Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216947_Z
187,00 € ADIP, spol. s r. o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
16.
Apríl
2021
Rámcová dohoda
Z20216940_Z
368,00 € Tamal s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216932_Z
2 798,92 € Up Slovensko, s. r. o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216913_Z
1 285,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Historický ústav Slovenskej akadémie vied
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216912_Z
2 544,00 € Tempus - Trans s. r. o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216909_Z
108,00 € TAMAS MM s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
16.
Apríl
2021
Rámcová dohoda
Z20216905_Z
9 484,80 € TREND SLOVAKIA, s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
16.
Apríl
2021
Rámcová dohoda
Z20216907_Z
8 952,45 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216906_Z
37 800,00 € JDK IMPORT MOBILE s.r.o. HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216900_Z
3 606,78 € Up Slovensko, s. r. o. Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216896_Z
5 278,80 € ABAmet, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216798_Z
529,99 € JURIGA spol. s r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
16.
Apríl
2021
Rámcová dohoda
Z20216165_Z
14 999,00 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216750_Z
4 163,00 € ITSK, s.r.o. Mesto Nitra
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216709_Z
9 480,00 € VWR International s.r.o. Výskumný ústav vodného hospodárstva
16.
Apríl
2021
Rámcová dohoda
Z20216676_Z
117 000,00 € HYDRODYNAMIC, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216618_Z
40 698,99 € G A L I M E X s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 54, Banská Bystrica
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216564_Z
1 000,00 € Ing. Iveta Janíková Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216563_Z
2 999,98 € GARBIAR Stavebniny s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/08/54E/881 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
D O H O D A číslo: 21/08/54E/881/TT
0,00 € Peter Červeňanský - PLYNEX PLUS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava