Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
18.
Jún
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/36/054/168
12 106,44 € Obec Spišské Bystré Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
18.
Jún
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/36/054/160
9 690,30 € Obec Spišská Teplica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
18.
Jún
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/22/54E/1209
0,00 € GARANT PARTNER PLUS, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
18.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/14/54E/1356
0,00 € Róbert Kurina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
18.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/37/54E/3898
0,00 € Alena Tureková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/16/54E/2604
0,00 € Vladimír Ševčík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
18.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/16/54E/2600
0,00 € Juraj Jaruška Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
18.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/16/54E/2619
0,00 € Slavomír Fiksel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
18.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/09/54E/1111
0,00 € Thi Ngoc Huyen Nguyen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
18.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/12/54E/2183
0,00 € Juraj Hronček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
18.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/12/54E/2185
0,00 € Ing. Miroslav Rečlo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
18.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/25/54E/3828
0,00 € Barbora Valčíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
18.
Jún
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/25/54E/3866
0,00 € Lions Consulting, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
18.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/25/54E/3835
0,00 € Vladimír Cigánik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
18.
Jún
2021
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
577/2021
60 340,00 € Balsam s.r.o. Úrad vlády SR
18.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/06/54E/887
0,00 € Jana Janošíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
18.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/11/54E/1477
0,00 € Miroslava Slančíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18.
Jún
2021
Kúpna zmluva č. 26/06/ II.Q.2021/EAD
CRZ č. 2100/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Píla Podlužany spol. s r.o.
18.
Jún
2021
Kúpna zmluva č. 27/06/ II.Q.2021/EAD
CRZ č. 2101/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Holz-Import-Export s.r.o.
18.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
žprEL1/59-2-2-6-20/2021
83,20 € Marián VAĽKO Ministerstvo obrany SR
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »