Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 22/2023/OE/DP/2.82
605/2023/OE_D1
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Čimhová
26. September 2023
ERASMUS+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity, DOHODA o GRANTE číslo: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421-ŠKOLENIE - 11
ERASMUS+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity, DOHODA o GRANTE číslo: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421-ŠKOLENIE - 11
975,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
26. September 2023
Zmluva o riešení projektu pod názvom Stratégia rozvoja železničnej dopravy Slovenskej republiky do roku 2030 č. APVV - 22 - 0524 = 54/2023/FPEDAS
Zmluva o riešení projektu pod názvom Stratégia rozvoja železničnej dopravy Slovenskej republiky do roku 2030 č. APVV - 22 - 0524 = 54/2023/FPEDAS
5 881,00 € Žilinská univerzita v Žiline Trenčianska univerzita Alexandra dubčeka v Trenčíne
26. September 2023
Zmluva o riešení projektu pod názvom Stratégia rozvoja železničnej dopravy Slovenskej republiky do roku 2030 č. APVV - 22 - 0524 = 55/2023/FPEDAS
Zmluva o riešení projektu pod názvom Stratégia rozvoja železničnej dopravy Slovenskej republiky do roku 2030 č. APVV - 22 - 0524 = 55/2023/FPEDAS
15 464,00 € Žilinská univerzita v Žiline Paneurópska vysoká škola n.o.
26. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30600/NZaZoVB-1304/2023/Píla/1979/2591
11,20 € Želmíra Chovanová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26. September 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 131/2023 Karolína Eva Železníková Svadobný obrad Zrkadlová sieň, Galéria
1312023
300,00 € Železníková Karolína Eva Hlavné mesto SR Bratislava
26. September 2023
Dodatok k DoC ZF,SA
0C11764305
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.
26. September 2023
Zmluva číslo: 091200P7174/23 o združenej dodávke elektriny
545/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Klemensová 8, 813 61 Bratislava, IČO : 31364501 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
26. September 2023
Zmluva číslo: 09120PP7009/23 o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
546/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Klemensová 8, 813 61 Bratislava, IČO : 31364501 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
26. September 2023
Nájomná zmluva č. 810649222-2-2023-NZP
810649222-2-2023-NZP
446,80 € Železnice Slovenskej republiky Eva Slaninková
26. September 2023
Nájomná zmluva č. 810649145-2-2023 NZP
810649145-2-2023 NZP
515,60 € Železnice Slovenskej republiky Eva Bugajová
26. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
09110PP60015/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Jozef Vargoško
26. September 2023
Dohoda o uznaní dlhu č. 867888003-2-2023-DUD
867888003-2-2023-DUD
796,18 € Železnice Slovenskej republiky Attila Pénzes, Eva Pénzesová
26. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091100P60017/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Jozef Vargoško
26. September 2023
Dohoda o uznaní dlhu č. 810649225-2-2023-DUD
810649225-2-2023-DUD
207,20 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Martin Matejov, JUDr. Jana Matejová, rod. Límová
26. September 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
1659/2023/OD
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
26. September 2023
poskytnutie sociálnej pôžičky
530/2023
100,00 € Žaneta Kandráčová Mesto Banská Štiavnica
26. September 2023
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634149022012
531,07 € Zvozil Miroslav Hlavné mesto SR Bratislava
26. September 2023
Zmluva o nájme a spolupráci uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
200/2023/AXNV
3 600,00 € Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 142/2023
142/2023
800,00 € Zuzana WAGNEROVÁ Nadácia PSK pre podporu rodiny