Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025593_Z
480,00 € ITSK, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025596_Z
1 446,85 € HENRYSO, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025595_Z
370,00 € Ing. Robert Lukoťka REL Technická univerzita vo Zvolene
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025591_Z
72,00 € Industrial Services Prešov, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025589_Z
5 817,60 € ITSK, s.r.o. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025588_Z
6 180,00 € ROAX s.r.o. Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice
20.
Október
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena
30201/ZoVB-040/2020/Chminianska Nová Ves/1318/SO 510-00/NY
1,38 € Marian Mikovič Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025487_Z
152 940,00 € TEMPEST a.s. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025584_Z
13 900,00 € A-Z Gastro s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025558_Z
26 460,00 € Askin & Co., spol. s r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025263_Z
650,00 € Chromservis SK s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20.
Október
2020
Rámcová dohoda
Z202025159_Z
8 747,99 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Národný onkologický ústav
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025583_Z
249,60 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Slovenské národné múzeum
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025581_Z
2 338,80 € MICRONIX spol. s r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025582_Z
548,40 € CORA GASTRO s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025580_Z
480,00 € Vladimír Janičina ELKO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025578_Z
418,80 € ITSK, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
20.
Október
2020
Rámcová dohoda
Z202025546_Z
21 597,60 € KORAKO plus, s. r. o. Univerzitná nemocnica Bratislava
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025569_Z
1 639,39 € MGP, spol. s r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025577_Z
660,00 € DIMARKO, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky