Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá podľa uznesenia č. 26/2022 zo zasadnutia OcZ dňa 23.5.2022
2022/06/03
0,00 € Rímskokatolícka farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Obec Šarišské Dravce
25.
Jún
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
57906-1
83,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Anna Chepurna
25.
Jún
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
57929-1
72,05 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Olha Bozhuk
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo
31/05/2022/1
0,00 € Mgr. Veronika Süvegová Obec Malé Ludince
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2022
143/2022
2 600,00 € Magna Festum Mesto Rimavská Sobota
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta 16/2022
HROB_002/2022
30,00 € Obec Hýľov Ing. Gabriel Petrík
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta 89/2022
HROB_005/2022
40,00 € Obec Hýľov Mgr. Ľubica Petríková
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov KD na oslavu.
37
70,00 € Obec Betlanovce Magdaléna Kukurová
25.
Jún
2022
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 0082/2015/CE (NZ_7112015)
INE_058/2022
0,00 € AMC company s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
25.
Jún
2022
Darovacia zmluva
DZ_009/2022
16 597,00 € Mesto Havličkův Brod Mesto Spišská Nová Ves
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu
ZML_142/2022
295,00 € Bachuľaková Anna Mesto Svidník
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6608
364/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Iveta Froncová
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6616
372/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Matúš Rafael
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6620
376/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Erika Kollárová
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
24062022
1 870,54 € PharmDr. Stenchlak Rudolf Obec Skalité
25.
Jún
2022
Zmluva č. 4/2022 o prenájme priestorov kultúrneho domu
20/2022
0,00 € Dominika Brnušáková, 027 13 Hladovka 110 Obec Hladovka, Hladovka 45
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu
Z/206/2022
146,07 € Korbeľová Klaudia Mesto Trstená
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva
245/2022
450,00 € Beňuš Jakub Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu č. 2/2022
20220334/2022
0,00 € SENIRES, n.o. Mesto Ružomberok
25.
Jún
2022
Dohoda o poskytnutí pôžičky zo sociálneho fondu Mestom Ružomberok
20220337/2022
700,00 € Mesto Ružomberok Mgr. Michaela Buková
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »