Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Október
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2027551
1 584,00 € Zdeno Vlach - FOTO A KAMERA KARPATIA Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Október
2021
Zmluva o spolupráci
ZM2027692
35,86 € 2 Mart s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Október
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1064822
100,00 € Múcska Vincent Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Október
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1065097
50,00 € Hevešiová Jana Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Október
2021
Zmluva o spolupráci
ZM2027715
113,54 € Akože s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Október
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1065274
400,00 € Dúbravský Ján Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Október
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
52295-1
168,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Lukáš Bandúr
20.
Október
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
52281-1
168,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Miloš Benč
20.
Október
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.309070ABR7
309070ABR7
42 121,55 € Obec Lúčka Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Október
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.309070ABB9
309070ABB9
40 063,90 € Obec Pavľany Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Október
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.309070ABB6
309070ABB6
27 276,00 € Obec Nemešany Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Október
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070ZADB3
309070ADB3
22 233,18 € Obec Jarabina Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Október
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.309070Z365
309070Z365
5 100,00 € Obec Vršatské Podhradie Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Október
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.309070AA13
309070AA13
18 799,00 € Mesto Nemšová Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Október
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.309070AA13
309070AA13
18 799,00 € Mesto Nemšová Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Október
2021
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb / EKORDA, s.r.o.
02081/2021-EPR0009/21-00
0,00 € EKORDA, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
20.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/19/54E/2018
0,00 € Roman Kordek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
20.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/17/54E/2557
0,00 € Denisa Kissová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/17/54E/2573
0,00 € Miroslav Kuruc Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/41/54E/3333
0,00 € Denisa Martinčková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice