Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z312081BIS301
0,00 € Sociálne služby mesta Trenčín Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29.
November
2021
Zmluva o dielo_licenčná zmluva_Bakyta Róbert
79/2021
100,00 € Ing. arch. Róbert Bakyta Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
29.
November
2021
Zmluva o ubytovaní uzatvorená podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka
OL-ZML-20/2021
0,27 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce Anonymizované v zmysle ZIPS GR ZVJS 3/2012
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122558_Z
950,00 € VWR International s.r.o. Výskumný ústav vodného hospodárstva
29.
November
2021
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/053-05/2020 K NR SR
31 860,00 € Mgr. Iveta Mečárová, konateľka spoločnosti L-UNIQUE s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
29.
November
2021
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2022POP14549-3
0,00 € Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Odborné učilište internátne, Prešov
29.
November
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí pomoci v podobe zabezpečenia účasti na medzinárodnom odbornom podujatí v zahraničí
764/2021/SP-R
0,00 € stomaterial s.r.o Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2021
Koprodukčná zmluva
ZM2027808
49 475,00 € BBB productions s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122404_Z
2 777,40 € LIsyst s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122409_Z
788,40 € LIsyst s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123447_Z
17 199,00 € PORTAS GROUP spol. s r.o. Mesto Banská Bystrica
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122602_Z
51 996,00 € PORTAS GROUP spol. s r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
29.
November
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202123061_Z
31 216,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123302_Z
34 504,45 € Up Déjeuner, s. r. o. Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
29.
November
2021
Dohoda č. 21/46/054/428 o poskytnutí investičnej pomoci v rámci národného projektu "Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka - Opatrenie č. 4" podľa § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
21/46/054/428
166 661,82 € Rozvoj a spolupráca s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
21/16/054/122
3 300,00 € Certifikačný a vzdelávací inštitút ochrany práce SR, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
29.
November
2021
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
21/15/059/23
844,61 € MULTIHOUSE,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/42/54E/1539
0,00 € Richard Fehér Stolárstvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/46/54E/1765
0,00 € Iveta Polhošová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-160-00833
21-160-00833
4 000,00 € Social-academy, n. o. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin