Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
18.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
prpv-151-1/2021
19,80 € Marián SEKERKA Ministerstvo obrany SR
18.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
prpv-151-2/2021
19,80 € Tibor ZÁMEČNÍK Ministerstvo obrany SR
18.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
ÚHLRK-57-21/2021
23,10 € MVDr. Tomáš MOLČÁNYI Ministerstvo obrany SR
18.
Jún
2021
D O H O D A číslo: 21/36/059/5 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D o h o d a č. 21/36/059/5
0,00 € Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
18.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
tpr-64-97/2021
29,24 € Mgr. Zuzana Kisidayová Ministerstvo obrany SR
18.
Jún
2021
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie
TSM/03/2020/21
600,00 € Ing. Tomáš Mandičák, PhD. Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
18.
Jún
2021
Príkazná zmluva
135-300-21
50,00 € Michal Izakovič Literárne informačné centrum
18.
Jún
2021
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie
TSM/30/2020/21
875,00 € Ing. Viliam Kováč, PhD. Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
18.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
ČSPSR-107-13/2021
17,47 € Ing. Katarína ČERNÁKOVÁ Ministerstvo obrany SR
18.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
vkPO-73-229/2021
32,40 € Milan Antala Ministerstvo obrany SR
18.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
vkPO-73-230/2021
17,52 € Marek Zavatčan Ministerstvo obrany SR
18.
Jún
2021
Kúpna zmluva
OU-PO_ZM_MPO-36-2020_2020
11,00 € Okresný úrad Prešov Ivana Smith, rod. Zvočová
18.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/01/54E/1685
0,00 € Peter Vyparina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
18.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/01/54E/993
0,00 € Slabeyciusová Sabina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
18.
Jún
2021
Dopravno-kapacitné posúdenie pre priemyselný park Rimavská Sobota
20210024
30 900,00 € ABORIGIN, s.r.o. MH Invest, s.r.o.
18.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
AB05-10/16/2021
429,60 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa
18.
Jún
2021
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
AB05-10/17/2021
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa
18.
Jún
2021
Cooperation Agreement
NI/1-115/2021/SPU
0,00 € Slovak University of Agriculture in Nitra Universitá degli Studi di Sassari
18.
Jún
2021
Zámenná zmluva ZemplínskaTeplica+VeľkéOzorovce
2021-P-16
9 440,00 € Marcela Brozová, Ľubica Kmecová, Mária Koscelanská Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
18.
Jún
2021
Kúpna zmluva
Z202112385_Z
335,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »