Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
27. Január 2023
Zmluva o nájme GZ4/4/2023
202300006/2023
0,00 € Základná škola Májové námestie Neuvedené
27. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 5/2023
5/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Bc. Viera Bujňačková
27. Január 2023
Úhrady za spotrebovanú elektrickú energiu a užívanie trafostanice
81/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
27. Január 2023
Nájom vonkajšej elektronickej úradnej tabule
82/2023
333,00 € Galileo Corporation, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
27. Január 2023
Zmluva o výpožičke diela
ZM1008762
0,00 € Rumanský Michal Rozhlas a televízia Slovenska
27. Január 2023
Informačné bezpečnostné označenia
OBJ_18_2023
2 491,61 € Bittner print, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27. Január 2023
Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 11-2023
č. 11-2023
0,00 € Mgr. Ingrid Bučeková, PhD. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
27. Január 2023
Kolektívna zmluva
05/2023/Z
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole, Hrnčiarska 13, 066 01 Humenné Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné
27. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
18/2023
0,00 € Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
27. Január 2023
Prieskum verejnej mienky
OBJ_32_2023
9 800,00 € 2muse, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27. Január 2023
Dohoda o prevode telefónneho čísla
9/2023/EOD
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Krupina
27. Január 2023
Zmluva o ubytovaní
CP-TT_ZM_CPTT-ON-2023-002274-001_2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Andrej Oslányi
27. Január 2023
Dodatok č. 12
D2011/108-12
0,00 € BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik Kriváňová Eva
27. Január 2023
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1 k zmluve 312/2022
0,00 € WINNIE s.r.o. Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
27. Január 2023
Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru objednávateľa
2023/0091
19 800,00 € BASID s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
27. Január 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
025/23
450,00 € Mesto Tvrdošín Slovenský hydrometeorologický ústav
27. Január 2023
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
23/001/2023
0,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Revúcka Lehota
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. 362301
362301
0,00 € Brantner Gemer, s.r.o. Obec Kociha
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí jednorazovej finančnej náhrady za zriadenie vecného bremena
30703/VB-016/2022/Čadca/1018/SO 542-00 SEVAK/TraMi
0,81 € Jarmila Gunčagová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27. Január 2023
Dodatok č. 1 k Náj. zmluve byt. dom č. 211 č. 2
Dodatok č. 1 k Náj. zmluve byt. dom č. 211 č. 2
0,00 € Obec Jalšové Kristína Pavlovičová