Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202024277_Z
33 000,00 € TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202024771_Z
107 900,00 € TEMPEST a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 4177/2020/LSR
4177/2020/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava Havesta s.r.o.
20.
Október
2020
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/27/54E/2545
0,00 € Peter Foltán Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025008_Z
16 700,00 € SETING Bratislava, spol. s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025020_Z
451,90 € LABO - SK, s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025001_Z
50 000,00 € KEMA SK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
20.
Október
2020
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Olympiáda v anglickom jazyku, Matematická olympiáda, Olympiáda v nemeckom jazyku, Dejepisná olympiáda, Biologická olympiáda, Geografická olympiáda,...
OU-PO_ZM_OS-167-2020_2020
0,00 € ABC - Centrum voľného času v Prešove Okresný úrad Prešov, odbor školstva
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025083_Z
205,00 € Xepap, spol. s r. o. Rada pre vysielanie a retransmisiu
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025084_Z
109,00 € CENTRALCHEM, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025091_Z
4 144,90 € FISHER Slovakia, spol. s r.o. Technická univerzita vo Zvolene
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025097_Z
1 210,00 € LifeTechnologies s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
20.
Október
2020
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
74/200/2020
0,00 € Linde Gas s.r.o. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
20.
Október
2020
Small Grant Agreement No.SAMRS/2020/SG/06/UA
218/10/2020- SAMRS
5 000,00 € Department of Education of Nizhyn District State Administration Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025123_Z
468,00 € FERMAT SK s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025133_Z
496,00 € DD21 s.r.o. Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025138_Z
4 911,50 € MEDIC LABOR, s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
20.
Október
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202025135_Z
205,00 € DMC, s.r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20.
Október
2020
Rámcová dohoda
Z202025209_Z
37 100,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Zariadenie pre seniorov Komárno
20.
Október
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202025239_Z
30 000,00 € SEGNIS, spol. s r.o. Mesto Nitra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »