Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-143-00696
21-143-00696
1 500,00 € RUMANSKÝ ART CENTRE n.o. Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-143-01208
21-143-01208
1 500,00 € Bc Ema Lančaričová Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-145-00034
21-145-00034
12 000,00 € DASH MEDIA, s.r.o. Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-145-00060
21-145-00060
36 000,00 € VUNU, o.z. Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-145-00230
21-145-00230
36 000,00 € BIIIF Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00649
21-441-00649
3 000,00 € OZ Priatelia ľudovej kultúry Oravy Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00709
21-441-00709
35 000,00 € Stredoslovenské osvetové stredisko Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00754
21-441-00754
1 860,00 € Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00763
21-441-00763
12 000,00 € Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00769
21-441-00769
16 000,00 € Podtatranské osvetové stredisko v Poprade Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00781
21-441-00781
4 000,00 € Mesto Hriňová Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP/CHD na kalendárny rok 2021
21/34/060/40
3 704,45 € Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Kračúnovce Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
10.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP/CHD na kalendárny rok 2021
21/34/060/66
11 113,35 € PAMIROL, s. r. o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-111-07071
20-111-07071
1 500,00 € Mgr. Richard Čanaky Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-08098
20-131-08098
3 000,00 € Martin Jeriga Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-124-01111
21-124-01111
6 000,00 € Platforma pre súčasný tanec Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-124-00891
21-124-00891
4 000,00 € Príchod Godota Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-143-01231
21-143-01231
1 700,00 € PRO ARTE n.o. Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-145-00014
21-145-00014
17 000,00 € PHOTOPORT Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-145-00026
21-145-00026
8 000,00 € A7rooms Gallery Fond na podporu umenia
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »