Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
18.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
plrb-35-313/2021
49,79 € Patrik ZELINKA, Ministerstvo obrany SR
18.
Jún
2021
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2021/002550-23
SE-VO2-2021/002550-23
0,00 € SLI, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Letecký útvar)
18.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
žpr-16-693/2021-FES
124,48 € Frederik Flamík Ministerstvo obrany SR
18.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
shdo-65-170/2021
238,28 € slob. Ľubomír DOLINIČ Ministerstvo obrany SR
18.
Jún
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
89200/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Šamorín
18.
Jún
2021
ZMLUVA O PODNÁJME BYTU
Z_68_2021
0,00 € Štátna filharmónia Košice Máté Vitéz
18.
Jún
2021
Erasmus+ zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 2020/2021 2020-1-SK01-KA103-077841-29
ZML 192/2021 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ing. Bc. Michal Sekerák
18.
Jún
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
89198/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Rohožník
18.
Jún
2021
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
D2/20/17/54E/737/2021
0,00 € Dobročáni Luan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
18.
Jún
2021
Príkazná zmluva
114/2021
100,00 € Prof. Dr. Dariusz Kaczorowski Slovenská akadémia vied
18.
Jún
2021
Príkazná zmluva
21/1/9458/4
267,00 € Tkáčiková Soňa, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
18.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/19/54E/1869
0,00 € Rastislav Čimbora Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
18.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/21/54E/3437
0,00 € František Rusnák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/21/54E/3409
0,00 € Juraj Mokošák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18.
Jún
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1149/I/FIF/OE
100,00 € Prof. Marek Franěk, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
18.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2094368
100,00 € Balážová Melníková Marie Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Jún
2021
Dohoda č. 21/25/060/125 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
21/25/060/125
1 852,22 € Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, Žilina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
18.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2094367
150,00 € Šuvadová Andrea Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Jún
2021
Zmluva o podnájme bytu č.14_2021
10-768/21
0,00 € Marcell Barnabás Medvecz Štátne divadlo Košice
18.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
200/2021-2060-1010-63547
6 860,70 € Sardinka Production, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »