Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
30. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
59/2023
0,00 € O2 Slovakia s.r.o. Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
30. September 2023
Nájomná zmluva
2/2023
69,00 € Obec Sklené Tibor Frno, Martina Frnová
30. September 2023
Zmluva o bežnom účte
Bežný účet
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Gyňov
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 101
55,00 € Študentský domov AU Yehor Tikhonok
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 107
55,00 € Študentský domov AU Snopek Karol
30. September 2023
Zmuva o nájme pozemku
080/2023
15,00 € Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Rabča Obec Rabča
30. September 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
114/2023
0,00 € Obec Lošonec Nikoleta Sitárová Bellová
30. September 2023
Darovacia zmluva
DZ 02/2023
0,00 € Občianske združenie Mierová Pr Základná škola
30. September 2023
Upratovacie služby v ŠJ
8/2023
0,00 € Stena Zdenko Základná škola
30. September 2023
230902dohodaUP23-44-054-1195_PUPN
230902
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Obec Mníšek nad Hnilcom
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77421-3
113,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Barbora Kohútová
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
76912-1
139,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Filip Klučka
30. September 2023
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ
2023/34
0,00 € Ľubica Štieberová Obec Vislanka
30. September 2023
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ
2023/33
0,00 € Kober Ján Obec Vislanka
30. September 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania č. 75/2023 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov
CRZ/771/2023
0,00 € Mesto Trebišov Imrich Peti
30. September 2023
Dodatok č. 47 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 44/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov zo dňa 23.01.2019, v znení Dodatku č. 46 zo dňa 25.08.2023
CRZ/778/2023
0,00 € Mesto Trebišov Miroslav Ostrožovič
30. September 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
23/37/054/2847
1 642,56 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Obec Chmeľov
30. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
19/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Stupné, Stupné 216
30. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č.PS202324
PS202324
0,00 € AD HOC Malacky Gundlach Automotive Solutions s.r.o.
30. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/120/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ľudmila Viselková