Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00683
21-441-00683
2 500,00 € Novohradské osvetové stredisko Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00735
21-441-00735
12 000,00 € Stredoslovenské osvetové stredisko Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00784
21-441-00784
2 000,00 € Obec Rudník Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00922
21-441-00922
4 000,00 € Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00931
21-441-00931
2 000,00 € Spolok hudobného folklóru Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00940
21-441-00940
3 000,00 € Zlata priadka, n.o. Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-01066
21-441-01066
20 000,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-01216
21-441-01216
3 000,00 € Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-01281
21-441-01281
2 000,00 € Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-01285
21-441-01285
4 000,00 € Obec Kapušany Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Dedačov
0,00 € Obec Dedačov Štatistický úrad SR
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-111-05237
20-111-05237
2 500,00 € Štefan Benčík Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-111-06338
20-111-06338
1 500,00 € Bc. Barbora Mináriková Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-111-08660
20-111-08660
1 500,00 € Mgr.Art Zuzana Galková , ArtD. Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-07072
20-131-07072
3 000,00 € Ivan Jombik Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-143-01250
21-143-01250
3 120,00 € Bc. Annamária Juhásová, DiS. Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-145-00089
21-145-00089
7 000,00 € OZ Galéria X Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00536
21-441-00536
7 000,00 € Obec Liptovská Teplička Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00571
21-441-00571
5 500,00 € Obec Očová Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00647
21-441-00647
3 000,00 € Obec Pucov Fond na podporu umenia
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »