Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
31.
Marec
2022
ZMLUVA O NÁJME HNUTEĽNÝCH VECÍ
ÚVTOSaÚVV-00117/32-LO-2022- 2
Doplnená
2 449,39 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
31.
Marec
2022
Zmluva č.65/2022 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
65/2022
Doplnená
13 895,00 € Centrum sociálnych služieb Jahodná Nitriansky samosprávny kraj
31.
Marec
2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
ÚVTOSaÚVV-00117/32-LO-2022-1
Doplnená
375 650,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
31.
Marec
2022
Zmluva č. 25/1/2022
59/2022
Doplnená
15 504,00 € Adventus, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
31.
Marec
2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium BIP/09/21
BIP/09/21
Doplnená
350,00 € Fanny Szende Univerzita J. Selyeho
31.
Marec
2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/20/060/49
Doplnená
33 613,76 € SCAME-SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
31.
Marec
2022
Rámcová kúpna zmluva č. P02/2021
70/2022
Doplnená
140 982,71 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2.
November
2021
Servisná zmluva č. 183/2021/TnUAD
183/2021/TnUAD
Doplnená
305 382,22 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31.
Marec
2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium BIP/10/21
BIP/10/21
Doplnená
350,00 € Viktória Tóth Univerzita J. Selyeho
31.
Marec
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZNA-03-2022
Doplnená
0,00 € Michal Fabuš Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
31.
Marec
2022
Rámcová dohoda č. P03/2021
71/2022
Doplnená
68 313,86 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31.
Marec
2022
Zmluva _ 33 _ 2022 o združenej dodávke zemného plynu
33/2022
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava Psychiatrická nemocnica, Kremnica
30.
Marec
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022
45/2022/UVLF
Doplnená
13 169 734,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
30.
Marec
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/19/054/63
Doplnená
3 193,20 € Okrasa, výrobné družstvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
30.
Marec
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/36/054/83
Doplnená
6 812,28 € VOSPI SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
30.
Marec
2022
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
22/31/059/2
Doplnená
10 560,00 € Mgr. Miriam Genská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30.
Marec
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/17/054/74
Doplnená
3 668,12 € Pavol Hovorka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
30.
Marec
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022
ZML 76/2022 RE
Doplnená
8 996 583,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Katolícka univerzita v Ružomberku
30.
Marec
2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/39/53G/1
Doplnená
94 909,49 € Služby – Medzilaborce s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
30.
Marec
2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/40/060/145
Doplnená
3 954,56 € NOMIMED, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou