Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku na dobu určitú NZ 59/2023
NZ 59/2023
41,03 € Tabačková Eva Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
CI-048/2024
40,00 € Tomečková Antónia Mesto Krompachy
24. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku číslo P 02/2024
číslo P 02/2024
0,00 € Ing. Ladislav Matuška Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
3035-2017-KZ/2024
29,59 € Mackovičová Jana Železnice Slovenskej republiky
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-151/2024/Likavka/7596-04/0920/DPP
0,11 € Katarína Hasáková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24. Máj 2024
Doplnok č.1 k zmluve o prenájme hrobového miesta na pohrebisku 013/2024
CZ57/2024/148
60,00 € Dagmar Grexová, Ing., Slnečná 403/3, 971 01 Prievidza Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00726-Z
SPO-V05-00726-Z
22 800,00 € Mgr. Ľudovít Porvazník Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2024-AM
145/2024
260,00 € Ing. Bc. Ondrej Malík Mesto Turzovka
24. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
8/101101/24/ZoS
200,00 € Mgr. Gizela Brutovská, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
14-5785-2024
2 620,22 € Ing. Miroslav Lučkai Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
CI-047/2024
40,00 € Kočanová Adriána, Mgr. Mesto Krompachy
24. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku 013/2024
CZ56/2024/147
16,00 € Dagmar Grexová, Ing., Slnečná 403/3, 971 01 Prievidza Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
24. Máj 2024
Zmluva o vytvorení a podaní umeleckého výkonu
204/2024
250,00 € Marek Čulen Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00918-Z
SPO-V05-00918-Z
22 800,00 € Tomáš Kovaľ Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
14-5775-2024
124,26 € Milan Kováč Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00616-Z
SPO-V05-00616-Z
22 800,00 € Róbert Gunar Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZoD
122/2024
100,00 € F. Pobijak Krajské kultúrne stredisko v Žiline
24. Máj 2024
Príkazná zmluva
276/2024
50,00 € Andrea Dilhoffová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
CI-046/2024
18,00 € Kočanová Adriána, Mgr. Mesto Krompachy
24. Máj 2024
Zmluva o dobrovoľnej činnosti
13/2024
0,00 € Frederik Hudec Obec Kuklov