Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
August
2022
Dohoda o splátkach
MS/93/2022-43
5 800,00 € Miroslav Kačkoš Ministerstvo spravodlivosti SR
15.
August
2022
Zmluva o dodávke vody - Novozámocká 1163/177
2022/76
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. Obec Veľký Kýr
15.
August
2022
Zmluva o poskytnutí účelových finančných prostriedkov
2022-06-02
11 000,00 € mesto Liptovský Mikuláš REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
15.
August
2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. SMS/3/2008 na dočasné užívanie pozemku
3098
15,60 € AG – U&S s.r.o. Mesto Snina
15.
August
2022
Zmluva č. D/247/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Neded - Reformovaný - Starý
103/2022
20,00 € Obec Neded Lenka Fehérová
15.
August
2022
Zmluva č. D/112/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Neded - Reformovaný - Starý
102/2022
20,00 € Obec Neded Lenka Fehérová
15.
August
2022
Zmluva č. C/30/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Neded - Reformovaný - Starý
101/2022
20,00 € Obec Neded Judita Károlyiová
15.
August
2022
Zmluva o sprostredkovaní koncertov a vystúpení umelcov
100/2022
9 300,00 € Authentica - kultúra bez hraníc Obec Neded
15.
August
2022
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
118/2022
0,00 € obec Kolta Ján Strigáč, Kolta 536
15.
August
2022
Poistenie vozidiele MOJE AUTO
2022/211
34,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Podhájska
15.
August
2022
Zmluva o dodávke vody - Malokýrska 665/2
2022/75
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. Obec Veľký Kýr
15.
August
2022
Zmluva o dodávke vody -Apátska 791/19
2022/74
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. Obec Veľký Kýr
15.
August
2022
Dohoda k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. zmluvy 108082
584_2022 Dohoda k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. zmluvy 108082
99,00 € Orange Slovensko, a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
15.
August
2022
Zmluva o dodávke vody -Hlavná 19/23
2022/73
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. Obec Veľký Kýr
15.
August
2022
KÚPNA ZMLUVA
037-A.2-SN-46-KZ/2022
27 107,17 € Ján Dluhoš Železnice Slovenskej republiky
15.
August
2022
rámcová dohoda
147/2022
0,00 € JI-MEDICAL SK s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
15.
August
2022
Darovanie tabletu Samsung Galaxy používaný pri sčítaní obyvateľov 2021
11/2022
304,80 € Slovenská republika - Štatistický úrad SR Lamačská cesta 3/C, Bratislava Obec Slovenská Nová Ves
15.
August
2022
Zmluva o zabezpečení spoločenskej akcie, hudobného výkonu, prenájmu priestorov s pohostením
300722
9 200,00 € JBS - PRODUKTION s.r.o. Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.
15.
August
2022
Dohoda
22/37/012/92
0,00 € UPSVAR Prešov Obec Čelovce
15.
August
2022
Zmluva o nájme bytu (§ 663 a nasl. a § 685 a nasl. OZ)
590/A4
2 310,00 € Jozef Kiss Obec Horná Potôň