Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Dúbrava (LE)
0,00 € Obec Dúbrava Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Dukovce
0,00 € Obec Dukovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Gemerská Poloma
0,00 € Obec Gemerská Poloma Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Gerlachov (BJ)
0,00 € Obec Gerlachov Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Hačava
0,00 € Obec Hačava Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Hencovce
0,00 € Obec Hencovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
202300008/2023
0,00 € Mgr. Lenka Kohániová Materská škola Bernolákova
1. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
15/2023
120,00 € Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Šumperská 1, Prievidza
1. Apríl 2023
MANDÁTNA ZMLUVA - BOZP
ZM - 28/03/2023
0,00 € Mgr. Ambróz Koňak Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie
1. Apríl 2023
Dohoda č. 23/38/054/216
13/2023
599,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Obec Chmeľnica
1. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
21/2023
3 864,00 € Obec Pavlovce nad Uhom Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 05.12.2022
DOD_044/2023
0,00 € Metrostav Slovakia a.s. Mesto Fiľakovo
1. Apríl 2023
Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti
ŠOP SR-Z/305/2023
0,00 € Ing. Andrea Petrášová Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK74
00023/GVPT/2023/14/8INÉ
0,00 € Štátna pokladnica Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
1. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu 347/1
9/2023
99,75 € M. Hrušovský Obec Kátlovce
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Abrahámovce (KK)
0,00 € Obec Abrahámovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Gánovce
0,00 € Obec Gánovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Granč-Petrovce
0,00 € Obec Granč-Petrovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Hajtovka
0,00 € Obec Hajtovka Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Harhaj
0,00 € Obec Harhaj Štatistický úrad SR