Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Dodatok č.1 k znluve o nájme časti pozemku č.172/2024
1722024
400,00 € Sipos Marcel Mesto Šamorín
15. Apríl 2024
Dodatok č.2 k zmluve o nájme časti pozemku č.168/2024
1682024
400,00 € Krajčovič Ladislav Mesto Šamorín
15. Apríl 2024
Dodatok č.1 k zmluve o nájme časti pozemku č.169/2024
1692024
800,00 € Hegyi Ľudovít Mesto Šamorín
15. Apríl 2024
Dodatok č.2 k zmluve o nájme časti pozemku č.170/2024
1702024
400,00 € Lengyelová Valéria Mesto Šamorín
15. Apríl 2024
Dodatok č.1 k zmluve o nájme časti pozemku č.171/2024
1712024
400,00 € Šaho Štefan Mesto Šamorín
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242643_Z
16 125,00 € Bio G, spol. s r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
17/2024
4 000,00 € Obec Poppudinské Močidľany Dobrovoľný hasičský zbor Popudinské Močidľany
15. Apríl 2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
07/24
15,96 € Generali Poisťovňa Bratislava Obec Práznovce
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242582_Z
254 300,00 € ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o. Mesto Poprad
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo
EXT_056/2024
27 744,50 € CArch s.r.o. Mesto Brezová pod Bradlom
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242639_Z
758,40 € PARAPETROL a.s. Mesto Sečovce
15. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZMD_059/2024
20,00 € Smetanová Terézia Mesto Myjava
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242638_Z
309,00 € Grex SK, s.r.o. Ústav polymérov SAV, v. v. i.
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242630_Z
460,00 € HS technology s.r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242559_Z
1 280,00 € MGP, spol. s r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242628_Z
385,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej, Veľkomoravská 14, Trenčín
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20242624_Z
2 898,00 € Redinex, spol. s r.o. Mesto Nitra
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242623_Z
191,00 € AUTEX s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20242620_Z
71 776,80 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Obec Kobeliarovo
15. Apríl 2024
Rámcová dohoda
Z20242619_Z
300,00 € pre Vás, s. r. o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody