Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
TAT/VR/46/2023
300,00 € Letisko Poprad-Tatry, a.s. Tomáš Maro
2. Jún 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku č. 541
74/2023
30,00 € Tibr Chrenko, 013 11 Lietavská Lúčka Obec Lietavská Lúčka - správa cintorínov, Cementárenská 3, Lietavská Lúčka
2. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 4047a na prenájom hrobového miesta
CIN_060/2023
12,50 € Vreštiaková Miroslava Mesto Hriňová
2. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 141 na prenájom hrobového miesta
CIN_070/2023
12,50 € Konrád Viliam Mesto Hriňová
2. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 138 na prenájom hrobového miesta
CIN_068/2023
15,00 € Lupták Jozef Mesto Hriňová
2. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 133 na prenájom hrobového miesta
CIN_067/2023
15,00 € Žiak Matúš Mesto Hriňová
2. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 2780 na prenájom hrobového miesta
CIN_065/2023
15,00 € Vyletel Štefan Mesto Hriňová
2. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 499a na prenájom hrobového miesta
CIN_064/2023
15,00 € Spodniaková Emília Mesto Hriňová
2. Jún 2023
Nájomná zmluva č.105 na prenájom hrobového miesta
CIN_062/2023
12,50 € Havran Pavol Mesto Hriňová
2. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 142 na prenájom hrobového miesta
CIN_071/2023
15,00 € Konrád Viliam Mesto Hriňová
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
TAT/VR/47/2023
3 900,00 € Letisko Poprad-Tatry, a.s. Marián Štulajter
2. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu.
137_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Peter Duga
2. Jún 2023
Zmluva číslo B/27/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Veľké Lovce
Zmluva číslo B/27/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Veľké Lovce
10,00 € Obec Veľké Lovce Mária Ďurinová
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC131-2017-22/11
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/11
1 492 955,08 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
2.mb-73-46/2023
11,40 € Ing. Matúš OLAH Ministerstvo obrany SR
2. Jún 2023
Mandátna zmluva
09;/23/1
750,00 € VO-TOR s.r.o Mesto Senec
2. Jún 2023
Spracovanie osobných údajov
OP/2023/00420408
0,00 € BTS TATRY s.r.o. Obec Jurské
2. Jún 2023
Dodatok č.1 k poistnej zmluve 11-422830
RD č. 03/2022
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Kajal
2. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2333008187
10,00 € Obec Zatín Ladislav Czehmester
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
02/2023
83 280,00 € Agratech, s.r.o. Obec Ďurďoš