Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2016
Rámcová dohoda
Z201615930_Z
Zrušená
18 870,00 € .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
16. November 2017
Kúpna zmluva
Z201759548_Z
Zrušená
7 880,00 € 1-I.T.C-SK s.r.o. Zariadenie pre seniorov Komfort n.o.
15. November 2017
Kúpna zmluva
Z201760035_Z
Zrušená
9 444,00 € 1-I.T.C-SK s.r.o. Centrum sociálnych služieb Letokruhy
16. December 2020
Kúpna zmluva
Z202033139_Z
Zrušená
298,80 € 1.BEAMI, s.r.o. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
2. September 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P826-512-004-002
Zrušená
54 511,60 € 1.ŠK Tatran Spišské Vlachy Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.
8. Február 2017
Kúpna zmluva
Z20174730_Z
Zrušená
2 140,00 € 24hold s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
4. Jún 2018
Rámcová dohoda
Z201823695_Z
Zrušená
70 700,00 € 2ip Printing Solutions s. r. o. Bratislavský samosprávny kraj
3. December 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201936307_Z
Zrušená
41 400,00 € 2PJ GROUP spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
24. September 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202023124_Z
Zrušená
1 798,00 € 2PJ GROUP spol. s r.o. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
27. Február 2016
Kúpna zmluva
Z20163621_Z
Zrušená
23 940,00 € 3D-GROUP s.r.o. Domov dôchodcov Šaľa
25. Február 2016
Kúpna zmluva
Z20163803_Z
Zrušená
29 363,32 € 3D-GROUP s.r.o. Technická univerzita v Košiciach
28. Jún 2017
Kúpna zmluva
Z201730479_Z
Zrušená
4 199,00 € 3D-GROUP s.r.o. Centrum sociálnych služieb - AVE
24. Február 2020
Kúpna zmluva
Z20202998_Z
Zrušená
300,00 € 44 ENTERPRISE, s. r. o. Národný onkologický ústav
30. November 2021
Rámcová dohoda
Z202122235_Z
Zrušená
1 050,00 € 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
11. November 2019
Kúpna zmluva
Z201933875_Z
Zrušená
516,00 € 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. September 2019
Kúpna zmluva
Z201928141_Z
Zrušená
270,00 € 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným Žilinská univerzita v Žiline
2. November 2020
Kúpna zmluva
Z202027578_Z
Zrušená
1 282,80 € 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným Žilinská univerzita v Žiline
23. November 2020
Kúpna zmluva
Z202030305_Z
Zrušená
1 117,82 € 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
26. November 2020
Rámcová dohoda
Z202030898_Z
Zrušená
5 679,00 € 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
19. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Z20223255_Z
Zrušená
2 999,00 € 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným Ústav na výkon trestu odňatia slobody