Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
27. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 921/2023
HM-921/2023
2,00 € Obec Nemecká Margita Kminiaková
27. Január 2023
Dodatok č.4 k Nájomnej zmluve č. 283/2018.
13/2023
0,00 € Vstúpte, n.o. Neuvedené
27. Január 2023
NZ - Bicykel Kenzel
3131/2022
30,00 € Mestské služby mesta Trnava fyzická osoba
27. Január 2023
Dohoda o skončení nájmu bytu
44/2023
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
27. Január 2023
Montáž EZS - pobočka Myjava
OBJ_20_2023
2 938,97 € 2PJ GROUP spol. s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27. Január 2023
Splátkový kalendár
12/2023
593,28 € Služby a Správa s.r.o. Mesto Skalica
27. Január 2023
Zmluva o nájme bytu - opakovaná
5/253/2022
13,70 € Vlastimil Štefák a manž. Denisa Obec Opoj
27. Január 2023
Licenčná zmluva na ASPI
1Spr.V/22/2023
3 183,60 € Wolters Kluwer SR s.r.o. Okresný súd Košice - okolie
27. Január 2023
Kongresový poplatok-balíček SVLS 2023
OBJ_15_2023
2 800,00 € Continental Business Services s.r.o., BA Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27. Január 2023
Dohoda o zapojení sa do množstvového zberu ZKO
143/2022/229
0,03 € Kázmér Róbert Obec Veľké Turovce, Veľké Turovce č. 321, 935 81
27. Január 2023
Dohoda o zapojení sa do množstvového zberu ZKO
149/2022/229
0,03 € Rabb Arpád Obec Veľké Turovce, Veľké Turovce č. 321, 935 81
27. Január 2023
Dohoda o zapojení sa do množstvového zberu ZKO
135/2022/229
0,03 € Tamášová Monika Obec Veľké Turovce, Veľké Turovce č. 321, 935 81
27. Január 2023
Dohoda o zapojení sa do množstvového zberu ZKO
140/2022/229
0,03 € Varga Štefan Obec Veľké Turovce, Veľké Turovce č. 321, 935 81
27. Január 2023
Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2023/6/V
7/2023
55,00 € Mária Šamová Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
27. Január 2023
Zmluva o nájme telocvične
4/2023
48,00 € Základná škola s materskou školou, Vyšný Koniec 969, Čierne Športový klub Čierne
27. Január 2023
Zmluva o nájme GZ4/4/2023
202300006/2023
0,00 € Základná škola Májové námestie Neuvedené
27. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 5/2023
5/2023
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Bc. Viera Bujňačková
27. Január 2023
Úhrady za spotrebovanú elektrickú energiu a užívanie trafostanice
81/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
27. Január 2023
Nájom vonkajšej elektronickej úradnej tabule
82/2023
333,00 € Galileo Corporation, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
27. Január 2023
Zmluva o výpožičke diela
ZM1008762
0,00 € Rumanský Michal Rozhlas a televízia Slovenska