Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2024
Príkazná zmluva
24/1/11500/2
248,00 € Takáčová Alžbeta, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
22. Jún 2024
Príkazná zmluva
24/1/11500/1
368,00 € Hrabinová Jarmila, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
22. Jún 2024
Príkazná zmluva
24/1/11574/1
615,00 € Majerníček Rastislav, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
22. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000995
169,11 € Marianum JUDr. Ján Šikuta, PhD.
22. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000660
187,90 € Marianum Ing. Branislav Štuk
22. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000997
232,10 € Marianum Mária Hrodeghová
22. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001383
187,90 € Marianum Zora Weberová
22. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001480
187,90 € Marianum Mgr. Milica Bahnová
22. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000998
208,89 € Marianum Alena Švrčková
22. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2140000348
169,11 € Marianum Peter Sklenár
22. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000999
154,80 € Marianum Soňa Melišková
22. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000661
112,74 € Marianum Ing.arch. Karol Hederling
22. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
2024/3180000065
464,20 € Marianum doc.,MUDr., PhD Silvia Vajcziková
22. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000996
187,90 € Marianum Ing. Štefánia Baránková
22. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
190/2024
59,74 € Fyzická osoba Obec Cífer
22. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100811
189/2024
59,74 € Fyzická osoba Obec Cífer
22. Jún 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
INE_081/2024
200,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Kresťanská misia - Immanuel
22. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_080/2024
420,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Občianske združenie pri "Základnej škole Lipová 13, Spišská Nová Ves"
21. Jún 2024
Zmluva o uložení veci
127-2200BJ/2024
0,00 € Obec Kľušov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
21. Jún 2024
Zmluva o uložení veci
126-2200BJ/2024
0,00 € Obec Janovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja