Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/23/054/196
Doplnená
599,00 € Obec Dubové Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. Apríl 2023
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením
72/2023
Doplnená
0,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
24. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov20
Zmluva o nájme nebytových priestorov20
Doplnená
0,00 € Obec Staškov JLC Dent, s.r.o.
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/30/054/540
Doplnená
599,00 € Mestské kultúrne stredisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/30/054/547
Doplnená
1 369,20 € Obec Rákoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/31/054/791
Doplnená
821,52 € Obec Včelince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/30/054/554
Doplnená
3 594,00 € Obec Lubeník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/30/054/543
Doplnená
3 594,00 € Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/30/054/545
Doplnená
2 053,80 € Mesto Revúca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/282
Doplnená
492,30 € Základná škola s materskou školou, Beňadovo 68 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/284
Doplnená
749,00 € Obec Štefanov nad Oravou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí služby - Zhodnotenie odpadov - MŠ
T/16/2023
Doplnená
5 790,13 € Ľubomír Húdik - HUDIKOP TEHLAN, s.r.o.
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/287
Doplnená
0,00 € Okresný úrad Námestovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/286
Doplnená
492,30 € Rodinné centrum Motýlik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/283
Doplnená
492,30 € Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/25/054/101
Doplnená
479,20 € Obec Jasenové Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
24. Apríl 2023
Zmluva o organizovaní a finančnom zabezpečení celoslovenskej súťaže vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
RÚŠSZA-OM-2023/0003/2-AT
Doplnená
12 080,00 € Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy v Žiline
15. Marec 2023
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
07032023
Doplnená
0,00 € Mestské divadlo Actores Rožňava Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
24. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/36/054/514
Doplnená
599,00 € Základná škola, Jána Francisciho 11, Levoča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
24. Apríl 2023
Dohoda o splátkach
A17487511
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Kurima