Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
30. September 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu 4/651/2023
4/651/2023
113,55 € Obec Horný Vadičov Mgr. Iveta Žuborová
30. September 2023
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 5/2022 zo dňa 05.08.2022
173/2023
0,00 € Marta Falátová Obec Klokočov
30. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve na odber pitnej vody vo obci Klokočov zo dňa 16.10.2020
174/2023
0,00 € Veronika Gašperová Obec Klokočov
30. September 2023
Prenájom telocvične
NZ 05/2023
0,00 € Základná škola Noskovič Peter
30. September 2023
Prenájom telocvične
NZ 06/2023
0,00 € Základná škola Fyzická osoba
30. September 2023
Číslo zmluvy: 317033311 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
59/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Obec Nedožery - Brezany
30. September 2023
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
231001
52,00 € IDemes.NR s.r.o. Obec Jarok
30. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/34/054/1737
2 466,00 € Obec Zborov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
60/2023
0,00 € O2 Slovakia, s. r. o. Obec Nedožery - Brezany
30. September 2023
Darovacia zmluva
DZ 01/2023
0,00 € Občianske združenie Mierová Pr Základná škola
30. September 2023
Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta
19/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Sebedín-Bečov, Sebedín č. 37, 974 01 Banská Bystrica
30. September 2023
Dodatok č. 16 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 68/2022 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 07.06.2022, v znení Dodatku č. 15 zo dňa 25.08.2023
CRZ/773/2023
0,00 € Mesto Trebišov Michal Zajdel
30. September 2023
Dodatok č. 25 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 31/2017 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 30.08.2017, v znení Dodatku č. 24 zo dňa 22.06.2023
CRZ/776/2023
0,00 € Mesto Trebišov Viera Hvozdíková
30. September 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
CRZ/781/2023
0,00 € Mesto Trebišov Mgr. Renáta Fialová BELLA FIORI
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu
2023/30
0,00 € Michal Haščák Obec Vislanka
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77460-2
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ivan Lialin
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77465-2
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Konstiantyn Berezhnyi
30. September 2023
Nájomná zmluva 1 izbového bytu č.31 určeného na sociálne bývanie na Novej 30 v Moldave nad Bodvou
389/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Mária Ganyová
30. September 2023
Nájomná zmluva 1 izbového bytu č.15 určeného na sociálne bývanie na Novej 28 v Moldave nad Bodvou
396/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Helena Márthová
30. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci projekt NIVAM POP3
INE_123/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Spišská Nová Ves