Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby č. 354/2024/ODDVSP
Zmluva 354/2024/ODDVSP
9 999,00 € ŽP EKO QELET a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
214/2024/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Vladimír Kúdelka a Lucia Kúdelková
24. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
215/2024/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Mgr. Radoslav Kozák, PhD.
24. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
218/2024/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj SPP - distribúcia, a. s.
24. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
219/2024/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Jozef Toman a Anna Tomanová
24. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
220/2024/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Ľuboš Koleň
24. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
221/2024/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Miloš Machovčák a Petra Machovčáková
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 13/2024/OE/HP/1.35
241/2024/OE
1 164,00 € Žilinský samosprávny kraj Žilinská mestská basketbalová liga
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2024/OE/O/1.10
242/2024/OE
900,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Vavrečka
24. Máj 2024
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VEDY, VÝSKUMU A INOVÁCIÍ
UPJŠ - 249/2024
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Máj 2024
Dohoda o započítaní pohľadávok č. 640/18/2024/Z
640/18/2024/Z
0,00 € ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D11726503/3
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
24. Máj 2024
Dohoda o cene ZF,SA
000D120851
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
24. Máj 2024
Dodatok k DoC VP
0D10080809/9
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. TAMTRON s.r.o.
24. Máj 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D12069601/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Railtrans International, a.s.
24. Máj 2024
Dohoda o cene-dovoz
0000121110
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. TransLog Slovakia, a.s.
24. Máj 2024
Dodatok k DoC VP
0D10077407/7
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
24. Máj 2024
Zmluva o bezhotovostnom platobnom styku
1110/06-2474/2024
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Industrial park Štúrovo, s. r. o.
24. Máj 2024
Dohoda o cene-tranz.
0000407738
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o., organizačná zložka
24. Máj 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D40743801/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.