Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
12. Júl 2024
Odberový diagram na dodávku a odber tepla 2025
-CRZ-
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin
12. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
27/2024
0,00 € UKRAIN HANDBALL FEDERATION Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
12. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
727/2024-2
0,00 € Andrássy Štefan, Mgr. Mesto Vrútky
12. Júl 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
114/2024-2
30,00 € Slovenská komora masérskych služieb a wellness pracovníkov Mesto Vrútky
12. Júl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
z-24-57
0,00 € Mgr. Marta Bošeľová Obec Šumiac
12. Júl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
598/2024/OMM
75,00 € Ján Kopina Mesto Vranov nad Topľou
12. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2024/87
135,00 € Marek Surový Obec Suchá nad Parnou
12. Júl 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1406-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Baherník-M.B.E. s. r. o.
12. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
23/2024
1 150,00 € Rastislav Beno Ratkovské Bystré
12. Júl 2024
Zmluva o elektronickej službe Business24
7/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Kunova Teplica
12. Júl 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
8/2024
48 777,44 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Kunova Teplica
12. Júl 2024
Nájomná zmluva KD
KD12072024
120,00 € obec Jasenov Štefan Horváth
12. Júl 2024
Zmluva o dielo
59/2024
200,00 € Ľudmila Kováčiková Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
12. Júl 2024
Zmluva o dielo č. 1/2024
13/2024
33 398,45 € Záhradnícke služby KLAČANSKÝ s.r.o. Obec Kameničany
12. Júl 2024
Zmluva o dielo
60/2024
150,00 € Jozef Pobočík Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
12. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06899-Z
SPO-V04-06899-Z
19 000,00 € Mgr. Peter Sedlák Slovenská agentúra životného prostredia
12. Júl 2024
Nájomná zmluva
2/2024
800,00 € ISPER GROUP, s.r.o. Spojená škola
12. Júl 2024
Nájomná zmluva
3/2024
400,00 € KONFER net, s.r.o. Spojená škola
12. Júl 2024
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20240708-gaidukovs
70,00 € Sergejs Gaidukovs Slovenská akadémia vied
12. Júl 2024
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác s názvom: Dažďová kanalizácia
448/24
34 939,52 € DFM Slovakia s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Hron