Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a službách s ním spojených
50427598-11122019
Doplnená
0,00 € Nána Invest,s.r.o. Metal sped s. r. o.
21. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-X266-512-002-002
Doplnená
23 157,89 € Obec Sazdice Občianske združenie Ipeľ - Hont
21. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy č. 2022/17 (Zmluvy o zriadení vecného bremena)
2023/25
Doplnená
0,00 € Obec Lipníky DEVELOP 1 s.r.o.
21. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/34/054/1380
Doplnená
6 576,00 € Obec Cigeľka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
09I01-03-V02-00005/2023/VA
Doplnená
0,00 € Úrad vlády SR Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.
21. September 2023
Dodatok k Zmluve o VISA Charge karte
Dod. č. 1 k OST/367/2021/BVS
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
21. September 2023
Zmluva o dielo č. 27/2023
27/2023
Doplnená
36 980,44 € MAMOX STAV s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Žitavce
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/43/054/1609
Doplnená
2 059,20 € Obec Ardovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
20. September 2023
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2023POZ11342-1
Doplnená
48,00 € Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Obec Výborná
20. September 2023
ZMLUVA O UMELECKOM VYSTÚPENÍ č.092023
41/2023
Doplnená
0,00 € Vranovské chodúľové divadlo Miroslava Mihaľa, Mestské kultúrne stredisko
20. September 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A22846660
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
20. September 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A22846516
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
20. September 2023
Hráčska zmluva
20/2023 - F
Doplnená
900,00 € Sebastián Čiernik MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
19. September 2023
Zmluva o ubytovaní
75-2023-BB
Doplnená
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Polyfunkčný objekt SZU v BB Kristína Tóthová
19. September 2023
Zmluva o dielo č. 10/2023/SPŠEKE
Zmluva_o_dielo_10_2023_SPSEKE
Doplnená
138 960,00 € DAR KOM s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
19. September 2023
Zmluva o nájme
159/2023
Doplnená
19,50 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi MDA Consulting, s.r.o.
19. September 2023
Kúpna zmluva č. 333/18/III/2023
5535-2023-LSR
Doplnená
0,00 € BRUSTER s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
19. September 2023
Rámcová dohoda
179/09/2023/SCKSK (Z20239009_Z)
Doplnená
13 999,20 € RIZNER s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
19. September 2023
Darovacia zmluva
DODML/2023/16
Doplnená
50,00 € Marián Pribila Spojená škola, Sekule 119, Sekule
18. September 2023
Zmluva o ubytovaní
55-2023-BB
Doplnená
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Polyfunkčný objekt SZU v BB Marián Andrášik