Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708714/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669423
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGRO - BUJŇÁČEK, s.r.o.
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708710/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669422
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Štefan Bujňák - Ranč na Zlatej hore
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708320/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669421
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. SHR František Bučko
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707716/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669417
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Agro Lany, spol. s r.o.
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708724/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669413
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. MARDUŇA s.r.o.
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708715/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669412
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Roľnícke družstvo"Jakubovany"
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 701548/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669406
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708007/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669405
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Marek Dvorščák
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707774/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669458
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Agrovit Branisko s.r.o.
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 704533/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669451
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Roľnícke družstvo Vyšný Slavkov
11.
Apríl
2021
Zmluva č. TT/204 506/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č. 2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
Zmluva č. TT/204 506/2021
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Drahovce
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708718/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669433
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Martina Angelovičová
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708044/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669431
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Ing. Milan Varga - Farma "KOVA"
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708535/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669429
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. MOSUPO KFK, spol, s.r.o.
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708719/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669415
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGRO - Torysa s.r.o.
11.
Apríl
2021
PFERDEKAUFVERTRAG
04/2021
0,00 € Ing. Kathrina Wculek Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-05496
20-131-05496
2 500,00 € Alojz Horník Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-05971
20-131-05971
3 000,00 € Bc. Klaudia Hossuová Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-145-00094
21-145-00094
36 000,00 € APART Fond na podporu umenia
10.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-441-00542
21-441-00542
4 000,00 € Centrum tradičnej kultúry v Myjave Fond na podporu umenia
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »