Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
14. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 9_OZ07_II.Q.2024_EAD
003913/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie DREVOIMPORT, s.r.o.
14. Jún 2024
DOHODA O REFUNDÁCII NÁKLADOV
129/2024
0,00 € Eva Boldiová Mesto Revúca
14. Jún 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2123011
40,00 € Kopčíková Mária Rozhlas a televízia Slovenska
14. Jún 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2123018
50,00 € Šutka Jarolím Rozhlas a televízia Slovenska
14. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1084275
150,00 € Láštic Erik Rozhlas a televízia Slovenska
14. Jún 2024
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1084329
255,00 € Puškášová Melánia Rozhlas a televízia Slovenska
14. Jún 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1084311
50,00 € Karaš Martin Rozhlas a televízia Slovenska
14. Jún 2024
prenájom 1-izbového bytu č. 8 v dome č. 5001 na Hlbokej ulici v Malackách - opakovaný nájom
248/2024
0,00 € Mesto Malacky Tibor Baláž
14. Jún 2024
Zmluva č. 0270/2024 o podmienkach realizácie, odovzdania a prevzatia preložiek verejného vodovodu
170/2024
0,00 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Nová Baňa
14. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00296 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00296
15 101,44 € SLOV - MART, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00480 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00480
7 715,03 € Dubovský a Grančič, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00040 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00040
23 077,08 € A + Z AGRO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o prevode správy majetku
182/2024
0,00 € Mesto Rimavská Sobota TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA
14. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03743-Z
SPO-V04-03743-Z
19 000,00 € Gabriel Takács Slovenská agentúra životného prostredia
14. Jún 2024
ZoD
141/2024
200,00 € A. Mazúr Krajské kultúrne stredisko v Žiline
14. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 02/2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 02/2024
6 720,00 € MARGITA-ILONA, s.r.o. ORESA s.r.o.
14. Jún 2024
Darovacia zmluva
01062024
500,00 € Marjos s. r. o. Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
14. Jún 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 196/8
1486/2024
0,00 € Mesto Nitra Ronald Larisch
14. Jún 2024
Nájomná zmluva k HM Mlynárce 147/C
1523/2024
0,00 € Mesto Nitra Zuzana Šranková
14. Jún 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Selenec 100/5
1526/2024
0,00 € Mesto Nitra Zuzana Ferancová