Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
505-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Vladimír Jeleň Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
KR-2023/332-OcU-PE
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Krivany
2. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služby
22/2023
0,00 € getton s.r.o. Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služby
14/SL/2023/SM OSM ZA
4 580,00 € Ladislav Ondruš - ELTECH Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Spotrebný laboratórny materiál“
SE_ZM_SE-VO2-2023-004220-002_2023
340 120,32 € LT SEZAM s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
2. Október 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
103719/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Holíč
2. Október 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých č. 1/2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých č. 1/2021
0,00 € STADARON, s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
2. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
148-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Monika Brošková Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2023
Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve 71/2018
79/2023
222,00 € eSYST, s.r.o. Obec Ladce
2. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-MKMS-ZOD-2023/3400
250,00 € Gabriella Petres Csizmadia Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave
2. Október 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA
905.cšpb 82-12/2023
63,00 € Miroslava Suržinová Ministerstvo obrany SR
2. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
563-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Jozef Kobza, Ing. Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_37/2023
IVES_ZM_R-37-2023_2023
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
2. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
66/2023
40,00 € Obec Koniarovce Dobruša Kucková
2. Október 2023
Dohoda č. 11/2023 o zabezpečovaní stravovania
31/08/2023
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
2. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
699-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Jozef Kobza, Ing. Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
25/2023
40,00 € Obec Koniarovce Dobruša Kucková
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Moravany nad Váhom na rok 2023
5/2023
0,00 € Obec Moravany nad Váhom Obecný športový klub Moravany nad Váhom (OŠK)
2. Október 2023
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
952023
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a pvolania Slovenskej republiky Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda
2. Október 2023
Zamestnávateľská zmluva
2/10/23
0,00 € DDS Tatra banky, a.s. Základná škola s materskou školou T.G.Masaryka, Nám. V. Dunajského 4/14, Ľubietová