Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
November
2020
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
17
Doplnená
0,00 € Umenie a spoločnosť, občianske združenie Dom Matice slovenskej, Nitra
19.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
20/43/54E/1643
Doplnená
0,00 € Robert Révay Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
19.
November
2020
Dohoda č. 20/36/54X/46 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2
D O H O D A č. 20/36/54X/46
Doplnená
0,00 € Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
19.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3316
20/26/54E/3316
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Huu Hung Nguyen
18.
November
2020
Dohoda č. 20/09/054E/2265 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3A
20/09/54E/2265
Doplnená
0,00 € Pavol Zachar - P+F+P Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
18.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7003
Doplnená
0,00 € Kamil Krug Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
18.
November
2020
Hromadná licenčná zmluva online streaming
25/2020/AZ
Doplnená
0,00 € SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Štátna opera
18.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/41/54E/7620
Doplnená
0,00 € MARCASS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18.
November
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
20/33/54E/2789
Doplnená
0,00 € Akadémia Plus, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
18.
November
2020
Dohoda č.20/18/54E/2057 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"-Opatrenie č.3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/18/54E/2057
Doplnená
0,00 € RADESIT,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
18.
November
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 19/2020
19/2020
Doplnená
22,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves
18.
November
2020
Kúpna zmluva
Z202028808_Z
Doplnená
38 716,38 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
18.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4(A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7204
Doplnená
0,00 € Alan Suchý Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7146
Doplnená
0,00 € Révay, Kožušiny a Koža, spol. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7119
Doplnená
0,00 € SCORPIO SK, spol. s r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
Dohoda č. 20/28/54E/1520
Doplnená
0,00 € HOTEL ĎUMBIER, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
16.
November
2020
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-132/2020 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-91/2020
VTSÚ-12-132/2020
Doplnená
2 851,99 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
16.
November
2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
9926661412
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Dolný Kubín
16.
November
2020
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-131/2020 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-90/2020
VTSÚ-12-131/2020
Doplnená
5 268,56 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
16.
November
2020
Dohoda číslo: 20/21/54E/4034 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2, podľa § 54
20/21/54e/4034
Doplnená
0,00 € Ing. Jozef Piták Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny