Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1081/2023 z pohotovostného fondu č. 6
1081/2023
1 000,00 € Mesto Žilina Futbalový klub Trnové
5. December 2023
Zmluva o dielo
230/DF/2023
50,00 € Martin Polák Vysoká škola múzických umení
5. December 2023
Zmluva o ubytovaní
CPBA-JPMA-2023/001655-015
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Bratislava) Matúš Kováč
5. December 2023
Rámcová zmluva o dielo
11797/2023/5400/063
104 191,20 € INPROP, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07655-Z
SPO-V03-07655-Z
19 000,00 € Petra Ševčíková Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
Darovacia zmluva
32/2023
2 875,00 € Koľko Lásky, o. z. Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby
5. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
104-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Fotovolta, s.r.o.
5. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
469/2023
150,00 € Knopová Elena Divadelný ústav
5. December 2023
Poistná zmluva na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
41/2023
100,00 € ČSOB Poisťovňa, a. s. Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
5. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
123-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra BOBELL, s.r.o.
5. December 2023
Zmluva o aktualizácii programov
35/2023
162,00 € TOPSET Solutions s.r.o. OBEC ZÁHORCE
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 314/2023-1/2.3
1 475,00 € Mestské kultúrne stredisko Štúrovo Audiovizuálny fond
5. December 2023
Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov
2023-0065
1 000,00 € ARRIVA Michalovce,a.s. Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
5. December 2023
NZ hrobové miesto
NZC 69/2023
20,00 € Zumerlingová Kamila Smižany
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
EX-2023-024
1 440,00 € DATALAN, a.s. Obec Varín
5. December 2023
Dodatok č. 11 84 0514 98 01 k Protokolu 11 84 0514 98 00 o zverení obecného majetku do správy MČ Bratislava - Podunajské Biskupice - pozemok parc. č. 6063/3, k. ú. Podunajské Biskupice.
118405149801
0,00 € Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava
5. December 2023
Park Legionárska - Čerešňový sad
MAGSP2300054
30 088,96 € TravnikServis s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
5. December 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
CRZč.7243/2023/LSR
0,00 € JUDr. Tibor Menyhart LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
5. December 2023
Nájomná zmluva
84/2023ci
77,01 € Obec Cigeľ viď. nájomná zmluva
5. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
468/2023
150,00 € Ballek Rastislav Divadelný ústav