Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
1. Október 2022
Zmluva č. 8/2022 o nájme nebytového priestoru
8/2022
500,00 € CEDS, s.r.o. Východoslovenské múzeum v Košiciach
1. Október 2022
Zmluva o výkone informačnej činnosti
30/2022
250,00 € Sociálny podnik Mesta Gelnica, s. r. o., r. s. p. Mesto Gelnica
1. Október 2022
spolupráca pri realitzácii podujatia "kinoklub"
2183/2022
0,00 € Mesto Nitra Neuvedené
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66465-1
162,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Viktoria Voržáčková
1. Október 2022
Zmluva o nájme bytu
Z0672/2022
73,58 € Miroslav Krajčík Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/0339
0,00 € Jana Gajdyová, Budmerice 624, 90086 Budmerice Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
1. Október 2022
Nájomná zmluva č.16/2022/BD16
NAJ_017/2022
2 013,12 € Molnár Milan Obec Slanec
1. Október 2022
Zmluva o nájme
372/2022
384,00 € Ing. Anna Kučerová MESTO DETVA
1. Október 2022
Príkazná zmluva
22/2/10365/1
204,00 € Baláž Andrej, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66467-1
186,60 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Sebastian Fernando Barragan Mora
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
62999-1
188,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Vladyslav Nosov
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
60829-1
196,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Erik Pleva
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
62729-1
196,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ndera Kalaveshi
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
65327-1
98,11 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Obinna Isamah
1. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 7/9/2022
78/2022
2 000,00 € Mondi SCP, a.s., Ružomberok Obec Liptovské Revúce
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1077/2022/275996766
76,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Koleková Zuzana
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
61515-1
182,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Samuel Mazúr
1. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/0264
0,00 € Peter Kugler, Budmerice 456, 90086 Budmerice Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
1. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/0362
0,00 € Radoslav Nemec, A.Kubinu 29, 91701 Trnava Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
1. Október 2022
prenájom pozemku-od 1.10.2022
V-301/2022
10,00 € Obec Budimír NATURAL BEAUTY s.r.o.