Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
25.
Jún
2022
Zmluva o výpožičke zbierkového predmetu č. 41/2022
ZoV č. 41/2022
0,00 € Považské múzeum Dubnické múzeum, mestská rozpočtová organizácia
25.
Jún
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
57928-1
77,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Artur Kozubov
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 31/2022
ZOU0742022
300,00 € Kožiak Ján Obec Klenovec
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
309070AQC1
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Stará Huta
25.
Jún
2022
Predaj bytu č. 15 byt.dom ul. Tulská 2461/29 Zvolen.
487/2022
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Veľká Lehota 2022 - C-KN č. 822/1, 822/2
45/2022
31 897,54 € RENOVIA s.r.o. Obec Veľká Lehota
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva
9/2022
630,00 € Ptičie PhDr.Viliam Bielovský a manž. Simona
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve č. 1
BS_64_1_2022
2 171,45 € Budimírske služby s.r.o.,registrovaný sociálny podnik Obec Budimír
25.
Jún
2022
Dohoda o poskytnutí finančného daru pre Obec Ďurďošík
13/2022
3 000,00 € Adrián Sidor Obec Ďurďošík
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_0012023
28,00 € Mesto Spišská Belá
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva č. 30/2021 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uzavretá podľa ust.§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
č. 30/2021
1 389,00 € Július Tkáč, Dušan Bartek, Mária Barteková, Martin Bartek, Jana Barteková, Martina Andraščiková, Terézia Ivanová, František Kollár, Peter Kollár, PhDr.Gabriela Majorošová,Ing.BoženaUrbancová Obec Fričovce
25.
Jún
2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služby ČSOB elektronického bankovníctva - ČSOB Multicash 24, Dodatok č. 39
202200575/2022
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Prešov
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva
428/2022
797,94 € Anton Badžo a Renáta Badžová Obec Ruská Nová Ves
25.
Jún
2022
Rekonštrukčné práce
ZoD 3/2022
3 551,60 € Patrik Pavlík - W.T. ArtStudio Obec Jamník
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu
ZML_143/2022
100,00 € Pagáčová Petra Mesto Svidník
25.
Jún
2022
Kúpno-predajná zmluva
103/2022
500,00 € Oborín Balogh
25.
Jún
2022
Zmluva o určení výučbového pracoviska zdravotníckeho zariadenia Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17, 040 01 Košice
-CRZ-
0,00 € Lekáreň Dr. Max, PharmDr. Monika Langerová Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
25.
Jún
2022
Zmluva o určení výučbového pracoviska zdravotníckeho zariadenia Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17, 040 01 Košice
-CRZ-
0,00 € stomatologická ambulancia, Kapadent s.r.o., MUDr. Marek Prokopovič Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
25.
Jún
2022
Rekonštrukcia ciest a chodníkov v mestskej časti
162/2022
172 000,00 € STRABAG s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
0,00 € Obec Slanska Huta Boris Oros
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »