Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_158 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_158
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
2. Október 2023
Dohoda č. 4/2023 - 2024
zo dňa 28.9.2023
0,00 € Alpha H.R., s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-84223
TvU-2023-ŠD-84223
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Pačutová Bibiána
2. Október 2023
Tabuľky bezpečnostné a etikety samolepiace
ZM-60-23-1-00330-04310
489,60 € skRASTer, s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P780-512-004-019
21 989,58 € Obec Baďan OZ Zlatá cesta
2. Október 2023
Dohoda o použití SMV
21.mpr-24-123/2023
19,00 € Radoslav ČUJ Ministerstvo obrany SR
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-3623
TvU-2023-ŠD-3623
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Pustelníková Kristína
2. Október 2023
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
195/131/2023
0,00 € EKOMETAL, spol. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
2. Október 2023
zmluva o dielo
180/09/2023/SNV
282 644,47 € TRIS, spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
2. Október 2023
Darovacia zmluva
5/2023
348,36 € Občianske združenie rodičov pri SOŠ Dubnica nad Váhom Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-54023
TvU-2023-ŠD-54023
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Šepeľová Lucia
2. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
04/10/2023
45,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Elena Kordošová
2. Október 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_595 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_595
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Súkromná základná škola Montessori cesta
2. Október 2023
ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ
74/ZoU/2023/1
300,00 € Barbora Vítová CULTUS Ružinov, a.s.
2. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/4/2023
30,00 € Obec Miezgovce Margita Krchlíková
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-84423
TvU-2023-ŠD-84423
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Rončáková Ema
2. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
78/2023
10,00 € Obec Bajč Agáta Pásztóová
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
8/2023/N
675,00 € Juraj Tasch Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-80523
TvU-2023-ŠD-80523
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Rodinová Natália
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P780-512-004-018
112 709,04 € Obec Beluj OZ Zlatá cesta