Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
24. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001119
209,54 € Marianum Mgr. Miroslav Karabin
24. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000475
170,00 € Marianum Svitlana Liesna
24. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001088
210,00 € Marianum Mária Zrubcová
24. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/58
173/2024
40,00 € Mesto Sereď Elena Mrvová
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-441-00671
24-441-00671
33 000,00 € Obec Zuberec Fond na podporu umenia
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-441-00502
24-441-00502
8 000,00 € Mesto Dubnica nad Váhom Fond na podporu umenia
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-441-00885
24-441-00885
42 000,00 € Gemerské osvetové stredisko Fond na podporu umenia
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-441-00802
24-441-00802
6 500,00 € Gemerské osvetové stredisko Fond na podporu umenia
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-531-00980
24-531-00980
2 000,00 € Oravská galéria v Dolnom Kubíne Fond na podporu umenia
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-531-00989
24-531-00989
5 000,00 € Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch - Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár Fond na podporu umenia
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-531-01096
24-531-01096
6 000,00 € Turčianska galéria v Martine Fond na podporu umenia
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-533-01132
24-533-01132
6 800,00 € Pohronské múzeum v Novej Bani Fond na podporu umenia
23. Február 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
102/2024
304,00 € Mesto Rožňava REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov MŠH
120/2024
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Centrum bojových športov Trnava
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00057-Z
SPO-V03-00057-Z
19 000,00 € Jozef Nudzaj Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
Kúpna zmluva
432-A.2-HR-46-KZ/2023
16,04 € Ing. Viktor Kremnický Železnice Slovenskej republiky
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03026-Z
SPO-V04-03026-Z
19 000,00 € Andrea Doláková Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2643-Z
SPO-V01-2643-Z
14 000,00 € Emília Šimočková, Ján Šimočko Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
Príloha č. 1_2024_W k Zmluve č. V_2024_707269_OV_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
49_W_2024 Príloha č. 1_2024_W k Zmluve č. V_2024_707269_OV_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Farma Vinica, s.r.o.
23. Február 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
Z25/2024
0,00 € Žigová Kvetoslava Obec Huncovce