Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
August
2022
Obchodná zmluva číslo 142122
94/2022/MSA
130,00 € BAUER MEDIA Slovakia, k. s. Múzeum vo Svätom Antone
15.
August
2022
973/05/368
973/05/368
0,00 € Technické služby mesta Humenné Kobliková Daniela
15.
August
2022
Zmluva o poskytnutí digitálnych záznamov z fondov SNM Múzeí v Martine
SNM-MT-INÉ-2022/2185
7,00 € Západoslovenské múzeum v Trnave Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine
15.
August
2022
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-103/2022-M
0,00 € Zuzana Praxová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
15.
August
2022
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme obecného bytu
20220618
0,00 € Mesto Michalovce MUDr. Butkovský Juraj
15.
August
2022
Zmluva o poskytnutí služieb
zmluva
0,00 € MK hlas, s.r.o. Mesto Sliač
15.
August
2022
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotoreprodukcií zbierkových predmetov
ST-225/2022
0,00 € Slovenské národné múzeum SLOVAKIA TRAVEL
15.
August
2022
Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci
692/2022/MPRVSR-201
184 910,42 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
15.
August
2022
Zmluva o klinickom skúšaní
374/2022
0,00 € Novartis Slovakia s.r.o. Národný ústav detských chorôb
15.
August
2022
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-102/2022-M
0,00 € Želmíra Pacholská Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
15.
August
2022
Hromadná licenčná zmluva
2022-08-09
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
15.
August
2022
Obchodná zmluva číslo 142022
93/2022/MSA
1 283,31 € BAUER MEDIA Slovakia, k. s. Múzeum vo Svätom Antone
15.
August
2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
ZoP/2021/616-BZ
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Obec Mengusovce
15.
August
2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
ZoP/2021/615-BZ
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Obec Mengusovce
15.
August
2022
2012/202
2012/202
0,00 € Technické služby mesta Humenné Alexandra Pišková
15.
August
2022
D o d a t o k č. 1 k Dohode č. 22/41/059/62 zo dňa 21.06.2022
D o d a t o k č. 1 k Dohode č. 22/41/059/62 zo dňa 21.06.2022
0,00 € N TRADE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15.
August
2022
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-101/2022-M
0,00 € Martina Bosmanová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
15.
August
2022
Zmluva o poskytnutí servisných služieb motorových vozidiel
81.k-315-4/2022
1 090,13 € CSM Industry, s.r.o. Ministerstvo obrany SR
15.
August
2022
Dodatok číslo 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
1/2022
0,00 € ZOO SOZZaSS pri Domove jesene života Domov jesene života
15.
August
2022
Kúpna zmluva
NSM-3-237/2022
167 016,00 € WEGA - MS spol. s r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.