Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Október
2021
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
U20/17/54E/5548/2021
0,00 € Černák Filip Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27.
Október
2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/42/010/122
0,00 € Obec Krčava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
27.
Október
2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/14/012/4
0,00 € Obec Moča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
26.
Október
2021
dohoda o urovnaní
IPKE//2021/650
0,00 € Národný inšpektorát práce Inšpektorát práce Košice
26.
Október
2021
General Agreement Concerning the Delivery and Acceptance of Electricity
2021/6200/5066
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o.
26.
Október
2021
Dodatok č. 1 k ZoD
PUSR-2021-122
0,00 € Obnova s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
26.
Október
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/25/54E/1852 zo dňa 13.05.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/25/54E/1852
0,00 € Zuzana Mažgútová - KOZMETIKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
26.
Október
2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/42/010/146
0,00 € Spojená škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
27.
Október
2021
Zmluva o praktickej výučbe
210-2021
0,00 € FMC-dialyzačné služby s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
26.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/35/54E/1412
0,00 € Ľubomír Medvec ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26.
Október
2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_84/2021
IVES_ZM_R-84-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Zdravie Seňa s.r.o.
27.
Október
2021
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
U20/17/54E/4242/2021
0,00 € Attila Szabó Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27.
Október
2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/42/010/96
0,00 € Obec Bunkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
27.
Október
2021
Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve medzi Ministerstvom vnútra SR a Univerzitou Komenského v Bratislave, Filozofickou fakultou o vzájomnej spolupráci (Štátny archív v Žiline)
SVS_ZM_67_2021_204
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
27.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/14/54E/1502
0,00 € Mária Soókyová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
26.
Október
2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/42/010/95
0,00 € Obec Podhoroď Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
27.
Október
2021
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2012_FZSP_71
0,00 € PhDr. lvanová Antónia, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
26.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/17/54E/2591
0,00 € Ing. Mercédesz Belokostolská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
26.
Október
2021
KÚPNA ZMLUVA č.7 LV 05 2021
KÚPNA ZMLUVA č.7 LV 05 2021
0,00 € Poľovnícka spoločnosť Starý háj Bátovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
27.
Október
2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/14/010/10
0,00 € Obec Radvaň nad Dunajom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno