Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
ZMLUVA o poskytnutí dotácie
8/2024
0,00 € Obecný futbalový klub Slávia Chrenovec-Brusno Obec Chrenovec-Brusno, Chrenovec-Brusno 1
17. Apríl 2024
Príkazná zmluva
24/1/11448/1
474,00 € Markušová Jana, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
17. Apríl 2024
Príkazná zmluva
24/1/11392/1
255,00 € Hornáček Tomáš, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
17. Apríl 2024
Príkazná zmluva
24/2/11420/1
243,00 € Nováková Katarína, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
17. Apríl 2024
Príkazná zmluva
24/1/11393/3
395,00 € Hanková Zuzana, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
17. Apríl 2024
Príkazná zmluva
24/1/11393/2
388,00 € Trochta Dušan, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
17. Apríl 2024
Príkazná zmluva
24/1/11393/1
628,00 € Chamrazová Danica, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme č. BB74/2024/0919001-Nzpk
20240204/2024
1 688,10 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Mesto Ružomberok
17. Apríl 2024
Dohoda o finančnej zábezpeke
120/2024
0,00 € Mesto Skalica Anna Mária Pardubská
17. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej v zmysle § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
202400335/2024
0,00 € Obec Brežany Mesto Prešov
17. Apríl 2024
Dodatok č. 5 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej v zmysle § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
202400334/2024
0,00 € Obec Malý Šariš Mesto Prešov
17. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej v zmysle § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
202400333/2024
0,00 € Obec Krížovany Mesto Prešov
17. Apríl 2024
Úrazové poistenie- poistná zmluva č. 5190065421
202400332/2024
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Prešov
17. Apríl 2024
Zmluva č. 324 0399 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZO Dolný Moštenec
133/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Považská Bystrica
17. Apríl 2024
Zmluva č. 324 0400 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZO Horný Moštenec
132/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Považská Bystrica
17. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001243
248,44 € Marianum Ľubomíra Zimanová
17. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2130000084
92,84 € Marianum Mgr. Otilia Bruteničová
17. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000559
187,90 € Marianum Jana Mlyneková
17. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000558
37,58 € Marianum Jana Mlyneková
17. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000858
69,63 € Marianum Jaroslava Roninová