Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Október 2021
NÁJOMNÁ ZMLUVA
č. 12387/2021/OLP/RP-05
Zrušená
0,00 € KÁVOMATY, s.r.o. Dopravný úrad
14. Október 2021
NÁJOMNÁ ZMLUVA
č. 12387/2021/OLP/RP-10
Zrušená
0,00 € KÁVOMATY, s.r.o. Dopravný úrad
16. December 2014
Zmluva o dielo č. R_98/2014
IVES_ZM_R-98-2014_2014
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Súkromná základná škola Levoča
29. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z314011M045
Z314011M045
Zrušená
257 248,60 € Ľudia v Tatrách Sekcia európskych programov
15. Január 2015
Zmluva o dielo č. R_1/2015
IVES_ZM_R-1-2015_2015
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Hrlica, Obecný úrad
20. Január 2022
Bentley SELECT Program Agreement
01384/2022/OLP-08
Zrušená
3 185,00 € Bentley Systems International Limited, Ltd Dopravný úrad
20. Január 2015
Zmluva o dielo č. R_5/2015
IVES_ZM_R-5-2015_2015
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Čachtické hradné múzeum
26. Január 2021
Zmluva na opakované dodávky potravín "Mlieko, syry, mliečne a syrárske výrobky"
ÚVTOS-15/32-2021
Zrušená
101 289,22 € INMEDIA, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
20. Január 2015
Zmluva o dielo č. R_3/2015
IVES_ZM_R-3-2015_2015
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Krokava, Obecný úrad
8. November 2021
Rámcová dohoda na dodanie tovaru č.072/2021/VO
072/2021/VO
Zrušená
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Ľubovnianska nemocnica, n. o.
3. Február 2015
Zmluva o dielo č. R_6/2015
IVES_ZM_R-6-2015_2015
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice TURNO TRANS, s.r.o.
15. Január 2015
Rámcová zmluva
DNS-2015-1-4
Zrušená
19 990,00 € X print s.r.o. Divadlo Nová scéna
21. Január 2015
Zmluva o prenájme informačných plôch
DNS-2015-1-7
Zrušená
23 904,72 € Pre sent s.r.o. Divadlo Nová scéna
26. Jún 2017
Zmluva o výkone člena dozorného orgánu
Z201706016
Zrušená
300,00 € MUDr.Zoltán Danczi Psychiatrická nemocnica Hronovce
16. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1021/2022
Zrušená
118 800,00 € Úrad vlády SR Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia (výskumník: Irina Kobzar, PhD.)
8. Marec 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru č.006/2022/VO
006/2022/VO
Zrušená
0,00 € Hossa family, s.r.o. Ľubovnianska nemocnica, n. o.
8. Apríl 2015
Zmluva o dielo č. R_43/2015
IVES_ZM_R-43-2015_2015
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Slanská Huta, Obecný úrad
29. Apríl 2015
Zmluva o dielo č. R_52/2015
IVES_ZM_R-52-2015_2015
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Združenie miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu
30. Apríl 2015
Zmluva o dielo č. R_45/2015
IVES_ZM_R-45-2015_2015
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Novoť, Obecný úrad
8. Jún 2015
Zmluva o dielo č. R_58/2015
IVES_ZM_R-58-2015_2015
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Chotín, Obecný úrad