Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Dolné Naštice
0,00 € Obec Dolné Naštice Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb karantenizácie odchytených psov a následnej starostlivosti
171/2023
0,00 € OZ Zatúlané psíky Šaľa Mesto Šala
1. Apríl 2023
Nájomné zmluvy pre obyvateľov obecných nájomných bytov na ulici Jareček
042/2023
71,00 € Pechová Alžbeta Obec Markušovce
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK25
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK25
0,00 € Štátna pokladnica Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK26
00025/GVPT/2023/16/8INÉ
0,00 € Štátna pokladnica Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Bojnice
0,00 € Mesto Bojnice Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2023/005
0,00 € Roderik Valuška Obec Hliník nad Hronom
1. Apríl 2023
Dodatok č. 7/2023 k Zmluve č. 3/2017 o nájme a podnájme nebytových priestorov - Autoškola - Hnát
2023-03-31 zm Dod 07/2023
2 844,38 € Autoškola Václav Hnát Mgr. Vachula
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Hontianska Vrbica
0,00 € Obec Hontianska Vrbica Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Horná Streda
0,00 € Obec Horná Streda Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Hôrka nad Váhom
0,00 € Obec Hôrka nad Váhom Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Prevádzka www stránky obce
040/2023
74,40 € EWORKS.sk s.r.o. Obec Markušovce
1. Apríl 2023
Nájomné zmluvy pre obyvateľov obecných nájomných bytov na ulici Školská.
041/2023
169,00 € Bučaková Mária Obec Markušovce
1. Apríl 2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - § 10
202300007/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Materská škola Bernolákova
1. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
2023/005-1/2023
0,00 € Roderik Valuška Obec Hliník nad Hronom
1. Apríl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
ŠOP SR-Z/304/2023
0,00 € Ing. Kamila Kudlíková Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
1. Apríl 2023
Príkazná zmluva
23/2/10771/1
468,00 € Antalová Beata, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Brieštie
0,00 € Obec Brieštie Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Čelkova Lehota
0,00 € Obec Čelkova Lehota Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Červený Kameň
0,00 € Obec Červený Kameň Štatistický úrad SR