Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Január
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
21. shdo-11-12/2022
18,60 € slobodník Ľubomír BRINDA Ministerstvo obrany SR
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 706/2021/DK
294/2022/NPPC-VÚŽV
940,50 € Jozef Húšťava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2022/10600
0,00 € Ľubica Fazekašová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
20.
Január
2022
Dodatok č. 13
3/2022
0,00 € Železničné zdravotníctvo Košice Prešovská univerzita v Prešove
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 725/2021/DK
877/2022/NPPC-VUŽV
171,00 € Jozef Šaradin Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Dohoda o ukončení dohody č. 20/16/54E/756 zo dňa 27.04.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/16/54E/756 zo dňa 27.04.2020
0,00 € Mgr. Romana Bojdová CREART Production Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
20.
Január
2022
Dohoda o uznaní dlhu č. 833657005-3-2021-DUD
833657005-3-2021-DUD
258,30 € Železnice Slovenskej republiky Lukáš Šišiak
20.
Január
2022
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
10/NLC/2022
0,00 € Národné lesnícke centrum Ing. Ján Korčok
20.
Január
2022
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
1/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Špeciálna základná škola s materskou školou, Nevädzová
20.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
5 307,00 € Bc. Zuzana Dudášová Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 664/2021/DK
291/2022/NPPC-VÚŽV
684,00 € Ján Mozoľa – SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Dohoda o splátkach pohľadávky
136/2022/600-150
1 050,00 € Peter Sopko Nuccco Slovenský metrologický inšpektorát
20.
Január
2022
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
D-5/2022 Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
1 890,00 € Ing. Ingrid Kilácsková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 1093/2021/DK
299/2022/NPPC-VÚŽV
2 992,50 € PD – MEFA, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Autorská zmluva o dielo
5721005491
75,00 € Ivan Nemec Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Január
2022
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
D-6/2022 Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
5 100,00 € Ivan Kopecký Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 901/2021/DK
302/2022/NPPC-VÚŽV
171,00 € Martin Cigan Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Autorská zmluva o dielo
5721005539
75,00 € Jaroslav Blaško Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Január
2022
Autorská zmluva o dielo
5721005604
75,00 € Daniela Kaposztásová Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
4 607,90 € Bc. Jana Grófová Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »