Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Máj
2020
Nájomná zmluva - pozemky
Nájomná zmluva č. 4 150-05 2019
Doplnená
1 131,00 € Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
31.
December
2019
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. R-3312/2019
620/2019
Doplnená
9 500,00 € RAVI s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
13.
Marec
2020
Zmluva o nájme pozemkov č. 63/07/Nn/2020
1423/2020/LSR
Doplnená
0,00 € Melišová Terézia Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
23.
December
2020
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVVaÚVTOS-24/34-2020
Doplnená
0,00 € MATADOR Automotive Vráble, a. s. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
12.
Máj
2021
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta
472021
Doplnená
0,00 € Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Univerzita Palackého v Olomouci
21.
Máj
2021
Povinné zmluvné poistenie ZA847CV
9/2021/ŠVPS/RVPSZA
Doplnená
128,76 € Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina
21.
Máj
2021
Povinné zmluvné poistenie ZA132BT
10/2021/ŠVPS/RVPSZA
Doplnená
102,48 € Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevné pripojenie na Internet
5184/2021/LSR
Doplnená
232,00 € Orange Slovensko a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
145/6/2021-00/00/2021-OP
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
22.
Júl
2021
Zmluva o spolupráci
SNM-HM-ZOS-2021/567
Doplnená
0,00 € Národné české a slovenské múzeum a knižnica Slovenské národné múzeum
22.
Júl
2021
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-HM-ZOV-2021/559
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum National Czech and Slovak Museum and Library
20.
Júl
2021
Dodatok č.1 k Dohode o urovnaní č.3/2021
CRZ 2774/2021/LSR-01
Doplnená
733,20 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čadca Kysucká lesná spoločnosť, s.r.o.
19.
Júl
2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-18-0122
3/2019
Doplnená
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
16.
Júl
2021
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
40/2021-A
Doplnená
800,00 € Mgr. Andrea Döményová Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
12.
Júl
2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení umeleckého vystúpenia
171/2021/BA
Doplnená
0,00 € Umelecký súbor Lúčnica Mestské kultúrne stredisko Galanta
16.
Júl
2021
Kolektívna zmluva na rok 2021
0937/2021
Doplnená
0,00 € ZO OZPŠaV Centrum PPPaP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Nové Zámky
15.
Júl
2021
Zmluva o dielo - ,,Prešov - hangár ľahkej konštrukcie"
ASM-457/2021 6400002711
Doplnená
38 800,00 € SLOVHOLDING, a.s. Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku
15.
Júl
2021
Kúpna zmluva
8/2021
Doplnená
0,00 € Insgraf Spojená škola, Dobšiná
15.
Júl
2021
Zmluva o dielo - ,,Levice, Duklianske kasárne - rekonštrukcia opravárenskej haly, budova č. 035"
ASM-408/2021 6400002710
Doplnená
37 700,00 € SLOVHOLDING, a.s. Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku
15.
Júl
2021
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1116/2021
Doplnená
0,00 € Opella Healthcare Slovakia s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR