Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
19.
Jún
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/01/54E/1421
0,00 € TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19.
Jún
2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/42/012/5
0,00 € HARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
19.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/25/54E/3861
0,00 € Anton Hroš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
19.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/25/54E/3786
0,00 € Adam Líška Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
18.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
shdo-65-175/2021
244,16 € Marián KULIK Ministerstvo obrany SR
18.
Jún
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
75844/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Rudinka
18.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
ŠbSP-19-6/2021
28,72 € Ing. Jaroslav DIDIK Ministerstvo obrany SR
18.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí stimulov pre výskum a vývoj č. 1219/2018 zo dňa 17.12.2018
0297/2021
0,00 € MABPRO, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
Jún
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ZM_SEP-IMRK3-2021-003117
ZM_SEP-IMRK3-2021-003117
140 044,00 € Kultúrno – výchovné občianske združenie Láčho drom Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
18.
Jún
2021
Zmluva o zabezpečení vytvorenia audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2026902
1 200,00 € ema s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1063056
800,00 € Líšková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1062990
200,00 € Trnka Samuel Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
28/2021-2060-1080-18815
17 017,30 € Frankie rock, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1062739
4 200,00 € Šaráková Lucia Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Jún
2021
Rámcová dohoda
62/2021
0,00 € Erik Štefka - MEDIFLEX Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
18.
Jún
2021
Rámcová dohoda
45/200/2021
0,00 € ALWIL-MEDICAL s.r.o. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
18.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
28/2021-2060-1080-61155
17 487,99 € Promo Time s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Jún
2021
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu
ZM1007208
300,00 € APLAUS, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Jún
2021
Zmluva
ZM1007238
240,00 € HUDÁK BROS, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Jún
2021
DODATOK č. I312031T85601D01 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031T85601D01
199 737,53 € STEMP M, s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »