Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
14. Jún 2024
Dohoda o postúpení z NZ. č. 1026/06 HM Mestský 503/10
1544/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. Vladimír Samotij
14. Jún 2024
Nájomná zmluva k HM Mestský 503/10
1545/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. Karol Kristina
14. Jún 2024
Dodatok č. 1
287/2024
0,00 € TIDLY SLOVAKIA, a.s. Mesto Banská Štiavnica
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
2/2024
133,32 € Obec Dubové CVP-Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z.
14. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí dotácie
412/2024
800,00 € Mesto Rožňava Rožňavský besedný spolok - Rozsnyói társalgási egylet
14. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu - Fabriciová Dana
Zmluva o nájme bytu - Fabriciová Dana
166,34 € Obec Veľký Folkmar Fabriciová Dana
14. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00004 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00004
32 242,94 € Družstvo podielníkov Včelince Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00031 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00031
7 113,66 € FYZOKOL, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00755 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00755
16 333,27 € ZEMEDAR, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Jún 2024
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
292-2024
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
14. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00167 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00167
107,81 € Jakubčák Štefan Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Jún 2024
Dohoda č. 1/SÚ/2024 o ukončení zmluvy zo dňa 31.12.2003
176/2024
0,00 € Obec Ihľany Mesto Kežmarok
14. Jún 2024
Nájomná zmluva č. NZ/19/2024-G
NZ/19/2024-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. event2all, s. r. o.
14. Jún 2024
Technické zabezpečenie počas roka 2024_Veľkokapacitný stan Nám.Rodiny
15/DIE/2024
1 850,00 € Fyzická osoba Miestny úrad MČ Bratislava–Záhorská Bystrica
14. Jún 2024
Zmluva o propagácii a reklame
5/2024
200,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rudno
14. Jún 2024
Zmluva na výkon stavebného dozoru
INE_083/2024
8 040,00 € Inper, s.r.o. Mesto Fiľakovo
14. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DQU5
309070DQU5
100 000,00 € Mesto Rožňava Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DMU1
309070DMU1
49 998,68 € Obec Poniky Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DQC1
309070DQC1
11 144,12 € Obec Bošany Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Jún 2024
Prezencia akcionárov a sčítanie hlasov na valnom zhromaždení.
040/2024
1 320,00 € A.S.Partner, s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.