Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
5.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
21/38/54E/294
0,00 € QPG spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
5.
Marec
2021
D O H O D A číslo: 21/34/54E/537 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/34/54E/537
0,00 € Andrej Demjanovič Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
5.
Marec
2021
D O H O D A číslo: 21/34/54E/523 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/34/54E/523
0,00 € Marek Ignacik Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
5.
Marec
2021
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 019/2019/OPII/VA
32/NLC/2021
0,00 € Výskumná agentúra Národné lesnícke centrum
5.
Marec
2021
DOHODA číslo: 21/41/54E/1226 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4 (A)
DOHODA číslo: 21/41/54E/1226 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4 (A)
0,00 € Ing. Darina Zozuličová - DarMon Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5.
Marec
2021
DOHODA číslo: 21/41/54E/1254 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4 (A)
DOHODA číslo: 21/41/54E/1254 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4 (A)
0,00 € Ing. Jaroslav Kobulnický Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5.
Marec
2021
Dohoda č. 21/37/54E/1605 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/37/54E/1605
0,00 € Ing. Beata Krafčíková - projekčné práce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
5.
Marec
2021
D O H O D A číslo: 21/04/54E/453 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/04/54E/453
0,00 € Ján Vass Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
5.
Marec
2021
Zmluva
ZM1007020
30,00 € MK art, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
5.
Marec
2021
Zmluva
ZM1007032
20,00 € APLAUZ REAL s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
5.
Marec
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z/2021/367/III/RUK/CIT_UK
49 200,00 € SWAN, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
5.
Marec
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
1.mb-35-26/2021
11,40 € Dana KRCHŇAVÁ Ministerstvo obrany SR
5.
Marec
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA (SCMV) na žiadosť zamestnávateľa
1.mb-35-27/2021
7,29 € Dana KRCHŇAVÁ Ministerstvo obrany SR
5.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/21/54E/1259
0,00 € Mário Bugan Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
5.
Marec
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/28/54E/666 zo dňa 12.05.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/28/54E/666 zo dňa 12.05.2020
0,00 € Jozef Vetrák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
5.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/725
0,00 € Peter Kubišta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
5.
Marec
2021
D O H O D A číslo: 21/36/54E/935 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesko
D O H O D A číslo: 21/36/54E/935 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
0,00 € Martin Kubus AUTOCENTRUM EFEKT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
5.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku
21/44/54E/450
0,00 € Mgr. Zuzana Križáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
5.
Marec
2021
D O H O D A číslo: 21/11/54E/593
Dohoda_840
0,00 € Juraj Čelko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
5.
Marec
2021
Kúpna zmluva
18/01/2021/EAD
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo P.P.U.H. SECZEK
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »