Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Jún
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH1062702
1 150,00 € Würschnerová Klaudia Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Jún
2021
D O H O D A č. 21/34/010/42 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“)
21/34/010/42
0,00 € Obec Mestisko Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
22.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1062900
1 600,00 € Puškášová Melánia Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1062918
2 400,00 € Grebáč Marian Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Jún
2021
Nájomná zmluva
30201/NZ-980/2021/Višňové/1856/úsek0130/SO_V342-00/2708
8,77 € František Kúdelka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Jún
2021
Dohoda o splátkach
GR-4621100068-2/2021
638,98 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22.
Jún
2021
Nájomná zmluva
30201/NZ-968/2021/Višňové/1856/úsek0130/SO_V342-00/2708
1 647,93 € Jarmila Lučaníková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Jún
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0166-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. MaxiCommodities, a.s.
22.
Jún
2021
ZMLUVA O DIELO
2021-099-069
45 118,72 € QUAZAR SK s.r.o. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
22.
Jún
2021
Dohoda o splátkach
GR-4621100088-2/2021
171,84 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22.
Jún
2021
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2017-33/56/233
233 365,01 € Obec Rabčice Ministerstvo životného prostredia SR
22.
Jún
2021
Príkazná zmluva
137/2021
100,00 € Prof. Yoonseong Park Slovenská akadémia vied
22.
Jún
2021
Nájomná zmluva
30201/NZ-952/2021/Višňové/1856/úsek0130/SO_V342-00/2708
394,63 € Ivan Turský Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Jún
2021
Príkazná zmluva
136/2021
100,00 € Dr. Robert Hoye Slovenská akadémia vied
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu č. 77851-MOB-00036/SMP/BRNO/2020/2021
111/2021/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Denisa Kublová
22.
Jún
2021
Nájomná zmluva
30201/NZ-941/2021/Višňové/1856/úsek0130/SO_V342-00/2708
8,77 € Michal Ochraň Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Jún
2021
Príkazná zmluva
135/2021
100,00 € prof. Tobias Osborne Slovenská akadémia vied
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí služby č. ZZIII-225-15/2021
5100007799
6 332,40 € EBA s.r.o. Ministerstvo obrany SR
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60957
1 500,00 € Juraj Vrábel, Mária Vráblová Slovenská inovačná a energetická agentúra
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60941
1 500,00 € Balázs Gabriel r. Balázs, Balázs Alexander r. Balázs Slovenská inovačná a energetická agentúra