Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
November
2021
Dodatok č.1 k Dohode o spolupráci
GR ZVJS-PROJ-1-662/16-2017
Doplnená
0,00 € JUDr. Zuzana Kubovičová Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
9.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/36/54E/2223
Doplnená
0,00 € František Holub Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
9.
November
2021
ZMLUVA "COMPLETE" O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ELEKTRONICKÉHO MONITORINGU č. 947/2021
18/2021
Doplnená
0,00 € Commander Services s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce
8.
November
2021
Z M L U V A č. E2477 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
E2477 08U02
Doplnená
166 018,89 € Environmentálny fond Obec Čavoj
8.
November
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
105-2021
Doplnená
0,00 € SWAN, a.s. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
8.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/21/54E/3720
Doplnená
0,00 € Milan Sivoň ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
8.
November
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
18329467
Doplnená
691,00 € Orange Slovensko, a.s. Bratislava Centrum pre deti a rodiny Svidník
4.
November
2021
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
1148/2021
Doplnená
535,00 € Úrad vlády SR ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. (Miroslava Krupová)
4.
November
2021
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
1150/2021
Doplnená
1 000,00 € Úrad vlády SR ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. (Andrea Vajdová)
4.
November
2021
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
1152/2021
Doplnená
1 000,00 € Úrad vlády SR ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. (Vladislav Martynek)
4.
November
2021
Kúpna zmluva č.4879/2021/LSR
4879/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava Pavol Gróf – 3 & PG RENY
4.
November
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/43/54E/647
Doplnená
0,00 € Mgr. Marek Nohavička Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
3.
November
2021
Z M L U V A č. E1077 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
E1077 08U03
Doplnená
73 000,00 € Environmentálny fond Obec Hronské Kľačany
3.
November
2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/36/010/63
Doplnená
0,00 € Obec Vydrník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
3.
November
2021
dohoda o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe
TvU_2012_pdF_122
Doplnená
0,00 € Mesto Trnava Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
2.
November
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/31/54E/791
Doplnená
0,00 € František Vitályos - VČELÁRSTVO VITÁLYOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
2.
November
2021
ZMLUVA O KÚPE A PREDAJI
Z - 67/21
Doplnená
0,00 € Ares, s.r.o Literárne informačné centrum
2.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/06/54E/1003
Doplnená
0,00 € Bc. Klaudia Heráková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
2.
November
2021
Kúpna zmluva
249/2021
Doplnená
0,00 € Surgitech s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
2.
November
2021
Zmluva o dodávke plynu
757/2021
Doplnená
0,00 € SPP, a.s. Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o.