Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
14. Jún 2024
Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Imeľ
Zmluva č.949/2024/OSČ
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Imeľ
14. Jún 2024
Dohoda č. 30 o jednorazovom prenajatí priestorov a zariadenia Domu kultúry v Novej Bystrici
30
130,00 € Obec Nová Bystrica Borovičková Mária
14. Jún 2024
Zmluva o dielo č. CV-70-29/2024-5100010349-ZoD - Oprava strešnej krytiny b.č. 12, súp.č. 1415
5100010349
110 971,24 € Štefan Matejka Centrum výcviku Lešť
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5663-2024
9,09 € Marta Murová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme pozemku číslo 8240
ZoKNP 8240
0,00 € Rodičovské združenie pri Základnej škole Lesníckej 1, Prešove PREŠOV REAL, s.r.o.
14. Jún 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
83/2024
174 871,53 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Melčice-Lieskové
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5882-2024
189,04 € Róbert Spišák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5891-2024
229,51 € Michal Tomčo Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5526-2024
506,26 € Marta Fritzká Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
Dohoda o použití vlastného motorového vozidla na pracovnú cestu
119/2024/CP
0,00 € Stanislav Muráň Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5612-2024
1 141,18 € Ing. Miriam Bérešová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5565-2024
2 125,66 € Gabriel Balogh Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5572-2024
3 355,41 € Agáta Lampertová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5521-2024
341,32 € Pavol Janočko Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5750-2024
752,40 € Ing. Jozef Blaško Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
rámcová dohoda na dodávku potravín sojové a bezlaktózové výrobky
48/2024
3 941,64 € METRO Cash&Carry SR s.r.o. Zariadenie pre seniorov Prievidza
14. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA122-SCH-000231283
55 972,00 € Spojená škola, Školská 478, Zborov Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. Jún 2024
Zmluva na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok tlakových a plynových zariadení
141/2024/NPPC
23 040,00 € TEMPERING, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Jún 2024
Zmluva o dielo rekonštrukcia kúpelní
51/2024
54 762,28 € LEMAS spol. s r.o. Zariadenie pre seniorov Prievidza
14. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03404-Z
SPO-V04-03404-Z
19 000,00 € Mgr. Ingrid Balogová Slovenská agentúra životného prostredia