Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
6. Jún 2023
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
2023004
Doplnená
0,07 € Základná škola biobio s.r.o.
6. Jún 2023
Úrazové poistenie UoZ počas projektu
5190054048
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Liešťany
6. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
68167-1
81,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Radka Rišková
6. Jún 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby
04/GZ/2023/CVČ
28,04 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Centrum voľného času, Ústredie 976, Klokočov
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3321
2 500,00 € TJ SAAG ŠAHY Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Jún 2023
ZMLUVA č. 0685/GB/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0685/GB/2023
3 000,00 € Folklórny súbor Lipa (SCIO) Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 45/2223
9013/0217/23
3 844,00 € Ing. Agneša Szarka, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Jún 2023
Nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Gemerskej Hôrke č. 22/2023
51/2023
161,10 € Obec Gemerská Hôrka Urbánová Eva
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
23/06/01
1,00 € Andrea Remešová Obec Bobrov, Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov
6. Jún 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o zabezpečení stravovania pre dôchodcov
2023_D_48
0,00 € Gastroservis MM, s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 59/2223
9013/0218/23
3 660,00 € Ing. Lukáš Špendla, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Jún 2023
nájom sociálneho bytu
006/23/07
149,37 € Fyzická osoba Mesto Senec
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023/NAF039
26/2023
2 600,00 € Nadácia EPH Obec Trakovice
6. Jún 2023
ZMLUVA č. 1218/AT/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
1218/AT/2023
500,00 € Helena Steiner Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3328
800,00 € Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakkőzépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 117-OZ09-2.Q.2023-EAD
CRZ 3699-2023-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever DECURIO, s.r.o.
6. Jún 2023
Zmluva o nájme kompenzačného bytu - byt č. 21 na ul. Popradská 72
2023001278
0,00 € Zsigová Jana Mesto Košice
6. Jún 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 10/POH/2023
10/POH/2023
0,00 € Mária Bedrichová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
6. Jún 2023
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 11-416768
3-11-416768
148,86 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Štúrovo
6. Jún 2023
Zmluva o vydávaní jedinečného identifikátora
DC/11/2023
0,00 € DataCentrum, Bratislava MY & MI s. r. o.