Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Darovacia zmluva č. 10/2023
322023
200,00 € Oľga „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
1. Október 2023
Dodatok k zmluve o prenájme
5/2023
0,00 € Neuvedené Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín
2. Október 2023
Licenčná zmluva
29/2023/UVLF-FPH
0,00 € PharmDr. Valentína Focková a spoluautor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
1. Október 2023
výpožička nebytový priestor učebňa č. 14 a č. 18 nachádzajúce sa na prízemí budovy
Zmluva č. 18/2023/SPŠTTt
89,64 € Mesto Trnava Stredná priemyselná škola technická Trnava, Ulica Komenského 3477/1, Trnava
2. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-MKMS-ZOD-2023/3373
250,00 € Gábor Csanda Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu 340/8
21/2023
4 167,00 € T. Pavlík Obec Kátlovce
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu 340/5
22/2023
1 389,00 € P. Šimončič Obec Kátlovce
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu 340/2
23/2023
4 167,00 € M. Uváček Obec Kátlovce
1. Október 2023
Darovacia zmluva č.p.KRHZ-PO-VO-281-0372023
KRHZ-PO-VO-281-037/2023
0,00 € Slovenská Republika Obec Lúčka
1. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby /2013/PZS
2013/PZS
0,00 € MIOMED s.r.o. BIONERGY, a.s.
1. Október 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve č.24/2022
SF 210/25023
0,00 € ZO Únia - odborový zväz profesionálnych hudobníkov SR pri SF Slovenská filharmónia
1. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva BHS/2023
SF 211/2023
100,00 € Michal Vincent Slovenská filharmónia
2. Október 2023
Príkazná zmluva
252023
0,00 € Matej Kakalejčík Centrum voľného času
1. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva BHS/2023
SF 212/2023
251,00 € Stela Kubeková Slovenská filharmónia
2. Október 2023
Nájomná zmluva 005/2023
Nájomná zmluva 005/2023
500,00 € Iveta Sabanošová Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou
2. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-MKMS-ZOD-2023/3370
300,00 € Dr. Ildikó Sirató Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave
2. Október 2023
Nájomná zmluva 006/2023
006/2023
100,00 € Republika - politické hnutie Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou
2. Október 2023
Rámcová dohoda (aplikačné sety pre CT injektor)
3698/129/2023
13 322,40 € Slomed s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
NB 098 /2023
0,00 € Martina Harantová Mesto Bytča
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
NB 099 /2023
0,00 € Iveta Petreková Mesto Bytča