Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb - služba Internet číslo: 1910032
SŠZ/23/022
0,00 € XpresNet, spol. s r.o. Správa športových zariadení mesta Žilina, s. r. o.
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2023
1 063,11 € Ing. Vladimír Šmelko Technické služby mesta Dobšiná
31. Marec 2023
D O H O D A číslo 23/42/054/257 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
23/42/054/257
6 161,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Úbrež
31. Marec 2023
Licenčná zmluva mobilná aplikácia SOM
88/2023
1 200,00 € PERRY SOFT, s.r.o MESTO LEOPOLDOV
31. Marec 2023
Dohoda č.23/44/054/239 - Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
DPČ_001/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Smižany
31. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 115/2023
115/2023
788,90 € Richard Majoroš - M.K. Trade Mesto Tornaľa
31. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
12/2023
48,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Belá, Oslobodenia 183
31. Marec 2023
Municipálny úver - Univerzál Zmluva o úvere č. 25/005/23
INE_018/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Vidiná
31. Marec 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/817
2 874,48 € Obec Šamudovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
31. Marec 2023
Nájomná zmluva - dodatok
02/2023/02 - D1
0,00 € Základná škola Jarná Ukrainska spilka
31. Marec 2023
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
0103/2023
0,00 € Divadlo komédie Mestské kultúrne stredisko
31. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZM-61-23-1-00043-00010
2 000,00 € CORTESIA Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Z0402023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
31. Marec 2023
Zmluva o nájme - časť parc. č. KNC 7846 za účelom umiestnenia predajného stánku
101/2023
3 078,00 € Mesto Žilina PEKIS, s.r.o.
31. Marec 2023
Dohoda č. 23/44/054/248
23/44/054/248
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Obec Nálepkovo
31. Marec 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
362/2023
102,00 € Mgr. art. Michaela Juhász Ústredie ľudovej umeleckej výroby
31. Marec 2023
Dodatok č. 3/2023 k Zmluve o podnájme zo dňa: 06.09.2021
Podnájom parkovacieho miesta 44/1
1 440,00 € Doc. MUDr. Peter Štencl, PhD Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
30/2023
Doplnená
145 580,00 € SELVIT spol. s.r.o. Záchranná služba Košice
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
29/2023
Doplnená
93 121,92 € SELVIT, spol. s.r.o. Záchranná služba Košice
31. Marec 2023
Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie - produkt
9479000563
48,25 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy