Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
2. December 2022
Realizačná zmluvy o dodávke zemného plynu č. P0393/2022 - MAGNA ENERGIA a.s.
Realizačná zmluva o dodávke zemného plynu č. P0393/2022 - MAGNA ENERGIA a.s.
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Stredisko sociálnej starostlivosti
2. December 2022
DODATOK Č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 25.11.2021
DODATOK Č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 25.11.2021
957 269,63 € OSP DANUBIUS DS s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
2. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/38/010/35
0,00 € Obec Stráňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
2. December 2022
Dohoda o dočasnom užívaní nebytových priestorov a príslušného zariadenia DK SNP
117/2022
0,00 € ZO SZZP Zemianske Kostoľany Obec Zemianske Kostoľany, Ul. 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany
2. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022516/2022
5 525,00 € Mgr. art. Jakub Tóth Národné osvetové centrum
2. December 2022
Z M L U V A o poskytnutí regionálneho príspevku
3692/2022
132 358,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p.
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2022-005193
1 045 041,98 € Obec Brekov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
93717
3 400,00 € Veronika Pancáková, Silvia Pancáková, PaedDr. Katarína Bieleková PhD. Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. December 2022
Umiestnenie reklamy na mantineli ZSVDZ
32/2022/ZSVDZ
65,00 € HK RUŽINOV´ 99 Bratislava a.s. RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o.
2. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
11/2022
0,00 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o . Veronika Púchyová
2. December 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
81/2022
0,00 € LUKAMASIV, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
93667
1 500,00 € Pavol Andrijko Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. December 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-VO-198-080/2022
KRHZ-NR-VO-198-080/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Chľaba
2. December 2022
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
22/18/010/22
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany Obec Horné Štitáre
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
93487
1 500,00 € Attila Molnár Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
93236
1 500,00 € MUDr. Anton Vojna, Mgr. Katarína Vojnová Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. December 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe na pracovisku zamestnávateľa
82/2022
0,00 € LUKAMASIV, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
91734
1 500,00 € Juraj Behan, Marcela Behanová Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
91243
3 008,00 € Rastislav Ševčík, Mária Ševčíková, r. Dubovská Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM/422/2022
26,00 € Szabó Dezider OBEC KOMOČA