Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
30. November 2022
Nájomná zmluva
20221005
40 020 221 005,00 € Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 4, Šamorín Mgr.Tolnay Süveg Tünde
5. November 2021
MECHANIZMUS NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
1192/2021
Doplnená
4 723 350 949,00 € Európska únia, zastúpená Európskou komisiou Slovenská republika, zastúpená predsedom vlády Slovenskej republiky
12. Jún 2018
Zmluva o nepravidelnej doprave
460002179
4 600 002 179,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s.
14. December 2018
Poistná zmluva č. 411 025 868
ZM/2018/0438
2 381 028 312,49 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s./ PREMIUM Insurance Company Limited Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23. Máj 2016
Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Ho
238/C611/2016
1 891 280 000,00 € Zero Bypass Limited Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
14. December 2022
Zmluva medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Švédskym kráľovstvom zastúpeným Švédskou správou obranného materiálu o spolupráci na Pásových bojových vozidlách
SEMOD-EL74/57-211/2022
1 584 000 000,00 € Švédska správa obranného materiálu Ministerstvo obrany SR
4. Február 2011
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností súvisiacich s čerpaním úver.prostriedkov v súlade s Dohodou o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slov republikou–Rámcový úver na financovanie priorit.projektov v rámci Nár.strateg.rámca 2007-2013
2011003003
1 300 000 000,00 € Rezorty ŠS - viacstranný zmluvný vzťah Ministerstvom financií SR
15. Február 2011
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností súvisiacich s čerpaním úver.prostriedkov v súlade s Dohodou o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slov republikou–Rámcový úver na financovanie priorit.projektov v rámci Nár.strateg.rámca 2007-2013
82/2011
1 300 000 000,00 € Rezorty ŠS - viacstranný zmluvný vzťah Ministerstvo financií SR
16. Február 2011
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností súvisiacich s čerpaním úverových prostriedkov v súlade s Dohodou o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou - Rámcový úver na financovanie prioritných projektov v rámci Národného..
2011003003
1 300 000 000,00 € Rezorty štátnej správy - viacstranný zmluvný vzťah (Ostatnými rezortmi sú: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (IČO: 30 416 094), Ministerstvo hospodárstva SR (IČO: 00 686 832), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR... Ministerstvo financií SR
5. September 2022
Dodatok č. 9 k Zmluve o financovaní č. 0949/2015
204/2022-2060-4250
813 858 976,01 € Slovak Investment Holding, a. s., National Development Fund II., a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Jún 2022
Dodatok č. 8 k Zmluve o financovaní č. 0949/2015
104/2022-2060-4250
763 858 976,01 € Slovak Investment Holding, a. s. a National Development Fund II., a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zastúpené Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
9. September 2015
Dodatok č.2 k schvaľovacej listine č. ÚB 00001
ÚB 00001
657 592 683,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
29. Máj 2023
Dodatok č.1 k Poistnej zmluve číslo: 4419011101
2722023
656 825 373,00 € Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Obec Župkov
20. Január 2015
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam
2015013351
Doplnená
600 000 000,00 € Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov Ministerstvo financií SR
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311152DNR2 pre projekt "Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie"
2114/AE00/2023
574 818 539,10 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
18. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
274/2023-2060-4200
574 818 539,10 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12. December 2014
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2014359351
Doplnená
520 000 000,00 € Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov Ministerstvo financií SR
10. December 2013
Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
ZM/2013/0456
512 641 313,96 € Združenie Ovčiarsko (vedúci člen: Doprastav, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27. December 2021
Dodatok č. 7 k Čiastkovej zmluve pre rok 2021 zo dňa 15. 12. 2020 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 11. 2020 v znení Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 k Čiastkovej zmluve
913/C300/2021
502 663 143,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
11. Jún 2014
Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce
ZM/2014/0188
491 760 000,60 € Združenie SALINI IMPREGILO - DÚHA Národná diaľničná spoločnosť, a.s.