Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/74
1575/2021
0,00 € Martin Košťál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/180
1581/2021
0,00 € Veronika Neumannová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Orešany
0,00 € Obec Orešany Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 05/18/1/2021
860-2021-LSR
5 400,00 € BrushBlock s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 03/18/1/2021
858-2021-LSR
8 400,00 € WTW, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 02/18/1/2021
857-2021-LSR
2 100,00 € Ing. Iveta Psárska ALBA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Prakovce
0,00 € Obec Prakovce Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Prešov
0,00 € Mesto Prešov Štatistický úrad SR
22.
Január
2021
Kúpna zmluva
ZML_553_2020
1,00 € Ing. Lucia Jankovičová Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
22.
Január
2021
Dohoda č. 21/09/54E/92 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
21/09/54E/92
0,00 € Denisa Bezáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
22.
Január
2021
21/12/54E/182
21/12/54E/182
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Vladimír Domský
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/07/54E/54
0,00 € Vlasta Přichystalová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
22.
Január
2021
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/29/54E/1685/D
0,00 € Peter Kurtulík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
22.
Január
2021
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových zložiek
ZMR000444
0,00 € Milan Tóth Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových zložiek
ZMR000441
0,00 € Maroš Zubaj Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Kúpna zmluva
ZML_565_2020
1,00 € Margita Krajčírová Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/86
0,00 € Róbert Kučák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
22.
Január
2021
Dohoda o ukončení dohody č.20/25/54E/1593 zo dňa 11.05.2020
Dohoda o ukončení dohody 20/25/54E/1593
0,00 € La Natura, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22.
Január
2021
Dohoda č. 20/10/54E/2523 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/10/54E/2523
0,00 € Jacaranda promotion s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/22/54E/73 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor
21/22/54E/73
0,00 € Minata, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »