Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
2. Október 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
103726/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bíňa
2. Október 2023
Zmluva o dielo č. 12/2023
Zmluva o dielo č. 12/2023
0,00 € Fellinger Karol Knižnica Mateja Hrebendu
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
30/2023
0,00 € Mgr. Jana Sedláčková Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405
2. Október 2023
Zmluva o dielo č. 902/203 - "Oplotenie areálu MŠ Suvorovová, Žilina"
902/2023
44 629,39 € OXA production s.r.o. Mesto Žilina
2. Október 2023
Zmluva o výpožičke prietorov na zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2023
17/2023
0,00 € Mesto Partizánske Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske
2. Október 2023
DOHODA o zabezpečení praktického vyučovania - odborného výcviku
282023 DOHODA o zabezpečení praktického vyučovania - odborného výcviku
0,00 € EKOLTECH spol. s.r.o. Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Fiľakovo
2. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
498/2023
17,00 € Obec Bajč Ľudovít Halasi
2. Október 2023
Licenčná zmluva
13/2023/UVLF-UKES
0,00 € MVDr. Zuzana Farkašová, PhD. a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
767-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Magdaléna Morihlatková Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2023
Nájomná zmluva
1/2023
10,00 € Eva Lacková Obec Kamenné Kosihy
2. Október 2023
Kúpna zmluva
Kupna zmluva
0,00 € Predávajúci A a B Obec Kamenné Kosihy
2. Október 2023
Nájomná zmluva
4/1/2023
0,00 € Romana Kyselková Obec Kamenné Kosihy
2. Október 2023
Nájomná zmluva
2/1/2023
0,00 € Robert Donč Obec Kamenné Kosihy
2. Október 2023
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
31/2023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405
2. Október 2023
Nájomná zmluva
1/1/2023
130,42 € Katarína Balíková a Attila Lakatos Obec Kamenné Kosihy
2. Október 2023
Nájomná zmluva
1
10,00 € Eva Lacková Obec Kamenné Kosihy
2. Október 2023
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY
2557/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Technické služby mesta Štúrovo (v skratke TSM Štúrovo)
2. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
285-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Monika Brošková Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77510-2
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Oleksandr Polishchuk
2. Október 2023
Zmluva o dielo
122/2023
400,00 € Mgr. Branislav Čukan Pohronské osvetové stredisko