Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Apríl
2022
zmluva o nájme
01/09/2012
Doplnená
0,00 € Beata Tomanková Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
25.
Apríl
2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
2/2022
Doplnená
821 188,00 € Slovenská akadémia vied Ústav hydrológie SAV, v. v. i.
25.
Apríl
2022
Zmluva o odpadoch
44-10-17
Doplnená
0,00 € ARGUSS, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
25.
Apríl
2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/22/54E/169
Doplnená
339,90 € Martina Jakubčiaková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
25.
Apríl
2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/13/53G/16
Doplnená
15 818,27 € Error s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
25.
Apríl
2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky
V:T
Doplnená
0,00 € Ing.Dušan Mošať Dumo Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
25.
Apríl
2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a službách s ním spojených č. 04052021-03052022-N
04052021-03052022-N
Doplnená
0,00 € Nána Invest,s.r.o. Zuzana Štefáneková
25.
Apríl
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-X266-512-004-001
Doplnená
4 999,32 € Obec Demandice Občianske združenie Ipeľ - Hont
25.
Apríl
2022
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022 RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach
1/2022
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
25.
Apríl
2022
zmluva o náme bytu
zmluva č.1/02/2020
Doplnená
0,00 € Henrich Neština Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
22.
Apríl
2022
Rámcová dohoda "Čerstvé ovocie a zelenina"
Rámcová dohoda "Čerstvé ovocie a zelenina"
Doplnená
28 655,25 € Ovozel Slovakia, s.r.o. Spojená škola D. Tatarku, Poprad
23.
Apríl
2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/06/54E/184
Doplnená
434,95 € Róbert Siget Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
22.
Apríl
2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodanie potravín č. RD_005/2021
RD_005/2021
Doplnená
50 581,98 € BIGIMI, s.r.o. Správa školských zariadení
22.
Apríl
2022
Zmluva na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie Okresného kola športovej súťaže,, Majstrovstvá okresu vo floorbale žiakov a žiačok ZŠ pre okres Dunajská Streda v územnej posobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Trnave pre rok 2022
2022/229
Doplnená
284,00 € Základná škola Á. Vámbéryho Regionálny úrad školskej správy Trnava
22.
Apríl
2022
Zmluva o poskytovaní služieb
VK/19/05/001
Doplnená
228,72 € Komensky, s.r.o. Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany
22.
Apríl
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
VP PO – 34 - 13 / 2022 SkP
Doplnená
0,00 € JUDr. Jozef KOVALÍK, LL.M Ministerstvo obrany SR
22.
Apríl
2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a službách s ním spojených č. 01042021-30322-22
01042021-31032022-22
Doplnená
0,00 € Nána Invest,s.r.o. Tibor Juhász
22.
Apríl
2022
Zmluva o dodávke elektriny
0205/2022
Doplnená
4 880,85 € Magna ENERGIA a.s. ANIMA - Domov sociálnych služieb
22.
Apríl
2022
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/046 - "Papierové skladané utierky na ruky"
1/017/117/2022
Doplnená
28 440,00 € BUTTON, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22.
Apríl
2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a službách s ním spojených 52199967-13012021
52199967-13012021
Doplnená
0,00 € Nána Invest,s.r.o. BRAMOS PLUS s.r.o.