Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2021
Dohoda číslo: 21/34/54E/75 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/34/54E/75
0,00 € Jakub Matkobiš Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/305 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
21/25/54E/305
0,00 € Lenka Kubalíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/74
1575/2021
0,00 € Martin Košťál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/309 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
21/25/54E/309
0,00 € Eva Hodasová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/41/54E/3552 zo dňa 13.05.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/41/54E/3552 zo dňa 13.05.2020
0,00 € Tomáš Sabo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/41/54E/218
0,00 € Jakub Geist Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/180
1581/2021
0,00 € Veronika Neumannová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
DOHODA o ukončení dohody č.20/16/54E/3539
1570/2021
0,00 € Veronika Neumannová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/122
1577/2021
0,00 € Ivica Pavlovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 09/18/1/2021
864-2021-LSR
4 080,00 € SITTA P ÍLA ŠO B O V s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/110 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 4A
21/25/54E/110
0,00 € Nikoleta Gocálová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/280 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
21/25/54E/280
0,00 € Janka Kotercová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/224
1588/2021
0,00 € Ernesto s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/336 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 1,3A,3B
21/25/54E/336
0,00 € Pole dance academy s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/107
1587/2021
0,00 € Jozef Vrták Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/254 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
21/25/54E/254
0,00 € Andrea Hôrecká Masáže Andrea Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 13/18/1/2021
868-2021-LSR
7 440,00 € MKU s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 01/18/1/2021
856-2021-LSR
2 100,00 € NAJKRA JŠIE IH RISKA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/25/54E/415 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/25/54E/415
0,00 € Natália Megyaszai Kapšová - Kaderníctvo Naty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/195
1576/2021
0,00 € Tomáš Rapko - LEMA Catering Events Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra