Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
17. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní podpory aplikácií Vema č. 2024_229 int cislo 69_2024
Z20240702
6 420,00 € Seyfor Slovensko, a.s. Detenčný ústav Hronovce
17. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
24/2024
6,00 € Obec Vydrná Anna Dunková
17. Júl 2024
Zmluva o reklame
Z 20/PR/2024
3 000,00 € UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o. Divadlo Jonáša Záborského
17. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
146/2024
6,00 € Obec Vydrná Anna Dunková
17. Júl 2024
Šatňové skrine pre zamestnancov MŠ Bulíkova
605/2024
598,00 € ABAmet, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Júl 2024
Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach
5/2024
0,00 € Podtatranská s.r.o Základná škola, Školská 1, Ľubica
17. Júl 2024
Dodatok č. 1
6/1/2024
0,00 € Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Šumperská 1, Prievidza
17. Júl 2024
Dodatok k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní súvisiacich služieb
EXT_046/2024
0,00 € Ticketware SE Piešťany MsKS
17. Júl 2024
Zmluva o vykonaní reklamy
213/2024/OFSD
1 000,00 € StropTel spol. s r.o., Ciolkovského 1270/1, 091 01 Stropkov Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
17. Júl 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
208/2024/OOSM
168,50 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91, Košice Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
17. Júl 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 3/2024
3952024
300,00 € Obec Župkov Jozef Šesták
17. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Vyd/42/2024
1 000,00 € Obec Vydrník Slovenský skauting - 122. zbor anjelov strážnych Poprad
17. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu č. 57/Ča/2024
Zmluva o nájme bytu č. 57/Ča/2024
0,00 € Andrea Kubánová Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
17. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie ZKSS - Klub Malacky (sociálna oblasť)
308/2024
600,00 € Mesto Malacky Združenie kresťanských seniorov Slovenska - Klub Malacky
17. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie Klub ZPDaM Malacky (sociálna oblasť)
310/2024
500,00 € Mesto Malacky Klub zdravotne postihnutých detí a mládeže SZTP Malacky
17. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
24071703 - 2
20,00 € Šedivý Marek Mesto Šaštín-Stráže
17. Júl 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
28/2024
0,00 € Bihári Mário, Bodona 772/40 Piešťany Obec Brunovce, Obecný úrad č.106, 916 25 Potvorice
17. Júl 2024
Servisná zmluva č. SZ24MSM04
Z/BTS/DTPR/76/2024
50 000,00 € Jungheinrich spol. s r.o. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
17. Júl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
71/2024
10,00 € Tibor Hornyak Obec Brusno
17. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí športovej dotácie č. 637/2024
637/2024
1 250,00 € Mesto Žilina Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o.z.