Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
2. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
1226/N
120,00 € Verejnoprospešné služby Fiačanová Marína
2. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
1224/N
80,00 € Verejnoprospešné služby Blaško Ladislav
2. Jún 2023
Zmluva č. E4/2023 o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnanca na školenie Erasmus+, č. projektu - 2020-1-LV01-KA229-077424
Zmluva č. E4/2023 o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnanca na školenie Erasmus+, č. projektu - 2020-1-LV01-KA229-077424
1 017,00 € Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo Mgr. Veronika Polhorská
2. Jún 2023
Zmluva o dielo
13/2023
70,00 € Karolína Janičíková PX CENTRUM
2. Jún 2023
Dohoda _ 61 _ 2023 o poskytnutí náborového príspevku
61/2023
5 000,00 € MUDr. Lukáš Kakalej Psychiatrická nemocnica, Kremnica
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb +Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
20/2023
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum pre deti a rodiny Žitavce
2. Jún 2023
Darovacia zmluva - Jaroslav Macko
262023
0,00 € Jaroslav Macko Obec Blatnica
2. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
N20230529009
0,00 € Obec Oravský Biely Potok Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
N20230529007
0,00 € Obec Raková Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Zmluva o dielo
0107/2023
160,00 € Anna Jambrichová Podpolianske osvetové stredisko
2. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - záujmová činnosť
ZŠ 032023
0,00 € Základná škola P.O.H. Hviezdoslava Centrum voľného času, Československej armády 957/13, Trstená
2. Jún 2023
Číslo zmluvy: 623024516 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6600000590
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
2. Jún 2023
splátkový kalendár platný od 1.6.2023
137/2023
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. TERNO real estate s.r.o.,
2. Jún 2023
Zmluva o nájme stánku č. 31/2023
92
0,00 € NOVOVITAL Ing. Agneša Lovászová
2. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-GR-ZOD-2023/1350
55,00 € Mgr. Vladimíra Büngerová Slovenské národné múzeum
2. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
N_2023_06_02
30,00 € Obec Likavka Ján Škuta
2. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1076135
370,00 € Zagiba Peter Rozhlas a televízia Slovenska
2. Jún 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1075958
400,00 € Kaščák Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
2. Jún 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2112688
90,00 € Ďuríková Melánia Rozhlas a televízia Slovenska
2. Jún 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2113005
270,00 € Prasličková Aurélia Rozhlas a televízia Slovenska