Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
9.
Apríl
2021
Darovacia zmluva
31/2021/OMAP/DZ/31
25,00 € Urik Dalibor Národná zoologická záhrada Bojnice
9.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/36/54E/1607 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
D O H O D A číslo: 21/36/54E/1607 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
0,00 € Helena Škirtová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
9.
Apríl
2021
Zmluva o pripojení
03/2021
15,00 € HGdata s.r.o. Špeciálna základná škola, Spišská Belá
9.
Apríl
2021
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/45/54E/619
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Jakub Pampurik, Trebišov
9.
Apríl
2021
Rámcová kúpna zmluva
04/2021
0,00 € ŠEVT, a.s. Špeciálna základná škola, Spišská Belá
9.
Apríl
2021
Splátkový kalendár - Dohoda o povolení splátok a odklade platenia č. 01/2021/2800
01/2021/2800
1 179,80 € STAVKO J&J spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
9.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/22/54E/975 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/22/54E/975
0,00 € Peter Navrátil MONTELIN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
9.
Apríl
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
87378/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kaľava
9.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/37/54E/2750 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/37/54E/2750
0,00 € Štefan Baňas Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
9.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu Erasmus+, akademický rok 2020/2021, Číslo zmluvy – 2020-1-SK01-KA103-077726
180040/034/2021
2 860,00 € Viktória Paldanová Ekonomická univerzita v Bratislave
9.
Apríl
2021
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/34/54E/1485
0,00 € Jozef Manik Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
9.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/37/54E/2805 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/37/54E/2805
0,00 € Ing. Tibor Šuťák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
9.
Apríl
2021
Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov
V/4846/2006
0,00 € Obec Nová Kelča Slovenská pošta, a. s.
9.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/1289
0,00 € Mgr. Ondrej Badlík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
9.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ Opatrenie č.2
21/42/54E/971
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Mihalik Tomáš
9.
Apríl
2021
Dohoda číslo: 21/21/54E/2431 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
Dohoda č. 21/21/54E/2431
0,00 € Dominika Halimovičová Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
9.
Apríl
2021
DOHODA číslo: 21/31/54E/473 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/31/54E/473
0,00 € Mgr. art Viktória Valúchová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
9.
Apríl
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
87376/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hrabušice
9.
Apríl
2021
Darovacia zmluva
35/2021/OMAP/DZ/35
20,00 € Katarína Kozlovská Národná zoologická záhrada Bojnice
9.
Apríl
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 6/2021
6/2021
176,74 € Helena Dudičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »