Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. November 2013
Zmluva o dielo č. R_126/2013
IVES_ZM_R-126-2013_2013
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Základná škola s materskou školou Krásna Lúka
13. Január 2014
Zmluva o dielo č. R_125/2013
IVES_ZM_R-125-2013_2013
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Mesto Rimavská Sobota, Mestský úrad
3. Február 2017
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie servisu a opravy služobných motorových vozidiel
10/2017
Zrušená
0,00 € Stanislav Hilka - Autoservis Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného prostriedku na projekt: Rekonštrukcia Kamjana, n. o.
38/2023
Zrušená
95 000,00 € Miestna akčná skupina LABOREC, o.z. Mesto Medzilaborce
30. December 2016
Zmluva na poskytovanie lekárnickej služby pre Nemocnicu pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín č. N ZVJS 5-11/3-2016 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a
N ZVJS-11-92/11-2016
Zrušená
0,00 € ARNICA MONTANA s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
4. Apríl 2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z314011L572
Z314011L572
Zrušená
117 060,46 € Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina Sekcia európskych programov
28. Apríl 2017
Rámcová zmluva o poskytovaní technickej a konzultačnej podpory webstránky
46/2017
Zrušená
0,00 € Phirational, spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17. Apríl 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z314011L933
Zrušená
399 113,40 € TURTES KLUB Púchov, o. z. Sekcia európskych programov
28. Január 2014
Zmluva o dielo č. R_6/2014
IVES_ZM_R-6-2014_2014
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Materská škola
22. Apríl 2014
Zmluva o dielo č. R_29/2014
IVES_ZM_R-29-2014_2014
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
7. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z314011N352
Zrušená
1 363 891,40 € Úrad pre verejné obstarávanie Sekcia európskych programov
16. Máj 2014
Zmluva o dielo č. R_33/2014
IVES_ZM_R-33-2014_2014
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Batizovce, Obecný úrad
29. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí NFP
Z314011L975
Zrušená
284 833,49 € Spotrebiteľské právne centrum Sekcia európskych programov
9. Júl 2014
Zmluva o dielo č. R_57/2014
IVES_ZM_R-57-2014_2014
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Nesvady, Obecný úrad
9. Júl 2014
Zmluva o dielo č. R_58/2014
IVES_ZM_R-58-2014_2014
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Zohor, Obecný úrad
12. August 2014
Zmluva o dielo č. R_51/2014
IVES_ZM_R-51-2014_2014
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Základná škola s materskou školou, Dechtice 514
8. September 2014
Zmluva o dielo č. R_71/2014
IVES_ZM_R-71-2014_2014
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Farná, Obecný úrad
2. December 2014
Zmluva o dielo č. RO_44/2007
IVES_ZM_RO-44-2007_2007
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
16. December 2014
Zmluva o dielo č. R_98/2014
IVES_ZM_R-98-2014_2014
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Súkromná základná škola Levoča
29. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z314011M045
Z314011M045
Zrušená
257 248,60 € Ľudia v Tatrách Sekcia európskych programov