Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu č. 06/2023
Doplnená
167,00 € Obec Mad László Kiss
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-36/2023
70/2023
Doplnená
0,00 € Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Slovenská ústredná hvezdáreň
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-48/2023
60/2023
Doplnená
0,00 € Krajská hvezdáreň v Žiline Slovenská ústredná hvezdáreň
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-47/2023
61/2023
Doplnená
0,00 € Krajská hvezdáreň v Žiline Slovenská ústredná hvezdáreň
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-41/2023
82/2023
Doplnená
0,00 € Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci Slovenská ústredná hvezdáreň
13. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1/2014
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
13. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 63-2023
CRZ 1795-2023-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever Jozef Kvaššay
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-46/2023
62/2023
Doplnená
0,00 € Krajská hvezdáreň v Žiline Slovenská ústredná hvezdáreň
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-42/2023
83/2023
Doplnená
0,00 € Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci Slovenská ústredná hvezdáreň
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-49/2023
78/2023
Doplnená
0,00 € Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci Slovenská ústredná hvezdáreň
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-K04/2023
71/2023
Doplnená
0,00 € Hvezdáreň v Partizánskom Slovenská ústredná hvezdáreň
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-34/2023
72/2023
Doplnená
0,00 € Hvezdáreň v Partizánskom Slovenská ústredná hvezdáreň
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-49/2023
63/2023
Doplnená
0,00 € Krajská hvezdáreň v Žiline Slovenská ústredná hvezdáreň
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-43/2023
73/2023
Doplnená
0,00 € Hvezdáreň v Partizánskom Slovenská ústredná hvezdáreň
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-45/2023
64/2023
Doplnená
0,00 € Krajská hvezdáreň v Žiline Slovenská ústredná hvezdáreň
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-45/2023
79/2023
Doplnená
0,00 € Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci Slovenská ústredná hvezdáreň
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-43/2023
84/2023
Doplnená
0,00 € Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci Slovenská ústredná hvezdáreň
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-K05/2023
85/2023
Doplnená
0,00 € Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci Slovenská ústredná hvezdáreň
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-K06/2023
65/2023
Doplnená
0,00 € Krajská hvezdáreň v Žiline Slovenská ústredná hvezdáreň
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-40/2023
80/2023
Doplnená
0,00 € Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci Slovenská ústredná hvezdáreň