Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 219 09 2023
219 09 2023
1 433,03 € Súkromná stredná odborná škola Základná škola, Bukovecká 17, Košice
1. Október 2023
Dodatok č.2
2023092601
1,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
1. Október 2023
Nájomná zmluva
2023093001
115,33 € Lucia Krupová Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
1. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KDN56/2023
KDN56/2023
78,00 € Roman Švárny Obec Lisková
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
NB 099 /2023
0,00 € Iveta Petreková Mesto Bytča
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
NB 098 /2023
0,00 € Martina Harantová Mesto Bytča
1. Október 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
LIC-02/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Bytča
1. Október 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
LIC-01/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Bytča
1. Október 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
5190063336
38,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Groupu Obec Budiná
1. Október 2023
Prenájom učebne
18/Zml/23
173,00 € Základná škola Kulíškova ŠtudujAjTyIT s.r.o.
1. Október 2023
Prenájom učebne a tanečnej miestnosti
17/Zml/23
380,00 € Základná škola Kulíškova Občianske združenie Krúžky v š
1. Október 2023
Prenájom učebne
16/Zml/23
1 015,00 € Základná škola Kulíškova International House Bratislava
1. Október 2023
Nájomná zmluva č.5/2023
5/2023
0,00 € Mgr. Markéta Belanová – Mgr. Markéta Belanová s.r.o. Materská škola, Predmestská 27, Žilina
1. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
10/2023
4 998,92 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Starý Hrádok
1. Október 2023
Poistná zmluva
21/9/2023
10,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Petkovce
1. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž/ABS
ERA+2022/SMP-15_2324/ABS
2 931,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Nikola Kočišová
1. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2030536057,; 2029159040; 9937382633
0,00 € Slovak Telekom Spojená škola internátna, Kysucké Nové Mesto
1. Október 2023
dodatok ku nájomnej zmluve – prenájom telocvične
dod. č. 1 k Zmluve č. 16/2023
912,00 € Základná škola, Fatranská 14, Nitra BKM SPU Nitra
1. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva BHS/2023
SF 212/2023
251,00 € Stela Kubeková Slovenská filharmónia
1. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva BHS/2023
SF 211/2023
100,00 € Michal Vincent Slovenská filharmónia