Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
30. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/0353
0,00 € Anna Hlavatá,Budmerice 387,90086 Budmerice Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
30. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/0348
0,00 € Stanislav Olša,Svätoplukova 2644/24,90201 Pezinok Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
30. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/0350
0,00 € Vlasta Matejíková, Budmerice 495, 90086 Budmerice Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
30. September 2022
Dodatok č. 12 k Zmluve o úrovni poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou informačných technológií - SLA zmluve zo dňa 18.01.2013
14/2022
60 120,96 € TT-IT, s.r.o. Mesto Trnava
30. September 2022
Protokol číslo 02346/2022-OV-0250206/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR
966/2022/OSMaI
0,00 € Slovenský pozemkový fond Žilinský samosprávny kraj
30. September 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
707/2022
0,00 € Bc. Simona Granská Fakultná nemocnica Nitra
30. September 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2106288
300,00 € Límová Sofia Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2105970
30,00 € Bednárik Šimon Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2105960
30,00 € Fazekaš Oliver Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2022
nájomná zmluva
28/9/2022
28,00 € Dom Kultúry v Čadci Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Žiline
30. September 2022
Zmluva o dodaní tovarov
38/2022
15 000,00 € NITRANET, s.r.o., Hornočermánska 55, 949 01 Nitra Obec Ladomerská Vieska, Vieska 132, 965 01 Ladomerská Vieska
30. September 2022
Zmluva o dielo
6/2022
4 924,09 € VARES s.r.o Obec Riečka
30. September 2022
ZMLUVA
450/2022
0,00 € Michal Faktor Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
30. September 2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/01/54E/1197
339,90 € Ladislav Halás Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. September 2022
Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č. 2022131
2022131
0,00 € OZ Pomoc psíkom Obec Zlatná na Ostrove
30. September 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
96810/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Prešov
30. September 2022
DODATOK K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Dodatok č. 1 ku zmluve č. 118/2017-5
717/2022
20,00 € Obec Spišské Bystré Terézia Štefková
30. September 2022
Zmluva o prevode práva na riešenie č. 9001/0080/22
9001/0080/22
15,00 € Bc. Matúš Staš Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z účelového fondu primátora z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport
879/2022
400,00 € Občianske združenie Kárpátia Sport Mesto Komárno
30. September 2022
Ul. gen. Klapku 4/16
881/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené