Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20232290_Z
17 772,00 € GRANDFOOD s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML_051/2023
1 668,00 € Kavuľa Ján Mesto Svidník
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML_053/2023
480,00 € K-Academy, s.r.o. Mesto Svidník
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML_054/2023
23,00 € Džupin Milan Mesto Svidník
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML_056/2023
123,00 € Ivana Vancová Mesto Svidník
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232292_Z
203,80 € UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20232307_Z
16 475,36 € MED - ART, spol. s r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20232246_Z
7 200,00 € K&M MEDIA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20232317_Z
599,00 € Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
31. Marec 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
118/2023
0,00 € MFK Stará Ľubovňa Mesto Stará Ľubovňa
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
INT_049/2023
305,00 € Čelko Jozef - KRISSTAV, s.r.o. Kysucké Nové Mesto MKŠS
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
185/2023
4 500,00 € Ľudová hudba Kamenčan Obec Zákamenné
31. Marec 2023
Dodatok č. 1
190/2023
7,00 € Markuliaková Mária Obec Zákamenné
31. Marec 2023
Dodatok č. 1
187/2023
7,00 € Markuliaková Mária Obec Zákamenné
31. Marec 2023
Dodatok č. 1
186/2023
10,50 € Markuliaková Mária Obec Zákamenné
31. Marec 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby č. 08/2021/FDSSVB
DOD_045/2023
0,00 € FEMINA Domov sociálnych služieb Mesto Fiľakovo
31. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní
EXT_049/2023
0,00 € Hanko Vladimír Mesto Turčianske Teplice
31. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní
EXT_051/2023
0,00 € Chreno Jakub Mesto Turčianske Teplice
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
NZ2022/V6
0,00 € Obec Klin nad Bodrogom Varga Gabriel
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023
360/2023
800,00 € O.Z.Pastoračné centrum sv.Jána Pavla II. Mesto Sereď