Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/26/54E/1416
Doplnená
0,00 € Ing. arch. Erika Gondová AG Ateliér Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
19.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/32/54E/608
Doplnená
0,00 € Zlatica Černíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
19.
Október
2021
Zmluva o dielo
ÚVTOSM-84/32-2021
Doplnená
5 880,00 € SOLAR-INTEGRA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
19.
Október
2021
Zmluva o dielo
UVN-30-121/2021-121
Doplnená
1 390 582,49 € ODU - trade s. r. o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
19.
Október
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku podľa opatrenia č. 2
21/12/54E/628
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Martina Grossová
19.
Október
2021
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
148/2021
Doplnená
0,00 € DETVA Industries s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
18.
Október
2021
Zmluva o dielo
ÚVTOS -37-4/32-2021
Doplnená
12 126,00 € OKNO FINAL spol s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
18.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/21/54E/3686
Doplnená
0,00 € Ján Grižák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18.
Október
2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prfpojného) vozidla
59/2021
Doplnená
0,00 € Ing. Annamária Pivarčiová Slovenská inšpekcia životného prostredia
18.
Október
2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2021
Doplnená
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky Polystar, s.r.o.
18.
Október
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena /uloženie inžinierskych sietí/ = R-PO/2021
Doplnená
504,00 € Euro Renting ACADEMI s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
18.
Október
2021
Zmluva o prijímaní platobných kariet
397/ÚKO/2021
Doplnená
0,00 € Tatra banka, a.s. Slovenské národné divadlo
18.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/46/54E/1679
Doplnená
0,00 € Anna Oračková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18.
Október
2021
Zmluva o partnerstve
484/2021/KGR
Doplnená
6 000,00 € FONDATI & PARTNERS, s. r. o. Slovak Business Agency
18.
Október
2021
Rámcová zmluva na nákup emisných kvót EUA
4600002670
Doplnená
0,00 € Mitsui Bussan Commodities (France) S.A. Bratislavská teplárenská, a.s.
18.
Október
2021
Zmluva o kúpe a predaji emisných povoleniek - EMIR Reporting Agreement
46002454
Doplnená
0,00 € Mitsui Bussan Commodities (France) SA Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
18.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/23/54E/1725
Doplnená
0,00 € Patrik Sušienka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
18.
Október
2021
Kúpna zmluva č.4870/2021/LSR
4870/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava František Hajdók „HAFE“
18.
Október
2021
Kúpna zmluva č.4878/2021/LSR
4878/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava Ondrej Kalina
18.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/11/54E/1596
Doplnená
0,00 € Marián Holienčík MH-Top Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica