Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Cigla
0,00 € Obec Cigla Štatistický úrad SR
26. Január 2023
Kúpna zmluva IAD č. 20232869
R-546/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
26. Január 2023
Zmluva č. V_2023_705009_HD_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
139_W_2023 Zmluva č. V_2023_705009_HD_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik MIBUR, s.r.o.
26. Január 2023
dod.k zmluve o poskytovani verejnych sluzieb samsung galaxy A53 5g
16/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. MESTO LEOPOLDOV
27. Január 2023
Zamestnávateľská zmluva
100013479
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Stabilita Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice
27. Január 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
98346/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Koškovce
27. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
1131233
0,00 € Energie2, a.s. Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
27. Január 2023
Dodatok č. 4
D2017/012-4
0,00 € BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik Gregorová Zuzana
27. Január 2023
Dodatok k Nájomnej zmluve bytový dom 216 byt č. 3
Dodatok k Nájomnej zmluve bytový dom 216 byt č. 3
0,00 € Obec Jalšové Patrik Bališ
26. Január 2023
Dodatok č. 2 ku Zmluve o poskytovaní služieb č. 55009369
55009369
0,00 € Marius Pedersen a.s. Obec Horná Breznica
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 179
27/2023
0,00 € Uhrin Milan Mesto Dudince
26. Január 2023
Dohoda o cene ZF,SA
000C862130
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. STVA AS Societe de Transports de Vehicules Automobi
26. Január 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Z11/2023
0,00 € Fačkovcová Renáta Obec Čab, Čab 1, 951 24
26. Január 2023
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
1/2023
0,00 € Štátna školská inšpekcia Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építöipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1, Lučenec
26. Január 2023
Kúpna zmluva
ZŠ/034/2023
0,00 € Ján Machovič - EDEN Základná škola, Poľná 1, Veľký Krtíš
26. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 2/2020/NZ/A2/D3-13
INE_004/2023
0,00 € Hovančík Ján Mesto Krompachy
27. Január 2023
Zmluva o spolupráci
AF3-296/2022
0,00 € Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Múzeum mesta Bratislavy
27. Január 2023
Dohoda § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/34/012/48
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Obec Hervartov
27. Január 2023
Príkazná zmluva
36/2023
0,00 € Mgr. Roman Sorger Mestské kultúrne stredisko
27. Január 2023
Podniková kolektívna zmluva na rok 2023
1/2023
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen