Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Január
2022
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/37/54E/2535 zo dňa 13.05.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/37/54E/2535 zo dňa 13.05.2020
0,00 € Pavol Šuhaj ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20.
Január
2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Č.1/2022/RUSS-TT
720,00 € LEDAS, s. r. o. Regionálny úrad školskej správy Trnava
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 1523/2021/DK
495/2022/NPPC-VUŽV
342,00 € Danka Antalová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/10/54E/474
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/10/54E/474 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z
0,00 € Martina Kačányová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 34/2021/VI
912/2022/NPPC-VUŽV
1 103,45 € Ing. Martin Fiala Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Doplnkové dôchodkové sporenie
100013107
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Regionálny úrad školskej správy, Nitra
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 898/2021/DK
486/2022/NPPC-VUŽV
256,50 € Martin Baláž Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 112/2021/VI
913/2022/NPPC-VUŽV
35 902,65 € Profmat s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 398/2021/DK
487/2022/NPPC-VUŽV
1 795,50 € Emil Krajčík, Agro ,s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/880-2022
0,00 € Ondrej Szitás NŠC
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 1417/2021/DK
482/2022/NPPC-VUŽV
684,00 € Štefan Bartoš Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Zmluva o úvere
803/571/2021
255 990,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Košice, Považská 464/32, 34, 36, v zastúpení Bytex Slovensko, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
20.
Január
2022
Dodatok č. 01 k zmluve č. 14/2021 o nájme nebytových priestorov v budove INTES-u
2/2022
0,00 € INTES Slovakia, s.r.o. Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
20.
Január
2022
Zmluva na dodávku bravčového a hovädzieho mäsa
Z/03/2021
0,00 € Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. Spojená škola internátna, Spišské Vlachy
20.
Január
2022
Príkazná zmluva
PZ 2022/103
0,00 € Kožár Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 137/2021/VI
917/2022/NPPC-VUŽV
8 316,53 € TOKAJ&CO, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 1023/2021/DK
594/2022/NPPC-VÚŽV
1 111,50 € MVDr. Bronislava Laššáková Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 92/2021/VI
919/2022/NPPC-VUŽV
1 407,79 € Poľnohospodárske družstvo Holice Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 273/2021/DK
492/2022/NPPC-VUŽV
1 624,50 € BIOKON , spol. s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.k- 6 - 23 / 2022
40,06 € Roman SCHURGER Ministerstvo obrany SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »