Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
30. Január 2023
Zmluva o podnájme bytu
6/2023
0,00 € TECHNOTUR s.r.o. Oksana Novosol
30. Január 2023
Zmluva o nájme
17/2023
541,60 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Luan,o.z. (nájomca)
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2109196
80,00 € Brovdi Gabriella Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
5/2023
510,00 € Základná škola s materskou školou ADAM - aktivity detí a mládeže
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2432/2022
0,00 € Helena BOHÁTOVÁ Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva
ZM1008778
200,00 € Take a Šenc s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle č. 06330/2023/OESM-003
06330/2023/OESM-003
0,00 € Bedrich Molnár Dopravný úrad
30. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/37/054/40
51 105,60 € Mesto Lipany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Január 2023
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 4 Zapracovanie)
23/21/054/70
450,00 € SLOBYT, spol. s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
12023
144,00 € Ing. Jozef Nosáľ NCRC Obec Sušany
30. Január 2023
Zmluva o dielo na zber, prepravu a zneškodňovanie
102023
0,00 € Obec Počúvadlo Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
30. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/29/054/12
10 204,32 € Obec Fiľakovské Kováče Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
30. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/29/054/9
5 110,56 € Súkromná základná škola s materskou školou DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
30. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/29/054/11
5 102,16 € Obec Vidiná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
30. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/35/054/69
3 475,17 € Cirkevné centrum voľného času, Nám. Jána Pavla II. 2059, Snina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
30. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/45/054/24
15 331,68 € Obec Pribeník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2465/2022
0,00 € Juraj ŠIMUNEK Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Kúpna zmluva
9/2023
9,00 € Groupama poisťovňa a.s. Obec Prochot
30. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1337SP/UNB/2022
5 000,00 € Monika Asztalosová Univerzitná nemocnica Bratislava
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke kompostéra 55
Zmluva o výpožičke kompostéra 55
0,00 € Rastislav B. Obec Važec