Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
23.
Január
2021
Zmluva o nájme lesných pozemkov 4/18/Nn/2020-140
881-2021-LSR
100,84 € Magdaléna Dančová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/305 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
21/25/54E/305
0,00 € Lenka Kubalíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Chotča
0,00 € Obec Chotča Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
21/41/54E/64
0,00 € Martin Sekanina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Ižkovce
0,00 € Obec Ižkovce Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/317 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
21/25/54E/317
0,00 € Miroslav Meško Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Kačanov
0,00 € Obec Kačanov Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Kolbasov
0,00 € Obec Kolbasov Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Hronská Breznica
0,00 € Obec Hronská Breznica Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Chrasť nad Hornádom
0,00 € Obec Chrasť nad Hornádom Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Jesenské (LV)
0,00 € Obec Jesenské Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/25/54E/417 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/25/54E/417
0,00 € Martin Roman Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Margecany
0,00 € Obec Margecany Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/192
1580/2021
0,00 € Daniela Gabajová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/56
1579/2021
0,00 € Eva Buchalová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Kružná
0,00 € Obec Kružná Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Kráľovce Krnišov
0,00 € Obec Kráľovce - Krnišov Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 19/18/1/2021
877-2021-LSR
7 800,00 € K&K WOOD SLOVAKIA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/195
1576/2021
0,00 € Tomáš Rapko - LEMA Catering Events Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/146
1586/2021
0,00 € Tomáš Marciš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »