Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
19. Jún 2024
Darovacia zmluva
111/DZ/2024
7,00 € Bc. Tomáš Blaško „HARLEKÝN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
19. Jún 2024
Nájomná zmluva
1262/2024
0,00 € Hanušovce nad Topľou Pirko-Puľová Milena
19. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02870-Z
SPO-V04-02870-Z
19 000,00 € Ing. Michal Petrík Slovenská agentúra životného prostredia
19. Jún 2024
Rámcová dohoda č. 1
2152/2024
0,00 € SA ELEKTRO Obec Trnovec nad Váhom
19. Jún 2024
Zmluva o nájme - dodatok č.1 k zmluve o nájme
132023
0,00 € Špecializovaný liečebný ústav Marína,š.p. Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Kováčová
19. Jún 2024
Zmluva o nájme
565/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Zdenko Mordáč
19. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04466-Z
SPO-V04-04466-Z
19 000,00 € Marta Jarošová Slovenská agentúra životného prostredia
19. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08775-Z
SPO-V04-08775-Z
19 000,00 € Beáta Izakovičová Slovenská agentúra životného prostredia
19. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb externého bezpečnostného poradcu ADR
403/2024
0,00 € DGSA Consulting, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
19. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
3/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Reedukačné centrum, Levoča
19. Jún 2024
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
2024080
0,00 € Michal Pavlík Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
19. Jún 2024
ZMLUVA č. 625/2024/OPR o poskytnutí dotácie
625/2024/OPR
1 400,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Dukovce
19. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05680-Z
SPO-V04-05680-Z
19 000,00 € Ing. Maroš Dvorščák Slovenská agentúra životného prostredia
19. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/429/2024
7,00 € Mesto Hanušovce nad Topľou Ladislav Pirko - Puľo
19. Jún 2024
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2-2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Lutiše
19. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live
Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live
0,00 € eSoft services s. r. o. Základná škola, Námestie mládeže 587/17, Zvolen
19. Jún 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla za náhradu - pracovná (služobná) cesta
SEPSČ-9-33/2024
22,20 € Andrea Némethová Ministerstvo obrany SR
19. Jún 2024
Zmluva č. 3/1000216491 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3/1000216491
0,00 € SKY Building, s. r. o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Jún 2024
Dodatok č.1 k zmluve o zmene čísla BÚ a práv a povinností zml.strán
20240648
0,00 € Mesto Michalovce Gejgušová Martina
19. Jún 2024
Zmluva o nájme
570/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Monika Štendová