Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 2325/2024/LSR
2325/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ TRACIK s.r.o.
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva
11-5059-2024
Doplnená
25,89 € Adéla Švandová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
12. Apríl 2024
Kúpa majetku TSK v správe SC TSK na základe zámeru priameho predaja majetku TSK č. 01/2024 v správe ciest SC TSK
Zmluva č. 32/4/2024
Doplnená
0,00 € m.a.x.x. s.r.o. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
12. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi č. 20/2024
20/2024
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana v Prešove Ľubovnianska nemocnica, n. o.
12. Apríl 2024
Zmluva o prenájme bytových priestorov
14062021
Doplnená
280,00 € Obec Staškov Zdenko Kyzek
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 2328/2024/LSR
2328/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Vlastimil Michajlov DREVOVYROBA
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 26/2024 - II.Q.ED
CRZ-2780-2024-LSR
Doplnená
3 750,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko Orémusz s.r.o.
12. Apríl 2024
Zmluva o prenájme bytových priestorov
140620212
Doplnená
238,00 € Obec Staškov Peter Poljak
12. Apríl 2024
Kupna zmluva c 19 02 25 2024
002837/2024/LSR
Doplnená
0,00 € SY a JA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 2774/2024/LSR
2774/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Globwood s.r.o.
12. Apríl 2024
Dodatok č.1 k zmluve o prenájme bytových priestorov uzatvorenej 20.09.2021
20092021
Doplnená
186,00 € Obec Staškov Stanislav Faldík
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme
73/2024
Doplnená
13,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) U9,a.s.(nájomca)
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 11/2024 - II.Q
CRZ-2786-2024-LSR
Doplnená
36 950,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko Peter Vrba Salix
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 2300/2024/LSR
2300/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ DRIMTEX, s.r.o.
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 2301/2024/LSR
2301/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ FAFRÁK & FAFRÁK v.o.s.
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 2303/2024/LSR
2303/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ G-FOREST s.r.o.
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 09/2024 - II.Q
CRZ-2778-2024-LSR
Doplnená
13 900,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko Orémusz s.r.o.
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo
18/O/24
Doplnená
2 419 134,25 € IMAO electric, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
12. Apríl 2024
Zmluva č. GZ11/07/SŠ-UR/03/24 o duálnom vzdelávaní
GZ11/07/SS-UR/03/24
Doplnená
0,00 € INTERCABLE s.r.o. Spojená škola, Štúrova 848, Detva
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 2316/2024/LSR
2316/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Milan Dorkin