Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
TSM 158/2023/24
1 115,00 € Mgr. art. Michaela Bujňáková, PhD. Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
24. Máj 2024
Mení sa Článok II. Predmet a účel nájmu
221/2024
162,88 € Mesto Považská Bystrica IFM, a.s.
24. Máj 2024
Dohoda č. 2024/TN/008 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
192/2024
1 167 042,24 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Mesto Považská Bystrica
24. Máj 2024
Darovacia zmluva - Škoda Roomster PB 860 CD
109/2024
0,00 € Mesto Považská Bystrica Dobrovoľný hasičský zbor Praznov
24. Máj 2024
KZ 30_2024 - 255 kuchyňa byt 3
30/2024
450,00 € Anna Václavová Obec Bošáca
24. Máj 2024
Doatok č. 554/2018/1
19/2024
1 746,03 € Roľnícke družstvo Trhovište Obec Bánovce nad Ondavou
24. Máj 2024
Mimoriadna nájomná zmluva - prenájom telocvične
Zmluva č. 29/2024/SŠHo
23,31 € Házenkářský klub Hodonín Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2024/01/7015
258/2024
0,00 € Mesto Hlohovec Pavlína Stavařová
24. Máj 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
TSM 156/2023/24
995,00 € doc. Ing. Jozef Glova, PhD. Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
24. Máj 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
TSM 155/2023/24
995,00 € doc. Ing. Alena Andrejovská, PhD. Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
24. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 29/2024
29/2024
123,75 € Ing. Peter Rajkovič
24. Máj 2024
Zmluva o prenájme kultúrneho domu a Domu smútku
7/2024
40,00 € Vladimír Bako Obec Lula
24. Máj 2024
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
6/2024
30,00 € Emil Gajdoš Obec Lula
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti rozvoja a podpory športu a telesnej kultúry Číslo zmluvy: 42/ZPD/2024
353/2024
690,00 € Mesto Dunajská Streda Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti rozvoja a podpory miestnych kultúrno-spoločenských aktivít, zachovania kultúrneho dedičstva Číslo zmluvy: 61/ZPD/2024
352/2024
612,00 € Mesto Dunajská Streda Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola
24. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
TSM 154/2023/24
1 115,00 € prof. Ing. Michal Tomko, PhD. Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
24. Máj 2024
Zmluva č. 258/2024 o poskytovaní sociálnej služby.
INE_068/2024
0,00 € Čiripová Irena Mesto Spišská Nová Ves
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 138/2024/C
NZHB_137/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Hrubčová Ilona
24. Máj 2024
Zmluva č. 241/2024 o poskytovaní sociálnej služby.
INE_067/2024
0,00 € Kolesárová Alica Mesto Spišská Nová Ves
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 137/2024/C
NZHB_136/2024
180,00 € Mesto Spišská Nová Ves Penxová Barbora, MUDr.