Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00536-Z
SPO-V05-00536-Z
22 800,00 € Dominika Ivanová Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/00714NC
2024/00714NC
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Sivák Milan
22. Apríl 2024
Objednávka č. 0052024
0052024
0,00 € MediAdam s.r.o. Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplin a Horný Šariš
22. Apríl 2024
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2024-0186-1215320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Nafta-Gaz Slovakia s.r.o.
22. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služby
O 144/2023
0,00 € REDING s.r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
22. Apríl 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
108588/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Chlebnice
22. Apríl 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
12.mpr-140-18/2024
18,04 € Roman Kazimír Ministerstvo obrany SR
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03708-Z
SPO-V03-03708-Z
19 000,00 € Ján Matta Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
Dohoda o urovnaní
049/2024
5 467,57 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Slovenský metrologický ústav
22. Apríl 2024
Komisionárska zmluva
Z - 38/24
0,00 € Dajama Abonent, s.r.o. Slovenské literárne centrum
22. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
46. k KU-71-99/2024
26,96 € Ing. Ján Ministerstvo obrany SR
22. Apríl 2024
Agreement of the Scientific and Technical Coopereation
036/2024/FUSAVvvi
0,00 € Western Scientific Center of the National Academy of Sciences of Ukraine Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu - Prenechanie bytu do užívania
424/2024
0,00 € Mesto Zvolen Jela Vizyová
22. Apríl 2024
Zmluva
5/24/HMB
2 000,00 € Mgr. Ladislav Vojtuš, PhD. Horehronské múzeum
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00875-Z
SPO-V03-00875-Z
19 000,00 € Rudolf Hlavna Slovenská agentúra životného prostredia
22. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/95/2024
20,00 € Obec Vysoká nad Uhom Mária Lovasová
22. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
43-38/2024
8,70 € Martina GÁBOROVÁ Ministerstvo obrany SR
22. Apríl 2024
Publikačná zmluva 40/13-1/20242
Zmluva č. 40/13-1/2024
299,00 € Iparmuseszeti Muzeum - Museum of Applied Arts Stredoslovenské múzeum
22. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300D01896/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ľuboš Borovka
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04110-Z
SPO-V03-04110-Z
19 000,00 € Jozef Bobovčák Slovenská agentúra životného prostredia