Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
107/2023
600,00 € Matej Király Mestská časť Bratislava - Rača
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služby
2752001-01
0,00 € Brantner Gemer Obec Dražice
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru - krátkodobý nájom
106/2023
105,00 € Súkromná spojená škola Cambridge Interational School Bratislava Mestská časť Bratislava - Rača
31. Marec 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA UZATVORENEJ DŇA 10.02.2023
95/2023
0,00 € JUDr.Eva Hrinková,rod.Polyaková;Ing.Mário Varga,rod.Varga;Ing.Andrea Vargová,rod.Kuracinová;Jozef Gonšor,rod.Gonšor;Jana Gonšorová,rod.Bilíková;Ing.Oto Nečas,rod.Nečas;Eva Nečasová,rod.Záborská;Ing.Ladislav Hlava,rod.Hlava;Ing.Hlavová Emília,rod.Slováková Mestská časť Bratislava - Rača
31. Marec 2023
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
5190059920
0,00 € Komunálna poisťovňa Obec Dražice
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby
KRRZ_Z_2023_14
5 520,00 € Advokátska kancelária -JUDr. Miroslava Benediková, s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
31. Marec 2023
dohoda uzatvorená podľa 54 ods 1 písm a) zákona č.5/2004 Z.z.
23/31/054/226
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Obec Dražice
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Vy/2023/3805/1
50 175,00 € QEL s.r.o. Mesto Bardejov
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Vy/2023/3805
49 444,20 € QEL s.r.o. Mesto Bardejov
31. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Vy/2023/2173
0,00 € CUKSTAV s.r.o. Mesto Bardejov
31. Marec 2023
69. Hviezdoslavov Kubín 2023 - Mgr. Kamila Rehorovská, členka odbornej poroty
Zmluva č. 16/2023/ŽOSDS
80,00 € Rehorovská Kamila, Mgr. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
31. Marec 2023
69. Hviezdoslavov Kubín 2023 - Mgr. Dáša Szabóová - členka odbornej poroty
Zmluva č. 17/2023/ŽOSDS
80,00 € Szaboová Dáša Mgr., Bratislavská 40, Šamorín Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
31. Marec 2023
69. Hviezdoslavov Kubín 2023 - Mgr. Zlatica Ilievová - členka odbornej poroty
Zmluva č. 18/2023/ŽOSDS
80,00 € Ilievová Zlatica, Mgr. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
31. Marec 2023
69. Hviezdoslavov Kubín 2023 - Mgr. erika Forgách - členka odbornej poroty
Zmluva č. 19/2023/ŽOSDS
160,00 € Forgách Erika, Mgr. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
31. Marec 2023
69. Hviezdoslavov Kubín 2023 - Mgr. Jaroslava Čajková - predsedníčka a členka odbornej poroty
Zmluva č. 20/2023/ŽOSDS
300,00 € Čajková Jaroslava Mgr., Muškátová 18, Bratislava Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
31. Marec 2023
XXIV. Žitnoostrovské pastelky 2023
Zmluva č. 15/2023/ŽOSDS
500,00 € Agripent spol. s r.o. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
31. Marec 2023
XXVI. Výtvarné spektrum 2023 - Tomáš Bátky - fotenie výtvarných diel
Zmluva č. 21/2023/ŽOSDS
120,00 € Bátky Tomáš Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
31. Marec 2023
Servisná zmluva o správe hardvéru, softvéru, kamerového systému, siete a web stránky
Zmluva č. 3/2023/ZKSen
0,00 € ATIS - Ing. Peter Švec Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
31. Marec 2023
Zmluva o nakladaní s osobnými údajmi
Zmluva č. 4/2023/ZKSen
0,00 € ATIS - Ing. Peter Švec Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
31. Marec 2023
pečivo a pekárenské výrobky
Zmluva č. 6/2023/DSSBJ
9 111,89 € Pekáreň Kubina Sekule Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur