Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2024
Rámcová zmluva o dielo
12184/2023/5400/023
87 515,21 € Kepler, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
13. Apríl 2024
Kúpna zmluva č 2/2024
52/24
785,70 € Věra Štullerová OBEC Tekovské Nemce
13. Apríl 2024
Zmluva o odbere, preprave a zhodnocovaní iného ako komunálneho odpadu
CRZ/107/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Jana LINK
13. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení zberu odpadu
CRZ/106/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov ELEKTROCONNECT, s.r.o.
13. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení zberu odpadu
CRZ/105/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov ELEKTROCONNECT, s.r.o.
13. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie
CRZ/413/2024
63 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Trebišov
13. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/412/2024
32,50 € Obec Vinné Mesto Trebišov
13. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
CRZ/411/2024
1 200,00 € Obec Plechotice Mesto Trebišov
13. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/410/2024
0,00 € Mesto Trebišov Valéria Anďalová
13. Apríl 2024
Zmluva o nájme
CRZ/409/2024
0,00 € Mesto Trebišov Stanislav Farkaš FARTEX
13. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
CRZ/408/2024
0,00 € Mesto Trebišov Bc. František Tomko
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/128
170,00 € Roman Feder Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/124
50,00 € Matej Vreštiak Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
22-2024-BB
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave DIVADLO KOMÉDIE, o.z.
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/123
50,00 € Martina Vargová Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
24/122
200,00 € Andrej Kováč Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/121
50,00 € Mário Pavel Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/120
150,00 € Jakub Hudák Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/119
150,00 € Ján Tej Krajské osvetové stredisko v Nitre
13. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24/118
200,00 € Matej Jozef Topoľovský Krajské osvetové stredisko v Nitre