Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
18.
Jún
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
89206/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Svätý Jur
18.
Jún
2021
Zmluva o zabezpečení účinkovania
88/2021-KOV
150,00 € CORBIS s.r.o. Slovenská filharmónia
18.
Jún
2021
Príkazná zmluva
104/2021
100,00 € prof. Dr. A Min Tjoa Slovenská akadémia vied
18.
Jún
2021
Príkazná zmluva
105/2021
100,00 € doc. Ing. Anton Baláž, PhD Slovenská akadémia vied
18.
Jún
2021
Darovacia zmluva
ZML_368_2021
0,00 € Rodičovské združenie "RODIČIA A DETI" Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
18.
Jún
2021
Darovacia zmluva č.7/2021
Darovacia zmluva č.7/2021
0,00 € LEONI Slovakia, spol. s r.o. Spojená škola internátna, Trenčín
18.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
200/2021-2060-1010-63865
7 477,27 € LTV PRODUCTION, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Jún
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/1146
0,00 € Ditte Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
18.
Jún
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
89213/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Ihľany
18.
Jún
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. POH/2021/05/BB
POH/2021/05/BB
600,00 € Katarína Debnárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
18.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
200/2021-2060-1010-64946
952,97 € Onroll, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Jún
2021
Príkazná zmluva
199/2021
1 000,00 € Maroš Bátora Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
18.
Jún
2021
Dohoda č. 21/11/059/4
985_dohoda
7 290,24 € Jozef Markovič ( Jozef Markovič DRAGON –fly) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312041BBD9
Z312041BBD9
0,00 € Oáza - nádej pre nový život, n. o. Oasis of Hope for new life, non for profit organisation Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
18.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
192/2021/RP-R
0,00 € Jaroslav Svepeš VOLTON Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Jún
2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
149/2021
0,00 € Záchranná služba Košice Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
18.
Jún
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2021/952
16,00 € Slovenské národné múzeum Emília Klačková
18.
Jún
2021
NZ č. 836915008-1-2021 NZNP
836915008-1-2021 NZNP
2 710,00 € Železnice Slovenskej republiky Ľubomír Žolčák – ŽOLÍK
18.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-V254-512-001-001
61 640,47 € Obec Zemplínske Hámre Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z.
18.
Jún
2021
Erasmus+ Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, ZMLUVA UNIZA ČÍSLO: 2020-1-SK01-KA103-077807_ VÝUČBA / 3., 4.
Erasmus+ Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, ZMLUVA UNIZA ČÍSLO: 2020-1-SK01-KA103-077807_ VÝUČBA / 3., 4.
905,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzické osoby - podľa jednotlivých priložených zmlúv, ktorých čísla sú za lomítkom na konci názvu - uvedená hodnota predmetu zmluvy je pre všetky uvedené zmluvy rovnaká
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »