Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
27.
Október
2021
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122131082
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
27.
Október
2021
Zmluva č. 83/POD-402/21 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
SAŽP SE/POD/2021/62
5 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Lontov
27.
Október
2021
Príloha č. 2/2021/ML k zmluve č. PO/2021/810219/OV/ML na vykonávanie kontroly úžitkovosti u oviec
Príloha č. 2/2021/ML k zmluve č. PO/2021/810219/OV/ML
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Gabriel Mikolaj
27.
Október
2021
Zmluva o dielo / vonkajšia ochrana budov
27102021
6 770,11 € Rudolf Kálmán "ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE-REVÍZIA" Spojená škola, Okoč
27.
Október
2021
Zmluva o spolupráci
ZML-2021/1-857:191006
0,00 € Základná škola s materskou školou Veľké Lovce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
27.
Október
2021
Zmluva o spolupráci
ZML-2021/1-858:191006
0,00 € Základná umelecká škola Ladislava Mokreého Topoľčany Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
27.
Október
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
21/31/054/608
355,62 € Obec Stará Bašta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27.
Október
2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/25/012/53
0,00 € Obec Divinka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
27.
Október
2021
Zmluva o dodávke plynu - krátkodobá súbežná
66/2021
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
27.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202120369_Z
3 756,00 € MEVA-SK s.r.o. Rožňava Obec Plešivec
27.
Október
2021
Zmluva o dielo
Z202120021_Z
81 000,00 € BNK Solution s.r.o. Sociálna poisťovňa
27.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202120854_Z
2 865,60 € LASER servis, spol. s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
27.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202120902_Z
3 100,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
27.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202120641_Z
519,00 € RIZNER s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
27.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202120848_Z
8 865,58 € CLEAN TONERY, s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
27.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202120875_Z
20 340,00 € PK Metrostav a. s. Technická univerzita vo Zvolene
27.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202121122_Z
1 540,00 € Škola.sk, s. r. o. Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
27.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202120936_Z
41 636,40 € ROTEX ELEKTRO s.r.o. Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
27.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202121162_Z
1 650,00 € IMONICE TRANSPORT, s. r. o. "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa
27.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202120816_Z
256,00 € Ib-elektro s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »