Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Október 2023
Dohoda č. 23/09/010/82
14/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Obec Pochabany
1. Október 2023
Nájom nebytových priestorov
Zmluva č. 25/2023/SZŠSk
1 677,45 € Súkromná základná škola Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
1. Október 2023
priestory telocvične na športové účely
Zmluva č. 24/2023/SZŠSk
960,00 € Spojená škola Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
1. Október 2023
výpožička nebytových priestorov
Zmluva č. 26/2023/SZŠSk
11,80 € Gymnázium F. V. Sasinka Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
1. Október 2023
Zmluva č. 025/2023 o poskytnutí finančnej podpory z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva Slovenskej republiky
Zmluva č. 025/2023 o poskytnutí finančnej podpory z prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
15 000,00 € Vyrobené na Slovensku N.O. Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
1. Október 2023
Zmluva č. 024/2023 o poskytnutí finančnej podpory z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva Slovenskej republiky
Zmluva č. 024/2023 o poskytnutí finančnej podpory z prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
10 880,00 € grant UP, s.r.o. Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
1. Október 2023
Zmluva č. 033/2023 o poskytnutí finančnej podpory z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva Slovenskej republiky
Zmluva č. 033/2023 o poskytnutí finančnej podpory z prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
8 150,00 € Ženský algoritmus, o.z. Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
1. Október 2023
Rámcová kúpna zmluva
145/181/2023
0,00 € AG FOODS SK s.r.o. Spojená škola internátna, Kremnica
1. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
7/2023
0,00 € Kids Genius Materská škola, Slnečné jazerá 2764, Senec
1. Október 2023
Rámcová dohoda
Inmedia_2023
0,00 € Inmedia, spol. s r.o. Spojená škola internátna, Kremnica
1. Október 2023
Kúpna zmluva
AntonAntol_2023
0,00 € Anton Antol s.r.o. Spojená škola internátna, Kremnica
1. Október 2023
Rámcová kúpna zmluva
Lunys_2023
0,00 € Lunys, s.r.o. Spojená škola internátna, Kremnica
1. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2333004079
10,00 € Obec Zatín Ladislav Haminda
1. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2333005087
10,00 € Obec Zatín Ladislav Haminda
1. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2333013315
10,00 € Obec Zatín Erika Molnárová
1. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2333013314
10,00 € Obec Zatín Erika Molnárová
1. Október 2023
Darovacia zmluva č.p. KRHZ-PO-VO-281-048/2023
KRHZ-PO-VO-281-048/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Uloža
1. Október 2023
Darovacia zmluva
312023
0,00 € STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. Obec Hozelec
1. Október 2023
Zmluva o nájme
302023
200,00 € Obec Hozelec Jozef Skonc a Ingrid Skoncová
1. Október 2023
Zmluva o dielo- detské dopravné ihrisko
EXT_049/2023
36 489,60 € EUROPEAN ENTERPRISE, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Čunovo