Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
26. September 2023
Poistná zmluva
235
247,00 € Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava Obec Bašovce, Bašovce č. 160, 922 01
26. September 2023
Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určené pre obce a ich obyvateľov
OcÚKDL-469/2023
0,00 € Alphabet group s. r. o. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
26. September 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 567/2014/ÚHA
786/2023
0,00 € Ing. arch. Stanislav Barényi autorizovaný architekt Mesto Liptovský Mikuláš
26. September 2023
Zmluva č. 57/2023 o nájme nebytových priestorov
57/2023
0,00 € Základná škola, Tbiliská 4, Bratislava Športový klub SEIWA
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu biomedicínskeho výskumu
145_2023
0,00 € Biomediciínske centrum SAV v.v.i. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
26. September 2023
Zmluva o spolupráci
164/2023
390,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Pohronská Polhora
26. September 2023
Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. JO 06092023
36/2023
500,00 € Premier Consulting EU, s.r.o. Obec Chmeľnica
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2333007085
10,00 € Obec Zatín Erika Lakatošová
26. September 2023
Licenčná zmluva
-CRZ-
0,00 € eSYST, s.r.o. Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
26. September 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 129/2023 Martin Krajčík Svadobný obrad Zrkadlová sieň, Galéria
1292023
300,00 € Krajčík Martin Hlavné mesto SR Bratislava
26. September 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 131/2023 Karolína Eva Železníková Svadobný obrad Zrkadlová sieň, Galéria
1312023
300,00 € Železníková Karolína Eva Hlavné mesto SR Bratislava
26. September 2023
Prihláška na účasť v programe
1839/2023
0,00 € Mesto Trenčín Lea Horváthová
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00438/02/01/2023
00438/02/01/2023
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Miroslav Nemček
26. September 2023
Zmluva o dielo
20230915
6 500,00 € Mgr. Mišíková Alena, PhD. Mesto Michalovce
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00439/09/01/2023
00439/09/01/2023
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Zita Vesová
26. September 2023
Zmluva o dielo
06/2023/ELCO
0,00 € Euroleader Consulting, s.r.o. Obec Bžany
26. September 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
Zmluva o nájme nebytového priestoru
0,00 € Kysucký šport, o.z. Základná škola Jána Amosa Komenského, Ulica Komenského 752, Čadca
26. September 2023
Prevod správy hnuteľného majetku - Spodná fréza FRMUP; Nožnice tabuľové NTP 100/1,25; Vŕtačka V3; Pásová brúska BPT 2
Zmluva č. 75/4/2023
0,00 € Stredná priemyselná škola, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
26. September 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
103608/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Krupina
26. September 2023
Zmluva o spolupráci
693/2023/MPRVSR-910
342,00 € Martin Karlík SHR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR