Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202024950_Z
1 078,80 € ABAmet, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20.
Október
2020
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
73/200/2020
0,00 € Linde Gas s.r.o. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202024949_Z
960,00 € AUDY s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202024945_Z
250,00 € MERKURY SHOP s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
20.
Október
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202024756_Z
9 600,00 € Disig, a.s. Štatistický úrad Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Rámcová dohoda
Z202024930_Z
7 830,00 € Bidfood Slovakia s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202024935_Z
202,68 € HENRYSO, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202024875_Z
700,00 € HENRYSO, s.r.o. Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202024698_Z
24 859,00 € ITSK, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202024412_Z
469,00 € ITSK, s.r.o. Mesto Hlohovec
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202024410_Z
1 413,00 € ITSK, s.r.o. Mesto Hlohovec
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202024843_Z
4 185,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Krajská prokuratúra
20.
Október
2020
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Olympiáda v anglickom jazyku, Matematická olympiáda, Olympiáda v nemeckom jazyku, Dejepisná olympiáda, Biologická olympiáda, Geografická olympiáda,...
OU-PO_ZM_OS-166-2020_2020
0,00 € Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou Okresný úrad Prešov, odbor školstva
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202024840_Z
349,70 € HENRYSO, s.r.o. UNIVERZITA J. SELYEHO
20.
Október
2020
Rámcová dohoda
Z202024831_Z
10 660,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola
20.
Október
2020
Rámcová dohoda
Z202024830_Z
4 839,91 € Bidfood Slovakia s. r. o. Základná škola
20.
Október
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/10/54X/7
0,00 € Štefánia Kukanová - DAILY - REST Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202024828_Z
532,10 € HENRYSO, s.r.o. UNIVERZITA J. SELYEHO
20.
Október
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202024771_Z
107 900,00 € TEMPEST a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202024238_Z
21 000,00 € AUTOCONT s.r.o. Trnavský samosprávny kraj