Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Horná Krupá
0,00 € Obec Horná Krupá Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/341 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
21/25/54E/341
0,00 € Gabriela Orthová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/351 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
21/25/54E/351
0,00 € Ján Švec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Kamenná Poruba (VT)
0,00 € Obec Kamenná Poruba Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Laskár
0,00 € Obec Laskár Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/25/54E/415 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/25/54E/415
0,00 € Natália Megyaszai Kapšová - Kaderníctvo Naty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Michaľany
0,00 € Obec Michaľany Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Mirkovce
0,00 € Obec Mirkovce Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Moravany
0,00 € Obec Moravany Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Košice Sever
0,00 € Mestská časť Košice - Sever Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Krásno nad Kysucou
0,00 € Mesto Krásno nad Kysucou Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda o ukončení dohody č.20/16/54E/1425
1566/2021
0,00 € HOTEL ZOBOR s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/186
1584/2021
0,00 € Róbert Dzielava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Malé Trakany
0,00 € Obec Malé Trakany Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Nová Polhora
0,00 € Obec Nová Polhora Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/74
1575/2021
0,00 € Martin Košťál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/180
1581/2021
0,00 € Veronika Neumannová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Orešany
0,00 € Obec Orešany Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 05/18/1/2021
860-2021-LSR
5 400,00 € BrushBlock s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 03/18/1/2021
858-2021-LSR
8 400,00 € WTW, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »