Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
14. Jún 2024
Zmluva o nájme pozemku
GEN_267/2024
10,00 € Martin Kocian Mesto Zlaté Moravce
14. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č........../2024
OÚ/0611/2024
7 000,00 € EkoAuris PLUS, s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
14. Jún 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb
08 23 03/01
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Krásnohorské Podhradie
14. Jún 2024
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
z_5200_2024_z
0,00 € Občianske združenie Divadlo komédie Mesto Bardejov
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-6550-2024
81,57 € Julius Sanislo Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-6551-2024
4,70 € Irena Tomčová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-6610-2024
1,44 € Iveta SZILÁGIOVÁ Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-6607-2024
249,23 € Margita Staňová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 538/2023
ZML 275/2024
0,00 € Metrostav Slovakia a.s. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
14. Jún 2024
Dohoda o urovnaní
171/2024
16 974,01 € Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja
14. Jún 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 35/04-1/Nn/2024
CRZ-3929-2024-LSR
581,00 € Urbárske pozemkové spoločenstvo Bzovík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-6033-2024
125,81 € Dana Vargová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-6034-2024
86,21 € Mgr. Renáta Žilecká Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-6039-2024
53,79 € Miroslav Juhás Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
Licenčná zmluva
0456/FTF/2024
0,00 € Doc-Air Distribution s.r.o. Vysoká škola múzických umení
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-6047-2024
56,43 € Pavol Novák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-6057-2024
134,50 € Jozef Horňák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-6055-2024
272,97 € Mária Schvarcingerová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
Zmluva o vykonaní lektorskej činnosti
24/2024
100,00 € Fyzická osoba Mestské kultúrne a informačné centrum
14. Jún 2024
Zmluva o dodávke plynu
12/2024
0,00 € SPP, a.s. ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec