Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77245-2
219,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Daria Nazarenko
30. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000746
170,00 € Marianum Mgr. Juraj Valachovič
30. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000684
170,00 € Marianum Barbora Šarišská
30. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
24/2023
0,00 € Obec Egreš Stredná odborná škola informačných technológii, Ostrovského 1, Košice
30. September 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
CRZ/780/2023
0,00 € Mesto Trebišov D&R Logistic s. r. o.
30. September 2023
Dodatok č. 27 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 56/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 20.11.2019, v znení Dodatku č. 26 zo dňa 25.08.2023
CRZ/777/2023
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Groško
30. September 2023
Nájomná zmluva
CRZ/782/2023
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Trebišov
30. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na grant č 12320036
ZML 00991/2023 RE
8 750,00 € International Visegrad Fund Katolícka univerzita v Ružomberku
30. September 2023
Číslo zmluvy: 306201107 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvázdavaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
57/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Obec Nedožery - Brezany
30. September 2023
Číslo zmluvy: 317033310 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
58/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Obec Nedožery - Brezany
30. September 2023
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby
Z2023006
0,00 € BENMAR, s.r.o. Mestský sociálny podnik Žilina, s. r. o.
30. September 2023
Zmluva o účinkovaní
Zmluva o účinkovaní
650,00 € Jozef Bučko Obec Svrčinovec
30. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/89/2023
10,00 € Obec Bašovce Dušan Valko
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu
2023/29
0,00 € Jozef Klapák Obec Vislanka
30. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
627/2023
1 100,00 € Občianske združenie FOR BA - Art Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30. September 2023
Nájomná zmluva na prenájom predajného stánku a časti komunikácie
637/2023
30,00 € Zuzana Hudecová Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30. September 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre členov ZMOS
009
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Šávoľ
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 94
55,00 € Študentský domov AU Viktoria Roman
30. September 2023
Nájomná zmluva
116/2023
108,10 € Obec Lošonec Antónia Bellová
30. September 2023
Zmluva o poskytovaní služiem
112023
30,00 € Milan Groško Obec Zbojné