Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
1. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci obcí podľa zákona č. 369-1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zo dňa 9.12.2022
Z2024-11
0,50 € Obec Belá Obec Rajecká Lesná
1. Marec 2024
Dohoda č. 24/37/010/25
5/24
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Slovenská 87, Prešov, 08028 Obec Abranovce, Abranovce 25
1. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0814-Z
SPO-V01-0814-Z
8 660,70 € Jozef Čechovič, Mgr. Slovenská agentúra životného prostredia
1. Marec 2024
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
1117/2024
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Stožok
1. Marec 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002657-087
SE_ZM_SE-OU6-2024-002657-087_2024
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Čonka Štefan
1. Marec 2024
zmluva o spolupráci
24500102
2 000,00 € Slovak Telekom, a.s. K 13 - Košické kultúrne centrá
1. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí údajov
VII./734/2024/R
5 975,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
1. Marec 2024
ZMLUVA č. 55/2024 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
ZMLUVA č. 55/2024 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Centrum pre deti a rodiny Košice - Hurbanova
1. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 03/2024
-CRZ-
0,00 € Ing. Jozef Kučera Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina
1. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 02/2024
-CRZ-
0,00 € Ondrej Sýkora Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina
1. Marec 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1081594
40,00 € Kaščák Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
1. Marec 2024
Kúpna zmluva
390-A.2-HR-46-KZ/2023
4,28 € Eva Kandráčová Železnice Slovenskej republiky
1. Marec 2024
Dodatok č. 4 k zmluve č. 1201 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu
1201
0,00 € Technické služby mesta Humenné Renáta Bučková Rstyle
1. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
N/A
0,00 € Environmentálny fond Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
1. Marec 2024
Zmluva č. 1543 o množstvovom zbere, preprave a zneškodnení komunálneho a drobného stavebného odpadu
1543
0,00 € Technické služby mesta Humenné AGRO-Humenné s.r.o.
1. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
1004/2024
99,00 € Príspevková organizácia TES Čierne Jarmila Gomolová
1. Marec 2024
Kúpna zmluva
21/2024AG
324,30 € Obec Čierne Anna Gregušová
1. Marec 2024
Kúpna zmluva
31/2024JK
21 105,00 € Obec Čierne Janka Krenželáková
1. Marec 2024
Kúpna zmluva
29/2024ML
259,60 € Obec Čierne Margita Lucáková
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej oc
50,00 € CO - COMPANY s.r.o Obec Dvorany nad Nitrou