Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
585/2021/243329269
62,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Bukovinská Katarína
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
644/2021/243339318
59,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Dlugoš Dávid
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
706/2021/243349545
59,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Pivarčiová Karolína
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
575/2021/243328518
68,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Kvietková Alexandra
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
617/2021/243333694
59,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Korba Filip
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
580/2021/243328909
59,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Ťapaj Peter
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
765/2021/243355752
62,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Kudláč Marek
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
640/2021/243338797
59,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Škorvánková Patrícia
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
656/2021/243343204
62,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Želinská Denisa
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
696/2021/243348349
59,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Borkovič Jakub
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
615/2021/243333384
62,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Vaňo Šimon
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
685/2021/243347075
59,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Chvála Jakub
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
720/2021/243350837
68,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Litenkina Sofia
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
601/2021/243331209
62,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Krajíčková Natália
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
622/2021/243334034
62,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Haljak Martin
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
576/2021/243328657
59,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Kubánková Miroslava
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
760/2021/243355373
62,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Mészáros Marcel
18.
September
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
668/2021/243344547
59,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Jarovičová Lucia
18.
September
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-112-05157
21-112-05157
5 000,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Fond na podporu umenia
18.
September
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-131-04972
21-131-04972
4 368,00 € Mgr. art. Tomáš Cseh, ArtD. Fond na podporu umenia
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »