Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 24. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2022/2023
-CRZ-
200,00 € 1st CLASS AGENCY, s. r. o. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice
31. Marec 2023
Zmluva č. 940/2023/OSV - SDS o poskytovaní FP na prevádzku ...
940/2023
2 063,65 € Senior centrum BB, n o. Mesto Banská Bystrica
31. Marec 2023
Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo
374/2023
83 698,33 € SOAR sk, a.s. Mesto Trenčín
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu založeného zmluvou o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 12.3.2013
2023014
15 000,00 € MILK-AGRO, spol. s r.o. Mestská časť Košice-Košická Nová Ves
31. Marec 2023
Zmluva o dielo č.2/2023
8/2023
14 825,70 € STROJSTAV spol. .r.o. Obec Seč
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-13-CZ01-05
1 070,65 € Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
333/2023
2 000,00 € Komárno a okolie n.f. Mesto Komárno
31. Marec 2023
Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu
332/2023
0,00 € Mesto Komárno ENERIUS s.r.o.
31. Marec 2023
Zmluva o priznaní finančnej dotácie z fondu primátora Mesta Komárno na účely ochrany životného prostredia, tvorby a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľstva a zachovania prírodných hodnôt na území mesta Komárno
331/2023
500,00 € Špeciálna základná škola s VJM Mesto Komárno
31. Marec 2023
zhotovenie diela "Rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokaliách mesta".
330/2023
49 670,00 € REALIZE VZ, s.r.o. Mesto Komárno
31. Marec 2023
Zmluva o priznaní finančnej dotácie z fondu primátora Mesta Komárno na účely ochrany životného prostredia, tvorby a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľstva a zachovania prírodných hodnôt na území mesta Komárno
329/2023
500,00 € C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným Mesto Komárno
31. Marec 2023
Darovacia zmluva
2023013
500,00 € Kosit a.s. Mestská časť Košice-Košická Nová Ves
31. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 24.11.2017
7/2023
171 453,12 € STROJSTAV spol. .r.o. Obec Seč
31. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2023012
576,00 € Slovak Telekom, a.s. Mestská časť Košice-Košická Nová Ves
31. Marec 2023
2 izbového bytu č. 5 na I. poschodí na ČSA 3 v Moldave nad Bodvou
149/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Jozefína Kanalošová
31. Marec 2023
ukončenie Zmluvy o nájme bytu zo dňa 12.9.2022
148/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Sláva Kanalošová
31. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2023011
696,00 € Slovak Telekom, a.s. Mestská časť Košice-Košická Nová Ves
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-04-SK01-03
19,95 € Spojená škola Martin Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
31. Marec 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
2023010
888,00 € Slovak Telekom, a.s. Mestská časť Košice-Košická Nová Ves
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 253/16/2022
253/16/2022
0,00 € FC KOŠICE a.s. Základná škola, Užhorodská 39, Košice