Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
30. September 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 222042022
ZSDrab-0034/2022-019
32,00 € Mestská hokejbalová únia Košice Donská 4, 040 12 Košice Základná škola, Drábova 3, Košice
30. September 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ002000304105-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/0341
0,00 € jana Mazáková, Budmerice 570, 90086 Budmerice Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
602/2022
110,00 € Mesto Dolný Kubín Danka Kubisová
30. September 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-TV_ZM_VO-158-002-2022_2022
52,30 € Ministerstvo vnútra SR Jozef Urban
30. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/0335
0,00 € Vladimír Pastucha, Budmerice 551, 90086 Budmerice Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
30. September 2022
Dohoda č. 10/2022/JC o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta zo dňa 01.10.2012 č. 77/49512/2012/JC
1012/2022
50,00 € Mesto Martin Anna Lindovská
30. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/0334
0,00 € MUDr.Renáta Palmajová, Krajinská 103,82106 Bratislava Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
212/2022
0,00 € Irina Osača Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
30. September 2022
Nájomná zmluva obecného nájomného bytu
16/2022
0,00 € Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou Obec Dolné Naštice, Dolné Naštice 36, 95701
30. September 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/01/059/58
10 629,84 € LM reklama s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. September 2022
Kúpna zmluva
6600000227
31 399,00 € Auto-centrum, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
30. September 2022
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2106395
250,00 € Záblacká Oľga Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2106454
60,00 € Bugala Štefan Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2022
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu MSO S-2022/0 1258
2022/9.-č.13
200,00 € Folklorná skupina, ŠAČANKA, Železiarenská 42, Košice 040 15 Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
30. September 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
85/2022
15,00 € Martin Koscelník Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
30. September 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/10/012/15
0,00 € Obec Modrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ Košice – Košická Nová Ves
2022047
1 100,00 € Folklórna skupina ŠKVARKARE, o. z. Mestská časť Košice-Košická Nová Ves
30. September 2022
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín „ Bravčové mäso vrátane vnútorností II. “
UVTOSaUVV-02823/36-IL-2022 - 5
37 329,85 € POZANA MEAT s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2022/2326/IV/PRIF/TAJ
2 642,40 € Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta Igor Iliť - RádioPrint