Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci na realizácii podujatia
Z(MEM07/2024)-2024/01
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5100260254C
Doplnená
0,00 € VSE. a.s. Obec Mirkovce
4. Apríl 2024
DOHODA č. 036/2024/VV o krátkodobom prenájme priestorov Domu kultúry a zabezpečení služieb
036/2024/VV
Doplnená
731,00 € JANPET music s.r.o. Dom Kultúry Liptovský Mikuláš
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2250/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok Peter Dianiška
4. Apríl 2024
Odobratie a likvidácia vyradených zbierkových predmetov z Fondu materiálu a Pomocného fondu
VHÚ-36-16/2024, prílohy č.2,3
Doplnená
0,00 € Robus s.r.o. Vojenský historický ústav
4. Apríl 2024
26/2024 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
26/2024
Doplnená
0,00 € Komunálna poisťovňa Obec Liptovská Teplička
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2453/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič GREEN FOREST PRODUCTION s.r.o.
4. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 00049/2023/SOŠOaSMT
00049/2023/SOŠOaSMT
Doplnená
0,00 € BePoRez, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemkov uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
157/UNB/2024
Doplnená
66,67 € Univerzitná nemocnica Bratislava Záchranná zdravotná služba Bratislava
2. Apríl 2024
Poistná zmluva
5190060224
Doplnená
225,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81
2. Apríl 2024
Zmluva o výkone funkcie predsedu dozornej rady
Zmluva o výkone funkcie predsedu dozornej rady
Doplnená
0,00 € JUDr. Ingrid Kolaříková, MBA KÚPELE SLIAČ a.s.
2. Apríl 2024
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
219/UDD/2024
Doplnená
0,00 € Štátna pokladnica Slovenské národné divadlo
2. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 95-2024
CRZ 2074-2024-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever VSSG Biomasa, s.r.o.
2. Apríl 2024
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
216/UDD/2024
Doplnená
0,00 € Štátna pokladnica Slovenské národné divadlo
2. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO
03/2024
Doplnená
0,00 € SAGANSPORT s.r.o. Obec Lukov
2. Apríl 2024
Zmluva o výkone funkcie
Zmluva o výkone funkcie
Doplnená
0,00 € Ing. Mária Šamová, PhD. KÚPELE SLIAČ a.s.
2. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 03/02/25/2024
002223/2024/LSR
Doplnená
0,00 € CONTI-PLUS s.r.o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
2. Apríl 2024
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
232/B/2024
Doplnená
0,00 € Štátna pokladnica Slovenské národné divadlo
31. Marec 2024
Zmluva o dodávke plynu
80172024
Doplnená
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
16. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
6300242473
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola s materskou školou, Veľké Lovce 59