Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Január
2022
ZoPVS
223003
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. INTOCAST Slovakia a.s.
20.
Január
2022
Príkazná zmluva
22/1/9887/1
503,00 € Tomášková Drahomíra, Ing., Mgr., PhD.,MPH Slovenská národná akreditačná služba
20.
Január
2022
Príkazná zmluva
22/1/9887/2
464,00 € Sičáková Alena, doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
20.
Január
2022
Príkazná zmluva
22/1/9887/3
277,00 € Zendulková Danica, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
20.
Január
2022
Príkazná zmluva
21/1/9842/1
185,00 € Galovičová Iveta, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/19/54E/45
0,00 € Arpád Szabó Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
20.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/09/54E/39
0,00 € Katarína Rusňáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
20.
Január
2022
Kúpna zmluva na dodávky mechanických srdcových chlopní - časť 04
229_2021
311 600,41 € Timed, s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
20.
Január
2022
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č. 1/2022
0,00 € Poľovnícke združenie DIANA Lúčka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Rožňava
20.
Január
2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo "Pranie a čistenie prádla"
CUZ-T_ZM_2-11-2021_2021
0,00 € Megas trade s.r.o. Centrum účelových zariadení
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe
Z/2022/75/IX/FIF/TAJ
0,00 € Základná škola M.R.Štefánika, Most pri Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
20.
Január
2022
Kolektívna zmluva
2022
0,00 € ZO OZ SLOVES RVPS Rožňava Regionálna veterinárna a potravinová správa, Rožňava
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe
Z/2022/73/IX/FIF/TAJ
0,00 € Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
20.
Január
2022
Dohoda o ukončení dohody č. 21/37/54E/771 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4A zo dňa 16.02.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/37/54E/771
0,00 € Marek Motýľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20.
Január
2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
1/2022
4 999,00 € Ronex world, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta
20.
Január
2022
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PRENÁJME Z-006/2022
Z_006_2022
80,00 € RR Shop s.r.o Štátna filharmónia Košice
20.
Január
2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti
ZoBZoVB/90023/2022/Mlynárce
0,00 € MH Invest, s.r.o. OSTV s.r.o.
20.
Január
2022
ZMLUVA o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1/2022
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav informatiky Slovenská akadémia vied
20.
Január
2022
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1066305
200,00 € Godla František Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Január
2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1066253
260,00 € Dutka Stanislav Rozhlas a televízia Slovenska
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »