Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
26.
November
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/15/54E/1756
0,00 € Ivana Kováčová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
26.
November
2021
Zmluva o spolupráci
396/2021
0,00 € GIG Hudobné centrum
26.
November
2021
Zmluva o spolupráci
ZM2027999
23,90 € LaLu s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
26.
November
2021
Zmluva o spolupráci
ZM2027972
697,20 € 2 Mart s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
26.
November
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2097950
140,00 € Vašková Martina Rozhlas a televízia Slovenska
26.
November
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2097940
50,00 € Strojná Katarína Rozhlas a televízia Slovenska
26.
November
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2097991
120,00 € Prasličková Aurélia Rozhlas a televízia Slovenska
26.
November
2021
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
350/UNB/2021
61,25 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ing. Peter Patsch
26.
November
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
21/19/054/161
355,62 € Obec Nová Bystrica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
26.
November
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/19/054/151
3 369,10 € Obec Vysoká nad Kysucou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
26.
November
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/19/054/147
3 369,10 € Obec Stará Bystrica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
26.
November
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/19/54E/2074
0,00 € Jaroslav Vrtěna Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
26.
November
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
90923/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Galanta
26.
November
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
90929/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Balog nad Ipľom
26.
November
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
90898/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Prievidza
26.
November
2021
Nájomná zmluva č. 850501012-4-2021-NZP kú. Horné Kočkovce
Nájomná zmluva č. 850501012-4-2021-NZP
1 796,40 € Železnice Slovenskej republiky HYPNO, s.r.o.
26.
November
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
90919/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
26.
November
2021
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ŠTÚDIA - Vzorová zmluva totožná s uzatvorenými zmluvami č. 1 - 38 /2021/SNV
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ŠTÚDIA - Vzorová zmluva totožná s uzatvorenými zmluvami č. 1 - 38 /2021/SNV
300,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzické osoby podľa priloženého menného zoznamu
26.
November
2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/34/012/117
0,00 € Obec Tročany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
26.
November
2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/34/012/56
0,00 € Obec Stebnícka Huta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov