Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
18.
Jún
2021
Kúpna zmluva
Z202112566_Z
4 664,64 € TRACO Computers s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
18.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202112583_Z
3 798,00 € Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18.
Jún
2021
Kúpna zmluva
Z202112595_Z
750,00 € ADIP, spol. s r. o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
18.
Jún
2021
Kúpna zmluva
Z202112598_Z
690,00 € ADIP, spol. s r. o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
18.
Jún
2021
Rámcová dohoda
Z202112725_Z
7 654,53 € ERIK, s.r.o. Materská škola, Turgenevova 7, Košice
18.
Jún
2021
Rámcová dohoda
Z202112733_Z
2 809,99 € DUOZ SK s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
18.
Jún
2021
Kúpna zmluva
Z202112737_Z
246,50 € SARSTEDT spol. s r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
18.
Jún
2021
Zmluva o zabezpečení účinkovania
SF 57/2021
393,50 € CORBIS s.r.o. Slovenská filharmónia
18.
Jún
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
89192/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kechnec
18.
Jún
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
89194/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Mad
18.
Jún
2021
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, ZMLUVA UNIZA ČÍSLO: 2019-1-SK01-KA103-077807, VÝUČBA A ŠKOLENIE -3.
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, ZMLUVA UNIZA ČÍSLO: 2019-1-SK01-KA103-077807, VÝUČBA A ŠKOLENIE -3.
1 115,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - zamestnanec
18.
Jún
2021
Dohoda o ukončnení dohody č. 21/12/54E/1768 zo dňa 22.04.2021
21/12/54E/1768
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Katarína Pánisová
18.
Jún
2021
Dohoda č. 21/11/059/3
984_dohoda
8 357,16 € Ing. Jaroslav Smatana- BEAUTYLINE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18.
Jún
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2021/942
16,00 € Slovenské národné múzeum Roman Kinčí
18.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
200/2021-2060-1010-60968
114 039,51 € Grape Agency, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Jún
2021
Otočné sedadlo
OBJ_80_2021
4 934,80 € INTERCHAIR s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
18.
Jún
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011M398-122-15 zo dňa 07. 08. 2018
631/2021
1 522 261,03 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Topoľčany
18.
Jún
2021
Výmena kobercov za PVC
OBJ79_2021
1 009,00 € Roman Rakús-Linos Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
18.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
200/2021-2060-1010-63683
1 073,18 € Roadcrossers production, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Jún
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/148
0,00 € Vrabko Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »