Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Máj
2022
ZMLUVA č. 57/2022 o poskytovaní praktického vyučovania
00008/2022/SŠZARO-57
0,00 € MŠK Žilina, a.s. Spojená škola Žilina
20.
Máj
2022
prenájom športovísk
NZ Š_1/2122/6/22
556,00 € ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave HC TATRAN STUPAVA
20.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070AHG9
4/2022
25 530,33 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Ľudovítová
20.
Máj
2022
prízemie budovy Amfiteátra SO-01-Objekt javiska o rozlohe 17 m2
13/2022
1 980,00 € RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. GDC s.r.o.
20.
Máj
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č.ZO/2018A14929-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
29/2022
0,00 € Osobnyudaj.sk, poradenstvo a služby v oblasti os.údajov Základná škola s materskou školou
20.
Máj
2022
Kúpna zmluva
312/2022
108,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Dolný Kubín
20.
Máj
2022
Zmluva o vytvorení diela
Z/2022/1059/I/LF/SRVVC
100,00 € prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20.
Máj
2022
Rámcová dohoda "Mrazené mäso"
85/2021
16 097,04 € Soldanus Group, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
20.
Máj
2022
Zmluva 1200122815
1200122815
2 166,60 € Dräger Slovensko, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20.
Máj
2022
Zmluva 1100020528
1100020528
6 718,73 € Arcus International, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o praktickom vyučovaní zo dňa 30.06.2021
PV 1/2021-1
0,00 € Ambulancia zubného lekárstva MUDr. Ida Tunysová Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
20.
Máj
2022
Zmluva 1300134124
1300134124
25 000,00 € Barecz & Conrad Media s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20.
Máj
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VePS-36-46/2022
20,40 € Ing. Michal RÁZGA Ministerstvo obrany SR
20.
Máj
2022
Zmluva 1300133862
1300133862
8 000,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20.
Máj
2022
Zmluva o dielo
Z/2022/1060/I/RUK/OCOZ
48 561,81 € Polyen s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
20.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
322 0839
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Nemcovce
20.
Máj
2022
Zmluva o reklame
56/22/Mi
0,00 € Paralympijská marketingová spoločnosť s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20.
Máj
2022
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
13/2022/FVU
50,00 € Mgr. art. Juraj Toman, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
20.
Máj
2022
ZMLUVA č. 20225312 o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu podľa zákona č.185/2015 Z. z.
ZUM20225312
60,00 € PhDr. Miroslava Lauffová Knižnica pre mládež mesta Košice
20.
Máj
2022
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
14/2022/FVU
50,00 € prof. PhDr. Miloš Šejn Akadémia umení v Banskej Bystrici