Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Máj
2020
Nájomná zmluva - pozemky
Nájomná zmluva č. 4 150-05 2019
Doplnená
1 131,00 € Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
28.
August
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov PCÚ Bánovce nad Bebravou
276/2018
Doplnená
79 396,80 € KORD Slovakia, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
20.
Október
2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny
107/2021
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Záchranná zdravotná služba Bratislava
31.
December
2019
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. R-3312/2019
620/2019
Doplnená
9 500,00 € RAVI s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
13.
Marec
2020
Zmluva o nájme pozemkov č. 63/07/Nn/2020
1423/2020/LSR
Doplnená
0,00 € Melišová Terézia Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
13.
Marec
2020
Zmluva o nájme pozemkov č. 2/07/Nn/2020
1421/2020/LSR
Doplnená
1 600,00 € Mgr. Vitusová Zuzana Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
23.
December
2020
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVVaÚVTOS-24/34-2020
Doplnená
0,00 € MATADOR Automotive Vráble, a. s. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
22.
Október
2021
Zmluva o pripojení na zariadenie a poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb
574/3923/2021
Doplnená
3 336,00 € SiNET A01 s.r.o. Spojená škola, Poprad
22.
Október
2021
Zmluva o pripojení na zariadenie a poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb
575/3806/2021
Doplnená
3 336,00 € SiNET A01 s.r.o. Spojená škola, Poprad
27.
Október
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
110/VŠMU/2021
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Vysoká škola múzických umení
27.
Október
2021
Zmluva o Elektronickej Identite
ESC0000003168
Doplnená
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Komárno
26.
Október
2021
Licenčná zmluva na programové vybavenie spoločnosti BE-SOFT
5509/2021/LSR
Doplnená
0,00 € BE-SOFT, akciová spoločnosť LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
22.
Október
2021
Zmluva o dielo
205-2021
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
22.
Október
2021
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Inšpektorát práce Nitra
22.
Október
2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
1199635602
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Komárno
21.
Október
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SCP_ZM_A18112239_2021
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Športové centrum polície
21.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/42/54E/1457
Doplnená
0,00 € Dana Matheiselová Končiková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20.
Október
2021
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
65/2021-A
Doplnená
580,00 € Mgr. Róbert Horňák, PhD. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
20.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/15/54E/1720
Doplnená
0,00 € Jana Kajabová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
20.
Október
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z 19/2021/RŠ
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko Spojená škola internátna, Prešov