Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2023
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
231001
52,00 € IDemes.NR s.r.o. Obec Jarok
30. September 2023
Výučba pohybovej prípravy MŠ Šíravská
20/2023
0,00 € o.z. Šikovný predškoláčik MŠ Bodvianska
1. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
7/2023
0,00 € Kids Genius Materská škola, Slnečné jazerá 2764, Senec
30. September 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
610/2023
5 000,00 € Jakubson s.r.o. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
1. Október 2023
potraviny
SJ006/2023/ZML
0,00 € DM-MäSO A MäSOVÝROBA.S.R.O. Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín
30. September 2023
Poistná zmluva
2023/31
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Vislanka
30. September 2023
Dohoda o určení podmienok užívania nebytových priestorov
18384/2023
0,00 € Základná umelecká škola Jozefa Janigu - Janiga József Művészeti Alapiskola, Železničná 16, Veľký Meder Mesto Veľký Meder
30. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme obchodnej prevádzky
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme obchodnej prevádzky
1,00 € KRIFEL Enterprises s.r.o. Obec Sklabinský Podzámok
30. September 2023
Upratovacie služby v ŠJ
8/2023
0,00 € Stena Zdenko Základná škola
1. Október 2023
Prenájom - 2.10.2023 – 30.10.2023 /8dni/ - 140.00 eur
ZŠBAHC4/S-2023/043/09/9
140,00 € off season training o.z. Mgr. Peter Banda
30. September 2023
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny HRDZA
079/2023
3 750,00 € HRDZA, s.r.o. Obec Rabča
1. Október 2023
Zmluva o nájme - nájom nebytových priestorov v objekte MINERVA - areál UPJŠ, Moyzesová 9 v Košiciach, miestnosť čajovne na 1. nadzemnom podlaží - školenie konané nájomcom.
UPJŠ - 480/2023
1 500,00 € Wolt Slovensko s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
44/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Krasňany
30. September 2023
dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny
OP/2023/00429131
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Liptovská Porúbka
30. September 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
222/23
480,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová
1. Október 2023
ZMLUVA O DIELO č. 4/2023
Z0371
114 438,61 € Janex ML s.r.o. Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
30. September 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033239
34,86 € MIRABELA CANTO, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
EXT_077/2023
0,00 € Torreol s.r.o. Obec Hamuliakovo
30. September 2023
Zmluva o vykonaní činnosti technika PO
1723
20,00 € Ing. Michaela Emmelová Obec Zbojné
1. Október 2023
Dohoda o ukončení spolupráce
162/2023
0,00 € Osobný údaj Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov