Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707540/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669438
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. PD Lemešany, s.r.o.
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707712/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669434
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľno - Čergov, s.r.o.
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708718/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669432
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Martina Angelovičová
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708029/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669428
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. SITTech spol, s r.o.
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708012/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669427
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Janka Rabatínová
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708722/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669420
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Ing. Albín Kropuch
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708711/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669418
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnovýroba Krásna Lúka s.r.o.
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707701/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669416
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Družstvo AGROPLUS Prešov
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707709/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669436
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Agrofarma - K, s.r.o.
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707076/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669453
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Tomáš Jurašek
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708725/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669443
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Marián Gira
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 704529/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669489
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. HORTIP, s.r.o.
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 701132/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669419
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Mgr. Iveta Brudňáková
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708706/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669414
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGRO družstvo LIPANY
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708517/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669409
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach
11.
Apríl
2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
05/2021
0,00 € MUDr. Anton Tuhrinský Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
11.
Apríl
2021
Dohoda číslo 21/20/54E/485 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“- Opatrenie č.4B
21/20/54E/485
0,00 € Ing. Jana Šaligová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
11.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/43/54E/430
0,00 € Gabriel Hlivák FHK stav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707566/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669455
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo podielnikov Sedlice
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 704520/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669450
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGRO-REAL, s.r.o.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »