Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
19. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242792_Z
6 400,00 € MultiverzeM s. r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede
19. Apríl 2024
Rámcová dohoda
Z20242809_Z
9 450,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
19. Apríl 2024
Rámcová dohoda
Z20242629_Z
262 216,50 € Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
19. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242854_Z
379,99 € DECENT SC. s.r.o. Krajská prokuratúra Trnava
19. Apríl 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
ZM_008/2024
19 900,00 € PEVA s.r.o. Mestská časť Košice - Krásna
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-442-01427 - KreaTiviTa 2024
Zmluva č. 65/2024/TOSTt
3 500,00 € Fond na podporu umenia Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
285/2024
300,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit Mesto Svit
19. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej v zmysle § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
202400357/2024
0,00 € Obec Klenov Mesto Prešov
19. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej v zmysle § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
202400359/2024
0,00 € Obec Lúčina Mesto Prešov
19. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej v zmysle § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
202400361/2024
0,00 € Obec Brestov Mesto Prešov
19. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
ZŠ/SnB- Z - 02/2024
0,00 € Obec Slatinka nad Bebravou Základná škola s materskou školou, Slatina nad Bebravou 154
19. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242621_Z
153,00 € DECENT SC. s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
19. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242765_Z
9 920,00 € Martin Gall - MG COMP Inštitút pre výskum práce a rodiny
19. Apríl 2024
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Ordzovany
OP/2024/00441798
2 550,00 € INVEST LEASING s.r.o. Obec Ordzovany
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
188/2024
280,00 € Bierkowski Tomasz Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
19. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 05/2024 - Obytný súbor Gralinská
13/2024
138 480,00 € IZOTECH Group, spol. s.r.o. Obec Zemianske Podhradie
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva
NEH_031/2024
5,00 € Mesto Hurbanovo ZO Červený kríž Hurbanovo
19. Apríl 2024
Zmula o dielo
25/2024
79 765,97 € ASFA-KDK,s.r.o., Nadrazna 4473/35, 01841 Dubnica nad Vahom Obec Dohnany, Dohnany 68, 02051 Dohnany
19. Apríl 2024
Zmluva o pripojení a odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou
33/2024
1,00 € Obec Podhorany Bc. Ján Račka
19. Apríl 2024
Zmluva o pripojení a odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou
34/2024
1,00 € Obec Podhorany Monika Pechová