Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Leto 2022/2023
Zmluva č. 99/2023/HAPn
0,00 € DÉJÁ VU COFFEE, s.r.o. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Leto 2022/2023
Zmluva č. 116/2023/HAPn
0,00 € KRUHOVKA s. r. o. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Leto 2022/2023
Zmluva č. 101/2023/HAPn
0,00 € MERK REALITY a.s. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1
2. Jún 2023
Zmluva číslo C/30/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Veľké Lovce
C/30/2023
10,00 € Obec Veľké Lovce Anna Némethová
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Leto 2022/2023
Zmluva č. 117/2023/HAPn
0,00 € MS Finance7 s.r.o. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Leto 2022/2023
Zmluva č. 87/2023/HAPn
0,00 € BIAR s.r.o. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Leto 2022/2023
Zmluva č. 120/2023/HAPn
0,00 € TATRA UNITED CORPORATION, a. s. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Leto 2022/2023
Zmluva č. 73/2023/HAPn
0,00 € Catering Majerník Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Leto 2022/2023
Zmluva č. 121/2023/HAPn
0,00 € MS Finance7 s.r.o. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1
2. Jún 2023
Zmluva o nájme byru č. K-44/8-2023
9154/2023
175,00 € Mesto Želiezovce Kokoška Peter
2. Jún 2023
Zmluva o odpadoch
ZML-2023015
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Obec Hurbanova Ves
2. Jún 2023
D/40/2023
D/40/2023
5,00 € Obec Veľké Lovce Mária Vavrová
2. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
18/2023-H
20,00 € Obec Šúrovce Lukáč Tomáš
2. Jún 2023
Zmluva č. 478/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
30/2023
215,08 € Obec Šúrovce Mesto Trnava
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Leto 2022/2023
Zmluva č. 106/2023/HAPn
0,00 € EUROINVEST EU s. r. o. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1
2. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
351/2023
2,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
2. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
353/2023
110,00 € Buchová Jana Mesto Svit
2. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zrušení VB
106/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná .a Obec Cífer
2. Jún 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
INE_013/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Mesto Nesvady
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Leto 2022/2023
Zmluva č. 91/2023/HAPn
0,00 € K & L Real Krakovany, spol. s r.o. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1