Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/43/54E/430
0,00 € Gabriel Hlivák FHK stav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
11.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/43/54E/413
0,00 € Mikuláš Ikri Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708007/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669405
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Marek Dvorščák
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 701548/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669406
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 712128/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669407
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. SHR JUDr. Štefan Kožlej
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708820/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669408
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Bartolomej Smetana
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708517/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669409
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708037/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669411
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGROCHOV - ŠARIŠ s.r.o.
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708715/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669412
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Roľnícke družstvo"Jakubovany"
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708724/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669413
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. MARDUŇA s.r.o.
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708706/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669414
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGRO družstvo LIPANY
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708719/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669415
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGRO - Torysa s.r.o.
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707701/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669416
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Družstvo AGROPLUS Prešov
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707716/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669417
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Agro Lany, spol. s r.o.
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708711/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669418
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnovýroba Krásna Lúka s.r.o.
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 701132/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669419
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Mgr. Iveta Brudňáková
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708722/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669420
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Ing. Albín Kropuch
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708320/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669421
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. SHR František Bučko
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708710/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669422
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Štefan Bujňák - Ranč na Zlatej hore
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708714/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669423
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGRO - BUJŇÁČEK, s.r.o.