Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Ratkovo
0,00 € Obec Ratkovo Štatistický úrad SR
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Ratkovce
0,00 € Obec Ratkovce Štatistický úrad SR
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Rakovice
0,00 € Obec Rakovice Štatistický úrad SR
24.
Január
2021
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 1/2021
1/2021
0,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Radoma
0,00 € Obec Radoma Štatistický úrad SR
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Radatice
0,00 € Obec Radatice Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Pribeník
0,00 € Obec Pribeník Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Prešov
0,00 € Mesto Prešov Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Prakovce
0,00 € Obec Prakovce Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Potok (RS)
0,00 € Obec Potok Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Poráč
0,00 € Obec Poráč Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Podhorany (KK)
0,00 € Obec Podhorany Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Pitelová
0,00 € Obec Pitelová Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda číslo: 21/34/54E/75 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/34/54E/75
0,00 € Jakub Matkobiš Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
23.
Január
2021
Dohoda číslo: 21/34/54E/77 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/34/54E/77
0,00 € Matkobiš Jozef Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
23.
Január
2021
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k Dohode 20/44/54E/185
0,00 € Ing.Ľubomír Petruška -MAX-BÝVANIE-PODLAHY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Pichne
0,00 € Obec Pichne Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Perín Chym
0,00 € Obec Perín - Chym Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o nájme lesných pozemkov 4/18/Nn/2020-140
881-2021-LSR
100,84 € Magdaléna Dančová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 01/18/1/2021
856-2021-LSR
2 100,00 € NAJKRA JŠIE IH RISKA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň