Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2023
Nájomná zmluva
Zmluva o nájme3
Doplnená
0,00 € Obec Staškov Gera Miroslav, Žilková Nikova
29. Marec 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
1/2023
Doplnená
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole s materskou školou Spišské Hanušovce Základná škola s materskou školou, Spišské Hanušovce 66
29. Marec 2023
Nájomná zmluva5
Zmluva o nájme5
Doplnená
0,00 € Obec Staškov Krížeková Ľubomíra
29. Marec 2023
Nájomná zmluva6
Zmluva o nájme6
Doplnená
0,00 € Obec Staškov Sýkorová Alena
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
5/190001/2023-MAN
Doplnená
18 000,00 € ILLEŠ, advokátska kancelária s. r. o. Technická univerzita v Košiciach
28. Marec 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
ID375DSP08
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Hlavný banský úrad
28. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 56/2023/TANAP
56/2023/TANAP
Doplnená
2 455 203,54 € Reinter s.r.o. Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
28. Marec 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti - Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/46/054/104
Doplnená
2 464,56 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
28. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21838097
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Hlavný banský úrad
28. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21847804
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Hlavný banský úrad
28. Marec 2023
Zmluva o dielo "Výstavba novej budovy MŠ/elokovaného pracoviska v obci Jakubany"
295-2023
Doplnená
948 003,48 € SLOVDACH, s.r.o. Obec Jakubany
28. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21837931
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Hlavný banský úrad
28. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21837850
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Hlavný banský úrad
28. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21837991
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Hlavný banský úrad
28. Marec 2023
Ročná zmluva č. 2 k zmluve č. 2002921 o dodávke a odbere tepla
2
Doplnená
0,00 € Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. Súkromná stredná odborná škola, Hliník nad Hronom
27. Marec 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
62/2022
Doplnená
850,00 € Paul Neil Lang MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
27. Marec 2023
Zmluva o dodávke tovarov - zákazka "Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie v obci Jakubany"
297-2023
Doplnená
80 781,72 € HELIOSYS s.r.o. Obec Jakubany
27. Marec 2023
Zmluva o dielo-Obnova budovy kultúrneho domu Žabokreky súp. č. 145 . 3.2. Práce budú vykonávané podľa príslušnej časti Projektovej dokumentácie ,ktorou je „Výmena strešnej krytiny a zateplenie strechy“
18-2023
Doplnená
71 762,97 € DIKRA s.r.o.DIČ: 2023882421 IČ DPH: SK2023882421 Obec Žabokreky
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 8)
159/2016-4
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Róbert Tazsej
27. Marec 2023
Zmluva o dodávke tovarov uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
34/2023
Doplnená
81 877,32 € HELIOSYS s.r.o. Obec Nová Ľubovňa