Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
5.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60406
1 511,00 € Tomáš Jenis Slovenská inovačná a energetická agentúra
5.
Marec
2021
Dohoda č. 21/08/060/1 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov
Dohoda č. 21/08/060/1/TT
0,00 € Ing. Ľubomír Ovčiarik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
5.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/41/54E/1438
0,00 € Ján Mičák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku
21/44/54E/536
0,00 € Ján Kicko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
5.
Marec
2021
Dohoda č. 21/20/54E/241 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
21/20/54E/241
0,00 € Milan Jurík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
5.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
78/2020-2060-2230-V212
541 250,00 € MATADOR Industries, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Marec
2021
Dohoda č.21/25/54E/1457 v rámci NP „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/25/54E/1457
0,00 € Janka Pecková - Kozmetika JANINA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
5.
Marec
2021
Dohoda uzatvorená v zmysle NP Prvá pomoc
21/17/54E/968/2021
0,00 € Miroslav Kuruc FotografUM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
5.
Marec
2021
Dohoda číslo: 21/16/54E/1030 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc – Opatrenie č. 4A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2913/2021
0,00 € Martina Patáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
5.
Marec
2021
Dohoda uzatvorená v zmysle NP Prvá pomoc
21/17/54E/893/2021
0,00 € Ignác Csontos IGNON Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
5.
Marec
2021
Dohoda uzatvorená v zmysle NP Prvá pomoc
21/17/54E/773/2021
0,00 € Mgr. Ľuboš Kender Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
5.
Marec
2021
Zmluva o nakladaní s odpadmi č. 62/BA/2021
35/21
0,00 € ARGUSS, s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
5.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
59735
1 500,00 € Stachera Michal , Martina Stacherová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5.
Marec
2021
D O H O D A číslo: 21/36/54E/986 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
D O H O D A číslo: 21/36/54E/986 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
0,00 € Mgr. Róbert Schlachta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
5.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
59697
1 500,00 € Dušan Lazík, Alica Lazíková r.Líšková Slovenská inovačná a energetická agentúra
5.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
59609
1 500,00 € Matúš Ogurčák, Katarína Ogurčáková r. Benková Slovenská inovačná a energetická agentúra
5.
Marec
2021
D O H O D A číslo: 21/36/54E/974 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
D O H O D A číslo: 21/36/54E/974 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
0,00 € Ľubomír Slodičák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
5.
Marec
2021
Zmluva o spolupráci č. 62/2020
5/2021
3 900,00 € HC Košice s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
5.
Marec
2021
D O H O D A číslo: 21/04/54E/303 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/04/54E/303
0,00 € Andrea Sill Skuby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
5.
Marec
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2091299
60,00 € Cisár Ľubomír Rozhlas a televízia Slovenska