Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Ložín
0,00 € Obec Ložín Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 11/18/1/2021
866-2021-LSR
6 600,00 € ON ER T EX , s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/62
1573/2021
0,00 € Ivan Benko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/224
1588/2021
0,00 € Ernesto s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Lipovník (RV)
0,00 € Obec Lipovník Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Liptovská Porúbka
0,00 € Obec Liptovská Porúbka Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
DODATOK č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 06/18/1/2021
861-2021-LSR
Doplnená
3 730,00 € PÍLA SEB s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 17/18/1/2021
872-2021-LSR
7 560,00 € Ra jčan, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 01/18/1/2021
856-2021-LSR
2 100,00 € NAJKRA JŠIE IH RISKA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Dohoda číslo: 21/34/54E/75 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/34/54E/75
0,00 € Jakub Matkobiš Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Pitelová
0,00 € Obec Pitelová Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Drienovská Nová Ves
0,00 € Obec Drienovská Nová Ves Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/254 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
21/25/54E/254
0,00 € Andrea Hôrecká Masáže Andrea Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Borša
0,00 € Obec Borša Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Čelovce (PO)
0,00 € Obec Čelovce Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/359 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
21/25/54E/359
0,00 € Ing. Pavol Popelka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Príkazná zmluva
20/1/9122/4
150,00 € Akuratný Juraj, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Nový Ruskov
0,00 € Obec Nový Ruskov Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Podhorany (KK)
0,00 € Obec Podhorany Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 10/18/1/2021
865-2021-LSR
4 200,00 € Ján Urbančok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »