Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
27. Január 2023
Zmluva o vykonaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi
2023/3
0,00 € PYROBOSS s.r.o. ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica
27. Január 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
bsp-EL-2/4-3-158/2023
20,36 € Mgr. Michal SUCHÁNEK Ministerstvo obrany SR
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí stravy
320/2023
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA Simona Pivniková
27. Január 2023
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2022/2305/III/RUK/RUK
ČZ/2023/161/III/RUK/OCOZ
8 611,20 € SWAN, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
27. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 06/2022
2023/002
0,00 € PORVENIR s.r.o Obec Cerovo
27. Január 2023
Mandátna zmluva
27012022
0,00 € Peter Házer Obec Nálepkovo
27. Január 2023
Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databázam
Z/2023/162/III/RUK/OCOZ
48 776,40 € Albertina icome Bratislava, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1277SP/UNB/2022
5 000,00 € Tatiana Schotterová Univerzitná nemocnica Bratislava
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí stravy
323/2023
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA Tomáš Výboch
27. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/45/054/19
5 110,56 € Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
27. Január 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J634-223-14 zo dňa 26.3.2018
203/2023
480 451,66 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
27. Január 2023
Dohoda o zapojení sa do množstvového zberu ZKO
251/2022/229
0,03 € Gubrica Róbert Obec Veľké Turovce, Veľké Turovce č. 321, 935 81
27. Január 2023
Dohoda o zapojení sa do množstvového zberu ZKO
245/2022/229
0,03 € Ing. Saliga Arpád Obec Veľké Turovce, Veľké Turovce č. 321, 935 81
27. Január 2023
Dohoda o zapojení sa do množstvového zberu ZKO
248/2022/229
0,03 € Csókási František Obec Veľké Turovce, Veľké Turovce č. 321, 935 81
27. Január 2023
Zmluva o termínovanom účte č.72/002/23
37/2/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Martin nad Žitavou
27. Január 2023
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál
37/1/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Martin nad Žitavou
27. Január 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 741/08
741/08
0,00 € BARDBYT, s.r.o. Mgr. Lucia Guthová - TIK
27. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 9 PZ/05/2023
KÚPNA ZMLUVA č. 9 PZ/05/2023
0,00 € Poľovnícke združenie Čelár Hostie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
27. Január 2023
Dodatok č. 3/2023 k Zmluve o zabezpečovaní stravovania
Dodatok č. 3/2023 k Zmluve o zabezpečovaní stravovania
0,00 € Zdena Melicheríková Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
27. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/40/054/67
342,30 € Obec Vavrinec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou