Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Máj
2020
Nájomná zmluva - pozemky
Nájomná zmluva č. 4 150-05 2019
Doplnená
1 131,00 € Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
31.
December
2019
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. R-3312/2019
620/2019
Doplnená
9 500,00 € RAVI s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
13.
Marec
2020
Zmluva o nájme pozemkov č. 63/07/Nn/2020
1423/2020/LSR
Doplnená
0,00 € Melišová Terézia Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
24.
Máj
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SMM _ 581/18005/2013
Doplnená
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Spojená škola Zlaté Moravce
5.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní
ZML 568/2020 RE
Doplnená
98 875,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku fyzické osoby - podľa priloženého menného zoznamu
26.
Jún
2019
rámcová dohoda
64/2019
Doplnená
0,00 € TransMedica, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
16.
Apríl
2021
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/ÚDZS
7/2021
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
15.
Apríl
2021
Zmluva o spolupráci - opravy a údržby MV
Zmluva o spolupráci - opravy a údržby MV
Doplnená
0,00 € LB AUTOS s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
15.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Trstená na Ostrove
Doplnená
0,00 € Obec Trstená na Ostrove Štatistický úrad SR
13.
Apríl
2021
Zmluva o poskytovanie verejných služieb cez pevné pripojenie A16647922
138/2021
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
12.
Apríl
2021
Zmluvy o spolupráci
Pedagogická prax DPŠ – študentka, študent, študentky
Doplnená
0,00 € Podľa zoznamu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
9.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" – Opatrenie č. 4(A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/1313
Doplnená
0,00 € Milan Majchrák - Silvester Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
9.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 5564/2021/LSR
CRZ 5564/2021/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance Dušan Papiak D P D
8.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/26/54E/942 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/26/54E/942
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Peter Štulrajter
8.
Apríl
2021
Zmluva o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 23.05.2017
2018/023
Doplnená
694 699,15 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
8.
Apríl
2021
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 78NSP1000121
Z-135/2021
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice DÓVERA zdravotná poisťovňa,a.s.
7.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Vrútky
Doplnená
0,00 € Mesto Vrútky Štatistický úrad SR
7.
Apríl
2021
Rámcová dohoda VÚSCH č. 45-2021-RD
45-2021-RD
Doplnená
175 744,80 € Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
7.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B)
21/41/54E/2131
Doplnená
0,00 € Miriama Oravcová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Stará Voda
Doplnená
0,00 € Obec Stará Voda Štatistický úrad SR