Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093648
100,00 € Kurtíková Dana Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo
1240/2021/NPPC-VÚRV
8 928,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Bayer, spol. s r. o.
17.
Máj
2021
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva
55/Č/2021
1 500,00 € Teren s.r.o. Slovenské národné divadlo
17.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093743
200,00 € Kurtíková Dana Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Máj
2021
Záložná zmluva č. 606/12/2021
606/12/2021/ZZ
25 688,00 € Marian Nagy a spol. Štátny fond rozvoja bývania
17.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2092445
200,00 € Rigová Viera Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Máj
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-112/2020/Slovenská Ľupča/1888/3738
389,37 € Miroslav Holécy Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
586/2021
1 145,00 € akad. mal. Marián Komáček Slovenská pošta, a. s.
17.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/42/54E/1187
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Peter Geroč
17.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2092455
350,00 € Bartko Fedor Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Máj
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-103/2020/Slovenská Ľupča/1888/3738
21,54 € Oľga Hiadlovská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Dohoda číslo: 21/35/54E/1220 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2 podľa § 54 ods.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/35/54E/1220
0,00 € Zuzana Pechová J&J Pecha Service Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
17.
Máj
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcom zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-053/2021/Svrčinovec/1990/1203
32,37 € Rastislav Liščák Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/42/54E/1195
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Anita Potoczká
17.
Máj
2021
Dohoda číslo: 21/35/54E/1192 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2 podľa § 54 ods.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/35/54E/1192
0,00 € Marek Rada Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
17.
Máj
2021
DOHODA č. 21/15/54E/1352 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/15/54E/1352
0,00 € Ladislav Sokol ŠPORT PLUS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
17.
Máj
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-093/2020/Slovenská Ľupča/1888/3738
932,88 € Ján Gilány Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/083
0,00 € Delina Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo
0101/FTF/2021
130,00 € Vivienne Olšová Vysoká škola múzických umení
17.
Máj
2021
Dohoda číslo: 21/35/54E/1248 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2 podľa § 54 ods.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/35/54E/1248
0,00 € Ján Valichnáč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné