Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/25/54E/112
0,00 € Lukáš Hudec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
22/25/54E/94
0,00 € Renáta Šumská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
20.
Január
2022
KÚPNA ZMLUVA
058-A.2-ST-46-KZ/2021
219,95 € Ing. Eduard Fedorko Železnice Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Rámcová dohoda
Z202125293_Z
131 034,00 € A-Z STAV, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
20.
Január
2022
Rámcová dohoda
Z2022125_Z
31 601,03 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Okresný súd Liptovský Mikuláš
20.
Január
2022
Kúpna zmluva
Z2022149_Z
1 980,00 € BINS s.r.o. Obec Hvozdnica
20.
Január
2022
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1066725
200,00 € Konečný Peter Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1066699
190,00 € Beňová Simona Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1066850
400,00 € Michalíková Iveta Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1066834
600,00 € Šebestová Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1066829
470,00 € Miková Nina Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1066875
50,00 € Janovová Lucia Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
4 105,20 € Anna Beňačková Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
20.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
5 596,80 € PhDr. Ľubor Krajči Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
20.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
5 167,80 € Jana Baleková Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
20.
Január
2022
Rámcová dohoda č. 2/2022
3/2022
20 000,00 € Mária Kapallová - KAPAP Spojená škola, Prešov
20.
Január
2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: A7711575
1/2021/A7711575
187,00 € Orange Slovensko, a. s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Trenčin
20.
Január
2022
Nájomná zmluva č. 1/2022
190010/004/2022
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Edulienka – občianske združenie
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 15/2021/DK
870/2022/NPPC-VUŽV
1 111,50 € Agáta Baňásová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Dohoda o cene-dovoz
0000120208
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. TransLog Slovakia, a.s.
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »