Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
12/2014
Zrušená
0,00 € Obec Hranovnica Záchranná služba Košice
15. Marec 2016
Dohoda o umiestnení dieťaťa do špeciálneho výchovného zariadenia
10/2016
Zrušená
0,00 € Reedukačné centrum Veľké Leváre Detský domov Lienka
8. December 2023
Kúpna zmluva č.S-NAPANT/2023/67
Kúpna zmluva č.S-NAPANT/2023/67
Zrušená
7 740,60 € Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici Ing. Jozef Patkan - Obnova
2. August 2012
Zmluva o dielo č. R_71/2012
IVES_ZM_R-71-2012_2012
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Vyšný Žipov
2. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z314021W775
Z314021W775
Zrušená
6 438 017,83 € Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
25. Január 2023
Príkazná zmluva
23/2023
Zrušená
500,00 € Eva Kondorosi Úrad Slovenskej akadémie vied
5. September 2016
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebnych prac c.20/2016
20/2016
Zrušená
3 908,89 € STAVMONT Detský domov Lienka
29. Máj 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. S22T700343 uzavretá podľa § 269 ods. 2 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov
ZMB_53_2023
Zrušená
0,00 € FCC Trnava, s. r. o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava Zmluvy, Obec Madunice
9. September 2016
Dohoda o umiestnení dieťaťa do špeciálneho výchovného zariadenia
22/2016
Zrušená
3,51 € Reedukačné centrum Detský domov Lienka
24. September 2012
Zmluva o dielo č. R_90/2012
IVES_ZM_R-90-2012_2012
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Centrum voľného času, Skalité 598
5. September 2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z311071V393
Z311071V393
Zrušená
5 432 222,30 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
14. Marec 2017
Dohoda o rediagnostickom a reedukačnom pobyte
22
Zrušená
0,00 € Reedukačné centrum Detský domov Lienka
16. Október 2012
Zmluva o dielo č. R_104/2012
IVES_ZM_R-104-2012_2012
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Obec Budmerice
10. November 2017
Dohoda o reedukačnom pobyte
9/2017-P
Zrušená
133,38 € Reedukačné centrum Detský domov Lienka
21. December 2012
Zmluva o dielo č. R_113/2012
IVES_ZM_R-113-2012_2012
Zrušená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
25. Február 2014
Dodatok č. 2 k rámcovej komisionárskej zmluve
17/2014
Zrušená
0,00 € SODEXHO PASS SR,s.r.o Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20. August 2014
Kúpna zmluva
52/2014
Zrušená
4 364 884,70 € TT Pharma, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
14. Marec 2023
Komisionárska zmluva č. 1/2023
1/2023
Zrušená
0,00 € PERFEKT, a. s. Stredoslovenské múzeum
20. Marec 2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
402019
Zrušená
3 050,00 € HURINES, s.r.o. Ľubovnianska nemocnica, n. o.
17. Február 2023
Zmluva o dielo č. 16/2023
Zmluva o dielo č. 16/2023
Zrušená
0,00 € Vladimír Malých - Hydroizomat Trenčianske múzeum v Trenčíne