Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
31.
December
2019
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. R-3312/2019
620/2019
Doplnená
9 500,00 € RAVI s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
13.
Marec
2020
Zmluva o nájme pozemkov č. 63/07/Nn/2020
1423/2020/LSR
Doplnená
0,00 € Melišová Terézia Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
24.
Máj
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SMM _ 581/18005/2013
Doplnená
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Spojená škola Zlaté Moravce
26.
Jún
2019
rámcová dohoda
64/2019
Doplnená
0,00 € TransMedica, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
25.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet
10/2019
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Prešov
25.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet
11/2019
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Prešov
22.
December
2015
Zmluva o dielo na údržbu zabezpečovacieho zariadenia č. 22/2015-OR ZV
22/2015-OR ZV
Doplnená
1 295,14 € Železnice Slovenskej republiky ZSNP,a.s.
6.
November
2020
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+ ČÍSLO ZMLUVY - 2020-1-SK01-KA202-078245
0501/0021/20
Doplnená
210 885,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Slovenská technická univerzita v Bratislave
28.
November
2020
D O H O D A číslo: 20/22/54E/113 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
20/22/54E/113
Doplnená
0,00 € Katarína Turajová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
27.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku, opatrenie č. 2
20/12/54e/776
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Mária Wohlandová
27.
November
2020
Dodatok č.1 k zmluve č.20/12/54E/484
Dodatok č.1 k zmluve č.20/12/54E/484
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Miloš Onoferko
27.
November
2020
Dodatok č.1 k zmluve č.20/12/54E/1660
Dodatok č.1 k zmluve č.20/12/54E/1660
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Ing. Ľudmila Pospíšilová LECON
27.
November
2020
Z m l u v a o p o s k y t n u t í s l u ž i e b „Informačný systém na podávanie a spracovanie žiadostí o poskytnutie podpory z EF”
Z m l u v a o p o s k y t n u t í s l u ž i e b „Informačný systém na podávanie a spracovanie žiadostí o poskytnutie podpory z EF”
Doplnená
22 656,00 € Ellman s.r.o. Environmentálny fond
27.
November
2020
Dohode č. 20/41/54E/5997 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/41/54E/5997
Doplnená
0,00 € TOmáš Sabó Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27.
November
2020
Kúpna zmluva č. 68/2020
295/2020
Doplnená
42 720,00 € TIMED s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
27.
November
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/36/54E/3035
Doplnená
0,00 € Gardoš Miroslav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
26.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.3B
20/33/54E/2379
Doplnená
0,00 € NIRA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
26.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/38/54E/2270
Doplnená
0,00 € Ján Michňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26.
November
2020
Dohoda číslo: 20/16/54E/5265 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5995/2020
Doplnená
0,00 € Filip Líška Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
26.
November
2020
Erasmus+program strategické partnerstvá /KEY ACTION 2/č. d. 2020-1-SK01-KA203-078306, zmluva medzi koordinátorom a partnerom
ZML 689/2020 RE
Doplnená
48 166,00 € Harmony ACADEMY s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku