Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Január
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.k- 6 - 22 / 2022
18,40 € Eduard SLEZÁK Ministerstvo obrany SR
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 416/2021/DK
596/2022/NPPC-VÚŽV
855,00 € FARBY - DROGÉRIA Ľubomír Lisičan Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Príkazná zmluva
PZ 2022/101
0,00 € Meško Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 171/2021/VI
905/2022/NPPC-VUŽV
1 560,77 € VITIS - AGRO Kúdela, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 875/2021/DK
580/2022/NPPC-VÚŽV
5 215,50 € Marek Sčislák Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 1027/2021/DK
581/2022/NPPC-VÚŽV
513,00 € NECHAJ, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1_2021 bez podpisu
25_2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1_2021 bez podpisu
751,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 136/2021/DK
597/2022/NPPC-VÚŽV
4 275,00 € AGROJUH, spol. s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 1047/2021/DK
599/2022/NPPC-VÚŽV
256,50 € Ondrej Čigáš, SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 14 05 2022 1Q
Kúpna zmluva č. 14 05 2022 1Q
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč AGÁT SET, s r.o.
20.
Január
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty/služobnej cesty
SOV – 64 – 4 /2022
206,70 € Mgr. Martin JURAS Ministerstvo obrany SR
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 1032/2021/DK
600/2022/NPPC-VÚŽV
22 743,00 € NOPOL, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
ZaVaMD-5-2/2022
7,00 € Róbertom PARDUSOM Ministerstvo obrany SR
20.
Január
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
ZaVaMD-5-1/2022
17,04 € Ing. Rastislavom MEDVECOM Ministerstvo obrany SR
20.
Január
2022
Zmluva
ZM1007673
90,00 € AGENTÚRA PERPETUM, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Zmluva
ZM1007737
80,00 € DaSan spol. s r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Zmluva o vytvorení AVD a udelení licencie ne jeho použitie
ZM2028335
1 920,00 € RAMA GROUP s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci
ZM1007714
0,00 € Divadelný ústav Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Zmluva
ZM1007739
70,80 € AGENTÚRA PERPETUM, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Zmluva
ZM1007721
4 000,00 € Filmáreň, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »