0,00 € Mesto Stropkov Štatistický úrad SR
10.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP/CHD na kalendárny rok 2021
21/34/060/65
7 408,90 € CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
10.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP/CHD na kalendárny rok 2021
21/34/060/31
7 408,90 € Obec Cigla Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
10.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP/CHD na kalendárny rok 2021
21/34/060/41
3 704,45 € Základná škola Cernina Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
10.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP/CHD na kalendárny rok 2021
21/34/060/64
7 408,90 € CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
10.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP/CHD na kalendárny rok 2021
21/34/060/29
7 408,90 € Obec Sveržov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-111-05491
20-111-05491
2 500,00 € Mgr. art. Filip Krišš Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-05584
20-131-05584
3 000,00 € Mgr. Samuel Smetana Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-06988
20-131-06988
3 000,00 € Juraj Blaha Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-09076
20-131-09076
3 000,00 € Miroslav Švický Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-09085
20-131-09085
3 000,00 € Mgr.art Marek Kundlák Fond na podporu umenia
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »