Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. December 2023
Dodatok k zmluve - FK Nová Dubnica
-CRZ-
0,00 € Základná škola
3. December 2023
Dodatok k zmluve - FK Nová Dubnica
-CRZ-
0,00 € Základná škola
4. December 2023
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č. 2023001800
2023003054
0,00 € Sedlák Dušan, Ing. Mesto Košice
4. December 2023
Grant Agreement Project 101122498 - 22-EU-TG-RIS COMEX 2
2172/CD00/2023
0,00 € European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) Ministerstvo dopravy SR
3. December 2023
Dodatok k zmluve - GPV Slovakia
-CRZ-
0,00 € Základná škola
4. December 2023
GRANT AGREEMENT Project 101122790 — 22-EU-TG-UA-SK-HU_rail_BCP Zmluva o grante - projekt 101122790 — 22-EU-TG-UA-SK-HU_rail_BCP
2171/CB20/2023
0,00 € Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) Ministerstvo dopravy SR
3. December 2023
Dodatok k zmluve - GPV Slovakia
-CRZ-
0,00 € Základná škola
4. December 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2409299111
0,00 € Generali Poisťovňa Základná škola s materskou školou, Záhradnícka 83/19, Svinia
3. December 2023
Dodatok k zmluve - Poljak
-CRZ-
0,00 € Základná škola
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127041
0,00 € Obec Pohronská Polhora Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. December 2023
Dodatok k zmluve - Poljak
-CRZ-
0,00 € Základná škola
4. December 2023
Príkazná zmluva
8/2023
0,00 € Valentín Šefčík Obec Rudlov
3. December 2023
Dodatok k zmluve - OSA
-CRZ-
0,00 € Základná škola
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
2020711726
0,00 € Mesto Sabinov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. December 2023
Dodatok k zmluve - OSA
-CRZ-
0,00 € Základná škola
4. December 2023
DOHODA O POUŽITÍ CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
ŠbPO-87-62/2023
0,00 € Ing. Martin FARKAŠ Ministerstvo obrany SR
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
370/2023
0,00 € Magna Energia a.s. Nitrianska galéria
4. December 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. PHZ-OPK1-2019-003391 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 10.02.2020
PHZ-OPK1-2019-003391
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bíňovce
4. December 2023
Zmluva o klinickom skúšaní č. W-5222-301
Zmluva o klinickom skúšaní č. W-5222-301
0,00 € Medpace Clinical Research, LLC Nemocnica Poprad, a.s.
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky
142023
0,00 € Slovenský plynárensý priemysel. a. s Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice