Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202024875_Z
700,00 € HENRYSO, s.r.o. Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied
20.
Október
2020
Rámcová dohoda
Z202024930_Z
7 830,00 € Bidfood Slovakia s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202024963_Z
156,00 € COPY PRINT GROUP, a.s. Ústav merania Slovenskej akadémie vied
20.
Október
2020
Dohoda číslo 20/25/54E/5930 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/5930
0,00 € Ivan Lacúch Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025018_Z
9 900,00 € PHARMACOPOLA s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
20.
Október
2020
Rámcová dohoda
Z202025066_Z
8 750,00 € COMFORTA HYGIENE, s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202025073_Z
1 500,00 € GUPRESS, s.r.o. Malá Fatra
20.
Október
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
84036/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Malacky
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025094_Z
198,99 € JURIGA spol. s r. o. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
20.
Október
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202024879_Z
132 224,18 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
20.
Október
2020
Rámcová dohoda
Z202025112_Z
14 971,00 € UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
20.
Október
2020
Nájomná zmluva
30201/NZ-236/2020/Višňové/188/SI
1 741,48 € Janka Svobodová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025119_Z
1 193,88 € ITSK, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025130_Z
1 670,00 € SELVIT, spol. s r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025098_Z
3 600,00 € UniKnihy.sk, s.r.o. Základná škola - Alapiskola
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025006_Z
252,00 € ITSK, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025136_Z
1 680,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
20.
Október
2020
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
469/UNB/2020
20,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Friderika Németh
20.
Október
2020
Rámcová dohoda
Z202025147_Z
756,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025157_Z
1 508,22 € GIEGO s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »