Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Máj
2022
Zmluva o dielo
01/2022/vo
Doplnená
271 454,44 € FEROSTA a spol. s r.o. Obec Staškov
18.
Máj
2022
Zmluva o dielo č. 1/2022 na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti
1/2022
Doplnená
61 200,00 € Hlina s.r.o. Považská galéria umenia v Žiline
17.
Máj
2022
Rámcová dohoda č. Z20223488_Z
Z20223488_Z
Doplnená
2 398,80 € COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. Ministerstvo obrany SR
16.
Máj
2022
Kúpna zmluva
28/2022
Doplnená
132 658,03 € LYNX- spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
16.
Máj
2022
Kúpna zmluva
27/2022
Doplnená
284 359,20 € NTT Slovakia s r. o. Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
16.
Máj
2022
Kúpna zmluva
29/2022
Doplnená
333 003,18 € LYNX- spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
16.
Máj
2022
Zmluva o nájme
0272022
Doplnená
15,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Avon Cosmetics, zastúpené Fuljerová Erika (nájomca)
16.
Máj
2022
Dodatok č.1 l Zmluve o dielo č.7/2020 zo dňa 14.12.2020
7/2020-1
Doplnená
68 397,95 € Tommystav s.r.o. Obec Brezov
16.
Máj
2022
Kúpna zmluva
26/2022
Doplnená
239 848,80 € NTT Slovakia s.r.o. Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
13.
Máj
2022
Zmluva o nájme
0262022
Doplnená
10,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Avon Cosmetics, zastúpené Fuljerová Erika (nájomca)
13.
Máj
2022
Zmluva o dielo
1/2022
Doplnená
26 024,03 € RILINE, s.r.o. Obec Hubová
13.
Máj
2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4 /2022
131/2022
Doplnená
0,00 € OZ Divadelné centrum zastúpené Danielom Ontkom Mesto Nová Baňa
13.
Máj
2022
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
16/2022
Doplnená
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Centrum pre deti a rodiny Martin
12.
Máj
2022
Zmluva o nájme
0252022
Doplnená
45,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Spoločenstvo Urbárnikov
11.
Máj
2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a službách s ním spojených č.51154552-29032021
51154552
Doplnená
0,00 € Nána Invest,s.r.o. WILDKART s.r.o.
10.
Máj
2022
Zmluva o pripojení žiadateľa
ZoP/2022/257
Doplnená
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Kecerovce
10.
Máj
2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č. 3 „MÄSO a MÄSOVÉ VÝROBKY”
Z-10/2021
Doplnená
4 951,44 € Mäso Zemplín, a.s. ANIMA - Domov sociálnych služieb
10.
Máj
2022
Zmluva o nájme
0232022
Doplnená
30,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Kruh pre prirodzenú pomoc v živote (nájomca)
10.
Máj
2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci alebo formou služi
22/30/054/163
Doplnená
13 286,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Muránska Dlhá Lúka
10.
Máj
2022
Zmluva o výpožičke č. 60 - 1/2019
12/2019
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola - Szakközépiskola Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria