Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
18.
Jún
2021
Zmluva o ubytovaní
CUZ_ZM_1-9_2021_2021
0,00 € Centrum účelových zariadení Monika Barteltová
18.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-GR-LZ-2021/360
9,00 € Mgr. Radoslav Ćambal, phD. Slovenské národné múzeum
18.
Jún
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2094445
100,00 € Bútorová Zora Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Jún
2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001626-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-001626-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Zubrohlava
18.
Jún
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla
43001023
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. MA.GI.CA., s.r.o.
18.
Jún
2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001627-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-001627-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Žabokreky
18.
Jún
2021
Dohoda o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon zdravotníckeho povolania
Z/2021/1153/XIV/JLF/ODVZP
0,00 € Poliklinika ProCare Žiar s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
18.
Jún
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/147
0,00 € Dirner Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
18.
Jún
2021
Z M L U V A č. 21/2021-v o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2021 podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.
262021/ŠVPS/RNM/21/2021-v
0,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Novom Meste nad Váhom Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nové Mesto nad Váhom
18.
Jún
2021
Zmluva o spolupráci
ZM2026866
21,58 € MALUVI s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Jún
2021
Zmluva o spolupráci
ZM2026873
16,60 € ProdLand, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení diela
Z/2021/1156/I/LF/SRVVC
70,00 € prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
18.
Jún
2021
Zmluva o spolupráci
ZM2026864
13,28 € Media GANG s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Jún
2021
Zmluva o partnerskej spolupráci
058/2021
0,00 € Kofola a.s. Národné osvetové centrum
18.
Jún
2021
Nájomná zmluva 06/2021
NZ 06 2021
0,00 € Elena Šingerová Rudné bane, š. p.
18.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-GR-ZOD-2021/828
1 000,00 € Makak s.r.o. Slovenské národné múzeum
18.
Jún
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
40389-1
222,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Josip Klem
18.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/38/54E/1586
0,00 € Matej Bondra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
18.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/10/54E/893
0,00 € Petro Kamentsa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
18.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/15/54E/1571
0,00 € Ing. Zuzana Kleinová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »