Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Október
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
83977/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Štefanovičová
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025910_Z
1 204,75 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Obec Ordzovany
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025928_Z
150,00 € DD21 s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025976_Z
802,80 € Martin Gall - MG COMP Slovenská technická univerzita v Bratislave
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202026005_Z
2 697,60 € ITSK, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20.
Október
2020
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 7001DPZS000214
50/2020
0,00 € Záchranná služba Košice UNION zdravotná poisťovňa, a.s
20.
Október
2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
117/2020/UCM_LZ
0,00 € Naomi Huzovičová Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
20.
Október
2020
Dohoda o ukončení Zmluvy o servisnej činnosti č.M-5-0034
Dohoda o ukončení Zmluvy o servisnej činnosti č.M-5-0034
0,00 € Siemens Healthcare.s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
20.
Október
2020
Dohoda číslo: 20/37/54E/6190 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda číslo: 20/37/54E/6190
0,00 € Alena Karaffová - Vedenie účtovníctva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20.
Október
2020
Nájomná zmluva č. 826 928 025-1-2020-NZP o prenájme pozemkových plôch
826 928 025-1-2020-NZP
106,40 € Železnice Slovenskej republiky MUDr. Marek Orendáč
20.
Október
2020
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. MK-ZoVPBA-64/2020/SOIROPPO3-302031F642
MK-ZoVPBA-64/2020/SOIROPPO3-302031F642
196 168,46 € NOVOTA ART, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
20.
Október
2020
Dohoda číslo 20/41/051/355 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
20/41/051/355
0,00 € Silvia Eglová: Športová MŠ - Sršníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20.
Október
2020
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2020/003490-064
SE_ZM_SE-OU6-2020-003490-064_2020
150,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Alojz Mňačko
20.
Október
2020
Dohoda o skončení Dohody č. 20/10/54E/1998 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
Dohoda o skončení Dohody č. 20/10/54E/1998
0,00 € Juraj Breštenský - RITMO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20.
Október
2020
Darovacia zmluva TF /1/2020
TvU-2020-TF-63
9 690,00 € Rád Svätého Pavla prvého pustovníka Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Teologická fakulta
20.
Október
2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
115/2020/UCM_LZ
300,00 € Mgr. Daniel Bešina, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
20.
Október
2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
116/2020/UCM_LZ
200,00 € doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
20.
Október
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
84011/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Prešov
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202024410_Z
1 413,00 € ITSK, s.r.o. Mesto Hlohovec
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202024412_Z
469,00 € ITSK, s.r.o. Mesto Hlohovec
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »