Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Budimír
0,00 € Obec Budimír Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/278
1582/2021
0,00 € B COM, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Makovce
0,00 € Obec Makovce Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/41/54E/984 zo dňa 24.04.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/41/54E/984 zo dňa 24.04.2020
0,00 € Mgr. Zuzana Sopoligová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/41/54E/245
0,00 € Renáta Jurušová - Ren Bel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Košice Džungľa
0,00 € Mestská časť Košice - Džungľa Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Malé Zlievce
0,00 € Obec Malé Zlievce Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Kozárovce
0,00 € Obec Kozárovce Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda o ukončení dohody č.20/16/54E/2507
1567/2021
0,00 € LOUNGE CAFFE & BAR s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Dohoda o ukončení dohody č.20/16/54E/5312
1571/2021
0,00 € Oto Révay Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Poráč
0,00 € Obec Poráč Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Brehy
0,00 € Obec Brehy Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Príkazná zmluva
20/1/9122/1
420,00 € Kováč Karol, doc. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/107
1587/2021
0,00 € Jozef Vrták Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Kysta
0,00 € Obec Kysta Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Ladmovce
0,00 € Obec Ladmovce Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Jovice
0,00 € Obec Jovice Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Kaluža
0,00 € Obec Kaluža Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Košická Polianka
0,00 € Obec Košická Polianka Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Klokočov (MI)
0,00 € Obec Klokočov Štatistický úrad SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »