Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
7. December 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 50/2023
1/2023_50/2023
157,50 € Božena Vdoviaková Obec Poriadie
7. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0238/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0862/2023
500,00 € Slovenská boxerská federácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. December 2023
Nájom hrobového miesta č. L/2350_Orth
202300688/2023
135,00 € Mesto Holíč Eduard Orth
7. December 2023
Dohoda o ukončení NZ č. 202000889
202300698/2023
34,90 € Mesto Holíč Ing. Ivan Stúpal
7. December 2023
Zmluva o pripojení - Kátovská
202300701/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Holíč
7. December 2023
Profylaxia a kalibrácia testerov a počítačiek bankoviek
OBJ_416_2023
2 741,76 € eurOKontakt, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033847
305,44 € R.STANKE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1080455
1 500,00 € Nemčeková Benderová Mária Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1080181
240,00 € Hudák Matúš Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
KÚPNA ZMLUVA
ZM2033876
8 410,80 € ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033867
65,74 € FIDIT s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033850
35,86 € Glottis, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
nevýhradná licencia na inštaláciu a užívanie informačného systému DOMUS
672/2023
5 288,16 € Mesto Malacky ANASOFT APR, spol. s r.o.
7. December 2023
Dodatok č. 40 k Poistnej zmluve na skupinové úrazové poistenie sedadiel - tzv. miliónové poistenie
2430/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Mesto Trenčín
7. December 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
2023/008
2 470,00 € Obec Igram Eva Kuruczová
7. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0023/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0830/2023
591,00 € Slovenská softballová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. December 2023
Zmluva o nájme bytu
S2023/01011/
0,00 € Nájomca bytu Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
7. December 2023
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
30201/NZ-474/2020/Bytčica/188/SI_Dodatok č.1
0,93 € Katarína Brnčová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7. December 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
166/23/AZ
0,00 € REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. December 2023
Zmluva č.02/DV/2019 o duálnom vzdelávaní
02/DV/2019
0,00 € STRIP a.s. Košice Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice