Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Apríl
2021
Poistná zmluva
ÚPN-K-2021/01530
957,24 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Ústav pamäti národa
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
ÚPN-A-2021/01597
69,00 € Pavol Pytlík Ústav pamäti národa
15.
Apríl
2021
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J818-222-13 zo dňa 07.08.2018
366/2021
52 612,61 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Poprad
16.
Apríl
2021
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021I650-212-12 zo dňa 22.decembra 2017
367/2021
353 797,28 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021ANL4-211-17 CDR Bernolákovo
363/2021
569 542,39 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
16.
Apríl
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071AHN2 zo dňa 31.3.2021
368/2021
4 716 891,79 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národné centrum zdravotníckych informácií
15.
Apríl
2021
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021G813-221-10 zo dňa 26.11.2018
362/2021
374 190,43 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Trenčianske Stankovce
15.
Apríl
2021
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041T998-431-16 zo dňa 5.8.2019
364/2021
205 165,47 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trnava
15.
Apríl
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z SKCZ304021X177
365/2021
544 887,37 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kostice
16.
Apríl
2021
ADDENDUM No. 1 to TA SUBSIDY CONTRACT
115/2021
0,00 € Széchenyi Programme Office Nonprofit LLC. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
15.
Apríl
2021
Rámcová dohoda
Z20216787_Z
24 000,00 € LKW - SERVIS Valovič, s. r. o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216790_Z
90,00 € PC SEMA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216791_Z
1 767,60 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenská technická univerzita v Bratislave
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216887_Z
249,60 € Marek Špeťko - IMEX Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216795_Z
1 488,00 € FaxCopy Pro s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216891_Z
1 688,00 € FERMAT SK s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
15.
Apríl
2021
Rámcová dohoda
Z20216506_Z
122 990,00 € LEON global s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216894_Z
499,20 € FERMAT SK s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
15.
Apríl
2021
Rámcová dohoda
Z20216537_Z
27 589,00 € Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ Petržalský domov seniorov
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216897_Z
1 640,00 € MažeTo, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce