Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MAGDG2200124
125 000,00 € Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, IČO: 00603406 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
30.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 307/2019 – Spr. 79/2022
Spr. 79/2022
0,00 € EUPC s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
30.
Jún
2022
Dodatok č.7 k Zmluve č. S 1/2019 o platení úhrady za sociálnu službu p. Belák Michal
S1-51/2022
0,00 € Augustín Belák Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 20/2018/SM
78/2022/VaM
5 495,88 € ToMis, s.r.o. Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
30.
Jún
2022
Dohoda o urovnaní Lukáš Preisinger
MAG 402149/2022
90,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Lukáš Preisinger
30.
Jún
2022
DODATOK K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Dodatok č. 1 ku zmluve č. 35/2017-5
545/2022
20,00 € Obec Spišské Bystré Terézia Kurilovská
30.
Jún
2022
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2012 zo dňa 29.2.2012
DOT-089-2022
580,00 € Mestské kultúrne stredisko TRIGOD s.r.o.
30.
Jún
2022
Kúpna zmluva č. KZ/5/2022 na zabezpečenie dodávky predmetu zákazky obstaranie 5 ks efektových svetiel do sály DJGT, vrátane dopravy a zaškolenia obsluhujúcich zamestnancov DJGT – časť predmetu zákazky č.4 v rámci projektu – „Skvalitnenie podmienok pre ume
KZ/5/2022
56 021,52 € CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
30.
Jún
2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
2302204
0,00 € Igor Lehuta Mesto Piešťany
30.
Jún
2022
Dodatok č.15 k Zmluve č. S 1/2016 o platení úhrady za sociálnu službu p. Madošová Anna
S1-50/2022
0,00 € Margita Madošová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30.
Jún
2022
Kúpna zmluva - Samovýsypné nesamohybné tlačné člny II (Self-dumping non-self-propelled barges II (Not propulsed pushed barge with bottom doors)
625/2022-PR
4 180 800,00 € ENCOREX s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
30.
Jún
2022
Darovacia zmluva
81/2022
0,00 € MALENKA, n.o. Detská fakultná nemocnica Košice
30.
Jún
2022
Darovacia zmluva
205/22/CEZ
25 000,00 € Cesta von, občianske združenie Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30.
Jún
2022
Záložná zmluva č. 506/140/2022
506/140/2022/ZZ
143 000,00 € Ondrej Mráz, a spol. Štátny fond rozvoja bývania
30.
Jún
2022
Dodatok č. 13 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 22004 zo dňa 4.2.2004
DOT-088-2022
295,00 € Mestské kultúrne stredisko TRAUMLAC s.r.o.
30.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci č. SSV/OSP/089/2022
Z/2022/1532/IX/RUK/CDV
3 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
30.
Jún
2022
Zmluva č. 111-001/2022 o nájme hnuteľného majetku
111-001/2022
40,00 € Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. Inci Handžiu - HANCI
30.
Jún
2022
Dodatok č.17 k Zmluve č. S 1/2016 o platení úhrady za sociálnu službu p. Allerámová Daniela
S1-49/2022
0,00 € Dušan Allerám Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30.
Jún
2022
Dohoda 22/14/054/94 o zabezpečení podmienok na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti odídenca
22/14/054/94
379,62 € Obec Tôň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
30.
Jún
2022
Objednávka č. 0342022
0342022
300,00 € Wici SK s.r.o. Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplin a Horný Šariš