Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
15/2024
30,00 € Mária Bučková Obec Rudinská
15. Júl 2024
Dodatok č.7 k zmluve o nájme bytu uzavretej dňa 13.12.2017
082024
963,60 € Základná škola Pavlo Grytsenko. Marharyta Popadynets
15. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/255/2023/K
2024002193
0,00 € Horváthová Mária Mesto Košice
15. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
CRZ-9508121
0,00 € Stanislav Sedlák Región Vysoké Tatry
15. Júl 2024
Zmluva o dielo č.004/2024
147/2024
48 960,00 € Intersystem EU s.r.o. Mesto Revúca
15. Júl 2024
Zmluva o nájme sociálneho bytu
P100292024
0,00 € Mestská časť Košice-Luník IX Arpád Džuga
15. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
CRZ-9508115
0,00 € Dušan Mlynár Región Vysoké Tatry
15. Júl 2024
Hromadná licenčná zmluva - Koncer pod holým nebom 13.7.2024
VP/24/00224/014
0,00 € SOZA PX CENTRUM
15. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/321/2023/K
2024002192
0,00 € Pohlotková Erika Mesto Košice
15. Júl 2024
Dodatok č. 1 Kúpno-predjanej zmluve
220/2024-2, Dodatok č. 1
1 560,00 € Tamás Bajcsi a manž. Mária Bajcsi, Obec Dolný Štál
15. Júl 2024
Dohoda o nájme pozemkov číslo 265/2023/ÚKSÚP
265/2023/ÚKSÚP
51,30 € Mgr. Janka Gallová Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
15. Júl 2024
Kúpna zmluva
19/2024
258,96 € Andrej Hájos Obec Trhová Hradská
15. Júl 2024
Kúpna zmluva
18/2024
3 227,04 € Sandra Teleková Obec Trhová Hradská
15. Júl 2024
Dohoda o hosťovaní / Hosting Agreement
Z/2024/1530/XIV/FMFI/DEK
2 705,00 € Sahithya ATIKUKKE Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. Júl 2024
Kúpna zmluva
16/2024
5 989,28 € Ľudovít Tóbli Obec Trhová Hradská
15. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 19/2024
048_2024
0,00 € Obec Michalová Mgr. Martina Kupcová
15. Júl 2024
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2023/001-208
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2023/001-208
150 292,33 € Fond na podporu športu Mesto Sliač
15. Júl 2024
Dodatok č.3 k zmluve o nájme bytu uzavretej dňa 12.10.2021
072024
930,00 € Základná škola Mgr. Jaroslav Kompan
15. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 332/2024
332/2024
0,00 € Ing. Jozef Patkaň - Obnova Mestské lesy Košice a.s.
15. Júl 2024
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o zriadení SOÚ
05/2023
0,00 € Mesto Topoľčany Obec Lužany