Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
-CRZ-
0,00 € Tenisový klub Dolný Kubín - 10/0047 - STZ ZŠ s MŠ Komenského 279/32 Dolný Kubín
5. Marec 2024
Z M L U V A č. 15/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
81/2024
500,00 € OZ DC & K Mesto Nová Baňa
5. Marec 2024
Oprava poškodenia hnacieho koľajového vozidla 91566 362 020-0
91/2024
581 587,09 € ŽOS Vrútky, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
5. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243330
Kúpna zmluva IAD č. 20243330
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
5. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 761
27/2024/761
0,00 € Obec Závod Eva Húšková
5. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KŽP-PO4-SC411-2023-82/DPV8/ZZ/1
28/2024
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Marec 2024
Dodatok č.2 k zmluve s centrálnym č.:101/2022
161/2024
0,00 € Ateliér DK, s.r.o. Mesto Dolný Kubín
5. Marec 2024
Poistná zmluva
2768107711
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Domaniža
5. Marec 2024
Zmluva o podnájme časti pozemkov
PZ/310-7358-2024
84,28 € IPSA, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3/2024
285,00 € Mesto Kežmarok Stredná odborná škola Kežmarok
5. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
Zmluva č. 08/2024
14,00 € Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava Obec Veľké Zálužie
5. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv č. 2023001859
2024000850
0,00 € LABAŠ s.r.o. Mesto Košice
5. Marec 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243333
R-1828/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik KOMITrade s.r.o.
5. Marec 2024
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. 4600005037/VS/2019 na opravu dvojkolesí
93/2024
0,00 € ŽOS Vrútky, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
5. Marec 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 83/2324
9013/0138/24
2 010,00 € MSc. Nafise Babaei Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení výroby a šírenia reklamy
SF 70/2024 DU
3 000,00 € Mestská televízia Trnava, s.r.o. Slovenská filharmónia
5. Marec 2024
Zmluva o zájazde
-CRZ-
0,00 € Cestovná kancelária FIFO, s.r.o. Gymnázium Angely Merici
5. Marec 2024
Poistenie zodpovednosti za škodu č. 6830185451
Poistenie zodpovednosti za škodu č. 6830185451
237,21 € Komunálna poisťovňa, a.s. MEPOS SNV s.r.o.
5. Marec 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
5200039270
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Hucín
5. Marec 2024
Zmluva M&M Brothers,s.r.o. Maduar DP21.06.2024
141/2024
1 740,00 € M&M Brothers, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka