Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
1. Október 2023
výpožička nebytový priestor učebňa č. 14 a č. 18 nachádzajúce sa na prízemí budovy
Zmluva č. 18/2023/SPŠTTt
89,64 € Mesto Trnava Stredná priemyselná škola technická Trnava, Ulica Komenského 3477/1, Trnava
1. Október 2023
Zmluva o nájme - nájom nebytových priestorov v objekte MINERVA - areál UPJŠ, Moyzesová 9 v Košiciach, miestnosť čajovne na 1. nadzemnom podlaží - školenie konané nájomcom.
UPJŠ - 480/2023
1 500,00 € Wolt Slovensko s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Október 2023
Zmluva o nájme
302023
200,00 € Obec Hozelec Jozef Skonc a Ingrid Skoncová
1. Október 2023
Darovacia zmluva
312023
0,00 € STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. Obec Hozelec
1. Október 2023
Zmluva o dielo- detské dopravné ihrisko
EXT_049/2023
36 489,60 € EUROPEAN ENTERPRISE, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Čunovo
1. Október 2023
Zmluva o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice
123/2023
0,00 € TK Tenis Centrum Bojnice Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
1. Október 2023
Poistná zmluva č. 11-419646 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
90/2023
132,24 € Union poisťovňa, a.s. Krajské múzeum v Prešove
1. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž/ABS
ERA+2022/SMP-15_2324/ABS
2 931,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Nikola Kočišová
1. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.14/2022
27/2023
0,00 € POVMART, s.r.o. Obec Hertník
1. Október 2023
nájom bytu A/2
65/2023
870,12 € Obec Hniezdne Veronika Majerčíková
1. Október 2023
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
DP 13/2023
3 700,00 € Divadlo komédie, Mgr. Svetozár Sprušanský, predseda OU, Silvánska 29, 841 04 Bratislava Obec Ladomerská Vieska, Vieska 132, 965 01 Ladomerská Vieska
1. Október 2023
ZMLUVA O DIELO č. 4/2023
Z0371
114 438,61 € Janex ML s.r.o. Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
1. Október 2023
Prenájom učebne
18/Zml/23
173,00 € Základná škola Kulíškova ŠtudujAjTyIT s.r.o.
1. Október 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
LIC-01/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Bytča
1. Október 2023
Dodatok č.2
2023092601
1,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
1. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
12409-1/2023-NR
0,00 € B.V.REAL, s.r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
1. Október 2023
Dohoda -udrzanie pracovnych navykov
19/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Kazimír
1. Október 2023
Rámcová kúpna zmluva
145/181/2023
0,00 € AG FOODS SK s.r.o. Spojená škola internátna, Kremnica
1. Október 2023
Rámcová kúpna zmluva
Lunys_2023
0,00 € Lunys, s.r.o. Spojená škola internátna, Kremnica
1. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2333013314
10,00 € Obec Zatín Erika Molnárová