Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 23 05 2022 1Q
Kúpna zmluva č. 23 05 2022 1Q
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč Píla Quercus, s.r.o.
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 1142/2021/DK
497/2022/NPPC-VUŽV
171,00 € Peter Vrábeľ Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/10/54E/1156
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/10/54E/1156 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z
0,00 € Lukáš Krajčovic - CARWRAP Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 729/2021/DK
603/2022/NPPC-VÚŽV
513,00 € Jozef Vyletel Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Kolektívna zmluva na rok 2022
5/2022
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana
20.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
61/2021-2060-4230-AWA3
60 711,82 € VEKATERM, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 196/2021/DK
496/2022/NPPC-VUŽV
342,00 € ALEX s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/10/54E/244
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/10/54E/244 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z
0,00 € Helena Žigmundová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20.
Január
2022
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/10/54E/474
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/10/54E/474 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z
0,00 € Martina Kačányová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 1311/2021/DK
602/2022/NPPC-VÚŽV
769,50 € ROLSPOL, s.r.o. Turie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 1523/2021/DK
495/2022/NPPC-VUŽV
342,00 € Danka Antalová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty/služobnej cesty
SOV - 64 / 2022
6,60 € Ing. Kamil KANDRAVÝ Ministerstvo obrany SR
20.
Január
2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Č.1/2022/RUSS-TT
720,00 € LEDAS, s. r. o. Regionálny úrad školskej správy Trnava
20.
Január
2022
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/10/54E/472
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/10/54E/472
0,00 € Vanesa Kačányová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 961/2021/DK
494/2022/NPPC-VUŽV
769,50 € Milan Boďa Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 889/2021/DK
601/2022/NPPC-VÚŽV
855,00 € Marián Sadecký Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Zmluva o reklame
1523
1 200,00 € Slovenská obchodná a priemyselná komora Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 1032/2021/DK
600/2022/NPPC-VÚŽV
22 743,00 € NOPOL, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty/služobnej cesty
SOV – 64 – 4 /2022
206,70 € Mgr. Martin JURAS Ministerstvo obrany SR
20.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 14 05 2022 1Q
Kúpna zmluva č. 14 05 2022 1Q
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč AGÁT SET, s r.o.