Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
6. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
BVB/356/2023/BVS
0,00 € púpavy Bernolákovo, s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
6. Jún 2023
Licenčná zmluva č. 01/2023
Z 6/2023/Reg.
31,92 € AITEC, s. r. o. Spojená škola internátna, Prešov
6. Jún 2023
Dodávka čistiacich prostriedkov - Odstúpenie od RD
Odstúpenie od Rámcovej dohody č. 1/2022/RZ
0,00 € Beáta Lukácsová - JÁZMIN Základná škola, L. Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec
6. Jún 2023
Zmluva č. 861/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
861/2023/ODDDO
400,00 € SMILEYS Banská Bystrica o.z. Banskobystrický samosprávny kraj
6. Jún 2023
Zmluva o dielo
2023-0135-1160401
77 400,00 € PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu stáž v rámci programu ERASMUS+ akad. ro. 2022/2023, číslo zmluvy 93/SMP/KA131/2022-23
ZML-2023/1-872:191006
0,00 € Rebeka Vlahy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
6. Jún 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých č. 12/2019
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých č. 12/2019
0,00 € MUDr. Jaroslav Grochola Nemocnica Poprad, a.s.
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku riešenie migračných výziev ITMS2014+ kód 302091DDF9 EXt_046/2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku riešenie migračných výziev ITMS2014+ kód 302091DDF9 EXt_046/2023
124 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Zálesie
6. Jún 2023
Nájomná zmluva
8/185/2023
0,00 € Obec Žihárec Anna Mlacáková
6. Jún 2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 1862
R 1862
0,00 € HAREX, s.r.o PREŠOV REAL, s.r.o.
6. Jún 2023
Objednávka číslo 10/D/2023
10/D/2023
10,50 € TAMPEX Prešov, spol. s r. o. PREŠOV REAL, s.r.o.
6. Jún 2023
Nájomná zmluva
TOR-2023/2-73-Obc
0,00 € Adriana Ištoňová, Ján Ištoňa Obec Torysa
6. Jún 2023
Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve
1188/2642/8D/101/2016
0,00 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o . Eva Makaiová
6. Jún 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2112985
400,00 € Michelčíková Lucia Rozhlas a televízia Slovenska
6. Jún 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2112607
1 000,00 € Vojtek Milan Rozhlas a televízia Slovenska
6. Jún 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2113290
800,00 € Smetanková Ľudmila Rozhlas a televízia Slovenska
6. Jún 2023
Zmluva č. 869/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
869/2023/ODDDO
350,00 € Športový klub RAJA Banskobystrický samosprávny kraj
6. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 42/2023-PREZ
1110000721
2 200,00 € Dávid Ľudovít Godiška - TATRAGOAT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Jún 2023
Zmluva na krátkodobý prenájom priestorov_Karpatská nadácia
91/2023
295,00 € Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Karpatská nadácia
6. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 72/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1159/2023
32 699,52 € Psychiatrická nemocnica Hronovce Nitriansky samosprávny kraj