Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
24.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
6/2022
100,00 € DHZO Galovany Obec Galovany
24.
Jún
2022
Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluva č. CEZ 0111/2004 zo dňa 02.01.2011 v znení dodatkov č. 1-7 prijatých ku zmluve
20220328/2022
89 711,43 € Mesto Ružomberok PK Metrostav a.s.
24.
Jún
2022
Nájomná zmluva 74/2022
Nájomná zmluva 74/2022
0,48 € Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Obec Važec
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1
D/O/2/2022
0,00 € Zeda B. Bystrica, 974 01 Horná Mičiná Obec Východná
24.
Jún
2022
Zmluva o prenose čísla
111/2022-Z
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Bratislava Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
24.
Jún
2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
OCÚHS-S2022/01212-002
3,50 € Bc. Buday Lucia
24.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci
ID 651
140,00 € Obec Omšenie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
24.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6603
358/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Jarmila Janíčková
24.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6605
360/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Ľubica Lastovičová
24.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6606
361/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Marián Šoka
24.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6607
362/2022
0,00 € Mesto Hlohovec PaedDr. Zdenka Magulicová
24.
Jún
2022
Zmluva na poskytnutie služieb na vypracovanie PD Výstavba nafukovacej
141/2022
4 500,00 € f-project s.r.o. MESTO LEOPOLDOV
24.
Jún
2022
Dohoda o financovaní nákladov
Dohoda o financovaní nákladov
0,00 € Obec Ostrov Mgr. Ján Priadka
24.
Jún
2022
Nájomná zmluva zo dňa 23.06.2022
29/2022
10,00 € Obec Prašník Milan Lajda
24.
Jún
2022
Príprava, prezentácia a s tým spojená odborná prednáška pre žiakov na ZŠ Gorkého v rámci aktivity "Perníková chalúpka"
525/2022
60,00 € Ing. František Hájik Mesto Trnava
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 - Odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste
534/2022
94 576,28 € Neuvedené Neuvedené
24.
Jún
2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
119/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Rimavská Sobota
24.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní služieb - Balík služieb
120/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Rimavská Sobota
24.
Jún
2022
Rámcová zmluva č. RPZ20220008
BS_71_2022
0,00 € Asuan a.s. Budimírske služby s.r.o.,registrovaný sociálny podnik
24.
Jún
2022
Dohoda o využívaní lesnej cesty Mlynčeky - Vysoké Tatry, časť Kežmarské Žľaby
176/2022
0,00 € Mesto Kežmarok Ing. Veronika Homolová