Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva BHS/2023
SF 211/2023
100,00 € Michal Vincent Slovenská filharmónia
1. Október 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve č.24/2022
SF 210/25023
0,00 € ZO Únia - odborový zväz profesionálnych hudobníkov SR pri SF Slovenská filharmónia
1. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby /2013/PZS
2013/PZS
0,00 € MIOMED s.r.o. BIONERGY, a.s.
1. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
202023
0,00 € Slovak Telekom Spojená škola internátna, Kysucké Nové Mesto
1. Október 2023
Darovacia zmluva č.p.KRHZ-PO-VO-281-0372023
KRHZ-PO-VO-281-037/2023
0,00 € Slovenská Republika Obec Lúčka
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu 340/2
23/2023
4 167,00 € M. Uváček Obec Kátlovce
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu 340/5
22/2023
1 389,00 € P. Šimončič Obec Kátlovce
1. Október 2023
potraviny
SJ006/2023/ZML
0,00 € DM-MäSO A MäSOVÝROBA.S.R.O. Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu 340/8
21/2023
4 167,00 € T. Pavlík Obec Kátlovce
1. Október 2023
Zmluva o nájme - nájom nebytových priestorov v objekte MINERVA - areál UPJŠ, Moyzesová 9 v Košiciach, miestnosť čajovne na 1. nadzemnom podlaží - školenie konané nájomcom.
UPJŠ - 480/2023
1 500,00 € Wolt Slovensko s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Október 2023
Zmluva o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice
124/2023
0,00 € Futbalový klub Bojnice Základná škola s materskou školou
1. Október 2023
Zmluva o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice
123/2023
0,00 € TK Tenis Centrum Bojnice Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
1. Október 2023
Poistná zmluva č. 11-419646 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
90/2023
132,24 € Union poisťovňa, a.s. Krajské múzeum v Prešove
1. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
02/IT služby/2023
300,00 € Ing. Martin Rimbala Základná škola, Školská 257, Dunajská Lužná
1. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
12409-1/2023-NR
0,00 € B.V.REAL, s.r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
1. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.14/2022
27/2023
0,00 € POVMART, s.r.o. Obec Hertník
1. Október 2023
výpožička nebytový priestor učebňa č. 14 a č. 18 nachádzajúce sa na prízemí budovy
Zmluva č. 18/2023/SPŠTTt
89,64 € Mesto Trnava Stredná priemyselná škola technická Trnava, Ulica Komenského 3477/1, Trnava
1. Október 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Materská škola, Markušovce 739
Z/09/2023
536,77 € Komunálna poisťovňa a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
1. Október 2023
Dohoda o ukončení spolupráce
162/2023
0,00 € Osobný údaj Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov
1. Október 2023
Dodatok k zmluve o prenájme
5/2023
0,00 € Neuvedené Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín