Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
19. Júl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
10C/2024
20,00 € Jozefa Surová, Rajecké Teplice Obec Turie - zmluvy cintorín, Turie 214
19. Júl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-OKP2-2024-048605-004_2024
21,00 € mjr. Mgr. Zuzana Lengyelová Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ)
19. Júl 2024
ZMLUVA O DIELO
Z/2024/1558/I/PRIF/TAJ
100,00 € Mgr. Miroslav Mišík, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
19. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
112_2024
50 400,00 € A care, s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
19. Júl 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
SEMOD-18-67/2024
30,60 € mjr. Ing. Bc. Patrik FEGYVERES Ministerstvo obrany SR
19. Júl 2024
Nábytok pre 3 MŠ - Nobelovo nám., Fedinova, Jankolova
606/2024
1 990,00 € NOMIland s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
19. Júl 2024
časť Pozemkov v celkovej výmere 6m2
608/2024
264,50 € EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU o.z. Mestská časť Bratislava-Petržalka
19. Júl 2024
Kúpna zmluva
2024/323-HM
25,00 € Ministerstvo obrany SR Mgr. Karol KOSTURÁK
19. Júl 2024
Zmluva o dielo
02-19/2024
165 142,02 € EXCLUZIV s.r.o. Stredná odborná škola techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
19. Júl 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
SNPVF-Z/78/2024
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. Júl 2024
Dodatok č. 29 k poistnej zmluve č. 7101090804
075/2024/TVK
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
19. Júl 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 61/2024
47/2024
0,00 € Technické služby Turčianske Teplice, s.r.o. Janka Žiaková
19. Júl 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
19062024
0,00 € L&L Creatives s. r. o. Obec Poruba pod Vihorlatom
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1358/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1358/2024
4 000,00 € MARGITA - ILONA, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1366/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1366/2024
1 000,00 € VINARIAM občianske združenie Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1365/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1365/2024
2 350,00 € Združenie vinohradníkov Krížny vrch Levice Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1364/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1364/2024
1 712,00 € Združenie obcí Tekov JUH - MERIDIEM Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1363/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1363/2024
1 000,00 € Terroir Tekov Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1360/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1360/2024
1 500,00 € OZ SACHER-SACHER PT Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
12/2024/KD
45,00 € Obec Krušovce Dávid Karvay