Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
23.
Január
2021
Príkazná zmluva
20/1/9122/3
150,00 € Chlebo Ondrej, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Nová Ľubovňa
0,00 € Obec Nová Ľubovňa Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Perín Chym
0,00 € Obec Perín - Chym Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Osrblie
0,00 € Obec Osrblie Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/237
1574/2021
0,00 € Andrea Vencelová ANDY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 14/18/1/2021
869-2021-LSR
8 880,00 € AGROSEV, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 12/18/1/2021
867-2021-LSR
7 200,00 € Ho lz-Im p o rt-E xp o r t s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Nemcovce (BJ)
0,00 € Obec Nemcovce Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Nižný Hrabovec
0,00 € Obec Nižný Hrabovec Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Námestovo
0,00 € Mesto Námestovo Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/122
1577/2021
0,00 € Ivica Pavlovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Dohoda číslo: 21/34/54E/77 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/34/54E/77
0,00 € Matkobiš Jozef Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Potok (RS)
0,00 € Obec Potok Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Pribeník
0,00 € Obec Pribeník Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/310 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 4A
21/25/54E/310
0,00 € Katarína Mičíková KVETINÁRSTVO KATKA - VEĽKOOBCHOD, MALOOBCHOD, POĽOVNÍCKA 50 STRÁŇAVY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/358 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
21/25/54E/358
0,00 € Miroslav Králik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/41/54E/4957 zo dňa 22.05.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/41/54E/4957 zo dňa 22.05.2020
0,00 € Jana Balázsová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Gemerská Poloma
0,00 € Obec Gemerská Poloma Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Holčíkovce
0,00 € Obec Holčíkovce Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Iňačovce
0,00 € Obec Iňačovce Štatistický úrad SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »