Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
2. December 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
0,00 € AGROTRADE GROUP spol. s r.o. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
2. December 2022
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-042/2022/Lisková/7596-04/0920/DPP
28,66 € Viliam Hatala Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
2. December 2022
Dohoda o spolupráci
5
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Základná škola, Školská 295, Štítnik
2. December 2022
Zmluva o účinkovaní 3/2022
Zmluva o účinkovaní 3/2022
250,00 € Boris Čellár Dubnické múzeum, mestská rozpočtová organizácia
2. December 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-NR-VO-198-071/2022
KRHZ-NR-VO-198-071/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Radvaň nad Dunajom
2. December 2022
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
372-2022
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Event Factory SK, s.r.o.
2. December 2022
Darovacia zmluva
2416/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Antónia Košíková
2. December 2022
Darovacia zmluva
2418/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zdenka Milrádová
2. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 3/2019 o nájme nebytových priestorov
25/2022
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Malatiná Centrum pre deti a rodiny Istebné
2. December 2022
Príkazná zmluva
430/2022
60,00 € Elena Kňažeková Mesto Dubnica nad Váhom
2. December 2022
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácii
142/2022
0,00 € Chalupy AKZ, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
2. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/34/012/112
0,00 € Obec Kurima Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
2. December 2022
Nájomná zmluva byt č. 4 v BD 1019
4/ŠFRB/2022
232,66 € Zuzana Miklánková Obec Podolie
2. December 2022
Zmluva o dodaní služieb
2/12/2022
0,00 € Ondrej Látka - OL Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s.r.o.
2. December 2022
Zmluva o dodávke elektrickej energie
Spr 1331/22
148 432,80 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Krajský súd v Nitre
2. December 2022
Dohoda o náhrade škody
UVVaUVTOS-03898/35-BA-2022
14,85 € M. M. Ústav na výkon väzby v Bratislave
2. December 2022
Kúpna zmluva č. 080-Z/2022
080-Z/2022
29 500,00 € TEMPEST Úrad pre verejné obstarávanie
2. December 2022
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty/služobnej cesty
ZaVaMD-5-106/2022
96,40 € Ján KALMÁR Ministerstvo obrany SR
2. December 2022
Darovacia zmluva
2431/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Jurčišinová
2. December 2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021X30-221-35 zo dňa 25.09.2020
2020-690-SORO
219 500,00 € Obec Hrubá Borša Bratislavský samosprávny kraj