Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/28/54E/18
0,00 € Anna Handulová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 október a ďalšie mesiace vznik žiadateľa po 1.2.2021
22/35/54E/43
0,00 € Erik Demeter Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/10/54E/32
0,00 € Ing. Michal Kusenda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/15/54E/3
0,00 € Mgr. art. Nikola Ferenczová 'BLUE PEAR' Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 71/2021/VI
887/2022/NPPC-VUŽV
33 838,88 € MOVINO, spol. s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 148/2021/VI
888/2022/NPPC-VUŽV
637,00 € Zoltán Varga Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 49/2122
9013/0008/22
1 240,00 € Ing. Michaela Kohútová Slovenská technická univerzita v Bratislave
20.
Január
2022
Rámcová zmluva o spolupráci
22022
0,00 € ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.
20.
Január
2022
Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckych práv
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníkych práv
112,48 € LESY Slovenskej republiky, organizačná zložka OZ Tribeč AGRIPENT spol. s r.o.
20.
Január
2022
Dohoda o ručení 10/2021/0021
892/2021/ORMP
0,00 € VFD s.r.o. Slovak Business Agency
20.
Január
2022
Kúpna zmluva č. ZM-4/2022
ZM-4/2022
2,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Rudolf Vavrovič
20.
Január
2022
Zmluva o dielo na optimalizáciu spravovania vektorových máp so súčasným odstraňovaním nesúladov
14/2022/KO
44 400,00 € Geopoz, s.r.o. SR - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
20.
Január
2022
Dodatok č.1/2022 k dohode č.21/17/059/1 zo dňa 27.01.2021 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/17/059/1/2022
0,00 € „BARACHA“ Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20.
Január
2022
Kúpna zmluva
Z/2022/79/II/PRIF/OCOZ_RUK
1 408,08 € HI-TECH ELEKTRO s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
20.
Január
2022
Dohoda o zabezpečení odborných služieb
02/2022
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici Rekreačné služby mesta Senica spol. s.r.o.
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_20/2022/SIEA1056
0,00 € BELTIN, s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 03-01-25-2022
000153/2022/LSR
0,00 € Vlastimil Michajlov DREVOVÝROBA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
20.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
1 953,60 € Mgr. Sylvia Slobodová Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
20.
Január
2022
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
5/103001/2021-APVV
0,00 € Minebea Slovakia s.r.o. Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
20.
Január
2022
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
6/103001/2021-APVV
0,00 € INGMETAL s.r.o. Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »