Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
December
2011
Zmluva o nájme uzatvorená v zmysle ustanovenia § 663 a násl. Občianskeho zákonníka a prísl. ust. Obchodného zákonníka
ABO - 153836/1/2011
Doplnená
948,67 € Messer Tatragas, spol. s r.o. ÚVV Prešov
21.
Január
2011
Mandátna zmluva
ÚVTOS-55-2/11-2011
Doplnená
0,00 € MUDr. Peter Špánitz Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
24.
Január
2011
Dodatok č. 3 ku Zmluve o poskytovaní služieb z 14.4.2008 v znení jej Dodatkov č. 1-2
7/2011/D
Doplnená
0,00 € MUDr. Katarína Linderová, Nitra Fakultná nemocnica Nitra
26.
Január
2011
Zmluva o pripojení, č. A4215731
59/2009
Doplnená
2 223,00 € Orange Slovensko, Bratislava Krajský úrad pre cestnú dopravu apozemné komunikácie v Nitre
28.
Január
2011
Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní služieb z 12.8.2010
14/2011/D
Doplnená
400,00 € MUDr. Jana Mattová, Nitra Fakultná nemocnica Nitra
1.
Február
2011
zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
1394/2010
Doplnená
0,00 € akad. mal. Rudolf Cigánik Slovenská pošta, a. s.
1.
Február
2011
DODATOK č. DOD/02-2011//084/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančého príspevku k projektu č. 27120130279 zo dňa 15.02.2010
DOD/02-2011//084/2010-IZ-4.0/V
Doplnená
0,00 € Národné centrum pre rovnosť príležitostí, Laurinská 2, 811 02 Bratislava Fond sociálneho rozvoja
1.
Február
2011
DODATOK č. DOD/02-2011//066/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančého príspevku k projektu č. 27120130280 zo dňa 17.02.2010
DOD/02-2011//066/2010-IZ-4.0/V
Doplnená
0,00 € Občianske združenie DUVIA, Mierová 5523/2A, 929 01 Dunajská Streda Fond sociálneho rozvoja
1.
Február
2011
DODATOK č. DOD/02-2011//055/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančého príspevku k projektu č. 27120130267 zo dňa 10.02.2010
DOD/02-2011//055/2010-IZ-4.0/V
Doplnená
0,00 € Občianske združenie DUVIA, Mierová 5523/2A, 929 01 Dunajská Streda Fond sociálneho rozvoja
2.
Február
2011
Nájomná zmluva
NZ/02/2011
Doplnená
1 200,00 € JUDr. Rudolf Púčik Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
4.
Február
2011
Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebytových priestorov
4/2008
Doplnená
80,00 € RNDr. Oľga Štofková Slovenská stavebná inšpekcia
4.
Február
2011
Služby spočívajúce v odbornom komunikačnom poradenstve
25/1130/2011
Doplnená
29 800,00 € Shaviv Strategy and Campaigns Ltd., Modiin, Izrael MDVRR SR
4.
Február
2011
Zmluva o nájme spoločných častí domu
ZM21000006
Doplnená
2 157,60 € vlastníci bytov v dome Na hrebienku č. 35 v Bratislave Rozhlas a televízia Slovenska
8.
Február
2011
Zmluva o splátkovom úvere
0057/2011
Doplnená
0,00 € Tatra Banka, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
8.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí NFP č. 342/2010-IZ-4.0/V k projektu č. 27120130394 zo dňa 07.02.2011
342/2010-IZ-4.0/V
Doplnená
0,00 € Centrum rozvoja regiónov, Letná 8, 048 01 Rožňava Fond sociálneho rozvoja
10.
Február
2011
Zmluva o využití sociálneho fondu v Ústave na výkon väzby v Bratislave
ÚVV-9-1/11-2011
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri Ústave na výkon väzby v Bratislave ÚVV Bratislava
11.
Február
2011
DODATOK č. DOD/01-2011//281/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120130389 zo dňa 07.09.2010
DOD/01-2011//281/2010-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Sačurov Fond sociálneho rozvoja
14.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
03/2011
Doplnená
28 800,00 € JUDr. Radko Timkanič, advokát Záchranná služba Košice
17.
Február
2011
Kolektívna zmluva
828/2011/KÚ/OP-002
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Národného bezpečnostného úradu Národný bezpečnostný úrad
18.
Február
2011
Zmluva o poskytovaní údajov z IS KN
205-24-19367/2010
Doplnená
0,00 € GKÚ Bratislava Obec Maňa