Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66920-1
98,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Peter Jankovský
1. Október 2022
Podnájomná zmluva a zmluva o spolupráci pri údržbe a prevádzkovaní športového areálu
Z0668/2022
0,00 € HK AGRO Topoľčany Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. Október 2022
Rámcová zmluva o spolupráci pri údržbe a prvádzovaní športového areálu
Z0669/2022
0,00 € HK AGRO Topoľčany Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. Október 2022
Zmluva o nájme bytu
Z0675/2022
50,80 € Milan Mihálik Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. Október 2022
Zmluva o nájme bytu
Z0676/2022
94,24 € Peter Stankovský Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
63421-1
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ricardo Manuel Abreu Ribeiro Faria
1. Október 2022
Zmluva o dielo č. 1 podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
1
0,00 € LAWEX, spol. s r. o. Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
1. Október 2022
Príkazná zmluva
22/1/10282/1
336,00 € Mäsiar Lukáš, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
1. Október 2022
Zmluva č. 8/2022 o nájme nebytového priestoru
8/2022
0,00 € CEDS, s.r.o. Východoslovenské múzeum v Košiciach
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66886-2
81,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dominika Zarembová
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66830-2
81,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Lucia Bobálová
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
60950-1
186,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Vozár
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1073/2022/275991050
80,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Ivanova Kateryna
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1074/2022/275991381
70,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Pappová Alexndra
1. Október 2022
Zmluva o spolupráci
2022
0,00 € Divadelný ústav Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
1. Október 2022
Zmluva o nájme obecného bytu na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku
429/2022
0,00 € Mesto Kežmarok Oliver Pišta
1. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
61725-1
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mária Fogašová
1. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/0360
0,00 € Radoslav Nemec, A.Kubinu 29, 91701 Trnava Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
1. Október 2022
Zmluva o nájme na dočasné užívanie pozemku
NAJ_245/2022
879,80 € Veteška Tomáš Obec Beluša
1. Október 2022
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
2022
0,00 € Zoja Mikotová Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici