Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
5. December 2023
KOPRODUKČNÁ ZMLUVA
ZM2033794
14 800,00 € FREE COOL IN, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2023
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela a podcastu
ZM2033881
19 200,00 € FREE COOL IN, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Telekom
20230031/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
36/2023
150,00 € Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
5. December 2023
Zmluva č. 565
2023/019
0,45 € Rabčice STRED s.r.o. Masničák Jakub
5. December 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
Spr. 164/2023
780,39 € Krajský súd v Bratislave Okresný súd Pezinok
5. December 2023
ZMLUVA č. 230481 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FOERMOU DOTÁCIE
230481 08U02
86 297,00 € Environmentálny fond Obec Mládzovo
5. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
49-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra VESKOM Slovakia, spol. s r.o.
5. December 2023
Zmluva o výpožičke časti nebytových priestorov - Kino Hviezda
275/2023
80,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Centrum voľného času, V jame 3
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1040-Z
SPO-V01-1040-Z
9 355,07 € Miroslav Repka, Samuel Repka, Matej Repka Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-PM-ZOV-2023/3802
0,00 € Prírodovedecká fakulta UK, Katedra ekológie Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum v Bratislave
5. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
103/466/2023/ZZ
1 155 160,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Sibírska 1603 /41,43,45,47,49,51, Bratislava-Nové Mesto, v zastúpení Bytové družstvo Bratislava III Štátny fond rozvoja bývania
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03661-Z
SPO-V03-03661-Z
19 000,00 € Peter Paulovič Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
35
10 800,00 € SAFETECH SK, s.r.o. „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
5. December 2023
Zmluva o testovaní vzoriekl
231/200/2023
0,00 € INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1522-Z
SPO-V01-1522-Z
19 000,00 € Ján Poláček, Ing., Štefánia Poláčková Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231129020
0,00 € Mesto Spišská Stará Ves Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
61-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Peter Španir - ELIS elektro
5. December 2023
Darovacia zmluva
12/2023
50,00 € AUTOFÓLIE MICHALOVCE s.r.o. Obec Jastrabie pri Michalovciach
5. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
102/639/2023/ZZ
199 920,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Jašíkova 365/17, 19, Bratislava-Ružinov, v zastúpení BYTOKOMPLET - D, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania