Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025160_Z
89 400,00 € Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025174_Z
1 149,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Ústav pamäti národa
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025211_Z
1 440,00 € SELVIT, spol. s r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025212_Z
2 988,00 € DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025215_Z
564,00 € Xepap, spol. s r. o. Spojená škola
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025224_Z
699,00 € Johan ENVIRO s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025228_Z
784,80 € NOMIland s.r.o. Mesto Komárno
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025126_Z
17 100,00 € Agrona, spol. s r.o. ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
20.
Október
2020
Rámcová dohoda
Z202025245_Z
2 124,00 € Filson Slovakia s.r.o. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
20.
Október
2020
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-185/2017/Višňové/188/Sl_dodatok č.1
3 381,94 € Ľubomír Ferianec Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025253_Z
1 419,58 € Štefan Nagy - FAN – AUTO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025256_Z
255,00 € ROAD SK, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025255_Z
20 977,07 € MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola Poľná 2, Veľký Krtíš
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025278_Z
6 350,00 € A-Z Gastro s.r.o. Mesto Senica
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025279_Z
22 000,00 € Todos Bratislava s.r.o. Vojenský historický ústav Bratislava
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025289_Z
103,70 € ITSK, s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025438_Z
579,97 € HENRYSO, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025452_Z
304,99 € PHARMACOPOLA s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
Október
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-0012/2020/Korytné/0209/Hozsi
2,60 € Oľga Haragošová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Október
2020
Rámcová dohoda
Z202025456_Z
69 090,00 € VIRTUS s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »