Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07827-Z
SPO-V03-07827-Z
19 000,00 € Andrea Nagyová Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Predmier
B/27/2023
5,40 € Obec Predmier Alena Smolková
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby
41/SL/2023/SM OSM TT
18 122,44 € APW s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
5. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
3380/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
5. December 2023
dodatok ku zmluve o nájme hrobového miesta
202/2023
9,00 € Pongoóvá Iveta Mestské služby mesta
5. December 2023
Dodatok k zmluve o nájme bytu
6016805101
0,00 € Lucia Janegová, Marián Janega Mesto Nitra v zastúpení SLUŽBYT Nitra, s.r.o.
5. December 2023
dodatok ku zmluve o nájme hrobového miesta
204/2023
60,00 € Bertalan Ildikó Mestské služby mesta
5. December 2023
Dodatok k zmluve o nájme bytu
6016806301
0,00 € Marcela Papayová Mesto Nitra v zastúpení SLUŽBYT Nitra, s.r.o.
5. December 2023
Dodatok k zmluve o nájme bytu
6032001101
0,00 € Iveta Ivaničková Mesto Nitra v zastúpení SLUŽBYT Nitra, s.r.o.
5. December 2023
Zmluva č. PHZ-OPK3-2023/003181-004 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
PHZ-OPK3-2023/003181-004
13 500,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí mimoriadnej finančnej dotácie poskytnutej na základe rozhodnutia starostky mestskej časti z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č.444/2023
444/2023
500,00 € RYONG - občianske združenie Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
5. December 2023
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
30/2023-I
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury Domov sociálnych služieb "HRABINY"
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04221-Z
SPO-V03-04221-Z
19 000,00 € PaedDr. Andrea Zámečníková Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-35-214/2023
25,32 € MUDr. Jana QUITTNEROVÁ Ministerstvo obrany SR
5. December 2023
Dohoda o urovnaní na základe Zmluvy č 62NVSC000223 za obdobie od 1.2.2023 do 31.5.2023
Dohoda o urovnaní na základe Zmluvy č 62NVSC000223 za obdobie od 1.2.2023 do 31.5.2023
6 001,05 € Národný onkologický ústav Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06534-Z
SPO-V03-06534-Z
19 000,00 € Mgr. Zoltán Hrtan Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01239/2023 RE
0,00 € Obec Krivá, ZŠ Katolícka univerzita v Ružomberku
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí transferu
782023
0,00 € Technické služby mesta Prešov a.s. Mesto Prešov
5. December 2023
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu
52/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Obec Dlhé Pole
5. December 2023
Rámcová zmluva o spolupráci číslo 24143
SOŠ LT5-005/2023-015
18 080,00 € CK Slniečko,spol.s.r.o.l SOŠ letecko-technická