Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Podpora tréningovej činnosti HC Lamač - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400200
3 000,00 € Hokejový klub Lamač Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Športová príprava - BMX prípravka a BMX klub Rača - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400198
4 000,00 € BMX klub Rača Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Klub Gerlach - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400202
3 500,00 € DOWINA - Asociácia pre podporu vzdelávania Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Tancom k duševnému šťastiu a fyzickému zdraviu - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400205
1 500,00 € Občianske združenie DISTRICT DANCE Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Rugby v Bratislave 2024 - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400203
1 500,00 € Olympic RKB Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Strážcovia demokracie (30 podujatí pre mládež) - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400201
4 000,00 € POST BELLUM SK Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Tanečný juniáles KTC 2024 - 22. ročník - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400199
3 000,00 € KTC Karloveske tanečné centrum Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Človek je stvorený k vzájomnej podpore - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400197
3 500,00 € OZ Kamky Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Kvalitné výtvarné krúžky a kurzy - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400195
4 000,00 € art SLNEČNICE Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Mobilná detská dopravná výchova - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400196
3 000,00 € WINDSCAPE, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu "12. ročník: Spoznávame život našich predkov - remeslá, folklór, zvyky a tradície" - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400173
3 500,00 € Zvonček, OZ Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Letné zážitky s Mamateykou" - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400174
3 500,00 € DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Letný inkluzívno-tvorivý pobyt "Tanec na kolesách i bez XX" - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400175
3 000,00 € SLOVENSKÝ ZVÄZ INTEGROVANÉHO TANCA A TANEČNÉHO ŠPORTU Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Rozvoj florbalu detí a mládeže - VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 2024 - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400176
3 000,00 € Vysokoškolský klub Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského Hurikán Bratislava, Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Pravidelné tréningy hravej atletiky - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400177
3 000,00 € ŠK RUN FOR FUN Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Memoriál Štefana Matejčíka - 19. ročník - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400187
800,00 € Box Club SLOVAKIA Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Učíme sa zábavou - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400178
1 300,00 € Centrum sociálnych služieb Sibírka Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Spoločné m(i)esto - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400204
3 000,00 € Občianske združenie ASD VISION Friends Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Športom k prevencii proti vzniku požiaru - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400184
4 000,00 € DHZ Devínska Nová Ves, o.z. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Jún 2024
Bežný transfer na podporu projektu: Podpora najmenších športovcov - dotačný Podprogram 1
MAGDG2400185
3 500,00 € FK Inter Bratislava mládež Hlavné mesto SR Bratislava