Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
30.
Jún
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071BYM2 zo dňa 28.6.2022
1614/2022
12 600,01 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky obec Šarišská Trstená
30.
Jún
2022
Zmluva č. 2/2022/Vid. - dopl. o platení úhrady za sociálnu službu p. M. I.
26/2022
0,00 € E. M. Domov sociálnych služieb "SLATINKA"
30.
Jún
2022
Hromadné úrazové poistenie (jednorázové)
11-13824
0,00 € Union poisťovňa. a.s., Novohradská knižnica
30.
Jún
2022
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55161192
120,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Musacan Canbakis
30.
Jún
2022
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55180397
75,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Kateryna Levenets
30.
Jún
2022
Zmluva o ubytovaní
019-2022-1
0,00 € Peter Kasan Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
30.
Jún
2022
Nájomná zmluva
30201/NZ-011/2022/Bitarová/0166/DPP/335-00/1
2,20 € Irena Hrubá Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30.
Jún
2022
ZMLUVA č. M093/RS/2022 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M093/RS/2022
500,00 € Komorný zbor Zvony Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
30.
Jún
2022
Poistná zmluva č. 9102020337 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
H20220627003
0,00 € Groupama poisťovňa a.s. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Benefit Systems Slovakia s.r.o.
01/2022/Spr. 3307/2020
0,00 € Benefit Systems Slovakia, s.r.o. Okresný súd Bratislava V
30.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 57/4/2021 - Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 57/4/2021
864,14 € PLQ DEVELOPMENT s.r.o. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
30.
Jún
2022
DOHODA o vydaní nehnuteľnosti č. HM/010 – 2022/100
HM/010-2022/100
0,00 € Pavol Winkler Hydromeliorácie, š.p.
30.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 70/11/2011/SM
81/2022/VaM
3 876,60 € Združenie pre ekológiu človeka a krajiny Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
30.
Jún
2022
Dodatok č. 15 Nájomnej zmluvy č. 39/2015/Pr.
3074/2022
0,00 € Gabriela Adamová Mesto Snina
30.
Jún
2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 43/OMaVS/2022
43/OMaVS/2022
9 800,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR AUTOMONT s. r. o. Košice
30.
Jún
2022
ZMLUVA č. 885/2022/OPR o poskytnutí dotácie
885/2022/OPR
1 100,00 € Prešovský samosprávny kraj Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Svidník
30.
Jún
2022
Zmluva o výpožičke
1SprO 352 2022
231,00 € Okresný súd Trebišov Krajský súd v Košiciach
30.
Jún
2022
Dodatok k zmluve č. 15000001
2022025
0,00 € SoftComProg Mestská časť Košice-Košická Nová Ves
30.
Jún
2022
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-081/2022/SSD/614-00/Likavka/0920/Geoplán
0,68 € Katarína Lásková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní služieb
10195//2022/5400/051
28 224,00 € O2 Business Services, a. s. Železnice Slovenskej republiky