Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
17. Máj 2024
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2024 pre CK MŠK Kežmarok
120/2024
850,00 € Mesto Kežmarok CYKLISTICKÝ KLUB MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB Kežmarok
17. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku
541/2024
600,00 € Mesto Modra Slovenská pošta, a. s.
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
Z24/0048
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ľubovnianska nemocnica, n. o.
17. Máj 2024
Sanácia miestnosti - Košice
OBJ_128_2024
3 044,68 € SMUTKO Juraj, maliarske a natieračské práce Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
17. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 4/2023
188 2023
0,00 € Božena Heiner a Vladimír Heiner Považská galéria umenia v Žiline
17. Máj 2024
Dohoda č. 26/2024/OdŠMKaŠ/KŠ o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin 4. pilier - na podujatie ,,Pif-PAF (petangový turnaj dvojíc)"
503/2024
500,00 € Mesto Martin Petangová amatérska formácia Martin
17. Máj 2024
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia drobnej stavby vodovodnej prípojky na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 2231/6 a 2234/2 v k.ú. Dúbravka.
286503132400/0099
132,00 € Mühlová Vlasta, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
17. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku_MK_94_2024_M
OcÚ-59/2024/014
205,80 € Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1 Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
17. Máj 2024
Dohoda č. 18/2024/OdŠMKaŠ/KŠ o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin 4. pilier ,,Plavecké výcviky 2024 pre ZŠ v územnej pôsobnosti mesta Martin"
505/2024
500,00 € Mesto Martin SWIMMING WOLVES MARTIN
17. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej prevádzkovej praxe
35/2024/OP
0,00 € JAT Jaraba Vladimír Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok
17. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00600
ZML.2024/00600
40,00 € Obec Blatnica Terézia Čillová
17. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej prevádzkovej praxe
41/2024/OP
0,00 € Tatry mountain resorts, a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok
17. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej prevádzkovej praxe
40/2024/OP
0,00 € KELEX s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok
17. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej prevádzkovej praxe
50/2024/OP
0,00 € FotoCentrum R. Šeffer, FOTO-AV MEDIA-DIGITAL Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok
17. Máj 2024
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre rok 2023
11/2024
0,00 € ZO OZ PšaV na SLOVENSKU, Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, 017 01 Považská Bystrica Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica
17. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej prevádzkovej praxe
58/2024/OP
0,00 € Michal Gabčo Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok
17. Máj 2024
Poistná zmluva
Poistná zmluva
0,00 € Komunálna poisťovňa Mestské kultúrne stredisko
17. Máj 2024
Rámcová dohoda na nákup parafínu
70/2024
26 556,00 € OPTOTEAM, s.r.o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
17. Máj 2024
Nájom nebytových priestorov
8/2024
1,00 € Obec Prietrž Únia žien-základná organizácia Prietrž
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 142/STT-OUT/KA131
ZML/1/2024/191006/z:708
0,00 € Mgr. Ján Francisti, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre