Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
12. Apríl 2024
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 04008/2023-PKZP-K40350/23.00 - Ing. Eva Komínková, Otília Juráková, Ivan Malák, Andrej Skok k.ú. Jakubovany, okres Liptovský Mikuláš
04008/2023-PKZP-K40350/23.00
155,82 € Juráková Otília Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
NZ HM 1/282 dvojhrob TV
662/2024
0,00 € Mestské služby mesta Trnava Ing. Jozef Vadovič
12. Apríl 2024
NZ HM 13/204 dvojhrob TV
663/2024
0,00 € Mestské služby mesta Trnava Ing. Jozef Vadovič
12. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 22/41/54U/66
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 22/41/54U/66
0,00 € Oliver Lazár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12. Apríl 2024
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia
17810/2024/O220 - 1
0,00 € SPP – distribúcia, a.s. Železnice Slovenskej republiky
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
1/2024/SPODaSK
19 995,00 € Centrum pre deti a rodiny DRaK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
12. Apríl 2024
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-028/2024/SO 510-00/Chmiňany/1318/542
5,34 € Peter Oravec Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny King Shaolin
INE_040/2024
2 000,00 € NEFFE Production s. r. o. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
12. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 363/2023- OdNsM uzatvorenej dňa 21. 06. 2023.
161/2024
0,00 € Rámi Abo Kowider Mesto Považská Bystrica
12. Apríl 2024
Príkazná zmluva č.34/VO/01/2024/PL-KS
13/2024
720,00 € ZMOS, Obecný úrad Jelšovce č. 37, 951 43 Jelšovce Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, Nitrianske Hrnčiarovce
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 00381/2024-PKZ -K40044/24.00 - Milan Leitner, k. ú. Osrblie, okres Brezno
00381/2024-PKZ -K40044/24.00
418,00 € Leitner Milan Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00179/2024-PKZP-K40027/24.00 - Jozef Pekár, k.ú. Martinček, okres Ružomberok
00179/2024-PKZP-K40027/24.00
912,66 € Pekár Jozef Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva č. 03035/2023-PKZP-K40285/23.00 - Miloš Kollárik, k.ú. Liptovská Štiavnica, okres Ružomberok
03035/2023-PKZP-K40285/23.00
1 445,00 € Kollárik Miloš Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 03805/2023-PKZ -K40352/23.00 - Anna Šimoneková s manž. Anton Šimonek, k.ú. Nová Baňa, okres Žarnovica
03805/2023-PKZ -K40352/23.00
4 158,00 € Šimoneková Anna Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 01391/2023-PKZP-K40155/23.00 - Štaffen Igor a Kubala Bohuš, k.ú. Lietavská Lúčka, okres Žilina
01391/2023-PKZP-K40155/23.00
30 223,31 € Štaffen Igor Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 00758/2023-PKZ-K40068/23.00-Zdenek Kozák, k.ú. Turčianska Štiavnička, okres Martin
00758/2023-PKZ -K40068/23.00
5,89 € Kozák Zdenek Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 00938/2023-PKZ -K40091/23.00 - Beňo Dušan s manž., k.ú. Teplá, okres Banská Štiavnica
00938/2023-PKZ -K40091/23.00
17 204,00 € Beňo Dušan Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 04040/2023-PKZ-K40369/2023-Tibor Hulička a Milena Huličková, k.ú.Horný Turček, okres Turčianske Teplice
04040/2023-PKZ -K40369/23.00
6 873,50 € Hulička Tibor Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 04063/2023-PKZ -K40372/23.00 - Pavel Pančík, Zuzana Jašková, Antónia Rosíková, k.ú. Čierny Balog
04063/2023-PKZ -K40372/23.00
7 866,00 € Pančík Pavel Slovenský pozemkový fond
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
KOM012024
6 700,00 € Accura s.r.o. KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.