Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025276_Z
17 748,00 € BIOFLEX, s.r.o. Fakultná nemocnica Trnava
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025279_Z
22 000,00 € Todos Bratislava s.r.o. Vojenský historický ústav Bratislava
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025278_Z
6 350,00 € A-Z Gastro s.r.o. Mesto Senica
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025274_Z
1 850,00 € TRADENET s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025273_Z
389,01 € nabbi, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025162_Z
1 418,77 € Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025268_Z
820,00 € ITSK, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
20.
Október
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-047/2020/Harakovce/0209/Hozsi
2,72 € Vincent Šofranko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025265_Z
260,00 € BATTEX Slovakia, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Dohoda č. 20/42/010/114 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.11 a nasl.zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/42/010/114
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
20.
Október
2020
Rámcová dohoda
Z202025226_Z
8 148,00 € KORAKO plus, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025267_Z
10 560,00 € SPO - Ba s.r.o. Národné lesnícke centrum
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025264_Z
350,00 € SPO - Ba s.r.o. "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025261_Z
600,00 € OFFICE STAR, s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025255_Z
20 977,07 € MAGNA ENERGIA a.s. Materská škola Poľná 2, Veľký Krtíš
20.
Október
2020
Dohoda o zabezpeční absolventskej praxe
dohoda č. 20/44/051/169
0,00 € Miroslava Kulová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
20.
Október
2020
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-185/2017/Višňové/188/Sl_dodatok č.1
3 381,94 € Ľubomír Ferianec Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025256_Z
255,00 € ROAD SK, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025253_Z
1 419,58 € Štefan Nagy - FAN – AUTO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025251_Z
960,00 € Ib-elektro s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov