Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
9.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 7/19/II.Q./2021
CRZ 4359/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota JASE, spol s r.o.
9.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/36/54E/1592 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
D O H O D A číslo: 21/36/54E/1592 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
0,00 € Štefan Malatin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
9.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ Opatrenie č.1, 3A alebo 3B
21/42/54E/958
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Tlačiarnička s.r.o.
9.
Apríl
2021
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
dodatok č.1 k dohoda č.20/44/54X/37
4 826,64 € SARNASTRANS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
9.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/03/54E/866 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred
21/03/54E/866
0,00 € Ing. Jana Peigerová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
9.
Apríl
2021
Dohoda o cene-vývoz
0000119956
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. iCargo, s.r.o.
9.
Apríl
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/14/54E/910
0,00 € Juraj Nagy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
9.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/12/54E/1424
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Peter Poliak - purecampers
9.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
Dohoda č. 21/15/060/48
7 408,90 € RV AUREA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
9.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
rmo-112 - 117 / 2021
24,30 € Zoltán VICZÉN Ministerstvo obrany SR
9.
Apríl
2021
Zmluva č. 0194/2021 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN
UPJŠ - 84/2021
21 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9.
Apríl
2021
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci
27-2021
270,00 € BARIA Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
9.
Apríl
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC451-2019-60/AMR6
KŽP-PO4-SC451-2019-60/AMR6
1 193 023,19 € Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Apríl
2021
Dohoda číslo: 21/34/54E/1471 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/34/54E/1471
0,00 € Bc. Žaneta Terjéková - ŽANETT KRAJČÍRSTVO Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
9.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku Prvá pomoc opatrenie 4
21/12/54E/1176
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Katarína Wareničová
9.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/03/54E/925 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred
21/03/54E/925
0,00 € Mgr. Martin Bočko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
9.
Apríl
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
87394/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Malý Krtíš
9.
Apríl
2021
Licenčná zmluva na použitie diela
26/DF/2021
0,00 € Peter Procházka Vysoká škola múzických umení
9.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/41/54E/2206
0,00 € Slavomír Halapi - NASCITURUS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
9.
Apríl
2021
Dohoda č.21/18/54E/671 o poskytnutí finnačeného príspevku - Opatrenie č. 4 /A/ v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/18/54E/671
0,00 € Miloš Bisák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »