Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Darovacia zmluva 35/2024
D 35/2024
50,00 € Neznámy darca „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
13. Jún 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
21.mpr-106-162/2024
15,72 € Ing. Renáta KRASOVÁ Ministerstvo obrany SR
13. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení praxe vysokoškolských študentov
NSM-17-36/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. Slezká Univerzita fakulta veřejných politik v Opave
13. Jún 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnití služieb - OOÚ
Dodatok č.3
696,00 € CUBS plus, s.r.o. Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská, Košice
13. Jún 2024
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
431/UNB/2024
2,76 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
13. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
2024-0149-1175520
0,00 € Elektrovod a.s.; Alter Energo, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
13. Jún 2024
Kúpna zmluva
OU-NR-MPO-2024/001381
6 150,00 € Jozef Gregorička a manž. Daša Gregoričková Ministerstvo vnútra SR (OÚ Nitra)
13. Jún 2024
Dohoda o používaní súkromného cestného motorového vozidla zamestnanca na služobné účely
442/2024
0,00 € MUDr.Jozef Tekáč, MPH Univerzitná nemocnica Martin
13. Jún 2024
kúpna zmluva
13/2024
19 160,00 € predávajúci Obec Hradište, Obecný úrad 278, 958 54 Hradište
13. Jún 2024
Zmluva o výpožičke SPP.
INT_033/2024
0,00 € Navrátil Martin, Mgr.art. Piešťany MsKS
13. Jún 2024
Zmluva o výpožičke SPP.
INT_032/2024
0,00 € Síleš Juraj, akad.soch. Piešťany MsKS
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0126/2024
1 446 151,24 € Alfa Preschool a. s. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
13. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 79/2008 uzatvorenej dňa 09.12.2008 medzi mandatárom a mandantom
10/2024/ŠVPS/RVPSTO
0,00 € ENSARA, s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany
13. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
55/2024
0,00 € Extreme Steel - Miroslava Majerčíková Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
13. Jún 2024
"DODATOK ČÍSLO 1 K POISTNEJ ZMLUVE č. 1110029137 (4600007753/OVS/2023) PRE POISTENIE MAJETKU "
251/2024
27 523,49 € PREMIUM Insurance Company Limited, Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St. Julian's, Maltská republika Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
13. Jún 2024
Servisná zmluva - kontrola a opravy zariadení elektrickej požiarnickej signalizácie požiaru v prevádzke telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska 4 v KE
2024001921
0,00 € TOPCONTROL s.r.o. Mesto Košice
13. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2024
35/2024
18,00 € Obec Dolný Pial Magdaléna Valachová
13. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
218/2024
1 000,00 € CULTURFORUM, o.z. Národné osvetové centrum
13. Jún 2024
Aktualizovaná príloha č. 1 ku Zmluve č. 21-2021
Aktualizovaná príloha č. 1 ku Zmluve č. 21-2021
0,00 € enviTrans, s.r.o. Obec Oščadnica
13. Jún 2024
Zmluva o výpožičke 634/24200/2024
153/2024
0,00 € Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín Tanečný klub AURA DANCE