Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2022
Zmluva o riešení projektu
APVV-21-0396/ZOS-16/2022-FMMR
Doplnená
47 914,00 € I.P.C.Refractories, a.s. Technická univerzita v Košiciach
19. September 2022
Zmluva o nájme
1002022
Doplnená
35,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Výkup drahých kovov SK,s.r.o. (nájomca)
19. September 2022
Zmluva o výpožičke AÚ SAV č.13/2022
Zmluva o výpožičke AÚ SAV č.13/2022
Doplnená
0,00 € Tribečské múzeum v Topoľčanoch Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
19. September 2022
Návrh Zmluvy o dielo č. 55/2022-STM o vykonaní rekonštrukčných prác
55/2022-STM
Doplnená
0,00 € RN - roofs s.r.o. Slovenské technické múzeum
19. September 2022
"Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2 Kežmarok, Elokované pracovisko odborného výcviku, Rakúsy-prestavba 2"
Zmluva o dielo 3/2021
Doplnená
540 793,42 € Swietelsky-Slovakia spol.s.r.o Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
19. September 2022
Mandátna zmluva
25-2016
Doplnená
50,00 € JUDr. Adriána Paneková, advokát Obec Oravská Jasenica
19. September 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru a Zmluva o zriadení konsignačného skladu
O 169/2022
Doplnená
461 419,41 € OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
11. September 2022
Zmluva o ubytovaní 26/2022
26/2022
Doplnená
0,00 € Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača Ing. Adrian Rekoš
16. September 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070Z118
309070Z118
Doplnená
25 000,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Výborná
16. September 2022
ZMLUVA O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č.196/22/PH
45/2022
Doplnená
0,00 € Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Súkromná stredná odborná škola podnikania
14. September 2022
Zmluva o dodávke stravy
1/2022/GAS
Doplnená
0,00 € KOŠÚT Plus, s.r.o. Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina
14. September 2022
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
200-2022
Doplnená
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Radosť z tanca
14. September 2022
Zmluva o nájme
0982022
Doplnená
499,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Nikola Mečiarová (nájomca)
14. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č.DOT/2022/0671
2022-1022-FIN
Doplnená
3 000,00 € FULLEYE s. r. o. Bratislavský samosprávny kraj
14. September 2022
Dodatok č.69/CC/17-D21 k Zmluve o úvere č.69/CC/17
Dodatok č.69/CC/17-D21 k Zmluve o úvere č.69/CC/17
Doplnená
3 900 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. MBB a.s.
13. September 2022
Zmluva o výpožičke
76_2021
Doplnená
784,14 € Správa majetku Košického samosprávneho kraja Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p.
13. September 2022
Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela
92-600-2022
Doplnená
2 863 968,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
13. September 2022
Rámcová zmluva treasury
KD 059/2022
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Konštrukta - Defence, a.s.
13. September 2022
Zmluva o dielo č. 002/2022 rekonštrukcia MŠ v obci Ďanová
Zmluva o dielo č.002/2022
Doplnená
61 803,91 € Dikra, s.r.o. Obec Ďanová
13. September 2022
Hromadná Licenčná Zmluva
8/9/2022
Doplnená
0,00 € SOZA Dom kultúry v Čadci