Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
21. Jún 2024
sponzorský príspevok v rámci 710 v.
1/DAR/SPON/2024
1 000,00 € KAMI PROFIT, s.r.o. Miestny úrad MČ Bratislava–Záhorská Bystrica
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 14_2024
98/2024
500,00 € Denisa Rybárová, PhDr. Spišské kultúrne centrum a knižnica
21. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č.: 0112/2014
0112/2014
100,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Priska Bartalová
21. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
596/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Jozef Karolčík
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. : GS/ZC71/2024
GS/ZC71/2024
350,00 € GÚTA SERVICE príspevková organizácia Eva Fűriová
21. Jún 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
2024/06/015
6 000,00 € Kulturise s.r.o. Bratislavská organizácia cestovného ruchu
21. Jún 2024
Nájomná zmluva
ZML54/2024-1519
7 984,80 € Obec Trstín Hlavatý Gabriel a Hlavatá Miroslava
21. Jún 2024
Dodatok č. 1/2024
NZ_484/2024
40,05 € Vaňovičová Daniela Mesto Topolčany
21. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20244792_Z
10 963,75 € eDevelopment s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. Jún 2024
Dodatok č. 2/2024
NZ_482/2024
31,96 € Mikušková Eva Mesto Topolčany
21. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244801_Z
2 758,00 € SAFETRONICS a.s. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
21. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244814_Z
17 038,80 € CIMBAĽÁK s.r.o. NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
21. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1492/2024
5 546,52 € Mesto Nitra Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
21. Jún 2024
Nájomná zmluva k HM Mestský cintorín 114/7
1557/2024
0,00 € Mesto Nitra Jaroslav Duška
21. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244851_Z
28 200,00 € ENVIROCHEM Slovakia, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20244854_Z
5 295,07 € MedSynthesis s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
21. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20244862_Z
3 796,87 € Boris Prítrský PRIMAPEK Stredisko sociálnej starostlivosti
21. Jún 2024
Zmluva o dielo
ZD0772024
39 960,00 € APROREAL, s.r.o. Mesto Gbely
21. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 195/2024/OVZ-SÚ
195/2024
17 790,00 € Mesto Banská Bystrica RENGL Slovensko, s.r.o.
21. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 1498/2024/PS-TP
1498/2024
33 217,92 € Scholmobile, s.r.o Mesto Banská Bystrica