Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
1. Marec 2024
Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy zo dňa 04.08.2023 uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
26/2024
0,00 € Mgr. Janka Hossová Obec Odorín
1. Marec 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb A23747090
INT_009/2024
116,50 € Orange Slovensko a. s. Obec Lovinobaňa, Obecný úrad
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
INT_011/2024
8,00 € Orange Slovensko a. s. Obec Lovinobaňa, Obecný úrad
1. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03585-Z
SPO-V03-03585-Z
19 000,00 € Ľuboš Podstupka Slovenská agentúra životného prostredia
1. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva
7120239
0,00 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s. ŠEVT a.s Materská škola, Čajakova 4A, Žilina
1. Marec 2024
Kúpna zmluva zo dňa 29.02.2024
46/2024
1 050,00 € Obec Neded Mgr. Zoltán Perina a Kristína Perina
1. Marec 2024
Zmluva o nájme parkovacieho státia - Ladislav Šárkány
290220246
400,00 € Ladislav Šárkány Trhoviská Ružinov, s.r.o.
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
13/2024
0,00 € IT služby s.r.o. Obec Záhorská Ves
1. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10098-oprava
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Handzuš Peter
1. Marec 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme č. 1267/2005
297/2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Technická univerzita vo Zvolene
1. Marec 2024
Zmluva o spoluorganizovaní programu
25/02/2024
0,00 € DOM KULTÚRY V ČADCI Hamu s.r.o.
1. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 324/2324
9013/0110/24
820,00 € Karyna Sutuhina Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
13-2024-BB
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Agentúra SMER, s.r.o.
1. Marec 2024
Zmluva ČOV/11/2024 o odvádzaní odpadových vôd
114/2024
0,00 € Obec Bziny Pavol Dulík
1. Marec 2024
Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia
PARK 25 - 030/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023100017
0,00 € Alžbeta Slosjárová Technické služby mesta Zlaté Moravce
1. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05969-Z
SPO-V03-05969-Z
19 000,00 € Ján Chládok Slovenská agentúra životného prostredia
1. Marec 2024
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín „ Hovädzie mäso vrátane vnútorností II. “
UVTOSaUVV-00019/36-IL-2024 – 399
28 637,20 € POZANA MEAT s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
1. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu pre dôchodcov - byt č. 65 na ul. Južná trieda 25
2024000827
0,00 € Kamenárová Oľga Mesto Košice
1. Marec 2024
Nájomná zmluva
13/2024
240,00 € Hessel Slovakia s.r.o. Hessel Slovakia s.r.o.