Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
24. Jún 2024
Dohoda s splátkach - Číslo dohody: OPKZP-PO2-SC211-2017-21/08/DOS01/2024
Číslo dohody: OPKZP-PO2-SC211-2017-21/08/DOS01/2024
40 531,22 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Radôstka
24. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
107016/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Jastrabá
24. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
681/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Jaroslav Honíšek
24. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1964
70,00 € Zuzana Lanczová Slovenské národné múzeum
24. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
107004/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Horná Ždaňa
24. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1965
70,00 € Ludovit Radics Slovenské národné múzeum
24. Jún 2024
Zmluva o dodávke plynu
26/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Rudno nad Hronom
24. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
107008/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lovča
24. Jún 2024
DOHODA O SPONZORSTVE Uzatvorená v zmysle § 269 Obchodného zákonníka a VZN Obce Dolný Badín č. 7/2007
28
200,00 € Obec Dolný Badín Jednota Dôchodcov obce Dolný Badín
24. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/68/2024
10,00 € Obec Vozokany Zoltán Karika
24. Jún 2024
DODATOK K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Dodatok č.1 ku zmluve č. B/213/2011
Dodatok č.1 ku zmluve č. B/213/2011
0,00 € Obec Veľké Lovce Júlia Rapavá
24. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní
CP-BA_ZM_CPBA-MP-2024_000542-049
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Bratislava) Ing. Monika Bošeľová
24. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
258-2024
0,00 € "ensemble Spectrum" Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
24. Jún 2024
Darovacia zmluva
DV/19/2024
250,00 € Nadácia PORFIX Spojená škola internátna, Prievidza
24. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
SNPVF-Z/50/2024
0,00 € Mesto Ružomberok Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
24. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
107036/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Valaská Belá
24. Jún 2024
Dodávka lahôdkarských výrobkov a s tým spojené služby
190015/037/2024
2 070,38 € Bidfood s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
24. Jún 2024
ZMLUVA O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE A INVESTIČNÁ ZMLUVA
164/2024-2060-4270
18 385 620,00 € Gotion High-Tech Co., Ltd. a GIB EnergyX Slovakia s.r.o. a MH Invest, s.r.o. Slovenská republika
24. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 271/18/II/2024/EAD
4083-2024-LSR
0,00 € JASE, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
24. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela
FF 124/2024
160,00 € doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach