Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Január
2022
ZMLUVA O PODANÍ VÝKONU FYZICKOU OSOBOU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŹITIE
ZH1066350
350,00 € Siman Cyril Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
ZMLUVA O PODANÍ VÝKONU FYZICKOU OSOBOU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŹITIE
ZH1066349
300,00 € Sadloňová Martina Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1066507
1 920,00 € Michalka Ctibor Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1066481
8 910,00 € Michalka Ctibor Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1066661
1 200,00 € Ernest Alexander Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1066518
30,00 € Štubňová Barbara Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Zmluva
Zmluva_MS_01_2022
300,00 € Irena Lányiová Hudobný fond
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 475/2021/DK
616/2022/NPPC-VÚŽV
1 624,50 € František Kafun Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2098168
500,00 € Holubánska Eva Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2099145
100,00 € Bílik René Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2099098
200,00 € Noga Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2099107
90,00 € Šultysová Natália Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Licenčná zmluva
ZH1065865
20,00 € Cifra Štefan Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Zmluva o výpožičke
300806
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
20.
Január
2022
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
265/2021
4 000,00 € Zuzana Pantlová Fond na podporu vzdelávania
20.
Január
2022
Kúpna zmluva
100/2022/LSR
5 000,00 € SPEKTRUM B , s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
20.
Január
2022
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 uzatvorenej dňa 21.12.2021
11/2022/AXNV
0,00 € ZO OZPP agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
20.
Január
2022
Kúpna zmluva
97/2022/LSR
48 000,00 € w.P.W.G, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 471/2021/DK
606/2022/NPPC-VÚŽV
1 282,50 € František Fedorek Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Zmluva č. 471/2021 o vykonávaní odborných konzultačných činností
11/2022
0,00 € MUDr. Milan Urík, Ph.D. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »