Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/26/54E/1429
0,00 € Júlia Haruštiaková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
20.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/05/54E/1108
0,00 € Mária Kalocsaiová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
20.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/21/54E/3683
0,00 € Anton Úradník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
20.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/21/54E/3659
0,00 € Jozef Holubjak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
20.
Október
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/84/2020
0484/2020-D1
0,00 € Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202119584_Z
3 417,60 € HELAGO-SK, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave
20.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202119334_Z
6 900,00 € NIMAG, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
20.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202119665_Z
199 800,00 € AXON PRO, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
20.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202119758_Z
15 800,00 € TENZONA Slovakia s.r.o. Obec Plaveč
20.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202119854_Z
11 997,60 € Eurolab Lambda a.s. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
20.
Október
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202120319_Z
799,00 € KALIBRA SK s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202120556_Z
450,00 € METE Solutions s.r.o. Spojená škola
20.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202120361_Z
5 699,99 € RIZNER s. r. o. Centrum výcviku Lešť
20.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202120576_Z
4 050,00 € OK PFAFF, s.r.o. Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282
20.
Október
2021
Rámcová dohoda
Z202120347_Z
5 460,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola
20.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202120465_Z
7 785,60 € KORAKO plus, s. r. o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
20.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202120450_Z
96,00 € Štefan Nagy - FAN – AUTO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20.
Október
2021
Rámcová dohoda
Z202120425_Z
2 130,00 € VT-HADICE & PLAST s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
20.
Október
2021
Dodatok č. 5 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/ÚPSVR Banská Bystrica
Z2100185
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Slovenská konsolidačná, a.s.
20.
Október
2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
D_03_2021
0,00 € Ing. Ivan Kolka Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov