Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Zmluva na prax
05/2024/LR-43
0,00 € AMV Slovakia s.r.o. Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
20. Máj 2024
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/20215 Z. z.
37/2024
0,00 € Slovgram Obec Hôrka
21. Máj 2024
Zmluva o výkone činnosti člena hodnotiacej komisie
226-2024
0,00 € Michal Kordoš Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
21. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
73/2024
0,00 € Anton Jevočin - JEVIS Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
21. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106216/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Plášťovce
21. Máj 2024
Dodatok č. 2
497/2024
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
21. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
15/2024
0,00 € PLANTEX, s.r.o. Obec Dubovce
20. Máj 2024
Krátkodobé cestovné poistenie
5010523019
0,00 € INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXA Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí skúšobnej verzie systému SOFTEC ROIS
OZ_105/2024
0,00 € SOFTEC, spol. s r.o. Mesto Topolčany
20. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/18/19B/2-1
0,00 € Čevas s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
20. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 24/2023
771/2024
0,00 € Mesto Trenčín Speciality Cakes s.r.o.
21. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
895-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra MULTIHOUSE
21. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 00733/2024-PNZ -P40211/24.00 - Agro TOBA s. r. o.
00733/2024-PNZ -P40211/24.00
0,00 € Agro TOBA s. r. o. Slovenský pozemkový fond
21. Máj 2024
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
INE_063/2024
0,00 € SANIMED, spol. s r.o. Mesto Spišská Nová Ves
20. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme - Víno v parku 2024 - občerstvenie
2024-57
0,00 € Passionis, s.r.o. Mestské kultúrne centrum
20. Máj 2024
Ing. Miroslav Žilinčík - reštitúcia - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
01132/2024-PRZ0058/24-00
0,00 € Ing. Miroslav Žilinčík Slovenský pozemkový fond
21. Máj 2024
Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta
28/2024
0,00 € Ján Harvan Obec Staré
21. Máj 2024
Dodatok 2/2024
13/24
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Abranovce, Abranovce 25
20. Máj 2024
Licenčná zmluva
SNM-MT-LZ-2024/1520
0,00 € Ústredie ľudovej umeleckej výroby Slovenské národné múzeum
20. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní údajov
2024-15-3269
0,00 € OKTE, a. s. Stredná športová škola