Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 10/18/1/2021
865-2021-LSR
4 200,00 € Ján Urbančok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Pakostov
0,00 € Obec Pakostov Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Pača
0,00 € Obec Pača Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Osrblie
0,00 € Obec Osrblie Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Orešany
0,00 € Obec Orešany Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 11/18/1/2021
866-2021-LSR
6 600,00 € ON ER T EX , s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Opava
0,00 € Obec Opava Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 12/18/1/2021
867-2021-LSR
7 200,00 € Ho lz-Im p o rt-E xp o r t s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 13/18/1/2021
868-2021-LSR
7 440,00 € MKU s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 14/18/1/2021
869-2021-LSR
8 880,00 € AGROSEV, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Nový Ruskov
0,00 € Obec Nový Ruskov Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Novosad
0,00 € Obec Novosad Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 15/18/1/2021
870-2021-LSR
19 680,00 € World Wood Slovakia, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 17/18/1/2021
872-2021-LSR
7 560,00 € Ra jčan, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Nová Polhora
0,00 € Obec Nová Polhora Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 19/18/1/2021
877-2021-LSR
7 800,00 € K&K WOOD SLOVAKIA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
DODATOK č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 06/18/1/2021
861-2021-LSR
Doplnená
3 730,00 € PÍLA SEB s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Nová Ľubovňa
0,00 € Obec Nová Ľubovňa Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Nižný Slavkov
0,00 € Obec Nižný Slavkov Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Nižný Hrabovec
0,00 € Obec Nižný Hrabovec Štatistický úrad SR