Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1128/BC00/2023
0,00 € Obec Turček Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Zmluva o nájme LP č. 408-05-09-Nn-2023
CRZ 3607-2023-LSR
0,00 € Blažena Kocúrová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever
3. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000560763
7000560763_1
0,00 € Štátna pokladnica SPŠ elektrotechnická Prešov
2. Jún 2023
Prihláška na účasť v programe
966/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Trenčín
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Leto 2022/2023
Zmluva č. 92/2023/HAPn
0,00 € Maškrtná Katka Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1
2. Jún 2023
príkazná zmluva
príkazná zmluva č. 2023/253
0,00 € Ing. Ján Durec, PhD. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
2. Jún 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - Lúčnica: Koločas
2023-91
0,00 € Lukáš Demo Mestské kultúrne centrum
3. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000561758
7000561758_1
0,00 € Štátna pokladnica SPŠ elektrotechnická Prešov
2. Jún 2023
Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu uzatvorená podľa §20 zákona č. 369/1990 o OZ
5/2022
0,00 € Obec Veľké Ripňany Obec Hajná Nová Ves
2. Jún 2023
Dodatok k zmluve č. ZO/2018A17043-1
2023/03
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-342-02290
392023
0,00 € Fond na podporu umenia Krajská galéria v Prešove
2. Jún 2023
Zmluva o nefinančnej podpore
967/2023
0,00 € Mesto Trenčín Marián Masár - Music Servis
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Leto 2022/2023
Zmluva č. 109/2023/HAPn
0,00 € SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1
2. Jún 2023
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-6/2023/E-SMŠ
Z-6/2023/E-SMŠ
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves
2. Jún 2023
Zmluva o spolupráci č. SP 8/2023
ZOS SP 8/2023
0,00 € Škola umeleckého priemyslu Východoslovenské múzeum v Košiciach
3. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č 7000652043
7000652043_2
0,00 € Štátna pokladnica SPŠ elektrotechnická Prešov
2. Jún 2023
DOHODA o ukončení Zmluvy o dielo č. 129/2004/ZODH/PN zo dňa 30.08.2004 v znení dodatkov
129/2004/ZODH/PN
0,00 € HOUR, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Jún 2023
Prihláška na účasť v programe
968/2023
0,00 € Mesto Trenčín Alexandra Žovincová
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Leto 2022/2023
Zmluva č. 125/2023/HAPn
0,00 € TATRA UNITED CORPORATION, a. s. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1
2. Jún 2023
D O D A T O K č. 4 k ZMLUVE č. E3858 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 24.10.2022 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 13.12.2022, dodatku č. 2 zo dňa 27.03.2023, dodatku č. 3 zo dňa 25.05.2023
2023/46
0,00 € Environmentálny fond Obec Suchá nad Parnou