Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033865
79,68 € Platypus & sons production s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033866
86,32 € twofaces production, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Zmluva o spolupráci pri vývoji audiovizuálneho diela
ZM2033869
11 640,00 € PIKNIK SERVICE, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2033877
28 600,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v rámci televízneho projektu "Umenie"
ZM2033889
24 000,00 € BADARTIST s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1080168
90,00 € Kall Pavol Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033847
305,44 € R.STANKE s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033848
159,36 € Glottis, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033859
19,92 € Platypus & sons production s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033860
19,92 € Platypus & sons production s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1080069
140,00 € Tornyai Bianka Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033861
31,54 € twofaces production, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0014/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0846/2023
2 023,00 € Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. December 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
ZM00001635
8 460,00 € Martin Fridner - DETAIL Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Koprodukčná zmluva
ZM2033831
32 000,00 € TRIGON PRODUCTION s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033844
414,34 € K.B.I., s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033845
348,60 € Somik art s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2033846
282,86 € Kuxi s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2033743
2 479,20 € FOXX MEDIA GROUP s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1079961
440,00 € Nagy Ildikó Rozhlas a televízia Slovenska