Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
27.
Október
2021
Rámcová dohoda
Z202120844_Z
10 516,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola
27.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202120917_Z
38 567,10 € Up Déjeuner, s. r. o. Technická univerzita v Košiciach
27.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202121257_Z
2 855,76 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
27.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202121276_Z
828,00 € TREKLAND s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
27.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202121340_Z
999,60 € ITSK, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
27.
Október
2021
Zmluva o diele na objednávku a licenčná zmluva (ev. č. SCD 133/2021/AH) uzatvorené podľa § 91 a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
133/2021/AH
156,00 € Klára Prešnajderová Slovenské centrum dizajnu
27.
Október
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
111/VŠMU/2021
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Vysoká škola múzických umení
27.
Október
2021
Dodatok č.4 k Zmluve o klinickom skúšaní č. POZ 209/2008
Dodatok č.4 k Zmluve o klinickom skúšaní č. POZ 209/2008
0,00 € IQVIA RDS Slovakia, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
27.
Október
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA PRI PREPRAVE
prlogHC– 118-425/2021
18,72 € Lívia BARTOŠOVIČOVÁ Ministerstvo obrany SR
27.
Október
2021
O poskytnutí služby
KRPZ-TN_ZM_VO2-513-2021_2021
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Film Location managers s.r.o.
27.
Október
2021
Zmluva o dielo
IU/2021/60255
12,04 € Ján Pavlík IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27.
Október
2021
Zmluva o dielo
IU/2021/60157
29,49 € Mária Dományová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27.
Október
2021
Zmluva o dielo
IU/2021/60145
191,69 € Iveta Jančigová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
27.
Október
2021
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP-179-018-2021_2021
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Milan Novák
27.
Október
2021
dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
026/127/2021/OE/BS
547,15 € Ferdinand Mikšík, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
27.
Október
2021
DODATOK č. 6 K ZMLUVE O PARTNERSTVE
ITMS2014+:312011F057
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
27.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu ochrany prírody
ŠOP SR-Z/216/2021/POP-23
5 000,00 € Občianske združenie Diana Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
27.
Október
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
110/VŠMU/2021
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Vysoká škola múzických umení
27.
Október
2021
Dohoda č. 21/42/010/87
21/42/010/87
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
27.
Október
2021
Dohoda o ukončení dohody 21/09/54E/2421
Dohoda o ukončení dohody 21/09/54E/2421
0,00 € Róbert Lakatoš - MANCI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske