Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Júl
2021
Zmluva o dodávke tovaru
Z/2021/1470/XIV/JLF/KD
10 569,27 € DEYMED Diagnostic s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
27.
Júl
2021
Zmluva o vytvorení diela
Z/2021/1468/I/LF/SRVVC
80,00 € RNDr. Katarína Volkovová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
27.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/139/2020
0570/2020-D1
0,00 € 1. KŠK Žilina Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27.
Júl
2021
Oprava - výmena EZS
OBJ_113_2021
2 333,00 € 2PJ Group spol. s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27.
Júl
2021
D O H O D A číslo: 21/01/54E/1937 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
21/01/54E/1937
0,00 € A plus services a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27.
Júl
2021
D O H O D A číslo: 21/01/54E/1909 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
21/01/54E/1909
0,00 € A.D.P. Accounting, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27.
Júl
2021
zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR
MK-3201/2021-423
8 000,00 € Academia Istropolitana Nova Ministerstvo kultúry SR
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-116-04373
21-116-04373
2 700,00 € Adam Dragun Fond na podporu umenia
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-116-04373
21-116-04373
2 700,00 € Adam Dragun Fond na podporu umenia
27.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202116086_Z
1 405,00 € ADIP, spol. s r. o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
27.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202116089_Z
39,00 € ADIP, spol. s r. o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0457
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0457
198 864,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0300
0301/0083/21
249 675,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0294
RF-5365/2021
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Technická univerzita vo Zvolene
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV - 20-0072
PF 66/2021
249 520,00 € Agentúra na podporu vývoja a výskumu Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV - 20-0068
PF 67/2021
249 882,00 € Agentúra na podporu vývoja a výskumu Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
27.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/31/054/478
12 618,00 € AgrárMat,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202116093_Z
153 000,00 € AGRATECH s.r.o. Obec Hencovce
27.
Júl
2021
Dodatok č. 00993/2021-PNZ -P40136/15.05 - AGRO EKO SLUŽBY, s.r.o.
00993/2021-PNZ -P40136/15.05
0,00 € AGRO EKO SLUŽBY, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
27.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/29/054/162
21 477,90 € AGROFLORA, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec