Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
26. September 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
103634/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Trenčianske Teplice
26. September 2023
zabezpečenie odčítania nekorigovaných indikovaných údajov PRVN Vl. Clementisa 77-78
407/2023
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. REGENA ES s.r.o.,
26. September 2023
reštaurátorská údržba pamätnej tabule Sovietskej armády na nemocnici na Karpatskej ulici č.2
84/2023
2 790,00 € VooDoo Production s.r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
26. September 2023
Zmluva o Duálnom vzdelávaní
DOD/111/082/2023
0,00 € IMPA Bratislava, a.s. Súkromná SOŠ automobilová, J. Jonáša 5
26. September 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
272023
0,00 € SOŠ obchodu a služieb SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00447/02/01/2023
00447/02/01/2023
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Mgr. Eva Mojáková
26. September 2023
Dohoda č. 23/15/054/431 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
23/15/054/431
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Obec Nýrovce
26. September 2023
Zmluva o dodávke vody č. 4/2023
4/2023-OV
0,00 € Obec Podhoroď Eva Stanková
26. September 2023
Zmluva o výkone pomocných prác pri zabezpečovaní prevádzky volebných miestností ..č. 2607/2023/PS-OL
2607/2023
40,00 € Libuša Valentová Mesto Banská Bystrica
26. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2114588
150,00 € Ďuriš Peter Rozhlas a televízia Slovenska
26. September 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme obecného bytu zo dňa 01. 10. 2019
54/2023
0,00 € Obec Závadka nad Hronom Ing. Pavol Greguš
26. September 2023
Dodatok č. 13 k Zmluve o nájme obecného bytu zo dňa 22. 12. 2016
55/2023
0,00 € Obec Závadka nad Hronom Ondrej Pribilinec
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/030231
168-23-02-4
30,00 € Obec Dunajská Lužná Ing. Oľga Hláveková
26. September 2023
Zmluva o spolupráci
152023
0,00 € Nekonečná radosť s. r. o. Centrum spoločných činností SAV, v.v.i., organizačná zložka KC SAV Smolenice
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
324/2023
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Jozef Juriš
26. September 2023
Zmluva o dielo - územný plán obce
37/2023
25 380,00 € doc.Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD. Obec Lúčnica nad Žitavou
26. September 2023
dodávka ovocia a zeleniny v rámci programu "Školské ovocie"
OP/2023/00428853
0,00 € Lunys, s.r.o. Liptovská Porúbka
26. September 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/19/060/188
5 511,51 € Centrum sociálnych služieb Slniečko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
26. September 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Z 053/2023
4 500,00 € Ing. Zuzana Šimšíková, audítor Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
26. September 2023
Zml.o budúcej zml.o zriadení vecných bremien
87/2023
0,00 € KKP Invest s.r.o., Obec Veľká Ida