Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
9.
Apríl
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
87398/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Čelovce
9.
Apríl
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
87400/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Chrťany
9.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/25/54E/2549 v rámci NP "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
Dohoda č. 21/25/54E/2549 v rámci NP "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
0,00 € Zuzana Herdová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
9.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/13/54E/1209
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Matilda Račková - MATILDA
9.
Apríl
2021
Dohoda číslo: 21/16/54E/1917 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc – Opatrenie č. 4A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3841/2021
0,00 € Dušan Duchoň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
9.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
rmo-112 - 124 / 2021
7,92 € Ondrej BELÁN Ministerstvo obrany SR
9.
Apríl
2021
Dohoda číslo: 21/14/54E/483 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/14/54E/483
0,00 € Ladislav Kincer - K-METAL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
9.
Apríl
2021
DOHODA číslo: 21/16/54E/1834 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
3827/2021
0,00 € Martin Malinčík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
9.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/37/54E/2799 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/37/54E/2779
0,00 € Peter Holecy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
9.
Apríl
2021
Dohoda číslo: 21/32/54E/448 o poskytnutí finančného príspevku - Opatrenie č. 2 v rámci projektu "Prvá pomoc"
21/32/54E/448
0,00 € Ján Kováč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
9.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí grantu
2021-4-04/01
0,00 € Nadácia VUB Spojená škola, Dobšiná
9.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/04/54E/715 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/04/54E/715
0,00 € Erika Olléová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
9.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu " Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/29/54E/549
0,00 € Erik Kružliak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
9.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/04/54E/736 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/04/54E/736
0,00 € Lucia Račkovičová - LuDaMa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
9.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa §54
D_21_40_54E_869
0,00 € Miroslav Palenčík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
9.
Apríl
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/25/54E/1949 zo dňa 22.03.2021
21/25/54E/1949 ukončenie
0,00 € Michal Kováčik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
9.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
Dohoda č. 21/15/060/45
3 951,40 € obec Keť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
9.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/04/54E/813 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/04/54E/813
0,00 € Monika Menyhart Király Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
9.
Apríl
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/1347
0,00 € Milan Privarčák - M&M Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
9.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/03/54E/922 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred
21/03/54E/922
0,00 € Gabriela Tomovičová - GABI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »