Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
31. Marec 2023
Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Sereď na podporu a rozvoj aktivít pre oblasť rozvoja mesta Sereď a životného prostredia v roku 2023
401/2023
2 500,00 € OZ Mám rád cyklistiku Mesto Sereď
31. Marec 2023
poskytovanie a využívanie informácií
329/2023
0,00 € Monitora s.r.o. Mesto Žiar nad Hronom
31. Marec 2023
Dotácia na prevádzku Futbalového štadióna
332/2023
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
31. Marec 2023
Dotácia na prevádzku Športovej haly
333/2023
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 z rozpočtu mesta Nové Zámky
OF/0349/2023
6 000,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky SPORT CLUB SLOVAKIA
31. Marec 2023
Zmluva č. 10/2023 na úseku verejnej zelene v meste Sabinov
DIE_009/2023
0,00 € Verejnoprospešné služby s.r.o. Mesto Sabinov
31. Marec 2023
Zmluva č. 11/2023 - verejná zeleň v centrálnom parku a okružnej križovatke
DIE_010/2023
0,00 € Verejnoprospešné služby s.r.o. Mesto Sabinov
31. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
ZML_060/2023
252,00 € Karika Vladimír Mesto Myjava
31. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní
ZML_059/2023
132,80 € Oračko Ivan Mesto Myjava
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13EO/13D/2023
ZML_054/2023
1 000,00 € SLOVAKIA MOTOCROSS ACTION Mesto Myjava
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232204_Z
479,00 € ROTA plus s.r.o. Centrum sociálnych služieb - AVE
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232211_Z
1 108,80 € HELAGO-SK, s. r. o. Prešovská univerzita v Prešove
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232260_Z
60 660,00 € Motor-Car Bratislava spol. s r.o. Slovenský zväz cyklistiky
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
NZ2022/V8
0,00 € Obec Klin nad Bodrogom František Kaplár
31. Marec 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 8/2019/SOŠTEDs)
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1
31. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 1/2023 o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
INT_012/2023
0,00 € Plachetková Vlasta Obec Helcmanovce
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
NZ2022/V11
0,00 € Obec Klin nad Bodrogom Štefan Sovák
31. Marec 2023
Dodatok č.4 k rámcovej dohode č.1- ZSK/ŠJ/2019
Dodatok č.4
0,00 € Miroslav Maciboba-Miron-EX Základná škola, Komenského 2666/16, Snina
31. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve
EXT_083/2023
330,06 € Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Mesto Spišská Belá
31. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. EXT 038/2023
EXT_084/2023
0,00 € Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. Mesto Spišská Belá