Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
35/2024
3 300,00 € SUMO-STAV, s.r.o. Inšpektorát práce Trenčín
15. Júl 2024
Kúpna Zmluva Pozemok
1_2024
0,00 € Obec Mikušovce Obec Mikušovce
15. Júl 2024
modul e-mail WinCity Dane
452/2024
144,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
15. Júl 2024
Hromadná licečná zmluva
ZMD_288/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Myjava
15. Júl 2024
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
52/2024
0,00 € Obec Blažovce INISOFT s.r.o.
15. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu -byt P. Horova č.13,PO
29/2024
450,00 € Anna Pnevska Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
15. Júl 2024
finančný dar
512/2024
2 500,00 € Paneurópska vysoká škola v Bra Ružinovský domov seniorov
15. Júl 2024
Zmluva o dielo
1/2024/20
83 225,80 € STAVO-MAX s.r.o. ZŠ Ždaňa
15. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2024/0100069
INT_127/2024
80,00 € Technické služby mesta Svidník Jevíková Miriam
15. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2024/0300068
INT_126/2024
80,00 € Technické služby mesta Svidník Haninčíková Emília
15. Júl 2024
Memorandum o spolupráci
INE_004/2024
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Obec Letanovce
15. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN-018/2024
70,00 € Obec Spišský Štvrtok Daniela Javorská
15. Júl 2024
darovacia zmluva
31/2024
10 000,00 € ZH Invest, s.r.o. Obec Zeleneč
15. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZO-16/2024
252,00 € Obec Borský Mikuláš, Smuha 1, 908 777 Borský Mikuláš Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica
15. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZO-15/2024
13 000,00 € Obec Borský Mikuláš, Smuha 1, 908 777 Borský Mikuláš TJ Sokol Borský Mikuláš, Na doline 462/18, 908 77 Borský Mikuláš
15. Júl 2024
Nájomná zmluva
BM-1363
20,00 € Obec Borský Mikuláš, Smuha 1, 908 777 Borský Mikuláš Mária Chovancová, Na barine 823/56, 908 77 Borský Mikuláš
15. Júl 2024
Nájomná zmluva
BP-705
20,00 € Obec Borský Mikuláš, Smuha 1, 908 777 Borský Mikuláš Rudolf Jankovič, sadová 181/92, 908 77 Borský Mikuláš
15. Júl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden
60/B-I/2024
337,15 € Západoslovenská distribučná, Mestská časť Bratislava-Devín
15. Júl 2024
Zmluva o dielo
59/D-I/2024
400,00 € Zuzana Lörincová Mestská časť Bratislava-Devín
15. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 01216/2024-PKZ -K40165/24.00 - Majirská Martina, k. ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov
01216/2024-PKZ -K40165/24.00
12 975,00 € Majirská Martina, RNDr. Slovenský pozemkový fond