Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
18. Jún 2024
Poistenie strojov, strojných a elektronických zariadení
6519000275
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Ekover, s. r. o.
18. Jún 2024
Z M L U V A č. UVTOSaUVV-01802/34-IL-2024 o vykonávaní prác
UVTOSaUVV-01802/34-IL-2024
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o.
18. Jún 2024
Zmluva o zájazde
CDR-Hn/Z - 6/2024
9 500,00 € OZ Bok po Boku Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa
18. Jún 2024
Darovacia zmluva
DZ 24 2024
400,00 € Nadácia ŽSK pre podporu rodiny Martina Pražencová
18. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1040000207
228,81 € Marianum Roman Moravík
18. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2110000052
232,10 € Marianum Martina Zaťková
18. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1050000108
154,80 € Marianum Martin Menczer
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Terézia Valentová
86/2024
50,00 € Obec Prievaly Valentová Terézia
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Antónia Ochránková
81/2024
70,00 € Obec Prievaly Ochránková ANtónia
18. Jún 2024
Darovacia zmluva - Ján Hrúz
76/2024
350,00 € Obec Prievaly Hrúz Ján
18. Jún 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
721/2024
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
18. Jún 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
723/2024
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
18. Jún 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
719/2024
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
18. Jún 2024
Akceptácia grantu
Z/2024/1276/XI/FSEV/USA
3 000,00 € SAIA.n.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied
18. Jún 2024
Zmluva o prenájme
14062024_1
50,00 € Frauenthal Gnotec Slovakia s.r.o. Obec Skalité
18. Jún 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
VVzS-38-86/2024
17,12 € Ing. Ivan ANDRÁŠ Ministerstvo obrany SR
18. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela č. 068/2024/FU SAV, v. v. i. – oponentúra
068/2024/FUSAVvvi
100,00 € Mgr. David Řeha, Ph.D. Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
18. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
42/2024
0,00 € OŠK Zalužice, Zalužice 30, 072 34 Zalužice, zastúpená: Marián Kvak Obec Zalužice, Zalužice 270, 07234 Zalužice
18. Jún 2024
ZMLUVA o podpore a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia
Z/2024/1281/XIV/JLF/ODVZP
0,00 € Nemocnica Poprad, a. s. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 583/2024/OPR o poskytnutí dotácie
583/2024/OPR
1 500,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Kučín