Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/385 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
21/25/54E/385
0,00 € Pavlo Kolykhan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Hnúšťa
0,00 € Mesto Hnúšťa Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Gemerské Teplice
0,00 € Obec Gemerské Teplice Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Dúbravka
0,00 € Obec Dúbravka Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Klasov
0,00 € Obec Klasov Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Horovce (MI)
0,00 € Obec Horovce Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/336 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 1,3A,3B
21/25/54E/336
0,00 € Pole dance academy s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Kristy
0,00 € Obec Kristy Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Krokava
0,00 € Obec Krokava Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/25/54E/395 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/25/54E/395
0,00 € PORTO INVEST, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/41/54E/3552 zo dňa 13.05.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/41/54E/3552 zo dňa 13.05.2020
0,00 € Tomáš Sabo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Krásnohorská Dlhá Lúka
0,00 € Obec Krásnohorská Dlhá Lúka Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Lieskovec (ZV)
0,00 € Obec Lieskovec Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda o ukončení dohody č.20/16/54E/2161
1572/2021
0,00 € Duchoňová Katarína - DUKAT TRAVEL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
DOHODA o ukončení dohody č.20/16/54E/3539
1570/2021
0,00 € Veronika Neumannová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/167
1583/2021
0,00 € Zuzana Hubáčková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/147
1585/2021
0,00 € Rita Orlíková - Štúdio GLAMOUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Brzotín
0,00 € Obec Brzotín Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/110 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 4A
21/25/54E/110
0,00 € Nikoleta Gocálová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Boľ
0,00 € Obec Boľ Štatistický úrad SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »