Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2024
Sviečkomat
1 / 2024
0,00 € Ing. Jozef Mikluš Obec Borša
22. Júl 2024
Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra
2024/068
0,00 € Obec Brodské Hesek Marián, Ing.
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/950
324/2024
40 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Jesenské
22. Júl 2024
ZMLUVA O REKLAME/2024/1
2024/1
200,00 € Pohrebná služba Pieta s.r.o. Budovateľská 1757/15, 075 01 Trebišov Mesto Sečovce , Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
22. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 084PO610012
084PO610012
17 805,37 € Zimná voda pozem. spol. v Stráňanoch Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1015/24
1015/24
0,00 € Kolozsi Ranch, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1013/24
1013/24
0,00 € Kolozsi Ranch, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 974/24
974/24
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Senica Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1265/24
1265/24
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Senica Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1264/24
1264/24
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Senica Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Júl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1474/24
1474/24
0,00 € PEKÁREŇ KELPEK s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 085BB590007
085BB590007
149 137,77 € Mestské lesy Tisovec s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 084ZA610017
084ZA610017
136 321,53 € Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom TrnovcI Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 084ZA610007
084ZA610007
44 034,13 € Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, pozem. spol. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DMT3
309070DMT3
31 374,66 € Obec Preseľany Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DQU9
309070DQU9
29 916,60 € Obec Nimnica Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DMY7
309070DMY7
22 930,33 € Obec Skalka nad Váhom Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DVH9
309070DVH9
22 982,63 € Mesto Brezová pod Bradlom Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii aktivít v rozvoji CR
GR2024025
0,00 € GYRO s.r.o. Región GRON
22. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309040DKS3
309040DKS3
62 015,00 € Farm-Leibitz s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra