Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
27. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/40/054/82
1 198,00 € Obec Kladzany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
27. Január 2023
Dodatok č. 17 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
5/2023
0,00 € Obec Jasov, obec Poproč, obec Bukovec, obec Malá Ida, obec Rudník, obec Šemša Obec Malá Ida
27. Január 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 362/03
362/03
0,00 € BARDBYT, s.r.o. Komunitná nadácia Bardejov
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí jednorazovej finančnej náhrady za zriadenie vecného bremena
30703/VB-003/2023/Čadca/1018/SSD/SO 606-12,13,14/RumDa
26,48 € Anna Bukovanová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1578/22
5 000,00 € Mgr. Zuzana Duncová Fakultná nemocnica Trenčín
27. Január 2023
Dodatok č. 2 ku Zmluve o poskytovaní služieb č. 55 00 93 60
55 00 93 60
0,00 € Marius Pedersen a.s. Obec Horovce
27. Január 2023
Zmluva o ubytovaní (zamestnanecká)
Z/2023/163/VII/RUK/UO
218,36 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Zuzana Pallayová
27. Január 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-38-43/2023
15,24 € MUDr. Rastislav JURKOVIČ Ministerstvo obrany SR
27. Január 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (PHRSR)
4/2023
2 200,00 € Komunikačné Centrum Detva, n. o. Obec Kriváň
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1580/22
5 000,00 € Mgr. Lenka Dudová Fakultná nemocnica Trenčín
27. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke zemného plynu č.P3440/2019
42023
0,00 € Magna Energia a.s. Centrum pre deti a rodiny Žitavce
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Bojničky
91/2022
0,00 € Obec Bojničky Telovýchovná jednota Bojničky
27. Január 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní grafických prác
13-2023
0,00 € Ing. Matej Kotuľa, POINTA, Grafické štúdio Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
27. Január 2023
Licenčná zmluva
01/2023
225,00 € eSYST, s.r.o. Obec Ostrý Grúň
27. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke depozitov č. AF3-207/2022 ZoV KR 8/2022
Dodatok č. 1_AF3-207-2022
0,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Múzeum mesta Bratislavy
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1790/22
5 000,00 € Bc. Dušana Kaňovská Fakultná nemocnica Trenčín
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1792/22
5 000,00 € Mgr. Lenka Koníčková Fakultná nemocnica Trenčín
27. Január 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. AF3-131/2020 v znení Dodatku č. 1 a v znení Dodatku č. 2
Dodatok č. 3_AF3-131-2020
0,00 € Slovenské národné múzeum – Historické múzeum v Bratislave Múzeum mesta Bratislavy
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1793/22
5 000,00 € Jana Galanová Fakultná nemocnica Trenčín
27. Január 2023
Zmluva o využívaní služby - ČSOB BusinessBanking Lite
INE 009/2023
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Smižany