Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
15. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby ŽT Internet č. 5/2024/ŽT/IK
5/2024/ŽT/IK
12,50 € Železnice Slovenskej republiky Arena Cafe Plus, s.r.o.
15. Júl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Zmluve o nájme NP č.728/2018/ZŠ
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Zmluve o nájme NP č.728/2018/ZŠ
8 492,45 € MBB a.s. FIN INN, s.r.o.
15. Júl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
278/2024
150,00 € Madunická Klára Divadelný ústav
15. Júl 2024
Dohoda o rozpočítavaní množstva tepla dodaného konečnému spotrebiteľovi uzatvorená v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
0378/TV/OSMTT/2024
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Arena Cafe Plus, s.r.o.
15. Júl 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
0,00 € Livonec SK, s.r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
15. Júl 2024
Memorandum o spolupráci
SNM-GR-INÉ-2024/1771
0,00 € Moravské zemské muzeum Slovenské národné múzeum
15. Júl 2024
Zmluva o výpožičke motorového vozidla na dobu určitú
2024
0,00 € Bábkové divadlo na Rázcestí Divadlo Štúdio tanca
15. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15-8/47 (DH)
1328/2022
18,87 € Neuvedené Neuvedené
15. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05126-Z
SPO-V04-05126-Z
19 000,00 € Emma Vlačuhová Slovenská agentúra životného prostredia
15. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15-9/106 (2H)
1334/2022
97,72 € Neuvedené Neuvedené
15. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15-2/793 (1H)
1335/2022
50,00 € Neuvedené Neuvedené
15. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5-1/245 (2H)
1338/2022
200,00 € Neuvedené Neuvedené
15. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07519-Z
SPO-V04-07519-Z
19 000,00 € Jaroslav Mišianik Slovenská agentúra životného prostredia
15. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/313/2024
25,00 € Mesto Senec Erik Potocký, Mgr.
15. Júl 2024
Zmluva o dielo
ŠOP SR-Z/307/2024
120 301,44 € Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
15. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00393-Z
SPO-V04-00393-Z
19 000,00 € František Michálek Slovenská agentúra životného prostredia
15. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 143/2024
Nájomná zmluva č.143/2024
0,00 € Obec Čaklov Goroľ Milan
15. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4-13/227 (U)
1310/2022
20,00 € Neuvedené Neuvedené
15. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15-7/379 (1H)
1311/2022
5,00 € Neuvedené Neuvedené
15. Júl 2024
Kontrakt č. NO008499
Kontrakt č. NO008499
0,00 € SLOVWOOD Ružomberok a.s. Lesy obce Nálepkovo