Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
12. Júl 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 97/2024 Khaled Raddawi Svadba Zrkadlová sieň, Galéria
972024
300,00 € Raddawi Khaled Hlavné mesto SR Bratislava
12. Júl 2024
Zmluva o vykonávaní koordinácie bezpečnosti
GR ZVJS-04663/12-2024-8
2 688,00 € Ing. Róbert Šichta - UNICONSULT Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
12. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
202400836/2024
0,00 € Mesto Holíč Marek Sprušanský
12. Júl 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
808/2024
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
12. Júl 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
807/2024
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
12. Júl 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
810/2024
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
12. Júl 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
813/2024
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
12. Júl 2024
Aktualizácia projektovej dokumentáciie "Cyklistický chodník Námestie SNP - sídlisko Západ Tepličky"
816/2024
67 812,00 € HBH Projekt spol. s r.o. Mesto Zvolen
12. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09389-Z
SPO-V04-09389-Z
19 000,00 € Ing. Vladimír Pénzeš Slovenská agentúra životného prostredia
12. Júl 2024
Predmet zmluvy je poskytovať zákazníkovi dôveryhodnú službu vydávania certifikátov a pridružené služby súvisiace s vydanými certifikátmi.
6/2024
216,00 € Disig, a.s. Základná škola
12. Júl 2024
nájomná zmluva
092024
1,00 € Milan Želizňák Obec Nižná Jedľová
12. Júl 2024
nájomná zmluva
082024
1,00 € Michal Mihal Obec Nižná Jedľová
12. Júl 2024
nájomná zmluva
112024
1,00 € Matúš Kupec Obec Nižná Jedľová
12. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0269
APVV-23-0269
199 959,00 € Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12. Júl 2024
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2024/2025
bez čísla
0,00 € PROFITEM s.r.o. Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
12. Júl 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu
5750430534
0,00 € ZSE Energia, a.s. Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
12. Júl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/13/19B/33
349 410,56 € OLBL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
12. Júl 2024
Licenčná zmluva
17/2024
100,00 € Slovenský filmový ústav Obec Donovaly
12. Júl 2024
Hromadná licenčná zmluva č. VP/24/30207/002
INE_037/2024
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k autorským dielam Obec Diviacka Nová Ves
12. Júl 2024
Príkazná zmluva
182/2024-2060-4223-38
850,00 € Ferran Cabrer I Vilagut Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky