Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z-62/2023
Doplnená
601,50 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. BELLAMED, s.r.o.
31. August 2023
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55180551
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Nikolas Polivka
31. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_289 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_289
Doplnená
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Materská škola, Staškov č.364
10. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_093 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_093
Doplnená
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Horovce - Základná škola
16. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_045 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_045
Doplnená
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola
30. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z-88/2023
Doplnená
163,68 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. ASO VENDING s.r.o.
30. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z-77/2023
Doplnená
346,45 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. WOLFRAM s.r.o.
31. August 2023
IROP-CLLD-T472-512-002-011
IROP-CLLD-T472-512-002-011
Doplnená
0,00 € obec Strelníky Banskobystrický geomontánny park
7. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní
749/1/2023
Doplnená
0,00 € Školský internát, Považská 7, Košice Mariia Chmel
18. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpau
SZ2023/BA1073
Doplnená
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
24. August 2023
Nájomná zmluva č. 3/2023N o nájme nebytových priestorov
3/2023N
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce Odborné učilište internátne, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce
30. August 2023
Zmluva o nájme telocvične č. 9704/0011/23
9704/0011/23
Doplnená
48,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Sportový klub LIDO
4. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10/2023
Doplnená
5 520,00 € OC KOMUNAL services, s.r.o. Centrum poradenstva a prevencie, Vranov nad Topľou
30. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z-67/2023
Doplnená
365,96 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. PaedDr. Tatiana Dunajská
24. Marec 2023
Zmluva o dodávke školského ovocia
181
Doplnená
0,00 € GAS Familia s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
31. August 2023
Zmluva o odbere stravy
S/5/2023
Doplnená
43,00 € Základná škola A. Sládkoviča Centrum pre deti a rodiny Tŕnie
30. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z-70/2023
Doplnená
607,96 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. AMBERIK, s.r.o.
31. August 2023
Zmluva o nájme
146/2023
Doplnená
28,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Kruh pre prirodzenú pomoc v živote (nájomca)
15. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_189 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_189
Doplnená
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola, Staškov 502
31. August 2023
Zmluva č. 5/2023/PIÚ/K o prenájme kyslíka
5/2023/PIÚ
Doplnená
0,00 € Terézia Jagelková Oravská poliklinika Námestovo