Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
14. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 024/2024/Cabaj
13,30 € Gabriela Illéšová, Cabaj-Čápor Obec Cabaj-Čápor
14. Jún 2024
Zmluva o nájme majetku obce
93/2024
100,00 € Obec Rozhanovce chillin cafe s.r.o.
14. Jún 2024
zmluva o dodávke plynu
9107210489
0,00 € Obec Alekšince SPP, a.s.
14. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 10/2024
7/2024/LGPMB-35
120,00 € Yusimi Tauriňan Osorio Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Diviacka Nová Ves v roku 2024
DOT/029/2024
1 200,00 € Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Obec Diviacka Nová Ves
14. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/26/19B/6-1
0,00 € Servis JK s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
14. Jún 2024
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2024-06-12mm1
102,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Čaradice
14. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/34/19B/20-1
0,00 € Sunrise Group s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
14. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 340/2024
340/2024
44 640,00 € APM Technik s.r.o. Mestská časť Bratislava - Rača
14. Jún 2024
Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti Zimného štadióna Hala A., č.411/2024/CRZ-I
Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti Zimného štadióna Hala A., č.411/2024/CRZ-I
2 000,00 € MBB a.s. HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA,a.s.
14. Jún 2024
Zmluva o nájme pozemkov
CHO/1/2023
98,80 € Tímea Straňáková, Karina Hladičeková, Tibor Hladiček OBEC KOMOČA
14. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcUGbc-143/35/2024
10,00 € Obec Gbelce, J. Stampayho 1, 943 42 Gbelce Katarína Nyitraiová, Svodín
14. Jún 2024
DOHODA o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača č. 350/2024
350/2024
3 000,00 € Račiansky vinohradnícky spolok o.z. Mestská časť Bratislava-Rača
14. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-SCH-000229252
116 384,00 € Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
0090000806
0,00 € Marek Richter Mesto Nitra v zastúpení SLUŽBYT Nitra, s.r.o.
14. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcUGbc-/35/2024
15,00 € Obec Gbelce, J. Stampayho 1, 943 42 Gbelce Helena Takácsová, Gbelce
14. Jún 2024
odmena za účinkovanie -TU ŽIJEM
19/2024
100,00 € Tanečné štúdio Liberta Mestské kultúrne stredisko spol.s r.o.
14. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live
3/2024
0,00 € eSoft services s.r.o.. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
14. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
1/2024
0,00 € Kultúrne centrum Modra Základná umelecká škola, Štúrova 54, Modra
14. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. SLU_014/2023
DOD_018/2024
55,00 € Zrkadlenie, o. z. Mestská časť Košice - Západ