Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
2. December 2022
Kúpna zmluva
587/2022
1,00 € Spišiaková Monika Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
2. December 2022
Nájomná zmluva na prenájom kultúrneho domu v Hornom Ohaji.
900/2022
200,00 € Mesto Vráble MATADOR Automotive Vráble, a.s.
2. December 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
67390-1
196,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Varvara Yaremenko
2. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
045/2022/C
13,30 € Jozefa Klobučníková Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
2. December 2022
Z M L U V A o poskytnutí regionálneho príspevku
3692/2022
132 358,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p.
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2022-005193
1 045 041,98 € Obec Brekov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
93717
3 400,00 € Veronika Pancáková, Silvia Pancáková, PaedDr. Katarína Bieleková PhD. Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. December 2022
Umiestnenie reklamy na mantineli ZSVDZ
32/2022/ZSVDZ
65,00 € HK RUŽINOV´ 99 Bratislava a.s. RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o.
2. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
11/2022
0,00 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o . Veronika Púchyová
2. December 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
81/2022
0,00 € LUKAMASIV, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
93667
1 500,00 € Pavol Andrijko Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. December 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-VO-198-080/2022
KRHZ-NR-VO-198-080/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Chľaba
2. December 2022
Zmluva číslo D/104/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Krásno nad Kysucou
01/12/2022/D104
15,00 € Korhelíková Aurélia Mesto Krásno nad Kysucou
2. December 2022
Zmluva č. 121240/2022/710 o poskytnutí dotácie na nápravu škôd spôsobených chorobami zvierat
121240/2022/710
28 385,33 € Družstvo Agrospol, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
2. December 2022
Servisná zmluva na dodávku služieb
Servisná zmluva na dodávku služieb
0,00 € Liftega, s. r. o. Obec Beňadovo
2. December 2022
Nájomná zmluva 319/32221/2022
353/2022
60,00 € Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín Berta Mílová
2. December 2022
Zmluva č. 115/2022/OK, CR a prezentácie mesta
1180/2022
200,00 € PORTÁL - komorné divadlo bez opony Mesto Poprad
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 39/2022/OŠMaŠ
1183/2022
500,00 € Mesto Poprad Spolok nevidiacich a slabozrakých športovcov Svišť
2. December 2022
Zmluva č. SOC. 146/83609/8532/2022 - ZPS 09 o poskytovaní finančného príspevku
1184/2022
917,40 € Mesto Poprad Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
2. December 2022
Dodatok nájomnej zmluve za hrobové miesto
Dodatok k NZ 192/2022
9,96 € Obec Majcichov Július Blanarovič