Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
202300251/2023
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Mesto Prešov
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
77052
1 500,00 € Marián Hric, Jana Hricová Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
991-A.2-SM-46-KZ/2022
48,76 € Božena Puškárová Železnice Slovenskej republiky
31. Marec 2023
Zmluva č. 2/2023/V o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2023
52 2023
0,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Gelnica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Spišská Nová Ves
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
128/SZ2023/BA 1046
33,60 € ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Domov dôchodcov Borský Mikuláš, Na dereši 1089/17, 908 77 Borský Mikuláš
31. Marec 2023
Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka
Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka
0,00 € Zdravá župa, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
26/2023
40 089,60 € Haspo.sk, s.r.o. Záchranná služba Košice
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
2023/37/I/CI
0,00 € Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš APB, a. s.
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
99858
1 500,00 € Irina Kocjuková, Petro Kocjuk Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Marec 2023
Dohoda 23/31/054/205
23/31/054/205
7 381,92 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služby-manipulácia drevnej hmoty
Oú0159/2023/99/00
0,00 € MAWOOD s.r.o. Mestské lesy Košice a.s.
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/07/060/46
4 279,00 € Svetlana Dudášová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
2023/36/I/CI
0,00 € Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš BEABMED, s.r.o.
31. Marec 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
31/03/2023/3
10,00 € Obec Plešivec Poľovnícke združenie Kónyárt Plešivec
31. Marec 2023
DODATOK č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP- Z-302051T341-511/512-28 zo dňa 11.11.2019
839/2023
717 894,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Partnerstvo Južného Novohradu
31. Marec 2023
Zmluva č. 3/2023/V o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2023
53 2023
0,00 € Združenie včelárov Východného Slovenska – regiónu SPIŠ, Regionálne združenie včelárov Východného Slovenska Regionálna veterinárna a potravinová správa, Spišská Nová Ves
31. Marec 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
31/03/2023
10,00 € Obec Plešivec Karol Csocso
31. Marec 2023
zmluva o nájme
3/2023
50,00 € MABIF, s.r.o. MABIF, s.r.o.
31. Marec 2023
Nájomné zmluvy
32/2023
35,56 € Jozef Mati Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 05/2021
D/2023/714/IX/VP/VP_UK
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vedecký park Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky