Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
25. November 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 20141120
0,00 € Lombard s.r.o., Školská 14, 92101 Piešťany Obec Ostrov
25. November 2022
Kúpna zmluva
30/2022
140,00 € Peter Širica, Viera Širicová Obec Smrečany, 032 05 Smrečany 48
25. November 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
2723/2022
0,00 € Oblastný futbalový zväz Nitra Mesto Nitra
25. November 2022
Zmluva o spolupráci pri monitorovaní škodlivých organizmov pre rastliny a rastlinné produkty
229/NLC/2022
0,00 € Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Národné lesnícke centrum
25. November 2022
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 3 Dobrovoľnícke činnosti)
22/06/054/68
759,24 € Trnavská arcidiecézna charita Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
25. November 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
127/2022
100,00 € Martin Šmatlák Slovenský filmový ústav
25. November 2022
Nájomná zmluva
MO Matice Slovenskej v Hornej Kráľovej - 25/11/2022
0,00 € Obec Horná Kráľová MO Matice Slovenskej v Hornej Kráľovej
25. November 2022
Zmluva o pripojení k IS DCOM
474/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Osrblie
25. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/46/010/8
0,00 € Obec Malá Franková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
25. November 2022
Zmluva č. 2022div003o poskytnutí daru na účely realizácie projektu
11-070/22
5 000,00 € Nadácia Tatra banky Štátne divadlo Košice
25. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/35/010/106
0,00 € Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25. November 2022
O nájme nebytových priestorov telocvične
28/2022
0,00 € ŠK Štatistika Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, Bratislava
25. November 2022
Komisionárska zmluva č. 2022/06
KZ 2022/06
250,00 € Krajská galéria v Prešove Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky
29461/2022/OM/69
649,90 € Magdaléna Schneiderová Mesto Levoča
25. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/35/010/74
0,00 € Animoterapeuticko - jazdecké centrum Snina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/35/010/95
0,00 € Materská škola Snina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/35/010/72
0,00 € Obec Stakčín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/35/010/89
0,00 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25. November 2022
Nájomná zmluva
29493/2022/OM/116
1 536,00 € Magdaléna Schneiderová Mesto Levoča
25. November 2022
Príkazná zmluva
2022-21
80,00 € Michal Havran Malokarpatská knižnica v Pezinku