Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
NZ2022/V14
0,00 € Obec Klin nad Bodrogom Zsolt Tóth
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20232135_Z
79 576,75 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Krajská prokuratúra Trnava
31. Marec 2023
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
Zmluva č. 14/2023/DSSZPSSE
17 689,92 € Bratislavský samosprávny kraj Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica, Štefánikova 1377/77, 905 01 Senica 1
31. Marec 2023
zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
23500156
4 320,00 € PROFI Výťahy s.r.o. K 13 - Košické kultúrne centrá
31. Marec 2023
Dohoda 23/31/054/266
23/31/054/266
7 192,64 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.
31. Marec 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov číslo 130/2023
130/2023
0,00 € KÚPELE SLIAČ a. s. Stredoslovenské múzeum
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
2023/38/I/CI
0,00 € Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš ALAMED, s.r.o.
31. Marec 2023
Rámcová dohoda ovocie a zelenina
UVVaUVTOS-00686/32-ZA-2023
18 468,30 € AWE TRADING s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
78108
1 500,00 € Tomáš Bajan, Alena Bajanová Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
79346
1 500,00 € Marek Jenej, Iveta Jenejová Slovenská inovačná a energetická agentúra
31. Marec 2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 1/2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 1/2023
127,66 € obec Šútovo Jana Štrbáňová
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov
ZML-2023/1-444:191006
0,00 € Centrum poradenstva a prevencie Zlaté Moravce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
06/2023
25,00 € Obec Spišská Teplica Andrea Bokšová
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
OCÚHS-S2023/00800-001
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Obec Horná Súča
31. Marec 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/13/010/120
2023/85297
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Horná Súča
31. Marec 2023
Dohoda č. 23/08/19B/2 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa par. 19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
11/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava SLUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o.
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
21/2023
5 464,16 € Mgr. Eva Farkašová Spišské divadlo
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
1087-A.2-SM-46-KZ/2022
56,90 € Štefan Šuba Železnice Slovenskej republiky
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
02/2023
0,00 € Kyndryl Services Slovensko spol. s.r.o. Základná škola, Školská 7, Tomášov
31. Marec 2023
Zmluva o nájme
51/2023
19,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Čvančara Miroslav (nájomca)