Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
19.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/33/54E/1443
0,00 € Mgr.art. Vladimír Ruppeldt Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
19.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/34/54E/2087
0,00 € Ing. Andrea Storinská- AYA cosmetic Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
19.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/25/54E/3759
0,00 € Mário Minárik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
19.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/08/54E/1380
0,00 € Spasoje Vučenović Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
19.
Jún
2021
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
18/2021
0,00 € Ligáčová Katarína Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19.
Jún
2021
Zmluva o dielo
32/2021
60 000,00 € KLIVENT s.r.o. Úrad vládneho auditu
19.
Jún
2021
Príkazná zmluva
21/1/9478/1
173,00 € Bílý Tomáš, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
19.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/20/54E/728
0,00 € Ján Janík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
19.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/01/54E/1540
0,00 € Bc. Andrea Norman Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/01/54E/1692
0,00 € Ing. Mária Nedomová - sisters real Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/05/54E/1009
0,00 € Patrik Németh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
19.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/25/54E/3860
0,00 € Roman Staškovan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
19.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/25/54E/3764
0,00 € Stanislav Brezáni Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
19.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/21/54E/3407
0,00 € Michal Šurin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
19.
Jún
2021
Prenájom - Dlhodobý
JS/2021/M/01548/KR
0,00 € Johnny servis s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19.
Jún
2021
Kúpna zmluva
3563/2021/LSR
9 800,00 € PRP, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog
19.
Jún
2021
54E Dohoda Opatrenie 4 do 2021
21/29/54E/870
0,00 € Juraj Suja a spol. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
19.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/41/54E/3130
0,00 € Mgr.art. Ľudmila Žoldáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19.
Jún
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/01/54E/1423
0,00 € Pegas IT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19.
Jún
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/01/54E/1425
0,00 € Elena Konečná - KREO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »