Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 072PO660043
072PO660043
426 442,98 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Buglovce
21. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
96/EU/2024
500,00 € Závodisko, š. p. Obec Nový Tekov
21. Jún 2024
Zmluva o vystúpení
16/06/2024
285,00 € Juraj Marjak Dom kultúry v Čadci
21. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva - Petropavlovská slávnosť
VP/24/00224/010
0,00 € SOZA PX CENTRUM
21. Jún 2024
Zmluva o vystúpení
17/06/2024
460,00 € Mgr. Juliana Weglorzová Dom kultúry v Čadci
21. Jún 2024
Návrh poistnej zmluvy o poistení motorových vozidiel PZP a ďalších pripoistení
2409638538
30,00 € Generali Poisťovňa Národná zoologická záhrada Bojnice
21. Jún 2024
ZMLUVA č. 583/2024/0PR o poskytnutí dotácie
583/2024/OPR
1 500,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Kučín
21. Jún 2024
Zmluva o nájme plochy na reklamné účely
082/2024
0,00 € Obec Trenčianska Teplá Peter Žáček
21. Jún 2024
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55150786
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Ivan Yatskiv
21. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.1 k ZML.2014/01476
30,00 € RABČAN obecné služby Zoššáková Ľubica
21. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.1 k ZML.2014/01475
30,00 € RABČAN obecné služby Zoššáková Ľubica
21. Jún 2024
Zmluva o zájazde
202406
475,00 € OZ Bok po Boku Centrum pre deti a rodiny Pečeňady
21. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/122/2024
33,00 € Obec Červeník Mária Adamčíková
21. Jún 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CSX6-76-98 zo dňa 12.04.2023
957/2024
10 860,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Vrútky
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
197/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ing. Soňa Cibuľová
21. Jún 2024
Zmluva o audítorskej činnosti
21-06-2024
1 020,00 € EKONAUDIT SERVICES, s.r.o. Obec Nemcovce
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
196/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. PharmDr. Michaela Holécyová
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 532/2024
532/2024
610,00 € Mediálne centrum, o.z. Mesto Žilina
21. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-413/2024/Likavka/7596-04/0920/DPP
0,12 € Anna Ryšanová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Čadca v roku 2024
122/2024
5 000,00 € Mesto Čadca Klub Kysuckého maratónu Čadca