Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
November
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Pavilón N č. 162/2021/AXNV
179/2021/AXNV
6 400,00 € NORTHFINDER a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
30.
November
2021
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
367/UNB/2021
20,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Simona Urdová
30.
November
2021
Zmluva o ubytovaní
56_2021_UZ
116,00 € Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. David Durmik
30.
November
2021
Zmluva o poskytovaní prác a služieb , Milan Slušňák
ÚVTOSM-70/34-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Milan Slušňák
30.
November
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach 2021/OE/93
2021/OE/93
6 570,00 € Mgr. Šimko Stanislav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30.
November
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
90964/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Malá Franková
30.
November
2021
Zmluva o zásadách a podmienkach vzájomného poskytovania zdravotnej starostlivosti
POZ 631/2021
0,00 € Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
30.
November
2021
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
366/UNB/2021
266,58 € Univerzitná nemocnica Bratislava Renáta Kerekešová
30.
November
2021
Zmluva o ubytovaní
52_2021_UZ
146,00 € Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Gabriela Tischler, MPH
30.
November
2021
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
365/UNB/2021
40,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Martin Mangel
30.
November
2021
Zmluva o ubytovaní
53_2021_UZ
116,00 € Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kristína Sliepková
30.
November
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach 2021/OE/92
2021/OE/92
0,00 € Detvaj Jakub Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30.
November
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615 (2020/XA) v znení Dodatku č. 2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat.
72/33/2021
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Ing. Bibiána Bilavská
30.
November
2021
Zmluva o ubytovaní
54_2021_UZ
116,00 € Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Jarmila Vlček
30.
November
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/28/54E/612 zo dňa 12.05.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/28/54E/612
0,00 € Viktória Kršiaková - NEFERTITI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
30.
November
2021
Zmluva o ubytovaní
55_2021_UZ
146,00 € Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Bohdan Halushka
30.
November
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/03/54E/756 zo dňa 22.03.2021
21/03/54E/756
0,00 € Ervin Olan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
30.
November
2021
Dohoda o publikovaní č. 24/2021
516/2021
0,00 € Universita degli Studi di Firenze Slovenské banské múzeum
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q399-512-002-003
11 562,78 € Obec Čaradice Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu Požitavie - Širočina
29.
November
2021
Rámcová zmluva o spolupráci – MT Professional Plus Classic
92/2021
17 167,10 € Slovak Telekom, a.s. Úrad priemyselného vlastníctva SR