Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
9.
August
2022
Kúpna zmluva
Z20228118_Z
1 029,00 € CHEMOLAK a.s. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
9.
August
2022
Rámcová dohoda
Z20228332_Z
10 000,00 € K&M MEDIA s.r.o. Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
9.
August
2022
Kúpna zmluva
Z20228454_Z
187,79 € IGGY-TRADE s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
9.
August
2022
Kúpna zmluva
Z20228354_Z
2 482,78 € SVK Tech Capital s.r.o. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
9.
August
2022
Kúpna zmluva
Z20228641_Z
4 100,00 € FISHER Slovakia, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9.
August
2022
Príkazná zmluva
19/2022
20,00 € Renáta Štabová Mestská časť Košice - Pereš
9.
August
2022
Poskytnutie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu zamestnáv
Z179/12317/2022
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vec Mesto Svätý Jur
9.
August
2022
Tyršovo nábrežie OM20011485
MAGTS2200215
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, Hlavné mesto SR Bratislava
9.
August
2022
Zmluva o dielo
08082022
39 930,79 € Jozef Pavlišin Spojená škola internátna, Stará Ľubovňa, Levočská 24
9.
August
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 21/2022/OE/T/1.45
710/2022/OE
1 100,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Podhradie
9.
August
2022
Javisko amfiteátra na Valachovej ul. v Dúbravke
398/2022
28 177,64 € Ateliér Suchánek, s. r. o. mestská časť Bratislava-Dúbravka
9.
August
2022
Nájomná zmluva
CP-TT_ZM_CPTT-ON-2022-003302-002_2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dallmayr Vending & Office k.s.
9.
August
2022
KÚPNA ZMLUVA č. OcÚHK-1654/160/2022-1654/2022 o predaji majetku obce občanovi
OcÚHK-1654/160/2022-1654/2022
860,00 € Marián Rusnák a Monika Rusnáková Obec Hronské Kľačany
9.
August
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 41/2022/OE/HP/1.72
713/2022/OE
3 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Teplička nad Váhom
9.
August
2022
Zmluva č. D/356/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Neded - Reformovaný - Starý
97/2022
10,00 € Obec Neded Ing. Ján Fülöp
9.
August
2022
„Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Dúžava“
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 0204/2022
3 590,00 € Crea - Geo, s.r.o. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9.
August
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 19/2022/OE/K/1.20
716/2022/OE
1 100,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Klokočov
9.
August
2022
Zmluva o spolupráci pri výrobe a realizácii divadelného predstavenia
36/2022
0,00 € OZ - Smart art Spišské divadlo
9.
August
2022
Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor
ZM1007710
6 846 300,00 € KOOR, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
9.
August
2022
Zmluvy o poskytovaní služieb
004/2022
1 000,00 € Trabisco s.r.o. Obec Opatovce