Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva
21/2022
105,86 € Mobelix SK s.r.o. Nitra SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
25.
Jún
2022
Mandátna zmluva o výkone funkcie stavebného dozoru
SM_057/2022
4 633,00 € Juno s.r.o. Mestská časť Bratislava - Lamač
25.
Jún
2022
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
č.26/22/HMB-ZoD č.4
550,00 € Mgr. art. Daniel Výrostek Horehronské múzeum
25.
Jún
2022
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel
1398/2022
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
25.
Jún
2022
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
2251832
64,68 € SLOVGRAM Park kultúry a oddychu
25.
Jún
2022
nájomná zmluva
9/6/2022
48,00 € Dom Kultúry v Čadci Andrea Semeradová
25.
Jún
2022
Zmluva podľa §51 a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
2022/6-3
0,00 € PSU v Lesnici Obec Lesnica
25.
Jún
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
57907-1
77,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Illia Perov
25.
Jún
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
57193-2
80,50 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Tetiana Mykolaienko
25.
Jún
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
57341-2
79,30 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Biana Shut
25.
Jún
2022
Zmluva o reklame
ZOU0502022
500,00 € RENOVIA, s. r. o., Lieskovská cesta 488, 96221 Lieskovec Obec Klenovec
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo
31/03/2022/1
0,00 € Mgr. Veronika Süvegová Obec Malé Ludince
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníka ul.Podtatranská
82/2022
31 413,26 € MILEO, s.r.o. Obec Ľubica
24.
Jún
2022
Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov "Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Lupoč"
Z-006/2022
14 952,00 € NetSpace s.r.o. Obec Lupoč
24.
Jún
2022
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 1353/2022, číslo: 178/2022
Spr.: 1353/2022
100,00 € JUDr. Zdeněk Krčmář Justičná akadémia Slovenskej republiky
24.
Jún
2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2022/1653
70,00 € Zoltán Csikos Slovenské národné múzeum
24.
Jún
2022
Kúpna zmluva
439-A.2-SM-46-KZ/2022
139,68 € Terézia Schmidtová Železnice Slovenskej republiky
24.
Jún
2022
6926/11/02
6926/11/02
0,00 € Technické služby mesta Humenné Hosszúová Anna
24.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí služby
32-121-003966/2022
59 880,00 € TMG Group, s.r.o. Geodetický a kartografický ústav Bratislava
24.
Jún
2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2022/1654
70,00 € Herman Tóth Slovenské národné múzeum
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »