Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
1. Október 2022
Zmluva o nájme bytu
Z0671/2022
85,02 € Ingrid Kováčiková Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/0361
0,00 € Radoslav Nemec, A.Kubinu 29, 91700 Trnava Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66753-1
194,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Oleksandra Cherniakhivska
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
62641-1
196,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Anna Istomina
30. September 2022
Zmluva o dielo_licenčná zmluva_recenzný posudok historické dokumenty_Komorová
98/2022
220,00 € PhDr. Klára Komorová, PhD. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
30. September 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
8286/2022/JK
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. odberateľ stočného
30. September 2022
Zmluva o dielo_licenčná zmluva_štúdia historické dokumenty_Cabadajová
99/2022
100,00 € Mgr. Jana Cabadajová Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu
36/2022
270,25 € Obec Smrdáky Ing. Perička Stanislav
30. September 2022
prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike
42/2022
0,00 € DEUS Obec Šajdíkove Humence
30. September 2022
Zmluva o nájme obecného bytu - E. Bažó
Zmluva o nájme obecného bytu - E. Bažó
227,00 € Obec Imeľ Erik Bažó
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
02/09/2022
96,00 € doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. Obec Egreš
30. September 2022
Zmluva o dielo č. 23/2022
23/2022
690,00 € RRA NOVOZÁMOCKO Obec Krajné
30. September 2022
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
DOZ 32/2022
0,00 € FM Consulting, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb PARK
30. September 2022
Dohoda o urovnaní a vysporiadaní nákladov
2022/5256/383
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Martin Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
30. September 2022
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 572/2022
147,00 € Národná transfúzna služba SR Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
30. September 2022
Zmluva o ubytovaní č. 2B/2022
2B/2022
140,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Bc. Silvia Michňová
30. September 2022
Zmluva o ubytovaní
ZML 577/2022 RE
7 155,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Študenti podľa priloženého zoznamu
30. September 2022
Zmluva o spolupráci č. 517-2022
Z-55/22
0,00 € Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Metropolitný inštitút Bratislavy
30. September 2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
109/2022
21,00 € Obec Višňové Galčeková Andrea
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí služby: odobratie a prevzatie neupotrebiteľného hnuteľného majetku štátu.
VHÚ-44-59/2022
0,00 € Technické služby mesta Svidník Vojenský historický ústav