Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
31. Marec 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 13/2017 o nájme bytu
30-2023
148,00 € Anna Kvasová Obec Sása
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF504-23-010
FF504-23-010
0,00 € CBC Slovakia s.r.o. Špeciálna materská škola, Lučenec
31. Marec 2023
Mandátna zmluva
OU Jov 180/2023
4 800,00 € ABYS Slovakia s.r.o. Obec Jovice
31. Marec 2023
Záložná zmluva
600/10/2023/ZZ
279 409,00 € Obec Harmanec Štátny fond rozvoja bývania
31. Marec 2023
Záložná zmluva
600/9/2023/ZZ
4 738 513,00 € Obec Harmanec Štátny fond rozvoja bývania
31. Marec 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 160/20/ZŠ
18/2023
0,00 € Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Veronika Pacalaj
31. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve o odvádzaní odpadových vôd
OcÚ/156/2023/964
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájmu bytu
OcÚ/131/2023/1002
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Miroslav Belokostolský
31. Marec 2023
Vystúpenie Terchovskej muziky Sokolie a hostí na podujatí Trdlofest 2023,dňa 20.5.2023 vo františkánskej záhrade Skalica
139/2023
700,00 € Ladislav Stančiak Mesto Skalica
31. Marec 2023
Darovacia zmluva
28/2023
0,00 € Obec Horná Streda Tibor Markech - TIBI
31. Marec 2023
Zmluva o vykonaní dobrovoľnej dražby PDS č.011/1-2023
177/35/2023/UP - Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
0,00 € Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu - vystúpenia
02
0,00 € Excusive agency EU, s.r.o,. Mestská umelecká agentúra Partizánske
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva 239/2023/OD
31 440,00 € BPA INVEST, s.r.o. Prešovský samosprávny kraj
31. Marec 2023
Zmluva o prenájme KD č. 3/2023
3/2023
60,00 € Obec Prašice Roman Paluš
31. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
100971/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lovčica-Trubín
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23-512-01843
6 500,00 € Fond na podporu umenia Mestská umelecká agentúra Partizánske
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
700,00 € Štefan Nagy Obec Andovce
31. Marec 2023
Zmluva o úhrade nákladov za služby spojené s prevádzkou a správou nebytových priestorov
-
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa majetku Košického samosprávneho kraja
31. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
100919/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Ábelová
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
NI/1-156/2023/SPU
35 100,26 € BIOTECH s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre