Centrálny register zmlúv

Technická podpora

Technickú podporu zabezpečuje Úrad vlády SR ako prevádzkovateľ stránok.

Technická podpora sa týka:
  • Funkčnosti stránok, prevádzky, najmä dostupnosťou
  • Bezpečnostnými opatreniami, predovšetkým neautorizovaným zásahom do obsahu, narušením chodu, alebo inými poškodzujúcimi vplyvmi
  • Funkcionality stránok, najmä nástrojov pre prácu s dátami, ako napr. vyhľadávanie, triedenie, zoskupovanie, zobrazenie v rôznych podmienkach.
  • Funkčnosti nástrojov pre importovanie dát zo strany rezortov (XML), resp. exportovania dát od rezortov na servery Úradu vlády (SOAP)
  • Školenia pre prácu s aplikáciou pre manuálne pridávanie zmlúv a prácu s existujúcimi zmluvami
  • Iné technologické, týkajúce sa IT
Príslušným odborom je Odbor informatiky a elektronických služieb
crz-techsupport@vlada.gov.sk