Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
290/2024
1,00 € Výhľady, s.r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
24. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
896/2023
30,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Lucia Devečková
24. Máj 2024
Rámcová dohoda
1351/2024
25 977,25 € Inmedia spol. s r. o. Mesto Nitra
24. Máj 2024
Rámcová dohoda
1350/2024
23 000,00 € Štefan Remeň REMA Mesto Nitra
24. Máj 2024
Rámcová dohoda
1347/2024
27 000,00 € Inmedia spol. s r. o. Mesto Nitra
24. Máj 2024
Rámcová dohoda
1346/2024
0,00 € Inmedia spol. s r. o. Mesto Nitra
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
1345/2024
20 950,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Mesto Nitra
24. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/14/054/121
56,52 € Obec Sokolce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/22/19B/7-1
0,00 € ISP security, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
24. Máj 2024
Dodatok č. 2 k ZoD vypr. PD - Obecné Nájomné byty 10 bytových jednotiek v Čate
Dodatok č. 2
0,00 € Proart - projektovanie a realizácie stavieb, s.r.o. Obec Čata
24. Máj 2024
Mandátna zmluva o výkone poradenskej a inžinierskej činnosti - Novostavba obecných nájomných bytov v obci Čata
24052024-1
9 396,00 € Monika TARAČKOVÁ - MT Stavby Obec Čata
24. Máj 2024
Mandátna zmluva o výkone inžinierskej činnosti - stavebný dozor - Novostavba obecných nájomných bytov v obci Čata
24052024-2
7 000,00 € Monika TARAČKOVÁ - MT Stavby Obec Čata
24. Máj 2024
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti
140/2024
0,00 € SLUŽBY MODRA, s. r. o. Mesto Modra
24. Máj 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o výpožičke
139/2024
0,00 € SLUŽBY MODRA, s. r. o. Mesto Modra
24. Máj 2024
Dodatok k zmluve o dlelo
138/2024
0,00 € Bruno Kollár - Keramika Bzenica Mesto Modra
24. Máj 2024
Zmluva o dielo
ZOD 13/2024
0,00 € Marián Krištofiak Liptovské múzeum
24. Máj 2024
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
14/104001/24/D/PC
0,00 € Ing. Marek Horváth Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00377-Z
SPO-V05-00377-Z
22 800,00 € Stanislav Sopko Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
Zmluva o dielo
ZOD 8/2024
0,00 € Ing. Ivan Líška Liptovské múzeum
24. Máj 2024
Zmluva o dielo
ZOD 15/2024
0,00 € Barbora Šumská Liptovské múzeum