Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
21. Marec 2023
NZ - Bicykel Kenzel
545/2023
30,00 € Mestské služby mesta Trnava fyzická osoba
21. Marec 2023
NZ - Bicykel Kenzel
548/2023
30,00 € Mestské služby mesta Trnava fyzická osoba
21. Marec 2023
NZ - Bicykel Kenzel
552/2023
30,00 € Mestské služby mesta Trnava fyzická osoba
21. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
54/2023
0,00 € NATUR-PAC, a. s. Bajkalská 25, 821 01 Bratislava Obec Skačany
21. Marec 2023
nájom za hrobové miesto
2023/010983
15,00 € Mesto Svätý Jur Grančič Peter
21. Marec 2023
Dodatok č. 1 - k Zmluve o vypožičaní nebytových priestorov č. 21/2022
č. 1
0,00 € Diagnos - SM, s. r. o., Továrenská 1408/10, 018 41 Dubnica nad Váhom Obec Pruské, Pruské 1,01852 Pruské
21. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
06/2023/22
50,00 € Mgr. Tereza Kučerová Galéria mesta Bratislavy
21. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
06/2023/25
120,00 € Mgr. Ján Kralovič PhD. Galéria mesta Bratislavy
21. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/34/060/28
8 558,05 € S.O.S. n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
21. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/34/060/48
8 558,05 € Obec Porúbka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
21. Marec 2023
Dodatok č.8
DOD_013/2023
0,00 € BauTop, s.r.o. Smižany
21. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/12/060/152
4 279,02 € Ivan Dorotík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
21. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/10/054/46
0,00 € Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/22/19B/1
74 283,50 € Obecný podnik Liptovský Ondrej, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
21. Marec 2023
Zmluva o nájme kongresovej sály
K/03/2023
200,00 € Súkromná základná umelecká škola DAMA Stredná odborná škola technická Prešov
21. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. SZ026/2022
014/2022-001
0,00 € DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica Obec Nemecká
21. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 43/I.Q/2023/07
001972/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie DREVOPOREZ, s.r.o.
21. Marec 2023
Dohoda o náhrade škody
001973/2023/LSR
0,00 € 1. JUDr. Ľubica Bičanová 2. Daniela Maďarová 3. Jozef Ondrka 4. Miroslav Ondrka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie
21. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
-CRZ-
0,00 € R.D.TECH. s.r.o. Obec Uzovské Pekľany
21. Marec 2023
Zmluva o dielo
Zmluva 15/2023
1,20 € LZ-STAV, s.r.o. Hrubý Šúr