Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00682
21-441-00682
3 500,00 € Obec Pukanec Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00806
21-441-00806
3 000,00 € Tradičné ľudové umelecké remeslá Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00919
21-441-00919
2 500,00 € Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00960
21-441-00960
2 000,00 € Miestne kultúrne stredisko Terchová Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Stakčínska Roztoka
0,00 € Obec Stakčínska Roztoka Štatistický úrad SR
9.
Apríl
2021
Erasmus+ zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 2019-1-SK01-KA103-059966-15V
ZML 113/2021 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Dr. Pavol Hrabovecký, S.T.D.
9.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
21/33/54E/1043
0,00 € PS Mat s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
9.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/41/54E/2284
0,00 € Edita Beňová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
9.
Apríl
2021
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/45/54E/607
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Mgr. Ivana Loffayová - Dane a mzdy Dargov
9.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/1270
0,00 € Miroslav Matejík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
9.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/34/54E/1395 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
21/34/54E/1395
0,00 € Barbora Ludviková Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
9.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/05/060/99 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/05/060/99
0,00 € Jozef Polák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
9.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/1281
0,00 € Radoslav Ježík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
9.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/1309
0,00 € Stanislav Giláni Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
9.
Apríl
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
87390/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Žakarovce
9.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/18/54E/669 o poskytnutí finačeného príspevku v rámci projetku "Prvá pomoc" Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/18/54E/669
0,00 € Ľubomír Vaňo LUKAMAVI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
9.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/04/54E/809 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/04/54E/809
0,00 € Alexej Jevgenovič Samotoj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
9.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/04/54E/821 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/04/54E/821
0,00 € Karol Patócs Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
9.
Apríl
2021
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
90/2021/1.14.2
0,00 € Ing. Ing. Martin Déneši, PhD. Ministerstvo životného prostredia SR
9.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/31/54E/359 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/31/54E359
0,00 € Mgr. Tatjana Lesajová - MediaL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »