Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
31. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu 323910625-1-2023-ZNB
323910625-1-2023-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Mário Lechnický a Anna Radičová
31. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Z/BTS/KAK/138/2021
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) United Rental Group, s.r.o.
31. Marec 2023
ZMLUVA č.6/2023 o nájme nebytových priestorov
6/2023
0,00 € Zoologická záhrada Košice Ing. Alžbeta Szabó-PRENÁTO
31. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 1/20/II.Q./2023
2296/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer Costruo, spol s r.o.
31. Marec 2023
Rámcová dohoda na dodanie prístrojového vybavenia - Lineárny dávkovač
100/2022
Doplnená
93 121,92 € SELVIT, spol. s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
31. Marec 2023
Darovacia zmluva LVVK
01/2023
0,00 € Rodičovské združenie pri SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
31. Marec 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/12/059/21
7 548,12 € Natália Mendelová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
31. Marec 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20232955
R-2525/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik ENERGOMER spol. s r.o.
31. Marec 2023
Zmluva o dielo
52023
150,00 € CUBS plus, s.r.o. Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/12/060/258
4 279,02 € Silvia Polanská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
31. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 3/20/II.Q./2023
2298/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer DREVOX MJ, s.r.o.
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
035/2023-18/02-UP
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Slovenský ľudový umelecký kolektív
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
-
9 993,70 € Vladimír Pecek Službyt Nitra, s.r.o.
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
83/2023
0,00 € Mestské lesy Kremnica, s.r.o. LUTEUS SK, s.r.o.
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
R2023/0763
450,00 € MgA. Michal Fízik Obec Jasenie
31. Marec 2023
Zmluva o prenájme priestorov č.10/2023 Umelecký súbor Lúčnica
Zmluva o prenájme priestorov č.10/2023 Umelecký súbor Lúčnica
0,00 € Umelecký súbor Lúčnica Divadlo Andreja Bagara v Nitre
31. Marec 2023
Dohoda oukončení NZ
2096/2023/LSR
0,00 € Ján Gurčík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
31. Marec 2023
Kúpna zmluva - školské évocie
2023/007
0,00 € EMATRADE s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
31. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
94453/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Malý Čepčín
31. Marec 2023
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30803/DoVB-026/2023/Milhosť/1894/SO 502-00,510-00,601-00/VavGa
370,66 € Iveta Tobáková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.