Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
25.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci
841/2022
2 000,00 € Mesto Trenčín Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.
25.
Jún
2022
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VYSTÚPENIA
842/2022
100,00 € fyzická osoba Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
ZMLUVA č. KIS-19/2022 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
844/2022
750,00 € Mesto Trenčín Folklórny súbor Nadšenci
25.
Jún
2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
847/2022
178,50 € fyzická osoba Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Nájomný byt Forróová Helena
161/2022
109,89 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
25.
Jún
2022
Rekonštrukcia ciest a chodníkov v mestskej časti
160/2022
48 300,00 € MARKO GAS s.r.o. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
578/2022-2
0,00 € Labda Milan Mesto Vrútky
25.
Jún
2022
kolektívna zmluva
20/22
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Gymnáziu Grösslingová 18 Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava
25.
Jún
2022
havária
Pc/06/2022
214 374,34 € VS stavby s.r.o. Základná škola Pankúchova
25.
Jún
2022
havária
Pc/06/2022 druhá čas
214 374,34 € VS stavby s.r.o. Základná škola Pankúchova
25.
Jún
2022
Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve č. VP/13/10138/002
EXTD_004/2022
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Levoča TS
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hnuteľných vecí - Prengo Cup
187/2022
84,50 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Klub sálového futbalu Športový klub Prednádražie Trnava
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2022
142/2022
2 400,00 € Gemerská Mládežnícka Organizácia - Gömöri Ifjúsági Csoport (GICS) Mesto Rimavská Sobota
25.
Jún
2022
zmeny dojednaných podmienok - Zmluva o dielo Asfaltovanie
466/2022
31 982,71 € Skanska SK a.s. Mesto Žiar nad Hronom
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_2392022
14,00 € Hangurbadžo Miroslav Mesto Spišská Belá
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
363/2022
20,00 € Faix Ján Mesto Svit
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva
142022
260,00 € obec Krásna Lúka Marek Bujňák
25.
Jún
2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
TU-2022/016-OcÚ-005
40,00 € Obec Tuhrina Simona Vidličková
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu
ZML_141/2022
158,60 € Šamko Marián Mesto Svidník
25.
Jún
2022
Zmluva o výpožičke materiálu civilnej ochrany č. CO-9/2022-TV
2022/9
0,00 € Okresný úrad Trebišov Obec Boľ
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »