Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Október
2020
Nájomná zmluva
30201/NZ-24/2020/Rosina/188/SI
0,22 € Pavel Vojtyla Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Október
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
50/2020
0,00 € CEIT – Centrum eko-informácií a terminológie, spol. s r.o. Štátny pedagogický ústav
20.
Október
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-0029/2020/Korytné/0209/Hozsi
3,03 € Štefan Kokoruďa Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025571_Z
2 332,00 € DICIT spol. s r. o. Národný bezpečnostný úrad
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025576_Z
1 687,00 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Národný bezpečnostný úrad
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025569_Z
1 639,39 € MGP, spol. s r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20.
Október
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena
30201/ZoVB-040/2020/Chminianska Nová Ves/1318/SO 510-00/NY
1,38 € Marian Mikovič Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025582_Z
548,40 € CORA GASTRO s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025558_Z
26 460,00 € Askin & Co., spol. s r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025584_Z
13 900,00 € A-Z Gastro s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025594_Z
45 900,00 € PRAGOPERUN SK s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025599_Z
1 401,60 € Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025604_Z
62 420,00 € BMT, s.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025649_Z
3 027,00 € SAVOG s. r. o. Ekonomická univerzita v Bratislave
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025612_Z
159,60 € Ib-elektro s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025332_Z
40,00 € Jaroslav Vasičko JV tlačiareň Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Rámcová dohoda
Z202025651_Z
126 000,00 € Solarprojekt s. r. o. Národný ústav detských chorôb
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025673_Z
21 900,00 € mypiano.eu s.r.o. Slovenské národné divadlo
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025618_Z
2 299,20 € Kancelária SK s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
20.
Október
2020
Rámcová dohoda
Z202025678_Z
212 062,46 € BAX PHARMA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »