Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML:2024/01/7023
359/2024
0,00 € Mesto Hlohovec JUDr. Ľubica Spálová
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/7035
371/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Stanislav Lakota
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/7036
372/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Oľga Čížková
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/7039
374/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Daniela Ondrusová
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.202401/7040
375/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Peter Sollár
21. Jún 2024
Zámenná zmluva
1667/2024
0,00 € Mgr. Mária Šimonová a Ing. Daniel Jurčík Nitriansky samosprávny kraj
21. Jún 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/19/54X/13
7 869,54 € PROFISTAVMAT s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
21. Jún 2024
Dohoda o uznaní dlhu a splácaní dlhu v splátkach
Z/BTS/DFI/98/2024
0,00 € VIP Handling 2 s.r.o. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
21. Jún 2024
Zmluva o zverení majetku mesta do správy - pozemok parc. C KN č. 7198/1, k. ú. Severné Mesto, lokalita ul. Cesta pod Hradovou - Lomnická
2024001981
0,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach Mesto Košice
21. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 1-811626598087
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 1-811626598087
0,00 € Slovak Telekom, a.s. MEPOS SNV s.r.o.
21. Jún 2024
Z M L U V A č. 51/S/2024 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
51/S/2024
3 000,00 € Cirkevná spojená škola s organizačnými zložkami Cirkevná materská škola bl.Sáry Salkaházi s VJM, Cirkevná základná škola bl. Sáry Salkaházi s VJM, Gymnázium bl. Sáry Salkaházi s VJM, Československej armády 1450/39, Moldava nad Bodvou Regionálny úrad školskej správy, Košice
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela
082024/MFF Art Film
100,00 € Alex Csémi Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04272-Z
SPO-V04-04272-Z
19 000,00 € Ing. Miroslav Začko Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky
173/2024
137 718,90 € Banskobystrický kraj Turizmus Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR
21. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu.
164_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Slavomír Kollár
21. Jún 2024
Darovacia zmluva
20240709
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Mesto Michalovce
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.: 36/2024
36/2024
60,00 € Obec Jelka Mária Krajčíová
21. Jún 2024
Zmluva o preložke verejnej elektronickej komunikačnej siete
20240055
0,00 € FibreNet, s.r.o., MH Invest, s.r.o.
21. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 04234/2023-PNZ -P41563/23.00 - Ondrej Stieranka
04234/2023-PNZ -P41563/23.00
0,00 € Stieranka Ondrej Slovenský pozemkový fond
21. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 03919/2023-PNZ -P41454/23.00 - Ing. Viliam Földeši, CSc.
03919/2023-PNZ -P41454/23.00
0,00 € Földeši Viliam, Ing., CSc. Slovenský pozemkový fond