Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Kremnické Bane
0,00 € Obec Kremnické Bane Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Hodejovec
0,00 € Obec Hodejovec Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Biel
0,00 € Obec Biel Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Bohdanovce
0,00 € Obec Bohdanovce Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Brestov nad Laborcom
0,00 € Obec Brestov nad Laborcom Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Dolné Srnie
0,00 € Obec Dolné Srnie Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Bzenov
0,00 € Obec Bzenov Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/391 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 3B
21/25/54E/391
0,00 € Záhrada, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Červenica pri Sabinove
0,00 € Obec Červenica pri Sabinove Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Čierna Lehota (RV)
0,00 € Obec Čierna Lehota Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Príkazná zmluva
21/1/9177/1
264,00 € Hrabinová Jarmila, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
23.
Január
2021
Obec Banské
ZML-3-89/2020-900-Banské
0,00 € Obec Banské Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Bunkovce
0,00 € Obec Bunkovce Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Hatalov
0,00 € Obec Hatalov Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Košice Luník IX
0,00 € Mestská časť Košice - Luník IX Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/41/54E/218
0,00 € Jakub Geist Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Kamenná Poruba (ZA)
0,00 € Obec Kamenná Poruba Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/309 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
21/25/54E/309
0,00 € Eva Hodasová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Korytné
0,00 € Obec Korytné Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda o ukončení dohody č.20/16/54E/3249
1569/2021
0,00 € ELDER, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »