Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
30/2023
Doplnená
145 580,00 € SELVIT spol. s.r.o. Záchranná služba Košice
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
29/2023
Doplnená
93 121,92 € SELVIT, spol. s.r.o. Záchranná služba Košice
31. Marec 2023
Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie - produkt
9479000563
48,25 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
31. Marec 2023
D O H O D A Číslo: 23/11/054/123
7/2023
0,00 € ÚPSVaR Obec Čelkova Lehota
31. Marec 2023
Príloha č. 1 k zmluve č. ZBA12022015145
6/2023
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Čelkova Lehota
31. Marec 2023
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
8/2023/Zm
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
31. Marec 2023
Dodatok č. 4/2023 k Zmluve o podnájme zo dňa: 07.09.2021
Podnájom parkovacieho miesta 36/1
1 440,00 € JUDr. Emil Molnár, advokát Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
04_2023
200,00 € Paperboat - Juraj Halaška Mestská umelecká agentúra Partizánske
31. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licencia na jeho použitie
251/Č/2023
500,00 € Ctibor Bachratý Slovenské národné divadlo
31. Marec 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2019/84/04
282/2023
0,00 € Mesto Poprad Materské centrum BAMBINO
31. Marec 2023
Dodatok č. 3/2023 k Zmluve o podnájme zo dňa: 10.09.2021
Podnájom parkovacieho miesta 71/1
1 440,00 € Helena Kalivodová Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
31. Marec 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2016/93/36
285/2023
0,00 € Mesto Poprad Milan Čapka
31. Marec 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 13/2017 o nájme bytu
30-2023
148,00 € Anna Kvasová Obec Sása
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF504-23-010
FF504-23-010
0,00 € CBC Slovakia s.r.o. Špeciálna materská škola, Lučenec
31. Marec 2023
Mandátna zmluva
OU Jov 180/2023
4 800,00 € ABYS Slovakia s.r.o. Obec Jovice
31. Marec 2023
Záložná zmluva
600/10/2023/ZZ
279 409,00 € Obec Harmanec Štátny fond rozvoja bývania
31. Marec 2023
Záložná zmluva
600/9/2023/ZZ
4 738 513,00 € Obec Harmanec Štátny fond rozvoja bývania
31. Marec 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 160/20/ZŠ
18/2023
0,00 € Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Veronika Pacalaj
31. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve o odvádzaní odpadových vôd
OcÚ/156/2023/964
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájmu bytu
OcÚ/131/2023/1002
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Miroslav Belokostolský