Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/46/54E/1085 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21_46_54E_1085
0,00 € Ivana Gajanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
16.
Apríl
2021
Dodatok k dohode o používaní osobného CV
H20190701001D01
0,00 € Mgr. Lucia Bujdošová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
16.
Apríl
2021
Zmluva o nájme parkovacieho státia
160/2021
0,00 € GYNESA, spol. s.r.o. Poliklinika Tehelná, a.s.
16.
Apríl
2021
GRANT AGREEMENT number 101005259 - COMFOCUS
NI/1-94/2021/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Stichting Wageningen Research
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákon
21/29/060/45
3 704,45 € Marian Strapko - MS kľúče Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/28/54E/645 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
D O H O D A číslo: 21/28/54E/645
0,00 € Alena Dudášová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
16.
Apríl
2021
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
432021
0,00 € Nemocnica AGEL Levoča a.s. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/46/54E/1032 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21_46_54E_1032
0,00 € Patrik Malec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
16.
Apríl
2021
Zmluva na poskytovanie upratovacích služieb v administratívnej budove spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. v Žiline
2021-0035-1166430
0,00 € ORIOLA SK s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
16.
Apríl
2021
Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoslovenskej súťaže v umeleckej tvorbe žiakov základných škôl a stredných škôl „SUPERTRIEDA“ v roku 2021
OU-BA-OS1-2021/066072
5 000,00 € Občianske združenie Supertrieda Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákon
21/29/060/38
7 408,90 € Miroslav Melicherčík - MASÉRSKY SALÓN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
16.
Apríl
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/28/54E/571 zo dňa 11.05.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/28/54E/571 zo dňa 11.05.20
0,00 € Alena Dudášová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/46/54E/1031 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21_46_54E_1031
0,00 € Jozef Skurka ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
16.
Apríl
2021
Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva Obce Ladce
03/2020/O220/vi/OL
0,00 € Obec Ladce Železnice Slovenskej republiky
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku
21/33/54E/1047
0,00 € AKRA CLEAN s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/23/54E/1045 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/23/54E/1045
0,00 € Mgr. Mária Gališinová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
16.
Apríl
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 12/2021-OPDR
54/2021/ŠLTANAP
879,62 € Východoslovenská distribučná, a.s. Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
21/33/54E/1065
0,00 € DARK BLUE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku
21/33/54E/1149
0,00 € SEL Slovakia Express Logistik s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
16.
Apríl
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z
21/10/54E/647
0,00 € Veronika Černá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom